PDA

View Full Version : Hikaru no go†3N†
15-06-2008, 01:22 PM
Hikaru no go - kì thủ cờ vây, mọi người down về xem nhá
http://img264.imageshack.us/img264/640/tap1bianm9.jpg
Hikaru no Go là một bộ truyện tranh của Nhật Bản. Tác giả của bộ truyện tranh này là Hotta Yumi và Obata Takeshi. Câu chuyện kể về quá trình học tập, thi đấu và cuộc sống của cậu bé Hikaru trên con đường cờ vây. Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé Hikaru đến chơi nhà ông nội và tình cờ gặp một cái bàn cờ cổ có vết máu mà chỉ có cậu nhìn thấy. Do đó mà cậu đã gặp Sai, một linh hồn tồn tại từ hơn 1000 năm trước. Sai là người yêu cờ vây, đam mê cờ vây. Sự xuất hiện của Sai đã đưa Hikaru đến với thế giới cờ vây diệu kỳ. Ở đó, cậu đã gặp những người bạn có cùng niềm điêm mê và cùng nhau đi tìm nước đi Thần thánh…


http://rapidshare.com/files/15765801/HikaruNoGo01.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765796/HikaruNoGo01.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765797/HikaruNoGo02.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765799/HikaruNoGo02.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765802/HikaruNoGo03.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765800/HikaruNoGo03.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765851/HikaruNoGo04.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765837/HikaruNoGo04.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765850/HikaruNoGo05.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765836/HikaruNoGo05.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765847/HikaruNoGo06.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765841/HikaruNoGo06.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765852/HikaruNoGo07.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765844/HikaruNoGo07.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765915/HikaruNoGo08.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765904/HikaruNoGo08.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765916/HikaruNoGo09.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765908/HikaruNoGo09.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765920/HikaruNoGo10.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765907/HikaruNoGo10.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765919/HikaruNoGo11.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765905/HikaruNoGo11.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765959/HikaruNoGo12.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765947/HikaruNoGo12.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765962/HikaruNoGo13.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765940/HikaruNoGo13.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765958/HikaruNoGo14.avi.001
http://rapidshare.com/files/15765961/HikaruNoGo14.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765930/HikaruNoGo14.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766031/HikaruNoGo15.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766005/HikaruNoGo15.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766024/HikaruNoGo16.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766020/HikaruNoGo16.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765991/HikaruNoGo16.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766025/HikaruNoGo17.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766017/HikaruNoGo17.avi.002
http://rapidshare.com/files/15765995/HikaruNoGo17.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766052/HikaruNoGo18.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766042/HikaruNoGo18.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766064/HikaruNoGo19.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766048/HikaruNoGo19.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766055/HikaruNoGo20.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766049/HikaruNoGo20.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766056/HikaruNoGo21.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766051/HikaruNoGo21.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766150/HikaruNoGo22.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766148/HikaruNoGo22.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766153/HikaruNoGo23.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766147/HikaruNoGo23.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766151/HikaruNoGo24.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766156/HikaruNoGo24.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766159/HikaruNoGo25_26.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766163/HikaruNoGo25_26.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766161/HikaruNoGo25_26.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766187/HikaruNoGo25_26.avi.004
http://rapidshare.com/files/15766270/HikaruNoGo27.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766259/HikaruNoGo27.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766274/HikaruNoGo28.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766265/HikaruNoGo28.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766231/HikaruNoGo28.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766272/HikaruNoGo29.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766275/HikaruNoGo29.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766235/HikaruNoGo29.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766316/HikaruNoGo30.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766313/HikaruNoGo30.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766285/HikaruNoGo30.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766324/HikaruNoGo31.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766323/HikaruNoGo31.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766319/HikaruNoGo32.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766320/HikaruNoGo32.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766335/HikaruNoGo33.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766322/HikaruNoGo33.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766365/HikaruNoGo34.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766360/HikaruNoGo34.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766369/HikaruNoGo35.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766366/HikaruNoGo35.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766337/HikaruNoGo35.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766368/HikaruNoGo36.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766375/HikaruNoGo36.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766351/HikaruNoGo36.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766403/HikaruNoGo37.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766406/HikaruNoGo37.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766385/HikaruNoGo37.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766413/HikaruNoGo38.