PDA

View Full Version : [Origami] Xếp origami từ cơ bản đến nâng caomeomunkitty
20-11-2007, 12:06 AM
Dành cho các bạn bắt đầu tập


Dễ::aaa::try::crisp:


Cái ghế
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami2.jpg
Quả bí hallowen
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/halloween1.gif
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/halloween_origami.gif
con vịt
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/convit.gif
Con ve
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/conve-origami.jpg
Mặt chú cún
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami_xepcun.gif
Búp bê
1 - http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami.jpg
2 - http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami2.jpg
Cá vàng
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=arKdlpWmarKZnOKnZ6qhkZSoZKudm Zaq7
Bút chì
DivShare File - but chi.pdf (http://www.divshare.com/download/2813016-74e)
Bánh sandwish
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=abGfl5mpZ6ufnZetr6yZlJyiYa2Wl Zep1
bàn làm việc
DivShare File - bàn làm việc.doc (http://www.divshare.com/download/2813010-6f8)
Đàn piano(giống xếp cái ghế)
DivShare File - piano.doc (http://www.divshare.com/download/2813129-dba)
Miếng dưa hấu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ba%2BglJepaaqblJmlsqyZlJyiZK2 WlZir4
Mắt kính
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aa2impaqca6dl5zzaqqZnJGla6eam Jg%3D8
Cây kem
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Z7KcmZirabGfmpStsayZlJyiY62Wl Zip3
Cái mặt con gấu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Zq2cnZWrYqygnZWtr6yZlJyiYa2Wl Zir1
Con cá
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=b6%2BemZimbaucm5mltqyZlJyiaK2 WlZin8
Cà vạt
DivShare File - cà vạt.doc (http://www.divshare.com/download/2813059-f0e)
Hộp có hình trái tim 4 góc
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=arKbnJWpaquglJyttayZlJyiZ62Wl Zip7
Hộp quà
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZK6ZmpqlabKbluKnY6qhkZSoYKudl Z2q3
Cái hộp
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=b7Ogl5auaa2flZSntKyZlJyiZq2Wl Zip6
Hộp 2
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bKyempupaq%2BhluKnZ6qhkZSoZKu dm5Wo7
hộp 3
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aquclJeqa7OhlpqntKyZlJyiZq2Wl Zit6
Trang trí thêm trái tim trên hộp 2 và 3
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Za%2Bel5yraaqZnOKnYqqhkZSoX6u dmJym2
Hộp 4(cái này nhìn giống hộp đựng bánh kem)
DivShare File - hộp 4.doc (http://www.divshare.com/download/2825725-8f3)
Võ Sĩ Sumo
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bKyflJunabGbmpitsqyZlJyiZK2Wl Zir4
Que kem
DivShare File - que kem.doc (http://www.divshare.com/download/2825050-d68)
Nấm
DivShare File - nấm.doc (http://www.divshare.com/download/2825052-2fa)
Con cua
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=abCempaqa6uilZmnsKyZlJyiYq2Wl Zir2
Căn nhà
DivShare File - nhà.doc (http://www.divshare.com/download/2825254-794)
Con sư tử
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aKyimJymbaybluKnZqqhkZSoY6udl 5Wq6

Con cú
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZrKalp2pbaqhnOKnZKqhkZSoYaudl 5ys4
Bánh sừng trâu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bqufmpirbLOclJqns6yZlJyiZa2Wl Zet5
Chim cánh cụt
DivShare File - chim canh cut.doc (http://www.divshare.com/download/3086099-2c5)
ếch kêu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aa6alJerbK6hl52ntqyZlJyiaK2Wl Zir8
Giỏ đựng trái cây
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bq2fmpqsaquiluKnaKqhkZSoZaudn Jqm8
Mặt con ngựa
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZKqamJylaKybnJSlsKyZlJyiYq2Wl Zit2
Con vẹt
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=YrOinJusZLCenOKnYaqhkZSoXqudl puq1
Con ve sầu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=abGcmJuuaLCbm5Wts6yZlJyiZa2Wl Zip5
Đầm cưới
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=cLCbl5uoa62h4palZ7KWlJeiaK6al 5U%3D7
Đầm dạ hội
DivShare File - đầm dạ hội.doc (http://www.divshare.com/download/3086170-a70)

Khó

Cục vàng
1 - http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aLGem5SlY66dnJmtr6yZlJyiYa2Wl Zir1
2 - (cái này dễ hơn) http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=a7Kal52pZ7OelOKnZ6qhkZSoZKudm pms7
Con rùa
DivShare File - rua.pdf (http://www.divshare.com/download/2825090-011)
Kiếm nhật
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Y62clpynaLKdnOKnYqqhkZSoX6udl Zyq2
Chiếc lá mùa thu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Za2fnJunYbOfluKnYaqhkZSoXqudm Z2s1
Đồ vét
DivShare File - đồ vét.doc (http://www.divshare.com/download/2825785-848)
Yukata(có obi nữa)
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Za2bmJipYqqhmZutsKyZlJyiYq2Wl Zip2
Con ong
DivShare File - CON ONG.doc (http://www.divshare.com/download/2850380-28d)
Số 0-9 và hình tam giác,hình 5 cạnh, hình 6 cạnh
DivShare File - SỐ.doc (http://www.divshare.com/download/2850386-9f9)
Con sò
DivShare File - con sò.doc (http://www.divshare.com/download/2850306-787)
Khủng long cổ dài
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Zq6gnZmmYqueluKnYaqhkZSoXqudm 5im1
plesiosaurus
DivShare File - plesiosaurus.doc (http://www.divshare.com/download/3086594-82a)
Chuồn chuồn
DivShare File - chuồn chuồn.doc (http://www.divshare.com/download/2850470-438)
Cá voi(Có 3 kiểu xếp)
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bLCimJenaaqZlOKnaaqhkZSoZqudm ZSo9
Bọ (rệp) khổng lồ
DivShare File - bọ _rệp_ khổng lồ.doc (http://www.divshare.com/download/3086071-9d0)
Câu cá vàng
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZquglpanZrKZlOKnYaqhkZSoXqudm 5Ss1
Áo khoác hay áo lạnh
DivShare File - coat.pdf (http://www.divshare.com/download/3086102-6d2)
Con bò cạp
DivShare File - con bò cap.doc (http://www.divshare.com/download/3086104-636)
Phi tiêu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bq2dmpqqarOZlpettqyZlJyiaK2Wl Zip8
Mũ Samurai
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ca%2Bflp2paa%2BanZmlt6yZlJyia a2WlZip9
Mũ samurai dài
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Z62cnZapZ6ugnJWtsKyZlJyiYq2Wl Zin2
Hộp xí ngầu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=b7KfmZWqa6ublpyttayZlJyiZ62Wl Zir7
Con sóc
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=b7KfmZWpaqqcmJyttayZlJyiZ62Wl Zip7
Áo khoác hay áo lạnh
DivShare File - coat.pdf (http://www.divshare.com/download/3086102-6d2)

