PDA

View Full Version : Hey!Say!JUMP all pics (ko chat chit, no comment)Lexie
18-06-2008, 11:01 AM
[scans] TOP SPACE vol 59
http://img112.imageshack.us/img112/9309/topstagevol592008071qq1.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008071qq1.jpg)

http://img119.imageshack.us/img119/6310/topstagevol592008072rm3.th.jpg (http://img119.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008072rm3.jpg) http://img90.imageshack.us/img90/3497/topstagevol592008073jd7.th.jpg (http://img90.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008073jd7.jpg) http://img401.imageshack.us/img401/3474/topstagevol592008074df8.th.jpg (http://img401.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008074df8.jpg) http://img507.imageshack.us/img507/6268/topstagevol592008075bq9.th.jpg (http://img507.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008075bq9.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/2502/topstagevol592008076xm4.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008076xm4.jpg)
http://img296.imageshack.us/img296/595/topstagevol592008077dc7.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008077dc7.jpg) http://img291.imageshack.us/img291/2142/topstagevol592008078xx5.th.jpg (http://img291.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008078xx5.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/7812/topstagevol592008079qs4.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=topstagevol592008079qs4.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/2164/topstagevol5920080710hl4.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=topstagevol5920080710hl4.jpg) http://img403.imageshack.us/img403/4271/topstagevol5920080711zt8.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=topstagevol5920080711zt8.jpg)

Up lại mấy cái này có vẻ dư thừa,vì đã up lại trong topic nhóm rùi^^
[scans] duet july 08
http://img183.imageshack.us/img183/8626/duet0720081og4.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=duet0720081og4.jpg) http://img365.imageshack.us/img365/3209/duet0720082sk4.th.jpg (http://img365.imageshack.us/my.php?image=duet0720082sk4.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/6587/duet0720083lr4.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=duet0720083lr4.jpg) http://img505.imageshack.us/img505/492/duet0720084wc6.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=duet0720084wc6.jpg) http://img397.imageshack.us/img397/6323/duet0720085fp7.th.jpg (http://img397.imageshack.us/my.php?image=duet0720085fp7.jpg)
http://img337.imageshack.us/img337/7528/duet0720086lh8.th.jpg (http://img337.imageshack.us/my.php?image=duet0720086lh8.jpg) http://img521.imageshack.us/img521/9893/duet0720087zj2.th.jpg (http://img521.imageshack.us/my.php?image=duet0720087zj2.jpg) http://img373.imageshack.us/img373/1739/duet0720088zb6.th.jpg (http://img373.imageshack.us/my.php?image=duet0720088zb6.jpg) http://img56.imageshack.us/img56/5060/duet0720089no3.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=duet0720089no3.jpg) http://img521.imageshack.us/img521/7184/duet07200810ow3.th.jpg (http://img521.imageshack.us/my.php?image=duet07200810ow3.jpg)
http://img104.imageshack.us/img104/7893/duet07200811tg3.th.jpg (http://img104.imageshack.us/my.php?image=duet07200811tg3.jpg)
http://img397.imageshack.us/img397/582/duet07200814rr1.th.jpg (http://img397.imageshack.us/my.php?image=duet07200814rr1.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/2903/duet07200815oo8.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=duet07200815oo8.jpg) http://img177.imageshack.us/img177/9694/duet07200816cc4.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=duet07200816cc4.jpg)

credit to boys_paper

Lexie
18-06-2008, 11:04 AM
[scans] Look at Star vol 41
http://img178.imageshack.us/img178/5334/lookatstar2008vol411ot3.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol411ot3.jpg) http://img214.imageshack.us/img214/2585/lookatstar2008vol412cp6.th.jpg (http://img214.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol412cp6.jpg) http://img165.imageshack.us/img165/9507/lookatstar2008vol413bi0.th.jpg (http://img165.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol413bi0.jpg)
http://img247.imageshack.us/img247/8797/lookatstar2008vol414ft6.th.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol414ft6.jpg) http://img56.imageshack.us/img56/7452/lookatstar2008vol415tx1.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol415tx1.jpg) http://img55.imageshack.us/img55/1152/lookatstar2008vol416ow7.th.jpg (http://img55.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol416ow7.jpg)
http://img505.imageshack.us/img505/4025/lookatstar2008vol417vu8.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol417vu8.jpg) http://img389.imageshack.us/img389/460/lookatstar2008vol418px7.th.jpg (http://img389.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol418px7.jpg) http://img56.imageshack.us/img56/1141/lookatstar2008vol419mm5.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol419mm5.jpg)
http://img122.imageshack.us/img122/231/lookatstar2008vol4110bj7.th.jpg (http://img122.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol4110bj7.jpg) http://img125.imageshack.us/img125/4941/lookatstar2008vol4111av4.th.jpg (http://img125.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol4111av4.jpg) http://img255.imageshack.us/img255/5522/lookatstar2008vol4112eq1.th.jpg (http://img255.imageshack.us/my.php?image=lookatstar2008vol4112eq1.jpg)
credit to boys_paper@LJ

[scans] wink up july 08
http://img145.imageshack.us/img145/1891/winkup200807hsj1pj3.th.jpg (http://img145.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj1pj3.jpg)http://img145.imageshack.us/img145/187/winkup200807hsj2hy1.th.jpg (http://img145.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj2hy1.jpg)http://img113.imageshack.us/img113/7466/winkup200807hsj3cy3.th.jpg (http://img113.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj3cy3.jpg)
http://img113.imageshack.us/img113/7879/winkup200807hsj4om5.th.jpg (http://img113.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj4om5.jpg)http://img373.imageshack.us/img373/6185/winkup200807hsj5be6.th.jpg (http://img373.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj5be6.jpg)http://img373.imageshack.us/img373/3249/winkup200807hsj6zm9.th.jpg (http://img373.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj6zm9.jpg)
http://img211.imageshack.us/img211/6573/winkup200807hsj7jj4.th.jpg (http://img211.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj7jj4.jpg)http://img211.imageshack.us/img211/228/winkup200807hsj8hp0.th.jpg (http://img211.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj8hp0.jpg)http://img111.imageshack.us/img111/5083/winkup200807hsj9mk7.th.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj9mk7.jpg)
http://img111.imageshack.us/img111/5001/winkup200807hsj10kq1.th.jpg (http://img111.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj10kq1.jpg)http://img80.imageshack.us/img80/381/winkup200807hsj11eh5.th.jpg (http://img80.imageshack.us/my.php?image=winkup200807hsj11eh5.jpg)

credit to yamaperfection@LJ
reup by Hạ Mĩ

Hạ Mĩ
18-06-2008, 08:59 PM
[Scans] Potato 04/2008


http://img372.imageshack.us/img372/3734/potatoaprilpg21wb4.th.jpg (http://img372.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg21wb4.jpg) http://img140.imageshack.us/img140/7405/potatoaprilpg22ur9.th.jpg (http://img140.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg22ur9.jpg)
http://img128.imageshack.us/img128/5928/potatoaprilpg23mh0.th.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg23mh0.jpg) http://img128.imageshack.us/img128/2429/potatoaprilpg24tq3.th.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg24tq3.jpg)
http://img403.imageshack.us/img403/3380/potatoaprilpg25wv1.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg25wv1.jpg) http://img140.imageshack.us/img140/6696/potatoaprilpg26ji4.th.jpg (http://img140.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg26ji4.jpg)
http://img128.imageshack.us/img128/6429/potatoaprilpg27wk4.th.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg27wk4.jpg) http://img403.imageshack.us/img403/5245/potatoaprilpg28ue0.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg28ue0.jpg)
http://img403.imageshack.us/img403/6061/potatoaprilpg29ce2.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg29ce2.jpg) http://img403.imageshack.us/img403/9930/potatoaprilpg30zv8.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg30zv8.jpg)
http://img128.imageshack.us/img128/5808/potatoaprilpg31tn7.th.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=potatoaprilpg31tn7.jpg)
credit: bitethelove @ LJ

scans hơi cũ, nhưng đáng iu ko chịu nổi>.<... Kute gì mà kute thế ko biết, mà mình lại đặc biệt có cảm tình với con trai Nhật trong bộ J-school uniform nữa chớ:gem2: chết mất, kawaii wá...:cry:

daiki
21-06-2008, 12:29 PM
đây là mấy cái ảnh cũ của tớ hồi các em chưa vào HSJ, tại xem các em lâu rồi nên trữ dc một tí mang lên đây khoe với cả nhà

vì lần này tớ quay lại đây lấy nick là daiki nên ưu tiên Daiki lên trc

http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/daiki046hx.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/arioka6pt.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/ariokajje3af.jpg

