PDA

View Full Version : [Thơ] [Lý Bạch]宣州謝眺樓餞別校書叔雲bam baby
13-03-2008, 12:13 PM
宣州謝眺樓餞別校書叔雲


Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân


棄我去者,
昨日之日不可留;
亂我心者,
今日之日多煩憂。
長風萬裏送秋雁,
對此可以酣高樓。
蓬萊文章建安骨,
中間小謝又清發。
俱懷逸興壯思飛,
欲上青天攬明月。
抽刀斷水水更流,
舉杯銷愁愁更愁。
人生在世不稱意,
明朝散發弄扁舟。


Khí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.
Trường phong vạn lý tống thu nhạn,
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.
Bồng lai văn chương Kiến An cốt,
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.
Cụ hoài dật hứng tráng tứ phi,
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu.


Bỏ ta đi mất
Ai mà giữ được ngày qua ngày
Làm lòng ta rối
Bao nhiêu phiền muộn chất hôm nay
Gió đưa cánh nhạn thu muôn dặm
Đối cảnh, lầu cao dốc chén say
Văn vẻ Kiến An phong cách nhã
Thanh cao nổi bật thơ ông Tạ
Lòng tràn hứng dật, tứ hùng bay
Trời xanh lên bắt vầng trăng lạ
Rút đao chém nước, nước càng trôi
Nâng chén tiêu sầu, sầu khó nguôi
Cuộc sống đời này không thoả ý
Sớm mai xoã tóc dạo thuyền thôi

T_T