PDA

View Full Version : [OTHER] Melodies Of The Soul†_JustForYou_†
22-06-2008, 02:06 PM
:wooi: Only Instrumental :wooi:


Melody No.1

click here (http://www.box.net/shared/2ow9o06osw)
P/S: có ai bik host nào cho lấy link derect làm ơn chỉ dzới :sadcorner::sadcorner::sadcorner:

bam baby
22-06-2008, 05:54 PM
P/S: có ai bik host nào cho lấy link derect làm ơn chỉ dzới

IGotFree.com - Free Web Hosting (http://www.igotfree.com/)

†_JustForYou_†
22-06-2008, 11:10 PM
sign up wai` mà ko đc pé ơi :|:|:|

bam baby
23-06-2008, 02:03 PM
hôm qua mới đăng ký nè sao ko đươc, nói rõ xem
thử thêm cái này xem sao
GATEiDISK (http://idisk.gate.vn/Default.aspx?wbs=2.4)

†_JustForYou_†
25-06-2008, 06:16 PM
cái đó dỏm wa' ko up đc :((:((:(( pé có acc cái kia thì cho xài ké dzoi' :((:((:((

bam baby
25-06-2008, 07:33 PM
cái đó dỏm wa' ko up đc :((:((:(( pé có acc cái kia thì cho xài ké dzoi' :((:((:((

đã pm, mà xài ba cái này làm gì, cứ post link nào down đc là OK rồi, chứ để streamlink người khác load web nặng thì sao, nghe online ko thấy đâu chỉ sợ đi ra, down về nghe ko phải sướng hơn à, nghe online chậm lắm bực mình :D

†_JustForYou_†
25-06-2008, 09:08 PM
Melody No.2
click here (http://www.box.net/shared/53bxjhi4gk)

bam baby
26-06-2008, 12:15 AM
cứ box.net đi cho nó lẹ ^_^

†_JustForYou_†
27-06-2008, 07:39 PM
Melody No.3
click here (http://www.box.net/shared/bq1yllz404)

Melody No.4
click here (http://www.box.net/shared/bq1yllz404)

Melody No.5
click here (http://www.box.net/shared/bq1yllz404)

†_JustForYou_†
29-06-2008, 11:13 AM
Melody No.6
click here (http://www.box.net/shared/4ktj32w0gc)

†_JustForYou_†
13-07-2008, 08:29 PM
Melody No.7

http://amandamiller.brinkster.net/Just/1.mp3

download (http://amandamiller.brinkster.net/Just/1.mp3)

Melody No.8

http://amandamiller.brinkster.net/Just/2.mp3

download (http://amandamiller.brinkster.net/Just/2.mp3)

†_JustForYou_†
01-08-2008, 12:40 PM
Melody No.9

http://amandamiller.brinkster.net/Just/instr/54.mp3

down load (http://amandamiller.brinkster.net/Just/instr/54.mp3)