daiki trong drama engine ( vai này có ý nghĩa lắm ,ai nghĩ cậu bé hiền lành lại có những suy nghĩ mạnh mẽ như thế )
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/PDVD_045.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/yamapi20otakara2019-1-1.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/sg-1.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/pamphet-daiki.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/pohh_japan_2004-img240x320-11677437.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/img0003s0tx.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/d1ba2.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/d4gq7.jpg

tiếp theo là Takaki nhé , tớ thích takaki hồi còn bé lắm , nhìn nó rất hiền
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/0000r1za.jpg
Takaki với Hasshi, bạn thân của Takaki
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/snap-JJE03.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/yuya0wv.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/pamphet-yuya.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/B4DF_1--1.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/200JAN_Duet_007.jpg

daiki
21-06-2008, 01:07 PM
Kei Inoo, em Kei thì tớ có nhìu ảnh lắm ,thích em ý từ ngày ấy đến bây h mà

http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/inoo2vz.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/inookei14qm.jpg http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/screenhunter0092rs-1.jpg http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/snap-JJE01.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/tulip0320jp-img600x408-1155812306bo.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/pamphet-inoo.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/jj03.jpg http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/inoo9el.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/ayumi2008img600x4501159751113200-1.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/dhr759ehimg600x4011159774625img036s.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/200JAN_Duet_008.jpg
http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/jje145qb.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/0001ahwe.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/0001cbep.jpghttp://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/0001d5qw.jpg

Lexie
22-06-2008, 12:57 PM
[scans] potato july 08

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_01-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_01-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_02-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_02-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_03-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_03-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_04-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_04-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_05-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_05-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_06-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_06-2.jpg)

(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_06-2.jpg)
http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_07-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_07-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_08-2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_08-2.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_09-1.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_09-1.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_10.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_10.jpg)

http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_july08_11.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_11.jpg)
-----------------
credit to boys_paper@LJ
==============================


scans lần này chơi kiểu sáng tối tương phản nhau,các em nhỏ bên sáng,các anh lớn bên tối,dù có Yabu nhưng vẫn thix mảng sáng hơn,đặc biệt là 2 đứa Yuto và Chiinen,sao nó kawaii thía >.<
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_11.jpg)

(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_10.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_09-1.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_08-2.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_07-2.jpg)

(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_06-2.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_05-2.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_04-2.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_03-2.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_02-2.jpg)
(http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=july08_01-2.jpg)

daiki
22-06-2008, 10:08 PM
chắc là do scan lên nó thế đấy chứ trong báo thì vẫn mượt mà lắm mà

Lexie
28-06-2008, 05:23 PM
[scans] popolo august 08
{Mediafire} (http://www.mediafire.com/?z212damdxbj)
http://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808022s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808023s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808024s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808025s.jpg
http://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808026s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808027s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808028s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808029s.jpg
http://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808030s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808031s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808032s.jpghttp://i203.photobucket.com/albums/aa113/ueda_6/Popoloaug08/popolo0808033s.jpg
-----------------
credit to wingist6@LJ

========================

Ko down dc cái đống scan này về,ko biết do máy hay là link hư nhỉ>.<
Bìmh loạn tí:bé Chii ko hợp với kiểu chụp hình này >.<

yoona_cute
07-07-2008, 01:01 PM
Duet 08/08

Duet 08/08

http://img164.imagevenue.com/loc657/th_63426_img011_122_657lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=63426_img011_122_657lo.jpg)http://img204.imagevenue.com/loc354/th_63440_img002_122_354lo.jpg (http://img204.imagevenue.com/img.php?image=63440_img002_122_354lo.jpg)http://img177.imagevenue.com/loc595/th_63444_img003_122_595lo.jpg (http://img177.imagevenue.com/img.php?image=63444_img003_122_595lo.jpg)http://img111.imagevenue.com/loc1005/th_63446_img004_122_1005lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=63446_img004_122_1005lo.jpg) http://img42.imagevenue.com/loc1199/th_63455_img005_122_1199lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=63455_img005_122_1199lo.jpg)http://img217.imagevenue.com/loc118/th_63462_img006_122_118lo.jpg (http://img217.imagevenue.com/img.php?image=63462_img006_122_118lo.jpg)http://img212.imagevenue.com/loc167/th_63470_img007_122_167lo.jpg (http://img212.imagevenue.com/img.php?image=63470_img007_122_167lo.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc1107/th_63477_img008_122_1107lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=63477_img008_122_1107lo.jpg)http://img194.imagevenue.com/loc110/th_63490_img009_122_110lo.jpg (http://img194.imagevenue.com/img.php?image=63490_img009_122_110lo.jpg)http://img105.imagevenue.com/loc227/th_63503_img010_122_227lo.jpg (http://img105.imagevenue.com/img.php?image=63503_img010_122_227lo.jpg)
http://img24.imagevenue.com/loc721/th_63541_img012_122_721lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=63541_img012_122_721lo.jpg)http://img241.imagevenue.com/loc453/th_63549_img013_122_453lo.jpg (http://img241.imagevenue.com/img.php?image=63549_img013_122_453lo.jpg)http://img132.imagevenue.com/loc778/th_63552_img014_122_778lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=63552_img014_122_778lo.jpg) http://img134.imagevenue.com/loc1064/th_63560_img015_122_1064lo.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=63560_img015_122_1064lo.jpg)http://img223.imagevenue.com/loc65/th_63572_img016_122_65lo.jpg (http://img223.imagevenue.com/img.php?image=63572_img016_122_65lo.jpg)http://img139.imagevenue.com/loc705/th_63576_img017_122_705lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=63576_img017_122_705lo.jpg) http://img204.imagevenue.com/loc139/th_63652_img018_122_139lo.jpg (http://img204.imagevenue.com/img.php?image=63652_img018_122_139lo.jpg)http://img220.imagevenue.com/loc465/th_63661_img019_122_465lo.jpg (http://img220.imagevenue.com/img.php?image=63661_img019_122_465lo.jpg)http://img149.imagevenue.com/loc710/th_63663_img020_122_710lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=63663_img020_122_710lo.jpg) http://img127.imagevenue.com/loc825/th_63686_img021_122_825lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=63686_img021_122_825lo.jpg)

Credits : Gogobox Ryosukeyamada

yoona_cute
07-07-2008, 01:03 PM
Potato 08/08

http://img42.imagevenue.com/loc1177/th_64190_img001_122_1177lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=64190_img001_122_1177lo.jpg)http://img189.imagevenue.com/loc48/th_64197_img002_122_48lo.jpg (http://img189.imagevenue.com/img.php?image=64197_img002_122_48lo.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc524/th_64204_img003_122_524lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=64204_img003_122_524lo.jpg)http://img245.imagevenue.com/loc345/th_64207_img004_122_345lo.jpg (http://img245.imagevenue.com/img.php?image=64207_img004_122_345lo.jpg) http://img248.imagevenue.com/loc542/th_64209_img005_122_542lo.jpg (http://img248.imagevenue.com/img.php?image=64209_img005_122_542lo.jpg)http://img13.imagevenue.com/loc624/th_64211_img006_122_624lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=64211_img006_122_624lo.jpg)http://img190.imagevenue.com/loc86/th_64238_img007_122_86lo.jpg (http://img190.imagevenue.com/img.php?image=64238_img007_122_86lo.jpg) http://img223.imagevenue.com/loc467/th_64245_img008_122_467lo.jpg (http://img223.imagevenue.com/img.php?image=64245_img008_122_467lo.jpg)http://img14.imagevenue.com/loc889/th_64249_img009_122_889lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=64249_img009_122_889lo.jpg)http://img173.imagevenue.com/loc622/th_64257_img010_122_622lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=64257_img010_122_622lo.jpg)

http://img149.imagevenue.com/loc658/th_64265_img011_122_658lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=64265_img011_122_658lo.jpg)http://img9.imagevenue.com/loc869/th_64274_img012_122_869lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=64274_img012_122_869lo.jpg)http://img14.imagevenue.com/loc840/th_64291_img013_122_840lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=64291_img013_122_840lo.jpg) http://img246.imagevenue.com/loc5/th_64298_img014_122_5lo.jpg (http://img246.imagevenue.com/img.php?image=64298_img014_122_5lo.jpg)http://img207.imagevenue.com/loc232/th_64301_img015_122_232lo.jpg (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=64301_img015_122_232lo.jpg)http://img233.imagevenue.com/loc21/th_64304_img016_122_21lo.jpg (http://img233.imagevenue.com/img.php?image=64304_img016_122_21lo.jpg) http://img219.imagevenue.com/loc512/th_64307_img017_122_512lo.jpg (http://img219.imagevenue.com/img.php?image=64307_img017_122_512lo.jpg)http://img245.imagevenue.com/loc243/th_64311_img018_122_243lo.jpg (http://img245.imagevenue.com/img.php?image=64311_img018_122_243lo.jpg)