Rất Khó (cái này tầm cỡ cao thủ)

Thiên sứ
DivShare File - xep thien su.pdf (http://www.divshare.com/download/2825185-87a)
Ngựa đồ chơi (con nít hay leo lên nhún qua nhún lại đó)
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZqyenZStaK6
Đầu kỳ lân
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Zq%2BilpSpZbKhnOKnYqqhkZSoX6u dmpaq2
Con chó
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aqucm5usZq6am5Sns6yZlJyiZa2Wl Zip5
Pikachu
DivShare File - xep pikachu.pdf (http://www.divshare.com/download/2825307-b0a)
Hoa hồng
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZrCanZaqarKflZmnsqyZlJyiZK2Wl Zir4
Con ngựa
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aa2fnZqlZ7GiluKnY6qhkZSoYKudn Jqo3
Máy bay 2 tầng (thời xưa)
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Z6%2BemJqoY6yelOKnYqqhkZSoX6u dm5ms2
Rồng
DivShare File - dragon.pdf (http://www.divshare.com/download/2833648-0da)
Rồng 3 đầu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=a6%2BdlJumba%2BelJmltKyZlJyiZ q2WlZir6
Đồ lặn (thời xưa) hay đồ nhà du hành vũ trụ nhìn ko biết là cái nào
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aK6cnZ2uZq2gmpensayZlJyiY62Wl Zir3
2 người đang chơi đánh bài
DivShare File - playing_cards_2 nguoi danh bai_.pdf (http://www.divshare.com/download/3086589-1d7)
người đang đọc báo
DivShare File - nguoi dang doc ba_o.pdf (http://www.divshare.com/download/3086513-13f)
Con khỉ Jack trên hộp
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aq6hlJqoarOeluKnZaqhkZSoYqudm 5iq5

Paradise_kizz
20-11-2007, 02:41 PM
uh
bạn ơi, có cái hộp quà ko
mình mún xếp
À, còn cái j thì pm típ nha , iu bạn nhìu

meomunkitty
20-11-2007, 09:31 PM
uh
bạn ơi, có cái hộp quà ko
mình mún xếp
À, còn cái j thì pm típ nha , iu bạn nhìu

mình ko có hộp quà có cái hộp hình trái tim 4 góc ah
để mình kiếm coi còn hộp nào ko
mình nhớ hình như có nhìu loại lắm:hurry:
(sau 20 phút)kiếm dc thêm 5,6 cái bạn coi thử có phải ko

meomunkitty
27-11-2007, 07:57 PM
Mùa Noen nữa lại đến, mình hãy trang trí nhà cho thêm Chất Noen (^^!,T___T)
(mấy cái này dễ lắm khéo một chút đẹp)

Noen thì tất nhiên là phải cóTuyết ko có tuyết thật thì làm tuyết giấy vậy:crisp:
1 - http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bLCcmJSra6%2BZlpentqyZlJyiaK2 WlZin8
2 - http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aa2fnZqobqydnOKnZ6qhkZSoZKudl 5ao7
3 - http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=Z6qglpypbK%2BelOKnY6qhkZSoYKu dmZms3
Coi phim nước ngoài,thấy đến giáng sinh thì thường trang trí thêm Vòng hoa trước cửa nhà.

Phải có thêm Chiếc tất ( chiếc vớ) cho ông già Tuyết bỏ quà vào
DivShare File - Chiếc tất.doc (http://www.divshare.com/download/2895103-f0e)
Đã có tuyết thì sẽ có Người tuyết
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bbKfmZWraLKilJyts6yZlJyiZa2Wl Zip5
Khăn trang trí người tuyết
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=b7Gem5SmcK%2BdlZmttqyZlJyiaK2 WlZip8
Cây kẹo hình chiếc gậy ko biết làm gì
DivShare File - cây gậy.doc (http://www.divshare.com/download/2895104-0e4)
Không thể thiếu Cây thông
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=abCfmZuubK2iluKnZ6qhkZSoZKudl 5qu7
Và một vài Món quà đặt dưới cây thông
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZrKblJuoZ7OZl5qtsqyZlJyiZK2Wl Zir4
Quan trọng nhất đó làÔng già Noen
1 - http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=b62fnJyrbbOgmJ2ttKyZlJyiZq2Wl Zir6
2 - http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=arGcnZauZ62iluKnZqqhkZSoY6udm piq6
Nón noen
DivShare File - nón noen.doc (http://www.divshare.com/download/2956070-9e7)
Ngọn nến
DivShare File - cay nến.doc (http://www.divshare.com/download/2956068-8fe)
Tuần lộc
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bquhlp2tbKyanOKnZ6qhkZSoZKudn Zuq7
Cây thánh giá
DivShare File - cay thanh gia.doc (http://www.divshare.com/download/2956005-5a4)
Gấu Santa
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=cbCfl5qtbKudm52nt6yZlJyiaa2Wl Zip9
Ngôi sao
DivShare File - ngoi sao.doc (http://www.divshare.com/download/2955873-eba)

