PDA

View Full Version : Doreamon (chôm link của lão Toyboy bên VAN, thật ra là lão nhờ PR hộ)bam baby
10-03-2008, 10:40 PM
Nobita's New Great Adventure into the Underworld
The Seven Magic Users

Hard sub: English + Vietnamese
Filesize: ~600mb mkv

Megaupload links:English harsub

http://www.megaupload.com/?d=S0NLQBZ5
http://www.megaupload.com/?d=VQOYUOSW
http://www.megaupload.com/?d=Y6W66H00
http://www.megaupload.com/?d=WWGVP6N0
http://www.megaupload.com/?d=KF202VUK
http://www.megaupload.com/?d=HTK10XDN
http://www.megaupload.com/?d=22KZUMY0
NOBITA AND THE WIND WIZARD 2003
Link ... mề gà <<< lão TB bôi bác nhờEnglish hard-sub

http://www.megaupload.com/?d=FLTU0O71
http://www.megaupload.com/?d=FMNJNJJJ
http://www.megaupload.com/?d=390CGK7S
http://www.megaupload.com/?d=5YG6OD35
http://www.megaupload.com/?d=33GTKKRN
http://www.megaupload.com/?d=MEC0NFU4
http://www.megaupload.com/?d=TZY4GCEA
http://www.megaupload.com/?d=3SILM5NG


suộc xơ (source) : Toyboy <<< chắc lão mê đồ chơi lắm ( animevn.com <<<< host mới die tùm lum)

:crisp:

†_JustForYou_†
11-03-2008, 12:41 PM
bài của pé này pót toàn coi hok đc :nosey: rút kinh nghiệm hok down nữa :))

Red Sun
26-07-2008, 04:48 PM
Bổ sung thêm vài cái movie :P
Đoremon và pho tượng thần khổng lồ
Gồm 7 part link rapid:

RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599851/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.001)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599914/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.002)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599887/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.003)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599862/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.004)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599861/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.005)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599836/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.006)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/128599842/Doraemon_-_Nobita_and_the_Haunts_of_Evil_AG.avi.007)

Link Mega

Part 1 :
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=03JEV6TW)
Part 2 :
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=38SUPHPE)

Ngôi sao cảm link rapid

RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679941/dan-ap_uds_SQA.part01.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679983/dan-ap_uds_SQA.part02.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679978/dan-ap_uds_SQA.part03.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679992/dan-ap_uds_SQA.part04.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679959/dan-ap_uds_SQA.part05.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679957/dan-ap_uds_SQA.part06.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679975/dan-ap_uds_SQA.part07.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679973/dan-ap_uds_SQA.part08.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679972/dan-ap_uds_SQA.part09.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679988/dan-ap_uds_SQA.part10.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679963/dan-ap_uds_SQA.part11.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65680008/dan-ap_uds_SQA.part12.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679970/dan-ap_uds_SQA.part13.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679980/dan-ap_uds_SQA.part14.rar)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/65679768/dan-ap_uds_SQA.part15.rar)

Truyền thuyết về vua mặt trời

MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=3YEGKCYL)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=YTS31BQ1)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=WBHOZ3TI)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=Y9NKZTP9)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=QW4MYDV1)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=5UQWX520)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=8A4TJZH1)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=QPF78U38)
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (http://www.megaupload.com/?d=IECXI5SM)

Nobita và vương quốc gió

RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371567/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.001)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371544/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.002)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371540/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.003)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371685/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.004)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371537/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.005)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371612/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.006)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371548/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.007)
RapidShare: Easy Filehosting (http://rapidshare.com/files/57371362/_Doremi-Doraemon_.Nobita.And.The.Wind.Wizard.Movie.2003._8 469BD68_.avi.008)
Source : sưu tầm linh tinh :P