PDA

View Full Version : [New Ballad Album] Delta Goodrem - Deltabam baby
29-02-2008, 04:29 PM
http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/cover.jpg

Tracks List:
01/ Believe Again (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/01.mp3)
02/ In This Life (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/02.mp3)
03/ Possessionless (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/03.mp3)
04/ God Laughs (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/04.mp3)
05/ You Will Only Break My Heart (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/05.mp3)
06/ The Guardian (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/06.mp3)
07/ Bare Hands (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/07.mp3)
08/ Woman (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/08.mp3)
09/ I Can't Break It To My Heart (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/09.mp3)
10/ Brave Face (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/10.mp3)
11/ One Day (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/11.mp3)
12/ Angels In The Room (http://jpop4u.download-freeall.com/music/TRE/12.mp3)

†_JustForYou_†
29-02-2008, 06:19 PM
pót nghe onl đi =.=

bam baby
29-02-2008, 06:21 PM
Làm như vậy người khác phải load webbrowser chậm lắm
Ngoài ra tốn BW nữa :D