PDA

View Full Version : Gallery of Mai *v*tata^^
17-01-2006, 08:52 PM
Cả nhà ai có Mai pic thì góp vào đây cho nhìu nha :gem46:
tata mở hàng truớc nà

http://img17.imageshack.us/img17/9512/rsl192cr.jpg

http://img425.imageshack.us/img425/9838/mainlogo0ad.jpg

http://img425.imageshack.us/img425/4504/wallkuraki35zo.jpg

tata^^
17-01-2006, 08:53 PM
http://img425.imageshack.us/img425/6158/wallkuraki26lr.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/5729/maikurakifirstcut8bl.jpg

http://img425.imageshack.us/img425/3871/1723it.jpg

tata^^
17-01-2006, 08:54 PM
http://img18.imageshack.us/img18/4914/mai20kuraki0178tp.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/6131/mai20kuraki0150zn.jpg

tata^^
17-01-2006, 08:54 PM
http://img18.imageshack.us/img18/2690/mai20kuraki0044oo.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/7569/mai20kuraki0079sl.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/275/mai20kuraki0098aw.jpg

tata^^
17-01-2006, 08:55 PM
http://img18.imageshack.us/img18/2072/mai20kuraki0134yh.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/2381/mai20kuraki0250pt.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/5592/mai20kuraki0195fr.jpg

tata^^
17-01-2006, 09:21 PM
http://img77.imageshack.us/img77/176/11098611645ak.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/3420/dien6nh.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/2197/din1zk.jpg

tata^^
17-01-2006, 09:58 PM
http://img77.imageshack.us/img77/2779/hitdangget6pe.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/4194/hot4zo.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/7462/hum6dl.jpg

tata^^
17-01-2006, 09:58 PM
http://img77.imageshack.us/img77/598/m1vy.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/3373/ma2ug.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/9228/maik5xp.jpg

tata^^
17-01-2006, 09:59 PM
http://img77.imageshack.us/img77/9915/maisw6iz.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/6163/maj9sq.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/8996/mi9df.jpg

tata^^
17-01-2006, 09:59 PM
http://img77.imageshack.us/img77/1733/mj2el.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/2504/mo0cx.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/3240/red6ss.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:00 PM
http://img77.imageshack.us/img77/164/1672ki.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/1939/1690kk.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/6379/0660dt.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:01 PM
http://img66.imageshack.us/img66/6194/0686ag.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/1551/0695an.jpg