Yui
06-12-2007, 10:16 AM
@meomunkitty : Bạn có mẫu xếp hoa Sakura hok, tìm ju'p mình với

meomunkitty
09-12-2007, 04:25 PM
@meomunkitty : Bạn có mẫu xếp hoa Sakura hok, tìm ju'p mình với

mình sẽ ráng kiếm nhưng ko bít có ko nha:hurry: hình như kiếm dc rùi ko bít có phải ko, nó viết là sakura origami nhưng tiếng nhật ,link nè
http://jerry_cheng.blogs.com/kidding_me/2006/11/sakura_origami.html
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=cbCglZSsaq6dlJentqyZlJyiaK2Wl Zir8
(tiếng nhật)

meomunkitty
09-12-2007, 05:02 PM
Lang thang kiếm hoa saruka cho YUi kiếm dc mấy cái điã và sách xếp origami khá hay và đẹp nên up cho mọi người coi
Đây là bộ sưu tập gấp hoa giấy và phối cảnh land tuyệt đẹp của Oriland.com (bạn có thể vào trang xem thử nó cũng có hướng dẫn xếp một vài hình ở các mục phía trên đó, YUI ơi bạn thử vào origami studio phần plants xem có hoa sakura ko nhé, mình up lên đây ko dc), đặc biệt hiếm có và độc đáo. Tổng cộng có 3CD (dạng Flash) và 1 Book (PDF). Mỗi CD là 180MB và Book là 62MB.

http://img265.imageshack.us/img265/6439/beautyjc7.jpg
Ori Beauty (3 parts)
http://www.mediafire.com/?5oyjmxunxzo
http://www.mediafire.com/?2mm7mammmzw
http://www.mediafire.com/?8xncs5mjyen

http://img265.imageshack.us/img265/669/charmtz0.jpg
Ori Charm (3 parts)
http://www.mediafire.com/?7xvnvbxn0yw
http://www.mediafire.com/?5mxox1lzfyx
http://www.mediafire.com/?ektznxqbngw

http://img265.imageshack.us/img265/5812/delightyn2.jpg
http://www.mediafire.com/?3j9sx1apm70

http://img265.imageshack.us/img265/4563/landzi5.jpg
Ori Land
http://www.mediafire.com/?a5s1jeycvgm

ZNhoc2onT1Zz
09-12-2007, 07:44 PM
meomunkitty ban xem thu co mau~ vo~ si~ samurai ỏ cai gi do tuong tu post giup minh dc ko

meomunkitty
10-12-2007, 02:15 PM
meomunkitty ban xem thu co mau~ vo~ si~ samurai ỏ cai gi do tuong tu post giup minh dc ko

Bạn mình mới kiếm dc cái hình ah bạn coi đỡ nha
http://www11.ocn.ne.jp/~origami/works/104kendo/ken1.jpg
http://www11.ocn.ne.jp/~origami/works/104kendo/ken2.jpg

mình có cái xếp Yukata và obi ah bạn có thể kiếm ở mục khó trên cùng ấy

ZNhoc2onT1Zz
11-12-2007, 01:32 PM
hi` cam on ban nha nhung ma mnih can ban gap' chu may caianh nay` minh xem roi

meomunkitty
12-12-2007, 09:49 PM
Mấy bữa nay lười up wá giờ up bù (mình up ở trên rùi hết chổ nên up típ dưới này) chán ghê vẫn chưa kiếm dc mẫu kiếm sĩ trên ai có up dùm xin cảm ơn nhìu nhé:try::aaa:

Dễ

Rocket(tên lửa)
DivShare File - rocket.doc (http://www.divshare.com/download/3089445-e70)
Kỳ lân
DivShare File - unicorn_ky lan_.pdf (http://www.divshare.com/download/3089541-caa)
Con heo
DivShare File - con heo.doc (http://www.divshare.com/download/3260282-24a)
Con khỉ có 3 kiểu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aayenJipbbOgnOKnaKqhkZSoZaudl Zuu8
Thiệp chúc tết của nhật tiếng nhật
DivShare File - thiep chúc tet_kieu nhat_.doc (http://www.divshare.com/download/3283412-89c)
Hộp đựng bút
DivShare File - penclpot_hop dung but_.pdf (http://www.divshare.com/download/3283340-586)
Đánh Cầu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bK6gnJela7OeluKnZ6qhkZSoZKudm 5is7
Con sâu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=a66bmZWrcLKim5WntqyZlJyiaK2Wl Zit8
Cục kẹo
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aayel5elYrKcnZqtsKyZlJyiYq2Wl Zin2

Khó
Hạc và ếch
DivShare File - xep hac va ech.pdf (http://www.divshare.com/download/3089566-7c4)
Trái tim
DivShare File - trai tim.doc (http://www.divshare.com/download/3262810-9cb)
Chim sẻ
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZauZnZSpYrObnOKnYqqhkZSoX6udm Jas2
Cờ cá chép (tiếng nhật)
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZbKblJunabKanZqtsayZlJyiY62Wl Zir3
Con tôm
DivShare File - tôm.doc (http://www.divshare.com/download/3283137-f52)
Quả dứa
DivShare File - quả dứa.doc (http://www.divshare.com/download/3283135-ef9)
Hải cẩu
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=ZayenJmrarCgnOKnZKqhkZSoYaudl Zuq4
Bồ nông
DivShare File - bo nong.doc (http://www.divshare.com/download/3283132-76e)
Con cua
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=bq%2BdlJumbLKfmZmlt6yZlJyiaa2 WlZip9
Con lân tiếng nhật
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=a7KalJeubrGbnOKnZaqhkZSoYqudn Zao5
Vua và hoàng hậu
DivShare File - vua va hoang hau.doc (http://www.divshare.com/download/3283389-821)
Con diệp
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=aK%2BhnJ2sYrCdluKnYqqhkZSoX6u dnJ2s2

