PDA

View Full Version : [Kat-Tun] all picsBakanishi_Jin
14-11-2005, 11:40 PM
Đây là hình của Kame :(he's cute when he looks like a girl)
http://img428.imageshack.us/img428/1131/kattun114gc.jpg (http://imageshack.us)

Đây là hình của Jin : (trùi ui, không hiểu sao mình iu Jin đến thế )
http://img428.imageshack.us/img428/3612/kattun232ut.jpg (http://imageshack.us)

Đây là hình của Junno : (he's so cute when he's smiling)
http://img428.imageshack.us/img428/8497/kattun146wh.jpg (http://imageshack.us)

Đây là hình của Koki :
http://img428.imageshack.us/img428/4892/kattun868nw.jpg (http://imageshack.us)

Đây là hình của Ueda :
http://img428.imageshack.us/img428/3314/kattun874nw.jpg (http://imageshack.us)

Đây là hình của Maru :
http://img428.imageshack.us/img428/6316/kattun883zd.jpg (http://imageshack.us)

Source :www.jdorama.com

Bakanishi_Jin
15-11-2005, 02:15 PM
Đây là hình Maru lúc mới vào nghề :
http://img487.imageshack.us/img487/4559/maru19pw.jpg (http://imageshack.us)
http://img491.imageshack.us/img491/76/maru22vk.jpg (http://imageshack.us)http://img491.imageshack.us/img491/7323/maru34hs.jpg (http://imageshack.us)
http://img491.imageshack.us/img491/1862/maru49hc.jpg (http://imageshack.us)

Osmir có biết Maru vào nghề được bao lâu không ?
Đã được 7 năm rùi đó. Nhưng trùng hợp 1 cái là ngày Maru gia nhập Johnny cũng chính là ngày Jin và Kame cùng vào. Nếu tính thời điểm này thì Jin, Kame và Maru đã vào được 7 năm, 1 thời không dài cũng không ngắn.

Source :www.jdorama.com

CRY
16-11-2005, 01:25 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img257.imageshack.us/img257/827/hothime9ne.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=hothime9ne.jpg)http://img257.imageshack.us/img257/5977/marujunno032tx.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=marujunno032tx.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/2704/95df9ff.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=95df9ff.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/6436/11013669048hl7ui.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=11013669048hl7ui.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/2308/junno019jx.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=junno019jx.jpg)
http://img41.imageshack.us/img41/7392/nakamaru013ui.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=nakamaru013ui.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:26 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img41.imageshack.us/img41/3729/koki018wu.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=koki018wu.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/6770/ueda012lm.th.jpg
(http://img41.imageshack.us/my.php?image=ueda012lm.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/7330/winkup20051000617rk6lc.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=winkup20051000617rk6lc.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/3173/winkup2005119tz8nu.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=winkup2005119tz8nu.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/1424/winkup20051100221tf8et.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=winkup20051100221tf8et.jpg)http://img41.imageshack.us/img41/1186/winkup20051100079rt4di.th.jpg (http://img41.imageshack.us/my.php?image=winkup20051100079rt4di.jpg)
http://img49.imageshack.us/img49/2711/maru4257ai.th.jpg (http://img49.imageshack.us/my.php?image=maru4257ai.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:26 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img180.imageshack.us/img180/7530/riku5511img600x445113205190970.th.jpg (http://img180.imageshack.us/my.php?image=riku5511img600x445113205190970.jpg)ht tp://img180.imageshack.us/img180/4608/riku5511img600x445113205193971.th.jpg (http://img180.imageshack.us/my.php?image=riku5511img600x445113205193971.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:36 PM
Cảm ơn đến Littleangel91356 vì những bức ảnh dưới đấy:
http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/bscap024.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/umasouuu.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/gochisousan.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/Junnoshougunsama.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/hmm.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/umasouuu.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/ehanda.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/worriedkoki.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/yahprettyready.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y233/Littleangel91356/ehnani.jpg