Credits : Gogobox Ryosukeyamada

yoona_cute
07-07-2008, 01:10 PM
Winkup 08/08


http://img200.imagevenue.com/loc250/th_65475_0808WinkUp_HSJ011_122_250lo.jpg (http://img200.imagevenue.com/img.php?image=65475_0808WinkUp_HSJ011_122_250lo.jp g)http://img42.imagevenue.com/loc778/th_65477_0808WinkUp_HSJ012_122_778lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=65477_0808WinkUp_HSJ012_122_778lo.jp g)http://img14.imagevenue.com/loc1046/th_65484_0808WinkUp_HSJ013_122_1046lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=65484_0808WinkUp_HSJ013_122_1046lo.j pg)http://img224.imagevenue.com/loc20/th_65492_0808WinkUp_HSJ014_122_20lo.jpg (http://img224.imagevenue.com/img.php?image=65492_0808WinkUp_HSJ014_122_20lo.jpg ) http://img212.imagevenue.com/loc225/th_65495_0808WinkUp_HSJ015_122_225lo.jpg (http://img212.imagevenue.com/img.php?image=65495_0808WinkUp_HSJ015_122_225lo.jp g)http://img178.imagevenue.com/loc52/th_65598_0808WinkUp_HSJ001_122_52lo.jpg (http://img178.imagevenue.com/img.php?image=65598_0808WinkUp_HSJ001_122_52lo.jpg )http://img146.imagevenue.com/loc941/th_65601_0808WinkUp_HSJ002_122_941lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=65601_0808WinkUp_HSJ002_122_941lo.jp g) http://img189.imagevenue.com/loc381/th_65617_0808WinkUp_HSJ003_122_381lo.jpg (http://img189.imagevenue.com/img.php?image=65617_0808WinkUp_HSJ003_122_381lo.jp g)http://img178.imagevenue.com/loc565/th_65623_0808WinkUp_HSJ004_122_565lo.jpg (http://img178.imagevenue.com/img.php?image=65623_0808WinkUp_HSJ004_122_565lo.jp g)http://img186.imagevenue.com/loc73/th_65625_0808WinkUp_HSJ005_122_73lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=65625_0808WinkUp_HSJ005_122_73lo.jpg ) http://img14.imagevenue.com/loc973/th_65632_0808WinkUp_HSJ006_122_973lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=65632_0808WinkUp_HSJ006_122_973lo.jp g)http://img182.imagevenue.com/loc433/th_65666_0808WinkUp_HSJ007_122_433lo.jpg (http://img182.imagevenue.com/img.php?image=65666_0808WinkUp_HSJ007_122_433lo.jp g)http://img127.imagevenue.com/loc658/th_65678_0808WinkUp_HSJ008_122_658lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=65678_0808WinkUp_HSJ008_122_658lo.jp g) http://img152.imagevenue.com/loc1020/th_65695_0808WinkUp_HSJ009_122_1020lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=65695_0808WinkUp_HSJ009_122_1020lo.j pg)http://img247.imagevenue.com/loc466/th_65705_0808WinkUp_HSJ010_122_466lo.jpg (http://img247.imagevenue.com/img.php?image=65705_0808WinkUp_HSJ010_122_466lo.jp g)

Credits : happytown

Lexie
07-08-2008, 10:53 PM
[scans] wink up september 08
http://img329.imageshack.us/img329/6396/hsj1di6.th.jpg (http://img329.imageshack.us/my.php?image=hsj1di6.jpg)
http://img60.imageshack.us/img60/5903/resizewizard1yw5.th.jpg (http://img60.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1yw5.jpg)
http://img60.imageshack.us/img60/7508/resizewizard2bq2.th.jpg (http://img60.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2bq2.jpg)
http://img515.imageshack.us/img515/4262/resizewizard3ws7.th.jpg (http://img515.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3ws7.jpg)
http://img216.imageshack.us/img216/7729/resizewizard4mo4.th.jpg (http://img216.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4mo4.jpg)
http://img399.imageshack.us/img399/6996/resizewizard5am2.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5am2.jpg)
http://img515.imageshack.us/img515/7191/resizewizard6pn1.th.jpg (http://img515.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6pn1.jpg)
--------------
credit to boys_paper@LJ

Lexie
09-08-2008, 11:01 AM
[scans] potato september 08
http://img206.imageshack.us/img206/4011/hsjnq6.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=hsjnq6.jpg)
http://img368.imageshack.us/img368/6168/hsj1fi6.th.jpg (http://img368.imageshack.us/my.php?image=hsj1fi6.jpg)
http://img206.imageshack.us/img206/7008/hsj2bc6.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=hsj2bc6.jpg)
http://img206.imageshack.us/img206/75/hsj3em5.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=hsj3em5.jpg)
http://img206.imageshack.us/img206/958/hsj4wo0.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=hsj4wo0.jpg)
http://img368.imageshack.us/img368/193/hsj5hm6.th.jpg (http://img368.imageshack.us/my.php?image=hsj5hm6.jpg)
http://img242.imageshack.us/img242/3910/hsj6jr7.th.jpg (http://img242.imageshack.us/my.php?image=hsj6jr7.jpg)
http://img374.imageshack.us/img374/6633/hsj7gp6.th.jpg (http://img374.imageshack.us/my.php?image=hsj7gp6.jpg)
http://img242.imageshack.us/img242/5148/hsj8xq0.th.jpg (http://img242.imageshack.us/my.php?image=hsj8xq0.jpg)
http://img374.imageshack.us/img374/3936/hsj9cx4.th.jpg (http://img374.imageshack.us/my.php?image=hsj9cx4.jpg)
http://img374.imageshack.us/img374/8117/hsj10pu1.th.jpg (http://img374.imageshack.us/my.php?image=hsj10pu1.jpg)
http://img242.imageshack.us/img242/2427/hsj11cf7.th.jpg (http://img242.imageshack.us/my.php?image=hsj11cf7.jpg)
http://img255.imageshack.us/img255/3919/hsj12es0.th.jpg (http://img255.imageshack.us/my.php?image=hsj12es0.jpg)
http://img128.imageshack.us/img128/4345/hsj13fx4.th.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=hsj13fx4.jpg)
http://img516.imageshack.us/img516/2158/hsj14un6.th.jpg (http://img516.imageshack.us/my.php?image=hsj14un6.jpg)
http://img128.imageshack.us/img128/7339/hsj15xh6.th.jpg (http://img128.imageshack.us/my.php?image=hsj15xh6.jpg)
--------------
source:baidu.com
reup by me

daiki
16-08-2008, 04:14 PM
KEITO Kakkoi post desu , thích bức này của em Keito lắm nên scan lên :D

http://i222.photobucket.com/albums/dd239/ninonokoibito/keitopotatoe092008.jpg


this picture belong to me - daiki - if u wish to use it in other forums,websites or blogs , please give me a "cảm ơn" and credit wherever u use

Lexie
17-08-2008, 10:08 PM
tấm đó em lượm trên baidu^^

daiki
18-08-2008, 11:09 AM
keito dạo này hay đấy chứ , chà , tại mấy đứa scan trên mạng ko chịu đưa lên hết ý , còn có nhiều cái hay lắm , mà tại JUMP đông quân nên lần nào lên báo cũng chơi hơn 10 trang

Lexie
09-09-2008, 02:07 PM
[scans] myojo october 2008
http://img230.imageshack.us/img230/9650/img004qc9.th.jpg (http://img230.imageshack.us/my.php?image=img004qc9.jpg)
DOWNLOAD HERE (http://www.mediafire.com/?dzz6xlajmlv)

[scans] poplo october 2008
http://img60.imageshack.us/img60/825/img020bu7.th.jpg (http://img60.imageshack.us/my.php?image=img020bu7.jpg)
DOWNLOAD HERE (http://www.mediafire.com/?hoxbj1he40e)
---------------------------
credit to jumpintomyheart@LJ (http://jumpintomyheart.livejournal.com/tag/pictures:+magazine+scans)