Cực khó

Mẫu thiên sứ khác nè
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=a6yimZiqaa6elOKnZaqhkZSoYqudn Jms5
Thiên mã
DivShare File - xep than ma.pdf (http://www.divshare.com/download/3089464-f69)
Đôi thiên nga
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=arOgl5enZaydnZSnr6yZlJyiYa2Wl Zin1
Totoro con này trong phim hoạt hình nè
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=a7CdlZisbK6ZmpuntKyZlJyiZq2Wl Zit6
Tháp Eiffel
DivShare File - tháp eiffel.pdf (http://www.divshare.com/download/3089545-742)
rắn hổ mang
DivShare File - Cobra_ran ho mang_.pdf (http://www.divshare.com/download/3260275-1b1)
Một vài mẫu của Kamya Satoshi
thiệp và cá đuối
DivShare File - thiep+ca duoi.zip (http://www.divshare.com/download/3260251-fff)
Kirin
DivShare File - Kirin.zip (http://www.divshare.com/download/3176573-8b3)
Hercules Beetles
DivShare File - HERCULES BEETLE.zip (http://www.divshare.com/download/3260713-5af)
Inoshishi
DivShare File - Inoshishi.zip (http://www.divshare.com/download/3260678-5fe)
Wizard
DivShare File - wizard.zip (http://www.divshare.com/download/3262605-a42)
pegasus
DivShare File - PEGASUS.zip (http://www.divshare.com/download/3262558-912)
Các nhân vật cartoon
Vịt Daffy
DivShare File - Vit Daffy.pdf (http://www.divshare.com/download/3260261-f65)
Chú chó Odie Garfield
DivShare File - Odie _Garfield_s dog_.pdf (http://www.divshare.com/download/3176566-7e6)
Webby
DivShare File - Webby .PDF (http://www.divshare.com/download/3260709-0e7)
Tass
DivShare File - Tass.pdf (http://www.divshare.com/download/3260591-56b)
tho Bugs Bunny
DivShare File - tho Bugs Bunny.pdf (http://www.divshare.com/download/3262543-048)
Coyote
DivShare File - Coyote.pdf (http://www.divshare.com/download/3262571-2af)

ZNhoc2onT1Zz
13-12-2007, 07:55 PM
hi` cam on ban nha
ma con nay cung đẹp đấy

ZNhoc2onT1Zz
13-12-2007, 07:57 PM
mà cho mình nhờ một viêc nũa nhé bạn xem co thể tìm dc con Chocobo , co thi post lên giúp mình, thanks nhìu nhìu ^^

oranji
15-12-2007, 01:20 AM
bạn ui sửa link cái file origami delight giùm chút đi. trùng với cái file số 3 ở ngay trên nó đó.

JILchan
15-12-2007, 05:47 PM
ấy ới hình như mấy cái link kia hỏng ồi >< k down dc

meomunkitty
15-12-2007, 06:31 PM
ấy ới hình như mấy cái link kia hỏng ồi >< k down dc

link nào vậy bạn nói rõ ra mình mới sửa lại dc nhìu lắm chẳng lẽ mình up lại từ đầu.cảm ơn các bạn đã xem và báo lỗi dùm:aaa:

meomunkitty
15-12-2007, 06:34 PM
oranji bạn ui sửa link cái file origami delight giùm chút đi. trùng với cái file số 3 ở ngay trên nó đó.
bạn nói rõ một chút dc ko nằm ở mục nào??origami delight??

oranji
15-12-2007, 08:58 PM
Cái link ở phần Oribana Delight thực ra là part 3 của bộ 3 file rar ở trên nó đó bạn!

meomunkitty
16-12-2007, 09:16 AM
Cái link ở phần Oribana Delight thực ra là part 3 của bộ 3 file rar ở trên nó đó bạn!

Download dc mà, hay là bạn dùng IDM down, thì dễ bị ngưng giữa chừng khoảng từ 90% trở đi(bị rồi nè dến 98% xụ luôn huhuhu T___T), tốt là dùng flashget mà down mà hình như cái file đó bị hư rùi thì phải


mà cho mình nhờ một viêc nũa nhé bạn xem co thể tìm dc con Chocobo , co thi post lên giúp mình, thanks nhìu nhìu ^^

con chocobo là con này hả
http://www.origamihouse.jp/book/original/kamiya/yellow.jpg

ZNhoc2onT1Zz
16-12-2007, 08:33 PM
ua` con do' do'

ZNhoc2onT1Zz
16-12-2007, 08:37 PM
no thi ppst len nha ban

takitori
18-12-2007, 11:54 PM
sao may' duong` link noel ko xem dc vay?

meomunkitty
20-12-2007, 08:25 AM
sao may' duong` link noel ko xem dc vay?