CRY
16-11-2005, 01:38 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
KOKI KOKI KOKI !!!!!!!

http://img360.imageshack.us/img360/1079/koki014hx.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki014hx.jpg) http://img360.imageshack.us/img360/9238/koki026jx.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki026jx.jpg) http://img360.imageshack.us/img360/1663/koki044mp.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki044mp.jpg) http://img360.imageshack.us/img360/5770/koki056sx.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki056sx.jpg)
http://img360.imageshack.us/img360/1240/koki077ih.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki077ih.jpg) http://img360.imageshack.us/img360/4110/koki089in.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki089in.jpg) http://img360.imageshack.us/img360/9572/koki061ce.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki061ce.jpg) http://img360.imageshack.us/img360/752/koki101ff.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=koki101ff.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:40 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img4.imageshack.us/img4/8281/346573kc.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=346573kc.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/1458/11013669082wp.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=11013669082wp.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/6089/11013678018dn.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=11013678018dn.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/4423/11013684543cw.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=11013684543cw.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/886/11043321593xo.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=11043321593xo.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/1056/110715691406oh.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=110715691406oh.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:41 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img147.imageshack.us/img147/3067/11169415054wq.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=11169415054wq.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/3141/11169415213ip.jpg (http://imageshack.us) http://img147.imageshack.us/img147/6246/11169415311yn.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=11169415311yn.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/8509/dbjunno7uk.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=dbjunno7uk.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/4759/dlatngus0109693nz.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=dlatngus0109693nz.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:41 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img147.imageshack.us/img147/9062/dlatngus0109703vv.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=dlatngus0109703vv.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/9314/koot30928cn.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=koot30928cn.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/8347/myojo200404092sf.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=myojo200404092sf.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/3470/ohoo2222img414x600111204593821.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=ohoo2222img414x600111204593821.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/9691/ohoo2222img416x600111204594923.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=ohoo2222img416x600111204594923.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/7370/nk130gu.jpg (http://imageshack.us)

CRY
16-11-2005, 01:42 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img147.imageshack.us/img147/209/junno3wm.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=junno3wm.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/6673/taguchikawaiiiiiiiiiiiiiiiiiii.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=taguchikawaiiiiiiiiiiiiiiiiiii.jpg)ht tp://img147.imageshack.us/img147/1482/wp200406099kb.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=wp200406099kb.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/9602/wp200406107wf.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=wp200406107wf.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/3712/wp200406117bf.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=wp200406117bf.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/9163/wp200407075yl.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=wp200407075yl.jpg) http://img147.imageshack.us/img147/5585/wp200409073ri.th.jpg (http://img147.imageshack.us/my.php?image=wp200409073ri.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:43 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
http://img304.imageshack.us/img304/6457/c9loveinsnow7lx.th.jpg (http://img304.imageshack.us/my.php?image=c9loveinsnow7lx.jpg) http://img277.imageshack.us/img277/9449/10023ql.th.jpg (http://img277.imageshack.us/my.php?image=10023ql.jpg) http://img277.imageshack.us/img277/1388/110715720507sn.th.jpg (http://img277.imageshack.us/my.php?image=110715720507sn.jpg) http://img277.imageshack.us/img277/4676/img0050dt.th.jpg (http://img277.imageshack.us/my.php?image=img0050dt.jpg) http://img277.imageshack.us/img277/3572/koot30940aq.th.jpg (http://img277.imageshack.us/my.php?image=koot30940aq.jpg) http://img277.imageshack.us/img277/9152/nk94ay.jpg (http://imageshack.us) http://img277.imageshack.us/img277/9228/popolo76ueda8vd.th.jpg (http://img277.imageshack.us/my.php?image=popolo76ueda8vd.jpg)

CRY
16-11-2005, 01:44 PM
Click vào hình để xem với size lớn hơn.
JUNNO pics !!!!!!!!!

