PDA

View Full Version : Hey!Say!Jump  1. ♥ Happy Birthday ♥ Chinen Yuri 30/11
  2. Hey!Say!JUMP all pics (ko chat chit, no comment)
  3. Hey! Say!JUMP MEDIA (ko chat chit, no comment)
  4. Profile thành viên của Hey!Say!JUMP
  5. HSJ Prolife * News
  6. [17/2/2012] Yamada, Chinen, Yuto tốt nghiệp Kohiroshi Gakuen!
  7. [Jweb] ♪♫ Jumpaper ♫♪
  8. [manga] Wai Wai Hey! Say! Jump ♪♫
  9. Bảng thông báo nhà jump@jpn
  10. Translations