Đã sửa lại rồi đó bạn:aaa:

meomunkitty
20-12-2007, 08:32 AM
Cái con kiếm sĩ và chocobo ko có link . Xin lỗi nha
(thực ra có thì toàn link đã die từ hồi nào rùi, còn ko thì phải up bài cho diễn đàn trên 50 bài thì mới dc down - ác ác :frozesweat::crybaby::sadcorner::head_frozen::nana-o::scaredya:

ZNhoc2onT1Zz
22-12-2007, 05:14 PM
ac ac thoi khoi cung dc mnh nho nguoi khac'

meomunkitty
28-12-2007, 02:09 PM
Đây là một vài hình xếp hơi đặc biệt mình ko bít gọi là gì nên up hình vậy(hơi khó một chút :crisp: :gongxi::gem35:)
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/sa1.jpg
DivShare File - compassr.pdf (http://www.divshare.com/download/3280338-edc)
http://oriman.topcities.com/photos/craft/original/cft064.jpg
DivShare File - kreisel.pdf (http://www.divshare.com/download/3280436-390)
http://oriman.topcities.com/photos/craft/original/cft067.jpg
http://puupuu.ojaru.jp/zu/zu.html
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/E/m001.jpg
http://www.origami.cz/Bin/kruzice.gif
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/E/m025.jpg
DivShare File - my_stella_ottagono1.pdf (http://www.divshare.com/download/3280401-249)
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/E/m061.jpg
DivShare File - shining-alice-michael-shall.pdf (http://www.divshare.com/download/3280408-8fb)
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/E/m067.jpg
DivShare File - Stern_Mennorode_neu.pdf (http://www.divshare.com/download/3280446-be1)
http://oriman.topcities.com/photos/craft/original/cft006.jpg
DivShare File - espa12-2.pdf (http://www.divshare.com/download/3280370-310)
http://oriman.topcities.com/photos/craft/original/cft053.jpg
DivShare File - yama flower.pdf (http://www.divshare.com/download/3280420-6ce) hướng dẫn = chữ nhật
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/M/m047.jpg
http://www.prospero78.freeserve.co.uk/diagrams/snowflake1.gif
http://www.prospero78.freeserve.co.uk/diagrams/snowflake2.gif
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/A/m007.jpg
http://www.raviapte.com/gallery/4-Stage-Fujimoto-Tessellation
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/M/m069.jpg?page=1
http://www.raviapte.com/gallery/3-Stage-Fujimoto-Tessellation?page=1
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/M/m043.jpg
http://www.raviapte.com/gallery/FujimotoHydrangea?page=1
http://oriman.topcities.com/photos/backgrounds/diagram/extra/temp/A/m045.jpg
http://www.raviapte.com/gallery/4-Stage-Fujimoto-Tessellation
http://oriman.topcities.com/photos/man/man087.jpg
DivShare File - 000-sirenetta.pdf (http://www.divshare.com/download/3280524-20a)

Na_Karate
28-12-2007, 07:04 PM
uầy đẹp thế :X mỗi tội là em nhìn mãi chả hiểu làm như nào cả T____T

meomunkitty
29-12-2007, 10:20 AM
uầy đẹp thế :X mỗi tội là em nhìn mãi chả hiểu làm như nào cả T____T

:hihi::ypeace::gem22: mình up cách làm nè

congqt
06-02-2008, 12:06 PM
ở đây có ai có quyển oribana không nhỉ,ở đây đã up lên rồi mà link die hết cả,chán thế...ai có send dùm mình nhé...mail của mình là congqt_89@yahoo.com.vn ...ai cần mẫu gì có thể trao đổi nhé...

Black Sun
26-02-2008, 01:54 PM
sao toan` tre^n DivShare va^y. ban, toan` fai sign up, hik

toquangthuy
13-03-2008, 07:11 PM
Dành cho các bạn bắt đầu tập


Dễ::aaa::try::crisp:


Cái ghế
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami2.jpg
Quả bí hallowen
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/halloween1.gif
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/halloween_origami.gif
con vịt
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/convit.gif
Con ve
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/conve-origami.jpg
Mặt chú cún
http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami_xepcun.gif
Búp bê
1 - http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami.jpg
2 - http://i197.photobucket.com/albums/aa187/bonbinbibi/origami2.jpg
Cá vàng
DivShare File - cá vàng.doc (http://www.divshare.com/download/2813023-fdc)
Bút chì
DivShare File - but chi.pdf (http://www.divshare.com/download/2813016-74e)
Bánh sandwish
http://www.ziddu.com/downloadlink.php?uid=abGfl5mpZ6ufnZetr6yZlJyiYa2Wl Zep1
bàn làm việc
DivShare File - bàn làm việc.doc (http://www.divshare.com/download/2813010-6f8)
Đàn piano(giống xếp cái ghế)
DivShare File - piano.doc (http://www.divshare.com/download/2813129-dba)
Miếng dưa hấu
DivShare File - miếng dưa hấu.doc (http://www.divshare.com/download/2813117-c13)
Mắt kính
DivShare File - mắt kính.doc (http://www.divshare.com/download/2813084-f06)
Cây kem
DivShare File - cây kem.doc (http://www.divshare.com/download/2813076-9ea)
Cái mặt con gấu
DivShare File - cái mặt của con gấu.doc (http://www.divshare.com/download/2813074-6d1)
Con cá
DivShare File - ca.pdf (http://www.divshare.com/download/2813070-81b)
Cà vạt
DivShare File - cà vạt.doc (http://www.divshare.com/download/2813059-f0e)
Hộp có hình trái tim 4 góc
DivShare File - hop trai tim.pdf (http://www.divshare.com/download/2824992-dd7)
Hộp quà
DivShare File - giftbox.pdf (http://www.divshare.com/download/2825518-047)
Cái hộp
DivShare File - hộp.doc (http://www.divshare.com/download/2825506-419)
Hộp 2
DivShare File - hộp 2.doc (http://www.divshare.com/download/2825714-5f7)
hộp 3
DivShare File - hộp 3.doc (http://www.divshare.com/download/2825718-02d)
Trang trí thêm trái tim trên hộp 2 và 3
DivShare File - hộp _trang trí thên trái tim_.doc (http://www.divshare.com/download/2825730-7d2)
Hộp 4(cái này nhìn giống hộp đựng bánh kem)
DivShare File - hộp 4.doc (http://www.divshare.com/download/2825725-8f3)
Võ Sĩ Sumo
DivShare File - sumo.doc (http://www.divshare.com/download/2825040-ec1)
Que kem
DivShare File - que kem.doc (http://www.divshare.com/download/2825050-d68)
Nấm
DivShare File - nấm.doc (http://www.divshare.com/download/2825052-2fa)
Con cua
DivShare File - con cua.doc (http://www.divshare.com/download/2825229-628)
Căn nhà
DivShare File - nhà.doc (http://www.divshare.com/download/2825254-794)
Con sư tử
DivShare File - con sư tử.doc (http://www.divshare.com/download/2825302-9ce)
Con cú
DivShare File - con cú.doc (http://www.divshare.com/download/2834015-3a1)
Bánh sừng trâu
DivShare File - bánh sừng trâu.doc (http://www.divshare.com/download/3086058-6a2)
Chim cánh cụt
DivShare File - chim canh cut.doc (http://www.divshare.com/download/3086099-2c5)
ếch kêu
DivShare File - ếch kêu.doc (http://www.divshare.com/download/3086425-2e2)
Giỏ đựng trái cây
DivShare File - dollar_basket_giỏ trái cây_.pdf (http://www.divshare.com/download/3086416-d34)
Mặt con ngựa
DivShare File - đầu ngưa.doc (http://www.divshare.com/download/3086332-cce)
Con vẹt
DivShare File - con vet.doc (http://www.divshare.com/download/3086158-0c8)
Con ve sầu
DivShare File - con ve.doc (http://www.divshare.com/download/3086151-a27)
Đầm cưới
DivShare File - dầm cuoi.doc (http://www.divshare.com/download/3086167-294)
Đầm dạ hội
DivShare File - đầm dạ hội.doc (http://www.divshare.com/download/3086170-a70)