http://img66.imageshack.us/img66/4055/0702jw.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:02 PM
http://img66.imageshack.us/img66/2545/0711qx.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/1936/0723uh.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/6326/0739df.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:03 PM
http://img66.imageshack.us/img66/9025/0782pm.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/1627/0777vu.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/3134/0748gu.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:03 PM
http://img66.imageshack.us/img66/1915/0828se.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/7133/0836gm.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/2820/0849rj.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:04 PM
http://img66.imageshack.us/img66/9921/0852ll.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/7963/0866qs.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/712/0650ff.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:05 PM
http://img66.imageshack.us/img66/5610/0647ic.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/9620/1794nk.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/738/0878eo.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/6520/0896oj.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:06 PM
http://img66.imageshack.us/img66/7140/0639ax.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/5391/0902af.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/2594/0918pp.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:07 PM
http://img66.imageshack.us/img66/5701/0621at.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/4562/0938vw.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/1597/0959we.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/2513/0966kh.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:08 PM
http://img66.imageshack.us/img66/7755/1695vq.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/5599/0972ag.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/8871/0989ir.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:08 PM
http://img66.imageshack.us/img66/6480/1654gw.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/7880/1617rg.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/5784/1373mv.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:09 PM
http://img66.imageshack.us/img66/3535/1369mm.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/6035/1342ro.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/8806/1323th.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:10 PM
http://img66.imageshack.us/img66/3201/1315yw.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/104/1290ih.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/6439/1270wy.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:10 PM
http://img66.imageshack.us/img66/8453/1244lt.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/47/1236ie.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/9629/1216ik.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:11 PM
http://img66.imageshack.us/img66/8702/1203hl.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/5637/1191lf.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/7576/1189fz.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:12 PM
http://img66.imageshack.us/img66/2482/1177zj.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/6257/1161lz.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/9417/1154yz.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:13 PM
http://img66.imageshack.us/img66/7707/1141jb.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/8571/1136zr.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/8812/1113fl.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:13 PM
http://img66.imageshack.us/img66/1229/1098ve.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/2343/1050wh.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/488/1046xc.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:14 PM
http://img66.imageshack.us/img66/8104/1032py.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/8776/1029id.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/8126/1016in.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:34 PM
http://img66.imageshack.us/img66/6695/1008aa.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/1778/0999ss.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/8231/0419wu.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:35 PM
http://img5.imageshack.us/img5/9053/0378xo.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/1903/0421uh.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/8847/0350ig.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:35 PM
http://img5.imageshack.us/img5/8554/0332tf.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4901/0459nd.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/6789/0320yf.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:36 PM
http://img5.imageshack.us/img5/3263/0312gy.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/3092/0294ax.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4363/0286xe.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:37 PM
http://img5.imageshack.us/img5/5427/0262ng.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/6662/0254ud.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4726/0232bb.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:38 PM
http://img5.imageshack.us/img5/4456/0229nl.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/7168/0211da.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4884/0208gi.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:38 PM
http://img5.imageshack.us/img5/8410/0462er.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/3738/0180sy.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/5056/0171jh.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:39 PM
http://img5.imageshack.us/img5/112/0162zg.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/2948/0159td.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/5959/0482eo.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:40 PM
http://img5.imageshack.us/img5/6641/1731cj.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/5057/0143fc.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4016/0508sk.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:41 PM
http://img5.imageshack.us/img5/3633/0132xv.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/606/0113hl.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/193/0109km.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:42 PM
http://img5.imageshack.us/img5/56/0099gz.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4968/0081ua.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/6135/0072sa.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:42 PM
http://img5.imageshack.us/img5/1166/0060ed.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/227/0055su.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/7182/0044gp.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:43 PM
http://img5.imageshack.us/img5/126/0030tj.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/6894/0022zp.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/7186/0014xr.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:44 PM
http://img5.imageshack.us/img5/1198/0578wl.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/849/0535pz.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/3518/0555wz.jpg

tata^^
17-01-2006, 10:45 PM
http://img5.imageshack.us/img5/3892/0584qd.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/6487/0596ku.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/3885/0607jd.jpg

credit by arczero and foshanit

no more words
21-01-2006, 09:53 AM
Thank tata for posting ^^ Box Mai-K muh ko có mấy cái này thì đúng là ... Chỉ phiền chỗ nmw & Xoai đều bận, GB & Yes thì phải lo cho nh box khác, hakimei ko biết có sưu tầm pics ko :D That's why your work is very appreciated ^.^
Hầu hết các pics đã đc tata re-up = imageshack. Thanks so much for that no hot-link work. Nhưng tata kiếm ở đâu thì ghi credits giùm nmw nha. Đều là công sức design của những trang đó cả muh :D Với lại mấy tấm ở foshanit re-up lại = imageshack giùm nmw luôn nha. Thân

tata^^
21-01-2006, 03:19 PM
okie , tata vội wa , nên wen chưa ghi ^________^
còn mấy ảnh ở foshanit hả , okie , nhưng tata tưởng link ko die thì cũng okie chứ
thui chuyển sang imageshack cho chắc ăn vậy
công nhận cái box Mai ỉu xìu thiệt , lâu lém mới thấy 1 người rep *____*
so với mọi người thì tata có làm đuợc gì nhiều đâu ^^
tất cả là vì ss Mai thui mà xxx

funman
02-02-2006, 06:37 PM
Cám ơn Tata đã share những tấm hình của MAI-K đến mọi người...nhờ thế khi ghi danh vào đây Fun mới có cơ hội sưu tầm thật nhiều hơn hình ảnh của thần tượng của Fun...cám ơn..hontou ni arigatou...

tata^^
27-02-2006, 09:02 PM
có gì đâu funman ^^
tất cả vì ss Maik thân iu mo`
mới tăm đuợc mí cái ảnh mới up lên cho cả nhà coi nà ^________^

