PDA

View Full Version : HeianAcmagiro
02-07-2008, 10:58 AM
Kinh đô Heian được Thiên Hoàng Kanmu xây dựng năm Enryaku thứ 13 (794 Tây lịch) và là là thủ đô của nước Nhật kéo dài từ thời đại Heian đến đầu thời đại Meiji.

Thời đại Heian (平安時代) là danh từ dùng để chỉ khoảng thời gian kéo dài 390 năm trong lịch sử Nhật Bản kể từ khi Thiên Hoàng Kanmu dời thủ đô sang kinh Heian ở Kyoto năm 794 cho đến khi Mạc Phủ Kamakura thành lập. Đây là thời đại mà quyền lực chính trị tập trung vào một nơi duy nhất là kinh đô Heian cho đến thời Kamakura.

Hiện tại kinh đô Heian nằm ở trung tâm cố đô Kyoto, đương thời là một đô thành được xây dựng theo hình chữ nhật có chiều dài đông tây chừng 4.5 km, nam bắc dài chừng 5.2 km. Ở trung tâm mạn phía bắc của kinh đô có đại nội (大内裏) được đại lộ Chu Tước (朱雀大路) đi xuyên qua tâm chia làm hai bên trái phải là tả kinh (còn gọi là đông kinh, về phía đông của trục đường Chu Tước) và hữu kinh (còn gọi là tây kinh, về phía tây của đại lộ Chu Tước). Về cơ bản thì kế hoạch thiết kế của kinh đô Heian lặp lại giống như cấu trúc của kinh đô Heijou trước đó, là mô phỏng của kinh đô Trường An bên nhà Tùy, Đường và không có tường thành. Có thuyết cho rằng việc chọn khu vực này làm nơi xây dựng là dựa vào quan niệm "Tứ thần tương ứng" trong phong thủy Trung Hoa.

Bên trong kinh thành Heian được các con đường lớn nhỏ chạy dọc theo chiều đông tây, nam bắc chia thành các khu vực gọi là "Chou" (町) dài chừng 40 trượng (khoảng 120m). Theo chiều đông tây có 4 hàng "Chou" tập trung (trừ 2 hàng ở biên phía bắc) và chúng được gọi là "Jou" (条); còn 4 hàng "Chou" tập trung theo chiều nam bắc được gọi là "Bou" (坊). Và cứ 1 trong 16 "Chou" thuộc cùng một "Jou" hay "Bou" được lần lượt đánh số thứ tự. Vì thế kinh đô Heian được phân chia thành các khu vực nhỏ như bàn cờ nhờ hệ thống Cho-Jou-Bou này. Chẳng hạn địa chỉ của một khu trong kinh thành là "Chou" thứ 14- "Bou" thứ 3- "Jou" thứ 5 bên hữu kinh.

Các con đường trong thành nhỏ thì chiều rộng cũng trên 4 trượng (12m) và lớn thì hơn 8 trượng (24m). Các con đường dẫn đến đại lộ Chu Tước đều có bề rộng 28 trượng (84m) và trong kinh thành có hai con sông là Horikawa và Nishi Horikawa chảy dọc theo hai con đường nhỏ mang cùng tên với sông.

Về tên gọi, người ta vẫn quen đọc là Heian Kyou nhưng thực ra ban đầu nó được gọi là Taira no Miyako, nghĩa là kinh đô của họ Taira. Thường thì tên kinh đô được đặt theo tên đất nên đáng lý nó được gọi là "Kado no Miyako" (葛野京) nhưng vì kinh đô Nagaoka trước đây xảy ra những việc xao động dẫn đến việc dời đô nên kinh thành mới được đặt tên là Heian (Bình An) để tránh những điều dữ như trước.

Kinh đô Heian

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Heiankyo_map.png

http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/a0049334_9245180.jpg