Khó

Cục vàng
1 - DivShare File - vang thoi.pdf (http://www.divshare.com/download/2825078-283)
2 - (cái này dễ hơn)DivShare File - yuanbao_cuc vàng_2.pdf (http://www.divshare.com/download/2825510-b2a)
Con rùa
DivShare File - rua.pdf (http://www.divshare.com/download/2825090-011)
Kiếm nhật
DivShare File - kiem.pdf (http://www.divshare.com/download/2825097-a87)
Chiếc lá mùa thu
DivShare File - lá.doc (http://www.divshare.com/download/2825238-0a7)
Đồ vét
DivShare File - đồ vét.doc (http://www.divshare.com/download/2825785-848)
Yukata(có obi nữa)
DivShare File - yukata.doc (http://www.divshare.com/download/2825779-183)
Con ong
DivShare File - CON ONG.doc (http://www.divshare.com/download/2850380-28d)
Số 0-9 và hình tam giác,hình 5 cạnh, hình 6 cạnh
DivShare File - SỐ.doc (http://www.divshare.com/download/2850386-9f9)
Con sò
DivShare File - con sò.doc (http://www.divshare.com/download/2850306-787)
Khủng long cổ dài
DivShare File - khủng long cổ dài.doc (http://www.divshare.com/download/2850295-180)
plesiosaurus
DivShare File - plesiosaurus.doc (http://www.divshare.com/download/3086594-82a)
Chuồn chuồn
DivShare File - chuồn chuồn.doc (http://www.divshare.com/download/2850470-438)
Cá voi(Có 3 kiểu xếp)
DivShare File - cá voi.doc (http://www.divshare.com/download/3086092-3ba)
Bọ (rệp) khổng lồ
DivShare File - bọ _rệp_ khổng lồ.doc (http://www.divshare.com/download/3086071-9d0)
Câu cá vàng
DivShare File - câu cá vàng.doc (http://www.divshare.com/download/3086096-2ea)
Áo khoác hay áo lạnh
DivShare File - coat.pdf (http://www.divshare.com/download/3086102-6d2)
Con bò cạp
DivShare File - con bò cap.doc (http://www.divshare.com/download/3086104-636)
Phi tiêu
DivShare File - phi tieu.doc (http://www.divshare.com/download/3086527-05c)
Mũ Samurai
DivShare File - mũ samurai.doc (http://www.divshare.com/download/3086485-ae0)
Mũ samurai dài
DivShare File - mũ samurai dài.doc (http://www.divshare.com/download/3086460-633)
Hộp xí ngầu
DivShare File - hột xí ngầu.doc (http://www.divshare.com/download/3086445-f6f)
Con sóc
DivShare File - con sóc.doc (http://www.divshare.com/download/3086146-80d)
Áo khoác hay áo lạnh
DivShare File - coat.pdf (http://www.divshare.com/download/3086102-6d2)

Rất Khó (cái này tầm cỡ cao thủ)

Thiên sứ
DivShare File - xep thien su.pdf (http://www.divshare.com/download/2825185-87a)
Ngựa đồ chơi (con nít hay leo lên nhún qua nhún lại đó)
DivShare File - ngua do choi.pdf (http://www.divshare.com/download/2825179-945)
Đầu kỳ lân
DivShare File - xep dau ky lan.pdf (http://www.divshare.com/download/2825175-359)
Con chó
DivShare File - con cho.pdf (http://www.divshare.com/download/2825259-366)
Pikachu
DivShare File - xep pikachu.pdf (http://www.divshare.com/download/2825307-b0a)
Hoa hồng
DivShare File - xep hoa hong.pdf (http://www.divshare.com/download/2825526-48d)
Con ngựa
DivShare File - xep ngua.pdf (http://www.divshare.com/download/2825565-e1f)
Máy bay 2 tầng (thời xưa)
DivShare File - biplane _máy bay 2 tang_.pdf (http://www.divshare.com/download/2833660-19d)
Rồng
DivShare File - dragon.pdf (http://www.divshare.com/download/2833648-0da)
Rồng 3 đầu
DivShare File - dragon_3heads.pdf (http://www.divshare.com/download/2833799-b2b)
Đồ lặn (thời xưa) hay đồ nhà du hành vũ trụ nhìn ko biết là cái nào
DivShare File - blackbelt _nhà du hành mat trang_.pdf (http://www.divshare.com/download/2833805-35f)
2 người đang chơi đánh bài
DivShare File - playing_cards_2 nguoi danh bai_.pdf (http://www.divshare.com/download/3086589-1d7)
người đang đọc báo
DivShare File - nguoi dang doc ba_o.pdf (http://www.divshare.com/download/3086513-13f)
Con khỉ Jack trên hộp
DivShare File - jack_in_a_box.pdf (http://www.divshare.com/download/3086448-3f5)