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maixinh.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maitour.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maitata.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maita.jpg

tata^^
27-02-2006, 09:03 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/mait.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maismile.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maising.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maisin.jpg

tata^^
27-02-2006, 09:04 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maisi.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/mais.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/mairu.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maired.jpg

tata^^
27-02-2006, 09:05 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maire.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/mair.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maipink.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiphone.jpg

tata^^
27-02-2006, 09:06 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maip.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/mailet.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiko.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiki.jpg

tata^^
27-02-2006, 09:08 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maik.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiflower.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiflowe.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiflow.jpg

tata^^
27-02-2006, 09:09 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiflo.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maif.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maicute.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maiblack.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maib.jpg

credit by tata^^

tata^^
06-03-2006, 09:46 AM
http://imagol.com/pics/honeysuckle/13205/maiblue.jpg

http://imagol.com/pics/honeysuckle/13225/maidr.jpg

http://imagol.com/pics/honeysuckle/13226/maipur.jpg

tata^^
06-03-2006, 09:49 AM
http://img482.imageshack.us/img482/5320/maiblack0nt.jpg

http://img116.imageshack.us/img116/5683/maifly0km.jpg

http://img482.imageshack.us/img482/3057/mai19888bt.jpg

tata^^
06-03-2006, 09:50 AM
http://img116.imageshack.us/img116/2528/maia903yn.jpg

http://img482.imageshack.us/img482/3641/maib2fw.jpg

http://img482.imageshack.us/img482/7909/maibabyilike8zw.jpg

tata^^
06-03-2006, 09:51 AM
http://img116.imageshack.us/img116/5052/maik4yt.jpg

http://img116.imageshack.us/img116/1603/mailoving5ck.jpg

http://img482.imageshack.us/img482/1960/maimai3od.jpg

tata^^
06-03-2006, 09:52 AM
http://img482.imageshack.us/img482/5067/maipark9kl.jpg

http://img203.imageshack.us/img203/8732/maired8ez.jpg

http://img203.imageshack.us/img203/8045/maishadow4tk.jpg

tata^^
06-03-2006, 09:52 AM
http://img203.imageshack.us/img203/121/maisummer0xu.jpg

http://img482.imageshack.us/img482/1323/maitime9hm.jpg

http://img482.imageshack.us/img482/1131/maiwish6tq.jpg

Werewolf
06-03-2006, 07:25 PM
Dễ thương hén, mới save tới #14 à nên ko biết có cái nào tui có rồi mà you chưa có ko! Mai save tiếp, cute thiệt hén ^^

Geisha
08-03-2006, 04:11 AM
woow, cute quá, mấy em nhật em nào cũng bé bé chưa đên 1m60 hihi, trong nhỏ bé đáng yêu quá trời, thích quá!!^^:D:D

jewelry_flower
07-04-2006, 06:43 PM
Lâu ko post ảnh cho sis Mai, cũng lâu rồi ko tìm ảnh sis, ảnh và bài hát của sis mai đều giản dị nhwu chính con người sis :gem38:
http://img82.imageshack.us/img82/9017/mai20kuraki0218zu.jpg:gem38:
Đây nữa:
http://img82.imageshack.us/img82/4481/maikuraki029wi.jpg:gem38:

jewelry_flower
09-05-2006, 07:34 PM
Ai có thể nói là Mai không xinh đẹp chứ, Mai-chan dễ thương nhất:gem9: :
http://img218.imageshack.us/img218/2697/1203mo.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/797/0874sv.jpg
http://img68.imageshack.us/img68/2544/0985ti.jpg
http://img68.imageshack.us/img68/7423/0943ao.jpg
Mấy cái ảnh này đặc biệt đẹp này:
http://img68.imageshack.us/img68/2843/0741hb.jpg
http://img68.imageshack.us/img68/8580/0731nk.jpg:gem9:

no more words
09-05-2006, 07:44 PM
Ai có thể nói là Mai không xinh đẹp chứ, Mai-chan dễ thương nhất:gem9: :
http://img218.imageshack.us/img218/2697/1203mo.jpg