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:26 AM
WinkUp 2008.11

http://img243.imagevenue.com/loc233/th_79555_0811WINKUP-HSJ001_122_233lo.jpg (http://img243.imagevenue.com/img.php?image=79555_0811WINKUP-HSJ001_122_233lo.jpg)http://img151.imagevenue.com/loc1062/th_79557_0811WINKUP-HSJ002_122_1062lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=79557_0811WINKUP-HSJ002_122_1062lo.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc906/th_79565_0811WINKUP-HSJ003_122_906lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=79565_0811WINKUP-HSJ003_122_906lo.jpg)http://img37.imagevenue.com/loc693/th_79572_0811WINKUP-HSJ004_122_693lo.jpg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=79572_0811WINKUP-HSJ004_122_693lo.jpg)
http://img102.imagevenue.com/loc4/th_79578_0811WINKUP-HSJ005_122_4lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=79578_0811WINKUP-HSJ005_122_4lo.jpg)http://img189.imagevenue.com/loc370/th_79583_0811WINKUP-HSJ006_122_370lo.jpg (http://img189.imagevenue.com/img.php?image=79583_0811WINKUP-HSJ006_122_370lo.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc442/th_79591_0811WINKUP-HSJ007_122_442lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=79591_0811WINKUP-HSJ007_122_442lo.jpg)
http://img227.imagevenue.com/loc18/th_79593_0811WINKUP-HSJ008_122_18lo.jpg (http://img227.imagevenue.com/img.php?image=79593_0811WINKUP-HSJ008_122_18lo.jpg)http://img246.imagevenue.com/loc79/th_79595_0811WINKUP-HSJ009_122_79lo.jpg (http://img246.imagevenue.com/img.php?image=79595_0811WINKUP-HSJ009_122_79lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc693/th_79597_0811WINKUP-HSJ010_122_693lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=79597_0811WINKUP-HSJ010_122_693lo.jpg)

Credit: happytown
Reup by Akame@Ho!

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:28 AM
WinkUp 2008.11 cont.

http://img40.imagevenue.com/loc835/th_79968_0811WINKUP-HSJ011_122_835lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=79968_0811WINKUP-HSJ011_122_835lo.jpg)http://img200.imagevenue.com/loc467/th_79975_0811WINKUP-HSJ012_122_467lo.jpg (http://img200.imagevenue.com/img.php?image=79975_0811WINKUP-HSJ012_122_467lo.jpg)http://img207.imagevenue.com/loc570/th_79983_0811WINKUP-HSJ013_122_570lo.jpg (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=79983_0811WINKUP-HSJ013_122_570lo.jpg)http://img34.imagevenue.com/loc1114/th_79987_0811WINKUP-HSJ014_122_1114lo.jpg (http://img34.imagevenue.com/img.php?image=79987_0811WINKUP-HSJ014_122_1114lo.jpg)
http://img168.imagevenue.com/loc769/th_79995_0811WINKUP-HSJ015_122_769lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=79995_0811WINKUP-HSJ015_122_769lo.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc470/th_79997_0811WINKUP-HSJ016_122_470lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=79997_0811WINKUP-HSJ016_122_470lo.jpg)http://img34.imagevenue.com/loc642/th_80001_0811WINKUP-HSJ017_122_642lo.jpg (http://img34.imagevenue.com/img.php?image=80001_0811WINKUP-HSJ017_122_642lo.jpg)
http://img131.imagevenue.com/loc1168/th_80011_0811WINKUP-HSJ018_122_1168lo.jpg (http://img131.imagevenue.com/img.php?image=80011_0811WINKUP-HSJ018_122_1168lo.jpg)http://img189.imagevenue.com/loc131/th_80018_0811WINKUP-MSG001_122_131lo.jpg (http://img189.imagevenue.com/img.php?image=80018_0811WINKUP-MSG001_122_131lo.jpg)http://img103.imagevenue.com/loc1134/th_80024_0811WINKUP-MSG003_122_1134lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=80024_0811WINKUP-MSG003_122_1134lo.jpg)

Credit: happytown
Reup by Akame@Ho!

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:29 AM
Potato 2008.11

http://img7.imagevenue.com/loc708/th_39015_0811POTATO-HSJ001_122_708lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=39015_0811POTATO-HSJ001_122_708lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc1003/th_39034_0811POTATO-HSJ002_122_1003lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=39034_0811POTATO-HSJ002_122_1003lo.jpg)http://img227.imagevenue.com/loc513/th_39058_0811POTATO-HSJ003_122_513lo.jpg (http://img227.imagevenue.com/img.php?image=39058_0811POTATO-HSJ003_122_513lo.jpg)http://img209.imagevenue.com/loc187/th_39065_0811POTATO-HSJ004_122_187lo.jpg (http://img209.imagevenue.com/img.php?image=39065_0811POTATO-HSJ004_122_187lo.jpg)
http://img213.imagevenue.com/loc110/th_39078_0811POTATO-HSJ005_122_110lo.jpg (http://img213.imagevenue.com/img.php?image=39078_0811POTATO-HSJ005_122_110lo.jpg)http://img206.imagevenue.com/loc493/th_39081_0811POTATO-HSJ006_122_493lo.jpg (http://img206.imagevenue.com/img.php?image=39081_0811POTATO-HSJ006_122_493lo.jpg)http://img131.imagevenue.com/loc1004/th_39084_0811POTATO-HSJ007_122_1004lo.jpg (http://img131.imagevenue.com/img.php?image=39084_0811POTATO-HSJ007_122_1004lo.jpg)
http://img104.imagevenue.com/loc538/th_39100_0811POTATO-HSJ008_122_538lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=39100_0811POTATO-HSJ008_122_538lo.jpg)http://img216.imagevenue.com/loc416/th_39262_0811POTATO-HSJ009_122_416lo.jpg (http://img216.imagevenue.com/img.php?image=39262_0811POTATO-HSJ009_122_416lo.jpg)http://img11.imagevenue.com/loc1103/th_39281_0811POTATO-HSJ010_122_1103lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=39281_0811POTATO-HSJ010_122_1103lo.jpg)
http://img136.imagevenue.com/loc778/th_39441_0811POTATO-HSJ011_122_778lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=39441_0811POTATO-HSJ011_122_778lo.jpg)http://img24.imagevenue.com/loc786/th_39465_0811POTATO-HSJ012_122_786lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=39465_0811POTATO-HSJ012_122_786lo.jpg)http://img211.imagevenue.com/loc71/th_39473_0811POTATO-HSJ013_122_71lo.jpg (http://img211.imagevenue.com/img.php?image=39473_0811POTATO-HSJ013_122_71lo.jpg)http://img240.imagevenue.com/loc439/th_39485_0811POTATO-HSJ014_122_439lo.jpg (http://img240.imagevenue.com/img.php?image=39485_0811POTATO-HSJ014_122_439lo.jpg)

Credit: happytown
Reup by Akame@Ho!

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:30 AM
Mayonaka no Shadow Boy single scans

http://img42.imagevenue.com/loc781/th_57609_hsjmnsbleback_122_781lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=57609_hsjmnsbleback_122_781lo.jpg)ht tp://img138.imagevenue.com/loc771/th_57617_hsjmnsblefront_122_771lo.jpg (http://img138.imagevenue.com/img.php?image=57617_hsjmnsblefront_122_771lo.jpg)h ttp://img166.imagevenue.com/loc725/th_57619_hsjmnsbreback_122_725lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=57619_hsjmnsbreback_122_725lo.jpg)ht tp://img165.imagevenue.com/loc747/th_57628_hsjmnsbrefront_122_747lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=57628_hsjmnsbrefront_122_747lo.jpg)
http://img253.imagevenue.com/loc118/th_57646_hsjmnsbrelyrics_122_118lo.jpg (http://img253.imagevenue.com/img.php?image=57646_hsjmnsbrelyrics_122_118lo.jpg)

Credit: seca

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:37 AM
http://1.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6pHJyNpI/AAAAAAAAAQM/QjZrIQC7CpY/s1600-h/uqfx1225030569.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6kb2lpII/AAAAAAAAAQE/6OKvqKI6WcM/s1600-h/upfw1225030161.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6eAewZOI/AAAAAAAAAP8/eZ7ndJJeCbI/s1600-h/stvc1225030569.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6YhFeqTI/AAAAAAAAAP0/FjVLBi-Tr_0/s1600-h/seyg1225030568.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6S52mXuI/AAAAAAAAAPs/-oRjCxJGQew/s1600-h/secj1225030162.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6NF5k8nI/AAAAAAAAAPk/gqLft2waqGs/s1600-h/qwon1225030162.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg6FvSh6jI/AAAAAAAAAPc/16i8T5l5_XQ/s1600-h/pkjo1225030568.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg5_a90x4I/AAAAAAAAAPU/R5kDo3SRrX4/s1600-h/ogep1225030161.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg54p5nFLI/AAAAAAAAAPM/Ia-96wT25Nw/s1600-h/mkgu1225030162.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_7axqoBpljvQ/SQg5wdPV_iI/AAAAAAAAAPE/z6bDmfy-QJY/s1600-h/exqn1225030162.jpg

