PDA

View Full Version : [cảm nhận] Tình bạnKiwi Super Soup
02-01-2006, 02:25 PM
Sợ chết?
Ai cũng đã có lúc như vậy,Tôi đã rất sợ cái chết.Tôi ngủ mà để đèn sáng chưng.Nhưng một ngày nọ,tôi bước trong đêm lên fòng ngủ và nằm xuống, cười và ngủ trong giấc mơ đẹp....
Ko biêt vì sao....Nhưng tôi cảm thấy tôi thay đổi,tôi đã nói nhiều hơn trước,tôi cởi mở hơn trước.Đó là vì tôi đã có bạn....Tình bạn đã cho tôi tất cả, hiểm tin,hy vọng, sự dũng cảm, lòng quyết tâm.
Tôi hiểu ra vì sao tôi sợ trường lớp, tôi nói chuyện nhưng ko ai nghe, tôi woái đản, bị gọi là kẻ biến thái...Vì tôi chỉ có một mình.Nhưng ch1inh khoảnh khắc ấy, cái chữ "bạn" đã hiện ra, nó ko giống tôi, nó trái ngượi tôi, nhưng nó chịu lắng nghe, nó là người bạn đ6au tiên của tôi,người wan trọng nhất của tôi.
Tình bạn là vậy đó,có nó, bạn có tất cả,ko thì bạn chả là zì...
Hãy tìm người bạn thất sự của mình, người đó sẽ đưa bạn đấn tận củng thế giới, chia sẻ vui buồn.... và đó là...tình bạn.