PDA

View Full Version : On my way photobookBioShock
02-01-2006, 02:19 PM
Một số hình tiêu biểu. Sẽ up phiên bản hoàn chỉnh sau

from http://post.baidu.com/f?kz=74869409

http://img405.imageshack.us/img405/7154/acd80480775da86fbd8870f8a7cc73.th.jpg (http://img405.imageshack.us/my.php?image=acd80480775da86fbd8870f8a7cc73.jpg)
http://img405.imageshack.us/img405/7439/d7c7dcba8442477ede748b1799cb7a.th.jpg (http://img405.imageshack.us/my.php?image=d7c7dcba8442477ede748b1799cb7a.jpg)
http://img522.imageshack.us/img522/57/4d48f2d781fd47b68c7520f74eb788.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=4d48f2d781fd47b68c7520f74eb788.jpg)
http://img522.imageshack.us/img522/9906/1657fc767857e861d18a0b38e68d7c.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=1657fc767857e861d18a0b38e68d7c.jpg)
http://img522.imageshack.us/img522/8931/09778f787b7827b8618082d8340d8a.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=09778f787b7827b8618082d8340d8a.jpg)
http://img421.imageshack.us/img421/8535/80580621776ac81eb68140c8495c75.th.jpg (http://img421.imageshack.us/my.php?image=80580621776ac81eb68140c8495c75.jpg)

Kiwi Super Soup
02-01-2006, 04:22 PM
Em down được cả photo book rùi.Cute khủng khiếp!

Taichi
03-01-2006, 09:56 AM
thank bà DIE nhìu lắm á à nghen!

BioShock
03-01-2006, 06:35 PM
Em down được cả photo book rùi.Cute khủng khiếp!
VẬy hả em, sao tự nhiên hum nay xưng em nghe lạnh xương thía ><

@ Taichi : ^^ !