Credits to: roii_kura @ WITH Y.U.T.O. & jumpintomyheart
Download 10 Scans in High Quality (http://www.mediafire.com/?ntjjfiztgml)

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:39 AM
Only star08.11.03

http://img150.imagevenue.com/loc919/th_14729_img001_122_919lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=14729_img001_122_919lo.jpg)http://img259.imagevenue.com/loc590/th_14743_img002_122_590lo.jpg (http://img259.imagevenue.com/img.php?image=14743_img002_122_590lo.jpg)http://img101.imagevenue.com/loc516/th_14746_img003_122_516lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=14746_img003_122_516lo.jpg)http://img12.imagevenue.com/loc947/th_14750_img004_122_947lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=14750_img004_122_947lo.jpg)
http://img127.imagevenue.com/loc731/th_14764_img005_122_731lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=14764_img005_122_731lo.jpg)http://img168.imagevenue.com/loc893/th_14774_img006_122_893lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=14774_img006_122_893lo.jpg)http://img254.imagevenue.com/loc420/th_14777_img007_122_420lo.jpg (http://img254.imagevenue.com/img.php?image=14777_img007_122_420lo.jpg)http://img129.imagevenue.com/loc681/th_14780_img008_122_681lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=14780_img008_122_681lo.jpg)

Scan by yura

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:39 AM
Kindai 2008.12
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/a6aefc032de2508c1aa030e250226d432g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=nunyivx1wt1&thumb=5) http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e8406d8842fb80b096e0706e63c0a4692g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=0ftex5didsy&thumb=5) http://img214.imagevenue.com/loc489/th_90292_0812_Kindai-003_122_489lo.jpg (http://img214.imagevenue.com/img.php?image=90292_0812_Kindai-003_122_489lo.jpg) http://img193.imagevenue.com/loc338/th_90354_0812_Kindai-004_122_338lo.jpg (http://img193.imagevenue.com/img.php?image=90354_0812_Kindai-004_122_338lo.jpg)
http://img146.imagevenue.com/loc886/th_90481_0812_Kindai-005_122_886lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=90481_0812_Kindai-005_122_886lo.jpg) http://img234.imagevenue.com/loc517/th_90492_0812_Kindai-006_122_517lo.jpg (http://img234.imagevenue.com/img.php?image=90492_0812_Kindai-006_122_517lo.jpg) http://img140.imagevenue.com/loc639/th_90614_0812_Kindai-007_122_639lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=90614_0812_Kindai-007_122_639lo.jpg) http://img111.imagevenue.com/loc968/th_90618_0812_Kindai-008_122_968lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=90618_0812_Kindai-008_122_968lo.jpg)
Scan by 空

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:43 AM
Potato 2008.12

http://img211.imagevenue.com/loc346/th_39752_img001_122_346lo.jpg (http://img211.imagevenue.com/img.php?image=39752_img001_122_346lo.jpg)http://img101.imagevenue.com/loc373/th_39754_img002_122_373lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=39754_img002_122_373lo.jpg)http://img176.imagevenue.com/loc483/th_39756_img003_122_483lo.jpg (http://img176.imagevenue.com/img.php?image=39756_img003_122_483lo.jpg)http://img214.imagevenue.com/loc251/th_39758_img004_122_251lo.jpg (http://img214.imagevenue.com/img.php?image=39758_img004_122_251lo.jpg)
http://img167.imagevenue.com/loc885/th_39764_img005_122_885lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=39764_img005_122_885lo.jpg)http://img150.imagevenue.com/loc1183/th_39765_img006_122_1183lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=39765_img006_122_1183lo.jpg)http://img249.imagevenue.com/loc8/th_39772_img007_122_8lo.jpg (http://img249.imagevenue.com/img.php?image=39772_img007_122_8lo.jpg)
http://img235.imagevenue.com/loc432/th_39774_img008_122_432lo.jpg (http://img235.imagevenue.com/img.php?image=39774_img008_122_432lo.jpg)http://img131.imagevenue.com/loc766/th_39775_img009_122_766lo.jpg (http://img131.imagevenue.com/img.php?image=39775_img009_122_766lo.jpg)http://img181.imagevenue.com/loc366/th_39783_img010_122_366lo.jpg (http://img181.imagevenue.com/img.php?image=39783_img010_122_366lo.jpg)
http://img127.imagevenue.com/loc1006/th_45941_img011_122_1006lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=45941_img011_122_1006lo.jpg)http://img233.imagevenue.com/loc91/th_45947_img012_122_91lo.jpg (http://img233.imagevenue.com/img.php?image=45947_img012_122_91lo.jpg)http://img127.imagevenue.com/loc693/th_45950_img013_122_693lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=45950_img013_122_693lo.jpg)http://img248.imagevenue.com/loc598/th_45957_img014_122_598lo.jpg (http://img248.imagevenue.com/img.php?image=45957_img014_122_598lo.jpg)
http://img194.imagevenue.com/loc529/th_45959_img015_122_529lo.jpg (http://img194.imagevenue.com/img.php?image=45959_img015_122_529lo.jpg)http://img15.imagevenue.com/loc691/th_45961_img017_122_691lo.jpg (http://img15.imagevenue.com/img.php?image=45961_img017_122_691lo.jpg)http://img184.imagevenue.com/loc213/th_45974_img018_122_213lo.jpg (http://img184.imagevenue.com/img.php?image=45974_img018_122_213lo.jpg)
http://img233.imagevenue.com/loc232/th_45975_img019_122_232lo.jpg (http://img233.imagevenue.com/img.php?image=45975_img019_122_232lo.jpg)http://img127.imagevenue.com/loc1168/th_45978_img020_122_1168lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=45978_img020_122_1168lo.jpg)

Scans credit to: ryosukeyamada.com
Resize: feriin

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:45 AM
Duet 2008.11

http://img177.imagevenue.com/loc524/th_48670_0811DUET-HSJ001_122_524lo.jpg (http://img177.imagevenue.com/img.php?image=48670_0811DUET-HSJ001_122_524lo.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc552/th_48677_0811DUET-HSJ002_122_552lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=48677_0811DUET-HSJ002_122_552lo.jpg)http://img245.imagevenue.com/loc67/th_48773_0811DUET-HSJ003_122_67lo.jpg (http://img245.imagevenue.com/img.php?image=48773_0811DUET-HSJ003_122_67lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc1133/th_48780_0811DUET-HSJ004_122_1133lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=48780_0811DUET-HSJ004_122_1133lo.jpg)
http://img218.imagevenue.com/loc475/th_48788_0811DUET-HSJ005_122_475lo.jpg (http://img218.imagevenue.com/img.php?image=48788_0811DUET-HSJ005_122_475lo.jpg)http://img101.imagevenue.com/loc461/th_48798_0811DUET-HSJ006_122_461lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=48798_0811DUET-HSJ006_122_461lo.jpg)http://img106.imagevenue.com/loc538/th_48804_0811DUET-HSJ007_122_538lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=48804_0811DUET-HSJ007_122_538lo.jpg)
http://img149.imagevenue.com/loc1138/th_48809_0811DUET-HSJ008_122_1138lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=48809_0811DUET-HSJ008_122_1138lo.jpg)http://img133.imagevenue.com/loc694/th_48824_0811DUET-HSJ009_122_694lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=48824_0811DUET-HSJ009_122_694lo.jpg)http://img216.imagevenue.com/loc505/th_48828_0811DUET-HSJ010_122_505lo.jpg (http://img216.imagevenue.com/img.php?image=48828_0811DUET-HSJ010_122_505lo.jpg)
http://img200.imagevenue.com/loc18/th_49564_0811DUET-HSJ011_122_18lo.jpg (http://img200.imagevenue.com/img.php?image=49564_0811DUET-HSJ011_122_18lo.jpg)http://img245.imagevenue.com/loc100/th_49568_0811DUET-HSJ012_122_100lo.jpg (http://img245.imagevenue.com/img.php?image=49568_0811DUET-HSJ012_122_100lo.jpg)http://img224.imagevenue.com/loc342/th_49572_0811DUET-HSJ013_122_342lo.jpg (http://img224.imagevenue.com/img.php?image=49572_0811DUET-HSJ013_122_342lo.jpg)http://img43.imagevenue.com/loc932/th_49580_0811DUET-HSJ014_122_932lo.jpg (http://img43.imagevenue.com/img.php?image=49580_0811DUET-HSJ014_122_932lo.jpg)
http://img109.imagevenue.com/loc795/th_49589_0811DUET-HSJ015_122_795lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=49589_0811DUET-HSJ015_122_795lo.jpg)http://img231.imagevenue.com/loc463/th_49598_0811DUET-HSJ016_122_463lo.jpg (http://img231.imagevenue.com/img.php?image=49598_0811DUET-HSJ016_122_463lo.jpg)http://img157.imagevenue.com/loc1162/th_49602_0811DUET-HSJ017_122_1162lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=49602_0811DUET-HSJ017_122_1162lo.jpg)
http://img245.imagevenue.com/loc36/th_49623_0811DUET-HSJ018_122_36lo.jpg (http://img245.imagevenue.com/img.php?image=49623_0811DUET-HSJ018_122_36lo.jpg)

Credit: happytown
Reup by Akame@Ho!