bạn ơi trang web http://www.divshare.com mình k tải được:crybaby:

meomunkitty
14-03-2008, 01:13 PM
mình đang up lại nè bạn từ từ nhìu wa'

teduchuy
21-03-2008, 07:10 PM
không làm sao mà download về để xem đc. có ai chỉ tui cách download cách gấp ko vậy

meomunkitty
29-03-2008, 12:33 PM
mình đã thay một số link divshare thành ziddu rùi bạn nào muốn down thì down
do link nhìu và lộn xộn nên thay đổi link hơi khó khăn mong các thông cảm:give_up: và tiếp tục ủng hộ:aaa:

phamdoan
16-04-2008, 09:34 AM
Chao ban co cho nao chi lam mi con con trung nay khong chi minh voi minh tim hoai khong thay. Thank

http://www.origamihouse.jp/book/original/insects2/insects2index.html

meomunkitty
16-04-2008, 12:09 PM
hình như mình có 1 cuốn xếp côn trùng thì phải để check lại máy tính^^''

mình kiếm thấy mẫu kiếm sĩ rùi nè nó nằm trong một sách (huhuuh T___T cuốn này đã xuất bản ở việt Nam với tựa "Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản & dựng hình bằng bìa cứng" giá 52k mua xong về mới kiếm thấy cuốn y chang vậy bản tiếng anh trên mạng :sadcorner: tiền là giấy nên bay theo gió:sadcorner::crybaby:)

phamdoan
16-04-2008, 04:47 PM
arigatogozaimasita ^^!!

MInh cung co 1 cuon xep con trung (Bugs and Birds in Origami by John Montroll) nhung don gian thoi khong phai may loai phuc tap nhu cuon Origami Insects vol.2

meomunkitty
16-04-2008, 06:15 PM
hình như cuốn của mình là cuốn Origami Insects vol.2 ^^'',còn lại thì toàn là xếp động vật hoặc mẫu đặc biệt như bồ tát ngồi,chim phụng hoàng, rồng, Violinist,...., bạn up cuốn của bạn lên dc ko

phamdoan
17-04-2008, 09:47 AM
bồ tát ngồi,chim phụng hoàng, rồng, Violinist.... :be_beated2::be_beated2:

upload xong :hurry:
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbOinZqlZLGfnOKnZKqhkZSpYauglpam4
:crisp:

ca_vang_be_nho
07-05-2008, 11:15 AM
bạn ui!mình biết tới cái web này trễ quá,vô down cái bộ sưu tập gấp hoa mà sao link bị gì gì đó down hổng được,bạn có hông,share mình với T_T hoặc bạn biết chỗ nào bán CD đó hông?giúp mình với

meomunkitty
30-06-2008, 01:22 AM
hix do tình hình tài chính mình dang khó khăn mà tài liệu cũng nhìu mình lười up nên mình đã tổng hợp thành 2 đĩa CD và mình cũng đã kiếm dc chương trình xếp hình dơn giãn rất thích hợp cho các ban mới bắt đầu tập, ban cần thì liên lạc giá 16k mình sẽ gửi bưu điện, mong các ban ủng hộ giúp mình nghèo wá T___T :crybaby::sadcorner:đầy dủ từ dễ đến khó

lucky_star
14-09-2008, 02:11 PM
meo ui, mình nghĩ bạn nên nén tất cả lại thành file.rả rùi share cho mọi người sẽ dễ thở hơn á

đây là quyển thứ nhất trong bộ "tanteidan convention" 13 quyển lận, mình sẽ úp lên từ từ cho các bác, ngừoi mời chơi cũng có thể xếp được hình trong này, đơn giản nhưng rất độc đáo.
http://www.mediafire.com/file/dy2ndswtb0c/Tanteidan Convention Book 01.PDF

managerf4
06-12-2008, 11:48 AM
hello mình có tất cả những mẫu hình mà các bạn yêu cầu,nhưng do dung lượng wá lớn nên mình ko thể up lên được,bạn nào cần thì liên hệ,mình đưa đĩa CD cho,chắc khoảng 3 đĩa/18k .tất cả mọi thứ,đây là mình đã sưu tầm được.Có rất nhìu cách xếp hộp ví du như ngôi sao.lục giác,ngũ giác,tam giác,vuông,chữ nhật.....làm bàn trang điểm,dụng cụ sinh hoạt,tất cả mọi thứ,everything so clear....^^

mr.noname0_0
12-02-2009, 07:01 PM
Lang thang kiếm hoa saruka cho YUi kiếm dc mấy cái điã và sách xếp origami khá hay và đẹp nên up cho mọi người coi
Đây là bộ sưu tập gấp hoa giấy và phối cảnh land tuyệt đẹp của Oriland.com (bạn có thể vào trang xem thử nó cũng có hướng dẫn xếp một vài hình ở các mục phía trên đó, YUI ơi bạn thử vào origami studio phần plants xem có hoa sakura ko nhé, mình up lên đây ko dc), đặc biệt hiếm có và độc đáo. Tổng cộng có 3CD (dạng Flash) và 1 Book (PDF). Mỗi CD là 180MB và Book là 62MB.