http://img385.imageshack.us/img385/1134/junno016rw.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno016rw.jpg) http://img385.imageshack.us/img385/3420/junno027nx.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno027nx.jpg) http://img385.imageshack.us/img385/9877/junno034nc.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno034nc.jpg) http://img385.imageshack.us/img385/3973/junno088ce.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno088ce.jpg)
http://img385.imageshack.us/img385/1939/junno067hi.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno067hi.jpg) http://img385.imageshack.us/img385/6936/junno050xj.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno050xj.jpg) http://img385.imageshack.us/img385/200/junno124mz.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno124mz.jpg) http://img385.imageshack.us/img385/5899/junno119kn.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=junno119kn.jpg)

Bakanishi_Jin
17-11-2005, 12:42 PM
Hình của bé Kame lúc tham gia đóng phim Kindaichi đây. Bé đóng vai Kindaichi trông dễ xương vô cùng
http://img325.imageshack.us/img325/7769/kattun264bo.jpg (http://imageshack.us)

http://img325.imageshack.us/img325/2127/kattun272rj.jpg (http://imageshack.us)http://img325.imageshack.us/img325/9743/kattun282vc.jpg (http://imageshack.us)

http://img325.imageshack.us/img325/2612/kattun291bj.jpg (http://imageshack.us)

Nhờ như vậy mà Baka cũng thích Kame hơn, chỉ mỗi Kame có cái miệng xấu hà chứ Baka rất thích diễn xuất của Kame, đặc biệt lúc Kame đóng giả con gái trong phim Nobuta. Đáng iu làm seo...

osmir
24-11-2005, 04:24 PM
http://img508.imageshack.us/img508/5110/popoloaugpb130ro.jpg (http://imageshack.us)

http://img508.imageshack.us/img508/4429/popoloaugpb144ct.jpg (http://imageshack.us)

http://img508.imageshack.us/img508/1600/popoloaugpb159hq.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
25-11-2005, 04:26 PM
Có mấy tấm hình YamaP chụp chung với Kame. Nhìn cute vô cùng nhưng Baka muốn post bên Kat-Tun cơ, thông cảm nha Osmir

http://img515.imageshack.us/img515/6382/00356if2xx5ef.jpg (http://imageshack.us)

http://img515.imageshack.us/img515/3300/y00345tx2vv8eo.jpg (http://imageshack.us)

jenda
29-11-2005, 10:43 AM
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt1.jpg
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt2.jpg
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt3.jpg
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt4.jpg
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt5.jpg
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt6.jpg
http://www.apple-martini.net/je/summary_kt7.jpg
Jin-chan hồi bé thì xinh nổi tiếng roài, nhưng muh Akame không ngờ cũng đáng yêu thế, time goes on and I love you more Kazuya:gem38: :gem38:

Bakanishi_Jin
03-12-2005, 04:57 PM
Hình baby của Jin lúc bé đây. Đáng iu vô cùng

http://img493.imageshack.us/img493/8631/babyjin12ou.jpg (http://imageshack.us)
http://img493.imageshack.us/img493/7586/babyjin21cz.gif (http://imageshack.us)

http://img493.imageshack.us/img493/3905/babyjin34iv.jpg (http://imageshack.us)

^.^ ^.^ ^.^ ^.^ :hehe: :hehe: :hehe:

Bakanishi_Jin
03-12-2005, 04:58 PM
Tiếp nữa

http://img493.imageshack.us/img493/1094/babyjin51gp.jpg (http://imageshack.us)
http://img493.imageshack.us/img493/8998/babyjin60ip.gif (http://imageshack.us)
http://img493.imageshack.us/img493/8572/babyjin48hf.gif (http://imageshack.us)
http://img493.imageshack.us/img493/8884/babyjin78vv.jpg (http://imageshack.us)

jenda
09-12-2005, 06:15 PM
uhm Scan của DVD "live in Kaizikuban" của KAT-TUN nè
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp1.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp2.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp3.jpg
Jin
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp6.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp7.jpg