-[M]ều [K]on-
08-11-2008, 01:46 AM
2008.11 小學六年生

http://img206.imagevenue.com/loc158/th_74274_0811_65975Z5N61001_122_158lo.JPG (http://img206.imagevenue.com/img.php?image=74274_0811_65975Z5N61001_122_158lo.J PG)http://img106.imagevenue.com/loc594/th_74278_0811_41493Z6N41002_122_594lo.JPG (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=74278_0811_41493Z6N41002_122_594lo.J PG)http://img247.imagevenue.com/loc534/th_74284_0811_73103Z6N79003_122_534lo.JPG (http://img247.imagevenue.com/img.php?image=74284_0811_73103Z6N79003_122_534lo.J PG)http://img31.imagevenue.com/loc660/th_74287_0811_23876Z0N31004_122_660lo.JPG (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=74287_0811_23876Z0N31004_122_660lo.J PG)
http://img161.imagevenue.com/loc1032/th_74301_0811_44565Z9N35006_122_1032lo.JPG (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=74301_0811_44565Z9N35006_122_1032lo. JPG)http://www1.mediafire.com/imgbnc.php/26e7eaf12851a65e9345153616b753302g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=lfehsgqwyyx&thumb=4)

Scan by 空 at ryosukeyamada gogobox
Reup by Akame@Ho!

Lexie
29-01-2009, 04:31 PM
[scans] popolo march 2009
http://upic.me/t/ef/resizewizard1.jpg (http://upic.me/show.php?id=fa6f3af5f3ff351d18c72cf8408238fc) http://upic.me/t/3h/resizewizard2.jpg (http://upic.me/show.php?id=ae886ba27749bb113e7f934865127e9f) http://upic.me/t/r6/resizewizard3.jpg (http://upic.me/show.php?id=f14e61d29e4f9a588530d0202c520efd) http://upic.me/t/l7/resizewizard4.jpg (http://upic.me/show.php?id=bdcc95075722ae06f7ea948a90f384a2) http://upic.me/t/rm/resizewizard5.jpg (http://upic.me/show.php?id=e4ba0993ee0f1524ef54661e5ecb470e)
http://upic.me/t/nm/resizewizard6.jpg (http://upic.me/show.php?id=1fcd9be082ca9f55ea938acc457c8dd1) http://upic.me/t/dd/resizewizard7.jpg (http://upic.me/show.php?id=8ec981f59d7c849b4ce751bdf924715b) http://upic.me/t/yy/resizewizard8.jpg (http://upic.me/show.php?id=8a9713d41b84e59e84545a2be2893363) http://upic.me/t/xr/resizewizard9.jpg (http://upic.me/show.php?id=af0e176c00ab1617bca424a8f8de9b3c) http://upic.me/t/kq/resizewizard10.jpg (http://upic.me/show.php?id=06d3bc31cf89313160d7c8a2206da041)
http://upic.me/t/r4/resizewizard14.jpg (http://upic.me/show.php?id=2699f2490f1f6ed4fa6723f5098b9cf5) http://upic.me/t/xe/resizewizard11.jpg (http://upic.me/show.php?id=3499042ecd57469fa64e7f7720859351) http://upic.me/t/ni/resizewizard12.jpg (http://upic.me/show.php?id=45f693d26cd32f9b9c6061e4bb6d41a5) http://upic.me/t/23/resizewizard13.jpg (http://upic.me/show.php?id=5e5e1ae69820c21ef0f662d1a9e42859) http://upic.me/t/c2/resizewizard15.jpg (http://upic.me/show.php?id=e78a2e35c651f855091cd287eadd2cad) http://upic.me/t/gd/resizewizard16.jpg (http://upic.me/show.php?id=0588a209b0dfaa56f4c06d08ab91ae5a)
-------------
credit to inookani.net

Butter_apple
25-02-2009, 01:02 PM
[Scan] CHii Winter con pic:be_beated2:http://img130.imagevenue.com/loc1157/th_39687_1_122_1157lo.jpeg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=39687_1_122_1157lo.jpeg)http://img235.imagevenue.com/loc448/th_39689_2_122_448lo.jpeg (http://img235.imagevenue.com/img.php?image=39689_2_122_448lo.jpeg)http://img237.imagevenue.com/loc216/th_39691_3_122_216lo.jpeg (http://img237.imagevenue.com/img.php?image=39691_3_122_216lo.jpeg)http://img207.imagevenue.com/loc488/th_39693_4_122_488lo.jpeg (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=39693_4_122_488lo.jpeg)
http://img167.imagevenue.com/loc675/th_39695_5_122_675lo.jpeg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=39695_5_122_675lo.jpeg)http://img134.imagevenue.com/loc1180/th_39697_6_122_1180lo.jpeg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=39697_6_122_1180lo.jpeg)http://img232.imagevenue.com/loc12/th_39703_7_122_12lo.jpeg (http://img232.imagevenue.com/img.php?image=39703_7_122_12lo.jpeg)
http://img179.imagevenue.com/loc346/th_39706_8_122_346lo.jpeg (http://img179.imagevenue.com/img.php?image=39706_8_122_346lo.jpeg)http://img153.imagevenue.com/loc218/th_39708_9_122_218lo.jpeg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=39708_9_122_218lo.jpeg)http://img235.imagevenue.com/loc13/th_39716_10_122_13lo.jpeg (http://img235.imagevenue.com/img.php?image=39716_10_122_13lo.jpeg)
http://img152.imagevenue.com/loc57/th_39717_11_122_57lo.jpeg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=39717_11_122_57lo.jpeg)http://img188.imagevenue.com/loc944/th_39725_12_122_944lo.jpeg (http://img188.imagevenue.com/img.php?image=39725_12_122_944lo.jpeg)http://img134.imagevenue.com/loc1170/th_39731_13_122_1170lo.jpeg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=39731_13_122_1170lo.jpeg)
http://img197.imagevenue.com/loc854/th_39738_14_122_854lo.jpeg (http://img197.imagevenue.com/img.php?image=39738_14_122_854lo.jpeg)http://img37.imagevenue.com/loc375/th_39745_15_122_375lo.jpeg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=39745_15_122_375lo.jpeg)

Kouchan
22-07-2009, 01:28 PM
Myojo 9.2008

http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_055c88109a1c9e56ca80c483.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=055c88109a1c9e56ca80c483.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_2a841235cd602e135ab5f5b0.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=2a841235cd602e135ab5f5b0.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_2757ed2b95ac0805d52af1aa.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=2757ed2b95ac0805d52af1aa.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_516d433094679d31eac4af6f.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=516d433094679d31eac4af6f.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_55b6ad2a51131bd2e6cd4088.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=55b6ad2a51131bd2e6cd4088.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_5a6c471fa51320dc1bd57684.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=5a6c471fa51320dc1bd57684.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_5aa171fa630c864c024f56dd.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=5aa171fa630c864c024f56dd.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_5e4232fb843108bf59ee9081.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=5e4232fb843108bf59ee9081.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_90a82794cf642c207bf4809c.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=90a82794cf642c207bf4809c.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_9d8958d1261fbfa7a0ec9c91.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=9d8958d1261fbfa7a0ec9c91.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_b1e41aa5992027df9052eeb8.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=b1e41aa5992027df9052eeb8.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_b59896ae32278ee47dd92ab6.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=b59896ae32278ee47dd92ab6.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_b7fa33229ab17b66935807d9.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=b7fa33229ab17b66935807d9.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_c45d0086eaba1802c75cc3a6.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=c45d0086eaba1802c75cc3a6.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_cb54dcccf27bb3790eb345ae.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=cb54dcccf27bb3790eb345ae.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_dbb1afcb8cf889aec817686c.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=dbb1afcb8cf889aec817686c.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_df91820f58c97acf36d12299.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=df91820f58c97acf36d12299.jpg)http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_e0b9b0831e1664b8f603a694.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=e0b9b0831e1664b8f603a694.jpg)
http://i395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/th_f29dbd4504df3464500ffe64.jpg (http://s395.photobucket.com/albums/pp38/roterapfelth483/HeySay/?action=view&current=f29dbd4504df3464500ffe64.jpg)


