PDA

View Full Version : Taiko Drum Mastermeomunkitty
29-02-2008, 06:57 PM
Các nhân vật trong phim đều được làm bằng đất sét đó. dễ thương ghê:bathing::wooi: nói tiếng nhật, phụ đề tiếng anh

tập 1
http://cdimg3.crunchyroll.com/i/spire2-tmb/11282007/0/2/b/e/02be92fff72920_thumb.jpg
http://clip.vn/watch/mMi,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-1
tập 2
http://cdimg2.crunchyroll.com/i/spire4-tmb/11282007/3/8/e/e/38ee95bee57d50_thumb.jpg
http://clip.vn/watch/mMC,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-2
tập 3
http://cdimg2.crunchyroll.com/i/spire4-tmb/11302007/2/0/7/8/207889350fb310_thumb.jpg
http://clip.vn/watch/m4z,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-3
tập 4
http://cdimg1.crunchyroll.com/i/spire3-tmb/11302007/c/b/a/c/cbac27de911040_thumb.jpg
http://clip.vn/watch/m43,vn,Taiko-Drum-Master-Episode-4