Kame
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp4.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp5.jpg

jenda
09-12-2005, 06:19 PM
junno
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp8.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp9.jpg
Ueda
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp12.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp13.jpg
Maru
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp14.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp15.jpg
Tanaka
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp10.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanp11.jpg

jenda
09-12-2005, 06:22 PM
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl1.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl2.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl3.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl4.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl5.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl6.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl7.jpg

jenda
09-12-2005, 06:24 PM
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl8.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl9.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl10.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl11.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl12.jpg
http://apple-martini.net/je/scans/KaiZuoKuBanl13.jpg

jenda
09-12-2005, 06:27 PM
capture của tour
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap1.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap2.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap3.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap4.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap5.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap6.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap7.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap8.jpg

jenda
09-12-2005, 06:29 PM
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap9.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap10.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap11.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap12.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap13.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap14.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap15.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap16.jpg

jenda
09-12-2005, 06:31 PM
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap17.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap18.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap19.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap20.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap21.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap22.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap23.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap24.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/kaizokuban_cap25.jpg

jenda
13-12-2005, 10:46 AM
tặng baka một số oic của Jin vào ngày giáng sing nè

http://img205.imageshack.us/my.php?image=jin476mc.jpg
http://img212.imageshack.us/my.php?image=jin517qq.jpg
http://img212.imageshack.us/my.php?image=jin524hy.jpg
http://img212.imageshack.us/my.php?image=jin534ht.jpg
http://img212.imageshack.us/my.php?image=jin484xn.jpg
http://img212.imageshack.us/my.php?image=jin491ck.jpg
http://img212.imageshack.us/my.php?image=jin470ul.jpg

jenda
13-12-2005, 10:51 AM
http://www.angelfire.com/bc/starclub/images/jin54.jpg
http://www.angelfire.com/bc/starclub/images/jin55.jpg
http://www.angelfire.com/bc/starclub/images/jin56.jpg
http://www.angelfire.com/bc/starclub/images/jin57.jpg
anh yêu vào lúc đó mới có 15 tuổi thui đó

jenda
13-12-2005, 10:54 AM
khuôn mặt phởn của Jin khi nhận đc quà (quà của Kame và Jen đó, Jin chỉ nhận quà 2 đứa em yêu dấu muh thui)
http://www.angelfire.com/bc/starclub/images/jin64.jpg
chú thích của tớ và Kame : hộp không !

jenda
13-12-2005, 11:06 AM
jin + Kame + Yama P, ăn uống bù khú nè (Kmae sẽ để phần cho tớ), nếu gọi cái nì là "ngày xuân, ba cô vợ Takki đi chơi "cũng không sai !
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group08.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group03.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group04.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group05.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group06.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group07.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group02.jpg

jenda
13-12-2005, 11:08 AM
hai vợ chồng
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group10.jpg

jenda
13-12-2005, 11:18 AM
đi tắm này
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group20.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group21.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group28.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group39.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group41.jpg
http://www.angelfire.com/bc3/starclub4/jingroup/group43.jpg

jenda
13-12-2005, 11:20 AM
chắc em phải về tậu cái khăn đỏ chóe giống Kame wa', trong số 3 anh thì Jin ăn mặc đẹp nhứt, nhưng áo caro của Kame rất xinh

Bakanishi_Jin
13-12-2005, 08:14 PM
pó tay với Jenda lun. Sis không thấy được hình của Jen. Post lại đi Jen. Không coi được Baka không chịu đâu

KHA
13-12-2005, 08:48 PM
UH, bik hosted link roài - không coi được - nhìn thấy khó chịu qá :(