link:
MQ: http://www.mediafire.com/download.php?omejtmjyz3t (credit: tumblingrabbit)
HQ: http://www.mediafire.com/download.php?tz4lwjyzcna (credit: zatanicons)

reup: Nuriko

Kouchan
22-07-2009, 01:28 PM
POPOLO 2009.09
(HQ)

http://img186.imagevenue.com/loc46/th_43784_scan0020_122_46lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=43784_scan0020_122_46lo.jpg)http://img269.imagevenue.com/loc377/th_43785_scan0021_122_377lo.jpg (http://img269.imagevenue.com/img.php?image=43785_scan0021_122_377lo.jpg)http://img265.imagevenue.com/loc56/th_43787_scan0022_122_56lo.jpg (http://img265.imagevenue.com/img.php?image=43787_scan0022_122_56lo.jpg)http://img187.imagevenue.com/loc893/th_43788_scan0023_122_893lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=43788_scan0023_122_893lo.jpg)
http://img154.imagevenue.com/loc206/th_43795_scan0024_122_206lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=43795_scan0024_122_206lo.jpg)http://img249.imagevenue.com/loc595/th_43797_scan0025_122_595lo.jpg (http://img249.imagevenue.com/img.php?image=43797_scan0025_122_595lo.jpg)http://img207.imagevenue.com/loc82/th_43800_scan0026_122_82lo.jpg (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=43800_scan0026_122_82lo.jpg)
http://img186.imagevenue.com/loc55/th_43803_scan0027_122_55lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=43803_scan0027_122_55lo.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc53/th_43805_scan0028_122_53lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=43805_scan0028_122_53lo.jpg)http://img18.imagevenue.com/loc122/th_43812_scan0029_122_122lo.jpg (http://img18.imagevenue.com/img.php?image=43812_scan0029_122_122lo.jpg)
http://img5.imagevenue.com/loc436/th_43814_scan0030_122_436lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=43814_scan0030_122_436lo.jpg)http://img25.imagevenue.com/loc574/th_43816_scan0031_122_574lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=43816_scan0031_122_574lo.jpg)

http://www.mediafire.com/?md4yvrjxbjo

Upload:me

tuyenminh
20-07-2012, 11:24 PM
quà ra mắt, mong mọi người giúp đỡ
639263936394639563966397639863996401

sorry, mình up từ máy lên, không biết cách chỉnh size

64026403
64046405
64066407
64086409
64106411

Popolo 2012.08
upload: me

2012.08 Seventeen

64536454

upload: me

preview TVfanCROSS~
64556456

upload: me

cuối cùng cũng được 10 post
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546732_378470428866502_1348037100_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/292679_378470485533163_1725415197_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/581416_378471038866441_1195448390_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401648_378472122199666_847362607_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/552963_378473488866196_1330844067_n.jpg

Asia tour
By Hey!Say!FANS

tiếp nè
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/582140_378859232160955_667735721_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528051_378861052160773_1329541430_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560733_381396861907192_2137268177_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576474_381404805239731_1935540398_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535829_382236685156543_1217487007_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/181428_382602348453310_1723671292_n.jpg
Asia tour
By Hey!Say!FANS

[Scans] TV Fan Cross Vol.3 + TV Life 2012.07
CR: http://jumpingtomyheart.blogspot.com/
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0001.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0002.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0004.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0005.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0006.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0007.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0008.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0009.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/th_IMG_0010.jpg

sorry, ảnh của em chii bị lỗi nên không up lên được

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7gsjk7SIc1qak5g2o1_500.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7gnotvWMi1qdlnpgo1_500.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7gkyhAAs81rvb4mco3_500.jpg
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m7gk37OqaW1qak5g2o1_500.jpg
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m7gjijOlJP1qb9oabo1_500.jpg
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m7gigxleKN1r32x8ro1_500.jpg
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7gg0vz7XR1qak5g2o1_500.jpg

CR: tumblr

http://25.media.tumblr.com/tumblr_m7gjijOlJP1qb9oabo2_250.jpg
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m7gjijOlJP1qb9oabo3_250.jpg

CR: tumblr

tuyenminh
28-07-2012, 11:43 PM
thực sự không biết là post được những 100 pic:61-xp:nhà mình ít pic quá

The TV 07-2011
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/576084_10151049740619501_374190477_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/488063_10151049740894501_537843332_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558190_10151049741594501_1988887052_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/530053_10151049741884501_1649871931_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376778_10151049742119501_107620780_n.jpg

POPOLO 2012.09
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/483374_10151036368331698_874035683_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/529979_10151036369131698_1450334407_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418740_10151036369986698_337592529_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526568_10151036370301698_1016283030_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/179592_10151036370626698_1744271297_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217861_10151036371051698_1150611470_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/578732_10151036372001698_742180785_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/564057_10151036378646698_929794623_n.jpg
CR:Wandy@baidu ♫mone

TV FAN 2012.09
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/480707_10151036223116698_197306250_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/179564_10151036223241698_957403735_n.jpg
cr:抖S北鼻 ♫mone

HSJ FC BOOKLET Nº14
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/p206x206/603412_419528331427378_79369146_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/483918_419528388094039_806596733_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382415_419528494760695_1371819157_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427526_419528531427358_1523935047_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217834_419528681427343_1226853806_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/557480_419528721427339_581620831_n.jpg
CR: weibo

tuyenminh
03-08-2012, 04:57 PM
JUMP đã sang Đài Loan vào hôm nay
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/536768_10151053861321698_1488200611_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/559234_10151053858631698_706754689_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/392256_10151053865661698_1250049717_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/427040_348336448574224_473775353_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/375611_10151053805281698_842353961_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527420_451680851520691_2025216712_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/547790_491941377500862_656363896_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/418938_491945147500485_655924577_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/318811_491942604167406_967264177_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/315370_491924387502561_132096680_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/376784_491921080836225_470986833_n.jpg
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m86446l04K1qk3nvxo1_500.jpg
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m8624aslyT1rvb4mco1_500.jpg

cái này là preview Seventeen
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m85fezHcZu1r7ghxyo1_r1_500.jpg

CR: weibo

tuyenminh
08-08-2012, 10:53 AM
pamphlet
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P62.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P61.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P60.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P59.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P58.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P57.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P56.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P55.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P54.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P53.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P52.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P51.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P50.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P49.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P48.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P47.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P46.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P45.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P44.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P43.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P42.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P41.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P40.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P39.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P38.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P37.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P36.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P35.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P34.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P33.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P32.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P31.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P29.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P26.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P25.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P24.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P23.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P22.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P21.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P20.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P19.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P18.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P17.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P16.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P15.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P14.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P13.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P12.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P11.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P10.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P9.jpg?t=1344392422http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P8.jpg?t=1344392422http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P7.jpg?t=1344392422http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P6.jpg?t=1344392422http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P5.jpg?t=1344391912http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P3.jpg?t=1344391912http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P2.jpg?t=1344391912http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/cover.jpg?t=1344391912http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P30.jpg?t=1344308487http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P28.jpg?t=1344308487http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P27.jpg?t=1344308487http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/P4.jpg?t=1344308487

upload: me

tuyenminh
13-08-2012, 02:11 PM
Wink Up 2012.09
CREDIT TO 抖S北鼻

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/405242_424589197587958_1400290203_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422276_424589580921253_1868986945_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/388132_424589784254566_1918504913_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319305_424589927587885_1560604090_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/603566_424590157587862_1393116469_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399561_424590424254502_1250334063_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/576152_424590777587800_618129720_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189521_424591687587709_1536662113_n.jpg

tuyenminh
20-08-2012, 11:25 AM
Hey! Say! JUMP ASIA FIRST TOUR 2012 SPECIAL PHOTO BOOK ISSUE + Group clear file + Chinen Yuuri clear file

http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/24.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/CF01.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/25.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/23.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/22.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/21.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/20.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/19.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/18.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/17.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/16-1.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/15.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/15.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/14.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/13.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/12.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/11.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/08.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/07.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/06.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/05.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/04.jpg

upload: me

tuyenminh
22-08-2012, 05:33 PM
POPOLO 2012.10

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/375923_10151095379721698_542798796_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/419806_10151095379891698_276846736_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/546479_10151095380641698_1121181585_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419988_10151095380816698_1421945856_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p206x206/599280_10151095381531698_314800977_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/557502_10151095381736698_208716803_n.jpg

