PDA

View Full Version : Growing of my heart PV FULL versionXoai
04-11-2005, 11:08 PM
DivX5.21 680x510 49.7Mb
Run time : 4min21sec

http://i8.photobucket.com/albums/a28/passerby_/grow_full.jpg

http://www.tok2.com/home/kitaas/img/Growing_of_my_heart_PV_full.zip

Big thanks to Esya_7 ^^

Ryoko Hirosue
06-11-2005, 12:53 AM
chà, xoai hay post link của Esya_7 nhỉ :D, anyway ... thank for ur effort :)

no more words
06-11-2005, 11:13 AM
xoai lần sau download về xong up lên YSI đi nha. Cứ post link của bác Esya hoài là bị kêu là hotlink đó >.<
anyway, thanks for sharing :) This new song sounds so nice ^^

no more words
06-11-2005, 01:53 PM
ok, here are my own links
MegaUpload (http://www.megaupload.com/?d=TCJQF31I)
YouSendIt (http://s13.yousendit.com/d.aspx?id=1GA7G6H0F8D1Y3UPCSEP01AV94)

Enjoy!!! :D

Xoai
06-11-2005, 03:49 PM
Ngại up lên mấy cái đấy lắm. Lâu mà người download cũng ko thích bằng directlink =(( Ko có host nên đành copy luôn sang cho bà con hưởng thụ :D

no more words
06-11-2005, 09:19 PM
chết chết, làm thế có ngày bác Esya phát hiện & ban chúng ta from server luôn thì lấy đâu ra nhạc Mai-K mà nghe nữa ><

Xoai
06-11-2005, 09:33 PM
Thực ra cũng pm xin phép rùi nhưng chưa thấy hồi âm :D . với cả tok2.com là dedicated server. :) Bác ý đã public lên jpopmusic thì nghĩa là bác ý đã có ý tốt cho mọi người. không thì bác ý cứ YSI với MU mà dùng, tội gì. :D

no more words
09-11-2005, 11:09 PM
Vừa làm cái LQ xong: download here (http://www.myfilehut.com/userfiles/15649/temp/MaiK_growing1.WMV)
nmw khuyên bạn download xong nếu thấy thích (vì thấy Mai-K xinh quá, cái live tour muốn xem rõ hơn, ... ) thì hãy download = MegaUpload vì cái link YSI nay mai nữa là die rùi >.<

tata^^
16-01-2006, 08:19 PM
sao tata ghét dl bằng cái MegaU thía ,
vừa lâu , vừa hay đơ đơ T.T