Bakanishi_Jin
17-12-2005, 08:51 PM
Đây là 1 số hình mới của Kat-Tun :

http://img230.imageshack.us/img230/8202/kattun162pd.jpg (http://imageshack.us)

http://img230.imageshack.us/img230/9541/kattun171bf.jpg (http://imageshack.us)

http://img230.imageshack.us/img230/5765/kattun184qd.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
17-12-2005, 08:54 PM
Tiếp nữa :

http://img230.imageshack.us/img230/6732/kattun194dc.jpg (http://imageshack.us)

http://img230.imageshack.us/img230/2807/kattun206mn.jpg (http://imageshack.us)

http://img230.imageshack.us/img230/8465/kattun214vk.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
17-12-2005, 08:58 PM
Còn đây là hình của Jin thui (chồng iu của Baka):hehe:

http://img220.imageshack.us/img220/1954/jin654ky.jpg (http://imageshack.us)

http://img220.imageshack.us/img220/8228/jin644ed.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
17-12-2005, 09:01 PM
Baka có 1 số hình của Kame và Jin hơi vị shock, không bít có nên post lên đây hay không ? Sợ post lên rùi jen nó bụp cho mấy cái vào mặt nữa. Ha ha ha....

jenda
18-12-2005, 04:13 PM
è, không seo đâu, cứ post lên đi sis à, à có một đứa so sánh là quả đầu Jin hơi giống Ogata Ryuichi của w-inds sis xem cóa giống ko
http://i11.photobucket.com/albums/a185/madisonwz1/adj59x.jpg

Bakanishi_Jin
18-12-2005, 09:16 PM
Cái đầu không giống lắm nhưng con mắt thì hơi giống. Thế nhưng chồng iu của Baka vẫn là nhất. he he he.....:hehe: :))

Bakanishi_Jin
19-12-2005, 06:58 PM
Đây là mấy tấm hình mới của Kat-Tun nữa. Trong đây hình như Jin không được vui. Biểu hiện như không thích chụp hình, thấy đứng cách biệt với mọi người quá. Trùi ui, lại chuyện gì nữa đây Jin iu:confuse:

http://img377.imageshack.us/img377/6493/kattun11mv.gif (http://imageshack.us)

http://img377.imageshack.us/img377/3355/kattun27gy.gif (http://imageshack.us)

http://img377.imageshack.us/img377/7053/kattun221eq.gif (http://imageshack.us)

http://img377.imageshack.us/img377/6871/kattun238oh.gif (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
19-12-2005, 07:01 PM
Đây là hình độc nhất vô nhị của Kame.:gem43(1):
http://img362.imageshack.us/img362/676/kame114nu.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
22-12-2005, 07:44 PM
Hình mới ra lò đây :

http://img439.imageshack.us/img439/1923/2with4juny5ht1je.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=2with4juny5ht1je.jpg)http://img439.imageshack.us/img439/2982/tvl1with4juny9fb3ti.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=tvl1with4juny9fb3ti.jpg)

http://img514.imageshack.us/img514/7780/3with4juny5eg9ma.jpg (http://imageshack.us)
http://img514.imageshack.us/img514/3585/jinkame34ih.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
22-12-2005, 07:48 PM
Cái tóc của Kame bĩ seo ấy, nhìn lạ quá đi

http://img439.imageshack.us/img439/1764/popolo2200620with4juny4ce8iw.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=popolo2200620with4juny4ce8iw.jpg)http ://img439.imageshack.us/img439/7462/popolo2200619with4juny9pj6ob.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=popolo2200619with4juny9pj6ob.jpg)

http://img439.imageshack.us/img439/7517/myojo22006with4juny9kv7au.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=myojo22006with4juny9kv7au.jpg)http://img439.imageshack.us/img439/8128/myojo220064with4juny2cp5pg.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=myojo220064with4juny2cp5pg.jpg)

Khốn khổ thân Maru, đợt nì phải chụp cặp với Jin bị Jin ăn hiếp thấy mà sợ. Ông Jin của sis tửng tửng hay seo ấy:confuse:

Bakanishi_Jin
22-12-2005, 07:56 PM
Thêm mấy tấm mới nhất đây cùng với cái tóc kỳ lạ của Kame, sis nhìn hình mà thấy ngố ngố seo ấy:)) :))
http://img516.imageshack.us/img516/6015/popolo22006111with4juny8oh0rd.jpg (http://imageshack.us)
http://img516.imageshack.us/img516/3916/popolo22006101with4juny2js9pj.jpg (http://imageshack.us)

http://img439.imageshack.us/img439/694/kattun236wn.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=kattun236wn.jpg)http://img439.imageshack.us/img439/8874/kattun247ux.th.jpg (http://img439.imageshack.us/my.php?image=kattun247ux.jpg)

Tạm thời chỉ post nhiêu đây thui. Bữa sau post tiếp

Izumi
01-01-2006, 04:17 PM
Nhờ kô đi chơi ngày Tết tây mà tìm được cả đống hình, hay thật ^^ Không bít mầy cái này có chưa nữa, lười xem lại mấy trang trước wá ><

http://img524.imageshack.us/img524/4607/image0962aa5ec.jpg

http://img524.imageshack.us/img524/247/image0988rl1cm.jpg

http://img524.imageshack.us/img524/5442/image1047wz1xc.jpg

http://img511.imageshack.us/img511/5636/image1069kf4xt.jpg

Izumi
01-01-2006, 04:20 PM
http://img511.imageshack.us/img511/865/image0056ui3up.jpg

http://img511.imageshack.us/img511/6884/image0070jd0po.jpg

Có không khí ngày tết quá ^^

http://img511.imageshack.us/img511/7240/image0085am8sn.jpg

Izumi
01-01-2006, 04:21 PM
http://img511.imageshack.us/img511/3167/image0147ko2jh.jpg

http://img511.imageshack.us/img511/1659/image6037ck3zn.jpg

Izumi
01-01-2006, 04:23 PM
http://img511.imageshack.us/img511/8954/image1261vl7lc.jpg

http://img511.imageshack.us/img511/1958/image1289de2lp.jpg

http://img511.imageshack.us/img511/4808/image1301cv6gv.jpg

Izumi
02-01-2006, 11:09 AM
Ox nói chí lý đó, post thêm hình Kattun nà ^^

Hãy nhìn vào đôi mắt anh đây :gem38:

http://img461.imageshack.us/img461/1436/decemberhits245oc3go.jpg

http://img461.imageshack.us/img461/2874/decemberhits245oc8zn.jpg


Kattun's comic

http://img461.imageshack.us/img461/7285/je72eb1it.jpg

osmir
02-01-2006, 11:22 AM
Woa...mắt Ueda đẹp qué^____________^mắt của Yuichi cũng đẹp nữa........trông hiền lành qué^^

Izumi
03-01-2006, 02:01 PM
Thể theo yêu cầu của Baka, post lại cái hình cái hình qua đây. Không phải là Jin thì sẽ del sau ^^

http://img368.imageshack.us/img368/4630/myojo030353sz.jpg

Nyan
04-01-2006, 03:14 PM
Junno:gem38:
http://junnosuke-taguchi.com/galleria/JT_0502WU_01.jpg
Cute quá!:cry:

Nyan
04-01-2006, 03:18 PM
Avatar:
http://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_junno01.jpghttp://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_junno02.jpghttp://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_junno03.gif
http://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_junno05.gifhttp://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_junno07.gifhttp://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_taguchi002.jpg
http://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_kattun01.gifhttp://junnosuke-taguchi.com/webmistress/box/ava_kattun02.gif

Nyan
04-01-2006, 03:26 PM
Thêm 2 pic Junno^.^
http://www.freewebs.com/heartbreakclub/Junnonew.jpg
http://www.freewebs.com/heartbreakclub/taguchi.jpg:x