CR: susanfan0706

tuyenminh
22-08-2012, 05:41 PM
Myojo 10

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/599499_156602084464106_2141416043_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/294520_156602144464100_2059355025_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/557533_156602184464096_1084773826_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/551793_156602341130747_1663583463_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527949_156602411130740_1027105973_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529995_156602507797397_483827327_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/551725_156602597797388_1577097833_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/409720_156605267797121_1694762977_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206126_156605334463781_356721440_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/255286_156605364463778_555263643_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526064_156605414463773_289525409_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/552028_156605454463769_1820319719_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551066_156605487797099_2132104648_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486601_156605541130427_204591717_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/539418_156605794463735_1827343301_n.jpg

CREDIT TO susanfan0706

tuyenminh
01-09-2012, 10:31 AM
Photoshop Jump Tour
CREDIT TO shizuka0801 & ruri_ruri & kazunaries & ktpsakuraiyuki

Chinen
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/579980_431140586932819_418768574_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/405300_431140603599484_798209331_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/574846_431140636932814_519856980_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/579992_431140666932811_421278410_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/523139_431140723599472_675524281_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/426681_431140740266137_2106198061_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/294417_431140760266135_892679051_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/199752_431140790266132_1189674087_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/543482_431140810266130_875619350_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/394223_431140823599462_1170706138_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/402955_431140880266123_705862640_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/557407_431140906932787_1783438177_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/431111_431140926932785_1628953773_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/528018_431140943599450_1329935897_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/253104_431140970266114_1314653265_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/481134_431141046932773_2012048378_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/376676_431142073599337_841144322_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/378602_431142120265999_1813361643_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/523193_431142146932663_1070515093_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/524322_431142166932661_1167152702_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/294449_431142196932658_1929613886_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/375890_431142226932655_766281183_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/376899_431142256932652_1723061594_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/527252_431142276932650_1784371086_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/314920_431142296932648_325297588_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/320144_431142330265978_1121767844_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/524372_431142350265976_478409140_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/576874_431142373599307_1304295964_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/284626_431142476932630_1450557453_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/543577_431142500265961_1123468250_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/523499_431142510265960_391132654_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/424250_431142526932625_952935093_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/293128_431142543599290_425029434_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/400442_431142566932621_516841527_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/376959_431142613599283_1337191618_n.jpg

Yama-chan
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/538671_431141063599438_1229781948_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/199693_431141090266102_775289554_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/431432_431141103599434_326502173_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/546011_431141146932763_909729616_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/378294_431141170266094_185066149_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/574655_431141200266091_551558351_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/224998_431141226932755_1012167799_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/386828_431141243599420_158506166_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/394497_431141260266085_146029046_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/298822_431141306932747_1032221555_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/561623_431141343599410_14240468_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/300348_431141366932741_909748632_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/260592_431141383599406_122939915_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/484450_431141400266071_506934350_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/225038_431141423599402_446893200_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/417529_431141473599397_340787855_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/419878_431141503599394_984485416_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/524295_431141526932725_865287202_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/378334_431141546932723_623522631_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/551997_431141580266053_498897250_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/185135_431141600266051_1016717453_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/185098_431141660266045_1492192453_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/424579_431141693599375_981727646_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/225185_431141726932705_823526471_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/226164_431141740266037_244925766_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/577110_431141760266035_840083486_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/558222_431141776932700_1299027828_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/296043_431141790266032_89935358_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/206050_431141853599359_742119097_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/523578_431141883599356_1290675063_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/253856_431141900266021_796332658_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/580031_431141913599353_1872938145_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/543523_431141936932684_9319998_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/295993_431141970266014_1477475395_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/291905_431142006932677_347646190_n.jpg

tuyenminh
01-09-2012, 11:09 AM
Photoshop Jump Tour
CREDIT TO shizuka0801 & ruri_ruri & kazunaries & ktpsakuraiyuki

Ko-chan
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/551761_431142686932609_165856638_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/206213_431142710265940_2041936555_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/199052_431142733599271_1278536043_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/542423_431142746932603_1751510332_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/577022_431142766932601_1703396174_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/418947_431142776932600_272981821_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/376780_431142803599264_714326485_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/300357_431142826932595_762873536_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/424211_431142870265924_316592409_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/221913_431142890265922_534038206_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/223980_431142930265918_1143666311_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/418688_431142953599249_1932299703_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/523105_431142970265914_1146461497_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/558182_431142993599245_1497892623_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/376730_431143023599242_340881091_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/292093_431143036932574_1046293242_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/549756_431143056932572_2145894712_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/223859_431143076932570_687921241_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/576891_431143103599234_1769197556_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/538898_431143126932565_2096532052_n.jpg

Dai-chan
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/553717_431143146932563_1195530380_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/574945_431143180265893_601598035_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/580028_431143193599225_2137556224_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/552111_431143236932554_2044898686_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/375903_431143263599218_71779947_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/255552_431143306932547_431861257_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/376891_431143320265879_2077736698_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/553714_431143336932544_1555062860_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/527980_431143350265876_956273976_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/577067_431143360265875_2032050950_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/574893_431143393599205_1410907541_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/223976_431143446932533_909599844_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/387160_431143463599198_1800478315_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/551801_431143533599191_118216267_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/527947_431143566932521_1375788619_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/408271_431143626932515_2138993926_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/309190_431143680265843_1931144016_n.jpghttp://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/554627_431143710265840_63253364_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/400802_431143750265836_1629686293_n.jpghttp://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/386818_431143773599167_1280287598_n.jpg


tũn mới chỉ tìm được của Yama-chi-yabu-dai thôi, khi nào tìm được của những thành viên khác thì sẽ post sau:34-nod:

tuyenminh
07-09-2012, 10:09 PM
WINK UP 2012.10

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/554657_10151125392131698_1672440696_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400515_10151125392281698_914819633_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/560506_10151125392406698_1585801686_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/255561_10151125392536698_1560225749_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/579921_10151125392661698_538414824_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305023_10151125392761698_1480494997_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316828_10151125392901698_79664245_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296871_10151125393056698_1812550689_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375969_10151125393166698_690590055_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556409_10151125393366698_917392744_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421688_10151125393476698_679604047_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253096_10151125393626698_413700718_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561492_10151125393756698_343436804_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/318356_10151125398466698_970105129_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/303611_10151125398961698_2072507044_n.jpghttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563044_10151125399441698_804850587_n.jpg

POTATO 2012.10

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/644564_10151125420586698_1620262840_n.jpghttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318357_10151125420656698_855448961_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/393394_10151125420766698_1131068488_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/419237_10151125420981698_526762269_n.jpghttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/285580_10151125421191698_1233732147_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/523291_10151125421266698_2035327214_n.jpghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/295281_10151125421341698_1020441763_n.jpghttp://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/253006_10151125421436698_1894344829_n.jpghttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/546285_10151125421581698_813423553_n.jpg
CR: facebook.com/HeySayJump

tuyenminh
03-10-2012, 12:31 PM
[Scans] World Tour in Japan Photosets
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuto04.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuto03.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuto02.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuto01.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yamada4.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yamada3.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yamada2.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yamada1.png
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Keito4.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Keito3.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Keito2.jpghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Keito1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Chinen4.png
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuya4.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuya3.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuya2.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yuya1.png
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yabu4.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yabu3.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yabu2.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Yabu1.png
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Inoo4.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Inoo3.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Inoo2.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Inoo1.png
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Hikaru4.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Hikaru3.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Hikaru2.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Hikaru1.png
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Daiki4.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Daiki3.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Daiki2.pnghttp://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/HSJWTiJ12Daiki1.png

upload: me

tuyenminh
12-10-2012, 02:46 PM
Potato 11/2012

http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0042.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0041.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0040.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0039.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0038.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0037.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0036.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0035.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0034.jpg

DUET 11/2012

http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121136.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121130.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121129.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121127.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121126.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121125.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121124.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121123.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121120.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121119.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121118.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121117.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121116.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121115.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121114.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet121113.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet12116.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet12115.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/Duet12111.jpg

Wink up 11/2012
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0053.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0052.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0049-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0048-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0047-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0046-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0045-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0044-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0043-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0042-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0041-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0040-1.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0030.jpg
http://i1069.photobucket.com/albums/u479/mientu/mag/IMG_0024.jpg


upload: me

tuyenminh
09-11-2012, 01:54 PM
JUMP WORLD 2012 DVD booklet

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/546775_188739867917162_1815565694_n.jpg
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/292876_188738624583953_1577503843_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533626_188738661250616_370726557_n.jpg
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/405115_188738691250613_456804851_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/523467_188738721250610_37646343_n.jpg
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400175_188738754583940_1906414849_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/285784_188738814583934_671609500_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544679_188738857917263_1987329829_n.jpg
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546902_188738887917260_1296457225_n.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/314291_188738924583923_292147796_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/68447_188738981250584_1189166188_n.jpg
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317154_188739017917247_1062769063_n.jpgHeySay-Jump中文網@fb