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766398/HikaruNoGo38.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766416/HikaruNoGo39.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766412/HikaruNoGo39.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766390/HikaruNoGo39.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766461/HikaruNoGo40.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766450/HikaruNoGo40.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766463/HikaruNoGo41.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766459/HikaruNoGo41.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766472/HikaruNoGo42.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766667/HikaruNoGo42.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766666/HikaruNoGo43.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766704/HikaruNoGo43.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766458/HikaruNoGo43.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766725/HikaruNoGo44.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766695/HikaruNoGo44.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766715/HikaruNoGo45.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766702/HikaruNoGo45.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766718/HikaruNoGo46.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766705/HikaruNoGo46.avi.002
http://rapidshare.com/files/15812058/HikaruNoGo47.avi.001
http://rapidshare.com/files/15812047/HikaruNoGo47.avi.002
http://rapidshare.com/files/15812061/HikaruNoGo48.avi.001
http://rapidshare.com/files/15812043/HikaruNoGo48.avi.002
http://rapidshare.com/files/15812064/HikaruNoGo49.avi.001
http://rapidshare.com/files/15769676/HikaruNoGo49.avi.002
http://rapidshare.com/files/15812050/HikaruNoGo49.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767663/HikaruNoGo50.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767656/HikaruNoGo50.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767662/HikaruNoGo51.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767658/HikaruNoGo51.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767676/HikaruNoGo52.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767671/HikaruNoGo52.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767667/HikaruNoGo53.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767657/HikaruNoGo53.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767677/HikaruNoGo54.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767660/HikaruNoGo54.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767731/HikaruNoGo55.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767713/HikaruNoGo55.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767737/HikaruNoGo56.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767712/HikaruNoGo56.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767728/HikaruNoGo57.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767723/HikaruNoGo57.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767734/HikaruNoGo58.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767719/HikaruNoGo58.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767735/HikaruNoGo59.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767720/HikaruNoGo59.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767770/HikaruNoGo60.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767762/HikaruNoGo60.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767780/HikaruNoGo61.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767766/HikaruNoGo61.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767774/HikaruNoGo62.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767765/HikaruNoGo62.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767784/HikaruNoGo63.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767778/HikaruNoGo63.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767779/HikaruNoGo64.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767767/HikaruNoGo64.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767834/HikaruNoGo65.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767824/HikaruNoGo65.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767835/HikaruNoGo66.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767832/HikaruNoGo66.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767847/HikaruNoGo67.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767830/HikaruNoGo67.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767843/HikaruNoGo68.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767838/HikaruNoGo68.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767890/HikaruNoGo69.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767886/HikaruNoGo69.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767895/HikaruNoGo70.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767882/HikaruNoGo70.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767891/HikaruNoGo71.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767885/HikaruNoGo71.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767893/HikaruNoGo72.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767883/HikaruNoGo72.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767957/HikaruNoGo73.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767935/HikaruNoGo73.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767952/HikaruNoGo74.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767943/HikaruNoGo74.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767924/HikaruNoGo74.avi.003
http://rapidshare.com/files/15767958/HikaruNoGo75.avi.001
http://rapidshare.com/files/15767956/HikaruNoGo75.avi.002
http://rapidshare.com/files/15767923/HikaruNoGo75.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766819/HikaruNoGoSpecial.avi.001
http://rapidshare.com/files/15766833/HikaruNoGoSpecial.avi.002
http://rapidshare.com/files/15766826/HikaruNoGoSpecial.avi.003
http://rapidshare.com/files/15766829/HikaruNoGoSpecial.avi.004
http://rapidshare.com/files/15766839/HikaruNoGoSpecial.avi.005
http://rapidshare.com/files/15766842/HikaruNoGoSpecial.avi.006
http://rapidshare.com/files/15766834/HikaruNoGoSpecial.avi.007
http://rapidshare.com/files/15766790/HikaruNoGoSpecial.avi.008

creadit: google.com

FuchSia
15-06-2008, 01:38 PM
rapid mà down ngần này tập chắc 1 tháng sau thì xong :))

†3N†
15-06-2008, 02:30 PM
75 tập + SP, tớ down 1 ngày xong

bam baby
15-06-2008, 03:57 PM
75 tập + SP, tớ down 1 ngày xong

kinh thế anh, xài happy hour à :be_beated2:

Anime này OST nghe đã quá trời :D

pe_o
26-10-2008, 09:57 PM
cho hỏi là sub việt hay sub anh vậy bạn?

†3N†
27-10-2008, 07:25 AM
Esub bạn ạh

souchan89
09-01-2009, 03:08 PM
tớ thik nhất là touya akira, nhưg mà trog anime akira ko được như ngoài manga. Nét vẽ trông xấu hơn rất nhiều. Chưa xem anime này nên ko biết có nhiều điểm khác nhau giữa anime và manga ko nữa.