Bakanishi_Jin
06-01-2006, 10:10 PM
Hôm nay tìm được mấy tấm của Junno khá là dễ xương nên post lên cho Nyan nè( thấy thương Nyan hông)

http://img379.imageshack.us/img379/7830/vacationkat023rg.jpg (http://imageshack.us)
Tấm nì là khi Kat-Tun đi picnic thì phải

http://img379.imageshack.us/img379/8381/poteto0404047qc.jpg (http://imageshack.us)
Junno với Hime

http://img379.imageshack.us/img379/8238/0695uv.jpg (http://imageshack.us)
http://img379.imageshack.us/img379/3614/junnojin6om.jpg (http://imageshack.us)
Dạo nì đang giận cha Jin nhưng chả có hình chung với Junno nên đành post vậy

http://img379.imageshack.us/img379/1940/junkame6cg.jpg (http://imageshack.us)
Junno với Kame đây (thương Kame qué đi:cry:)

Bakanishi_Jin
06-01-2006, 10:16 PM
Đây là khi Kat-Tun ở Hawaii

http://img379.imageshack.us/img379/8320/kattunmyo022dm.jpg (http://imageshack.us)
Junno và Maru


http://img217.imageshack.us/img217/8527/kattunmyo042yv.jpg (http://imageshack.us)
http://img217.imageshack.us/img217/8079/kattunmyo014pp.jpg (http://imageshack.us)

Tại đây là hình cả nhóm đi Hawaii dù có Jin nhưng vẫn post lên

Hình mới đây, Junno chụp chung với Hime
http://img217.imageshack.us/img217/1444/myojo22006d92with4juny2og9uj.jpg (http://imageshack.us)
http://img217.imageshack.us/img217/6104/myojo22006d91with4juny4ha0pz.jpg (http://imageshack.us)

Bakanishi_Jin
06-01-2006, 10:22 PM
Thiệt là đang giận Jin nhà Baka lém nhưng mấy cái hình nì thiệt đúng là chịu không nổi. Ông Jin "baka" chịu không nổi, cái mặt cầm cần câu ngu gì đâu á, bù lại Kame nhìn cool ghê tuy ốm nhom hà:gem43(1):
http://img217.imageshack.us/img217/5342/kattuncamping065tm.jpg (http://imageshack.us)

Đây là lúc cha Jin đang ăn, mặt ăn trông baka dễ sợ, nhưng Baka lại "chít" ổng vì cái baka của ổng:gem21:
http://img217.imageshack.us/img217/429/kattuncamping053zt.jpg (http://imageshack.us)

Giận ông Jin thật nhưng nhìn ổng ăn dưa hấu seo mà đáng iu qué chừng
http://img217.imageshack.us/img217/3816/kattuncamping040vo.jpg (http://imageshack.us)

Lakka
26-02-2006, 02:31 AM
credit: HDFY

Jin
http://img522.imageshack.us/img522/1848/th66118pjin1569ie.jpg

Bakanishi_Jin
16-03-2006, 08:44 PM
Hình hot của các anh iu đây :
(Cảnh báo : coi chừng nosbleed)
http://img105.imageshack.us/img105/5272/kattunbefore7gl.jpg (http://imageshack.us)
http://img149.imageshack.us/img149/9111/kattunnow8lq.jpg (http://imageshack.us)
http://img149.imageshack.us/img149/4971/kattunnaked1rm.jpg (http://imageshack.us)
http://img149.imageshack.us/img149/993/kattunbath0kz.jpg (http://imageshack.us)
http://img105.imageshack.us/img105/4986/kattunbath27zn.jpg (http://imageshack.us)

Tomo Kudou
14-04-2006, 08:18 PM
Pic của JIN , mới kiếm được
http://img142.imageshack.us/img142/3221/pikamomijiimg413x6001142854046.jpg (http://imageshack.us)

Benjamin
17-05-2006, 05:48 PM
Oài, đột nhiên thấy Jin đẹp trai lạ kỳ, thế có chết ko cơ chứ :gem43(1): nguy cơ >_<
http://img318.imageshack.us/img318/6493/48ex2nd.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/5392/31ma17yo.jpg