Thích tấm này ghê cơ, vì nmw cũng mê Harry Potter ghê lắm :gem21:

jewelry_flower
10-05-2006, 01:02 PM
JF cũng thích Harry Potter lắm:gem9: , thích cả màu thu đọc sách nữa, nhưng mà cái này đánh nhầm chữ Autumn rồi:gem43(1):
Đây nữa:
http://img214.imageshack.us/img214/5347/0834pt.jpg:gem9:

miraya
27-08-2006, 12:54 PM
Mai Kuraki với kimono:gem9:
http://img175.imageshack.us/img175/3280/168lq1.jpg:gem9:
http://img175.imageshack.us/img175/8762/086pq2.jpg:gem9:
Sao không thấy ai trong box Mai nhỉ, Mai K là ca sĩ nổ tiếng mà:gem43(1):

jewelry_flower
04-09-2006, 12:06 PM
Sao không up nốt mấy cái Mai mặc kimono hả miraya?:gem9: Mấy cái đấy dễ thương lắm, mất rồi tiếc không chịu được:gem43(1): , còn mỗi cái bộ kimono mày xanh da trời này:x
http://img242.imageshack.us/img242/6389/167ny7.jpg:gem29:
http://img221.imageshack.us/img221/4897/166ln3.jpg:feel_good

tata^^
12-09-2006, 04:07 PM
@ Jewerly : u oi* mi' tam' u post tata post hết cả rồi mà ^^'
u nên nghia' ky~ trước khi post nha,để tránh việc post trung` ảnh nha ^^
thân ~

tata^^
13-09-2006, 08:04 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/1671052385.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/1671052904.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/1881395201.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:08 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/1881395376.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps1.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps2.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:11 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps3.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps4.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps5.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:14 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps6.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps7.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps8.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:18 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps9.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps10.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps11.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:23 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps12.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps13.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps14.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:24 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps15.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps16.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps17.jpg

tata^^
13-09-2006, 08:26 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps18.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps19.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/maikps20.jpg

jewelry_flower
09-10-2006, 08:05 PM
Wa, mấy tấm wall này của Tata siêu cute, cám ơn nhiều nhé, tớ thích cái tấm của Kiss lắm đấy, bộ ảnh của Kiss tớ thích nhất^^

no more words
09-10-2006, 09:49 PM
Wa, mấy tấm wall này của Tata siêu cute, cám ơn nhiều nhé, tớ thích cái tấm của Kiss lắm đấy, bộ ảnh của Kiss tớ thích nhất^^

Cái ảnh Kiss hình như là ảnh ghép đó J :p
Thank Tata for sharing nhé. Mấy tấm bạn post dễ thương lắm. Fans Mai-K cũng tài năng đâu thua kém ai đâu :gem9:

tata^^
10-10-2006, 03:16 PM
ủa, mọi người nói Kiss nào vậy *_____*
Sao nghe mà chẳng hỉu zay` :"
có phải là cái ảnh ss Maik đội mũ có chữ Kiss a' 0________0
Mí tấm đấy đúng là đẹp không chịu được ^^^^
Nhưng tiếc là không phải mình làm :gem9:

jewelry_flower
12-10-2006, 05:17 PM
Đúng rồi đấy Tata ạ^^. Một tin siêu buồn:ah: , Tata vào check thử cái trong YAN đi, sợ mấy cái bài post hôm 10/10 bị mất hết, tớ out khỏi YAN rồi nên chưa kịp kiểm tra. Sợ là bài sự thi của Tata bị mất rồi:gem8: , ghét quá. Tata xem lại xem nhé!

tata^^
13-10-2006, 12:54 PM
u`,Tata xem ui`,đúng là mất hết thật -_________-
hinh` như la` mất hết những bài post sau hum 4/10 i'
Thế thì chắc lại phải post lại thoai ^_^
Không sao no vấn đề mà ^^

jewelry_flower
13-10-2006, 07:36 PM
Cố lên Tata, ủng hộ ấy:gem34:
Credit by acero.com
http://img226.imageshack.us/img226/3245/132dq5.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/9692/133aw0.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/5601/137fi5.jpg
Dễ thương quá, phải ko:gem9:

miraya
19-03-2007, 04:15 PM
Lâu lắm ko vào cái topic này ah, post cái ảnh tớ rất thích của Mai-K lên đây(post cỡ nhỏ thôi):
Credit :unknow:gem43(1):
Re-up by me
http://img206.imageshack.us/img206/5228/3222725811f8d9c393fvs4.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/5492/74403923659e8903e1po7.jpg:gem9: