PDA

View Full Version : [MAG] CD data 2008 January issuemiraya
17-12-2007, 08:31 AM
CD data 2008 January issue

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801as.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801a.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801bs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801b.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801cs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801c.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801ds.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_cddata0801d.jpg)WHAT's IN? 2008 January issue

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801as.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801a.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801bs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801b.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801cs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801c.jpg)

trimming

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_whatsin0801bt.jpg

Quá tuyệt, bộ ảnh này trông Mai thực sự là tuyệt lắm, trông nữ tính và rất tự nhiên:be_beated2::be_beated2::be_beated2:
Thích nhất cái tấm Mai quàng khăn:be_beated2:
Tại sao ko dùng cái này làm Cover nhỉ:crybaby:

jewelry_flower
23-12-2007, 07:57 PM
Tấm Mai quàng khăn trông nữ tính thật ấy :x

no more words
24-12-2007, 09:56 AM
Thank M :inlove: Càng ngắm tấm thứ 5 càng yêu, nhỉ ^^