http://img265.imageshack.us/img265/6439/beautyjc7.jpg
Ori Beauty (3 parts)
http://www.mediafire.com/?5oyjmxunxzo
http://www.mediafire.com/?2mm7mammmzw
http://www.mediafire.com/?8xncs5mjyen

http://img265.imageshack.us/img265/669/charmtz0.jpg
Ori Charm (3 parts)
http://www.mediafire.com/?7xvnvbxn0yw
http://www.mediafire.com/?5mxox1lzfyx
http://www.mediafire.com/?ektznxqbngw

http://img265.imageshack.us/img265/5812/delightyn2.jpg
http://www.mediafire.com/?3j9sx1apm70

http://img265.imageshack.us/img265/4563/landzi5.jpg
Ori Land
http://www.mediafire.com/?a5s1jeycvgm
Bạn ơi , up lại mấy CD này đi , die hết rồi , thanks

iitori
16-02-2009, 11:13 PM
thanx bạn nì nhiều lém.
Công ậhn orgami này quá tuyệt và khơi sự sáng tạo nữa chứ. Nhưng có nhiều mậu phải làm bằng giấy Nhật mới đẹp có bạn nào biết chỗ bán thì cho mình xin địa chỉ để mua ha. thanx
hồi ết ghé nhà sách NTMK có bán cuốn dạy xếp mấy cái hộp nhưng mà mắc quá đến 60k lận, giờ có ấy cái nì rùi khỏi mua nữa hehe

kellysas
21-02-2009, 05:40 PM
cho mình hỏi sao trang div-share đăng ký phải đóng tiền vậy, còn trang nào khác cho các mẫu trong trang này ko???

uiui, cáihình đó đẹp quá, đẹp quá đi nghệ thuật origami không ngờ lại tuyệt vời như vậy?

mình mới đăng nhập vào trang này
mong các bạn chỉ dẫn thêm

dear!phải có từ 50n bài mới đc thấy link sao. mình bận học lâu lâu mới vao khám phá . vậy sao mà theo đuổi origami đây

kellysas
23-02-2009, 02:59 PM
ê, các bạn còn các dạng xếp giấy ở trang 3 không, post thêm nhé
mình thích lắm. cảm mơn nhìu nhe.mà mấy bạn có bít trang web origami nào chính thức ko, có dùng hình để chỉ dẫn cho mình xin link nhé
mai của mình: tutieuquy_thuyduong@yahoo.com

iitori
04-03-2009, 12:34 AM
ngoài Origami dạo gần đây bắt đầu xuất hiện các mô hình giấy (cái nì rất đẹp). Các bước làm cũng khá đơn giản chỉ việc In ra giấy hình bạn muốn ráp lại (cái hình sẽ chỉ bạn dán chỗ nào gấp chỗ nào ) rùi dùng hồ dán lại theo hướng dẫn.
Quan trọng của mô hình giấy là Loại giấy in, mực in- làm sao vừa cứng lại vừa sắc nét. Hiện tại trên mạng có vài bạn có bán loại giấy nì (bạn chỉ việc chọn mô hình rùi họ sẽ in ra) Các mô hinh làm sẵn cũng có nhưng khá mắc.
Các bạn có thể thử làm vì nó khá đơn giản hơn Origami

mr.noname0_0
04-03-2009, 06:16 PM
Bạn ơi , up lại mấy CD này đi , die hết rồi , thanks

ai giúp mình với , meomunkitty kô để lại YM thì bít mua kiểu gì giờ , ai bít YM meomunkitty kô , cho xin cái YM của meomunkitty với , thanks nhiều lắm

1ngayvang
07-03-2009, 11:21 AM
Lang thang kiếm hoa saruka cho YUi kiếm dc mấy cái điã và sách xếp origami khá hay và đẹp nên up cho mọi người coi
Đây là bộ sưu tập gấp hoa giấy và phối cảnh land tuyệt đẹp của Oriland.com (bạn có thể vào trang xem thử nó cũng có hướng dẫn xếp một vài hình ở các mục phía trên đó, YUI ơi bạn thử vào origami studio phần plants xem có hoa sakura ko nhé, mình up lên đây ko dc), đặc biệt hiếm có và độc đáo. Tổng cộng có 3CD (dạng Flash) và 1 Book (PDF). Mỗi CD là 180MB và Book là 62MB.

http://img265.imageshack.us/img265/6439/beautyjc7.jpg
Ori Beauty (3 parts)
http://www.mediafire.com/?5oyjmxunxzo
http://www.mediafire.com/?2mm7mammmzw
http://www.mediafire.com/?8xncs5mjyen

http://img265.imageshack.us/img265/669/charmtz0.jpg
Ori Charm (3 parts)
http://www.mediafire.com/?7xvnvbxn0yw
http://www.mediafire.com/?5mxox1lzfyx
http://www.mediafire.com/?ektznxqbngw

http://img265.imageshack.us/img265/5812/delightyn2.jpg
http://www.mediafire.com/?3j9sx1apm70

http://img265.imageshack.us/img265/4563/landzi5.jpg
Ori Land
http://www.mediafire.com/?a5s1jeycvgm

Ban oi, co the cho minh xin lai may cai link ko.
Minh rat me

sting
09-10-2009, 05:29 PM
mấy link Divshare pó tay.vào thì bắt sign up, sign up rùi thì phải upgrade cái acc mới down đc..

hoang_tp10
26-10-2009, 04:12 PM
Mấy cái link bị die hết rồi, có thể cho bọn mình xin lại được không?

datchuot
10-08-2010, 07:17 PM
:( oribana beauty bị die mất rồi :((