PDA

View Full Version : Garnet CrowMeow
24-01-2006, 06:08 PM
ây dà, như lúc nãy đã bàn, tớ request Garnet Crow nhé. ko yêu cầu cao sang gì, có bao nhiêu thì up bấy nhiêu thôi :D
nhớ tuyển lựa bài hay ^^V

Meow
29-01-2006, 06:58 PM
chẳng thấy gì cả nhỉ. GB đâu rồi? thế mà nói...!!!

Golden Bear
30-01-2006, 08:20 AM
kiên nhẫn bao giờ cũng là một đức tính tốt

http://www.japanest.com/forum/showthread.php?p=15166