Credit: http://www.wretch.cc/blog/sakura750403&article_id=7275190

hiyuki
13-06-2006, 05:28 PM
Chẳng biết up chưa
http://img160.imageshack.us/img160/4302/kattun0012vt.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=kattun0012vt.jpg) http://img138.imageshack.us/img138/1446/jin015vx.th.jpg (http://img138.imageshack.us/my.php?image=jin015vx.jpg) http://img160.imageshack.us/img160/6486/junnosuke019us.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=junnosuke019us.jpg)
http://img138.imageshack.us/img138/5230/koki019gv.th.jpg (http://img138.imageshack.us/my.php?image=koki019gv.jpg) http://img98.imageshack.us/img98/9547/tatsuya019ye.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=tatsuya019ye.jpg) http://img132.imagevenue.com/loc221/th_90840_yuichi01.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?loc=loc221&image=90840_yuichi01.jpg) http://img34.imagevenue.com/loc126/th_90891_kazuya01.jpg (http://img34.imagevenue.com/img.php?loc=loc126&image=90891_kazuya01.jpg)
credit: yamipandora

pinkbaby
18-06-2006, 06:06 PM
còn đây là những bức tranh mình muốn gửi đến jen :
http://i24.photobucket.com/albums/c38/Lq_Gurl/0decc91e6pm.jpg
http://i24.photobucket.com/albums/c38/Lq_Gurl/Takki36.jpg
http://i24.photobucket.com/albums/c38/Lq_Gurl/Tsubasa05.jpg
chúc jen vui vẻ nha

+anima
27-06-2006, 12:49 AM
há há anh jin đẹp gái quá.. để em up vài cái ảnh của anh lên nhá. chờ update đã..

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/1115449102_1.jpg
:dribble:

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/Duet-2006-04-Kattun13.jpg
:beauty:

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/jin05.jpg
:gem29:

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/350_263_906jessie881104_bid_.jpg
:adore:

+anima
11-07-2006, 03:41 PM
em có mấy cái ảnh của anh Jin nữa nè.... up lên nhá. Nếu có roài thì cũng ko sao.. càng nhiều càng tốt mà.. :big_smile

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/200512272819.jpg

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/au9.jpg

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/jin01.jpg
dễ thương quá ah.... :gem9:

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/KAT-TUN/jin11.jpg

hiyuki
13-07-2006, 04:51 AM
Duet tháng 8 2006
http://img361.imageshack.us/img361/8605/jinduet0806180tv.th.jpg (http://img361.imageshack.us/my.php?image=jinduet0806180tv.jpg)http://img357.imageshack.us/img357/1139/jinjunnoduet0806166oj.th.jpg (http://img357.imageshack.us/my.php?image=jinjunnoduet0806166oj.jpg)http://img530.imageshack.us/img530/4981/junnoduet080627mv.th.jpg (http://img530.imageshack.us/my.php?image=junnoduet080627mv.jpg)http://img64.imageshack.us/img64/5476/kameduet0806151tp.th.jpg (http://img64.imageshack.us/my.php?image=kameduet0806151tp.jpg)
http://img195.imageshack.us/img195/9210/kameduet0806275my.th.jpg (http://img195.imageshack.us/my.php?image=kameduet0806275my.jpg)http://img522.imageshack.us/img522/8360/kameduet0806438ue.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=kameduet0806438ue.jpg)http://img364.imageshack.us/img364/3102/kameduet0806722in.th.jpg (http://img364.imageshack.us/my.php?image=kameduet0806722in.jpg)
credit: love & idols

hiyuki
13-07-2006, 05:08 AM
Duet tháng 8 2006 ( tt)

http://img504.imageshack.us/img504/6598/kokiduet080659so.th.jpg (http://img504.imageshack.us/my.php?image=kokiduet080659so.jpg)http://img370.imageshack.us/img370/25/kokiduet0806197fx.th.jpg (http://img370.imageshack.us/my.php?image=kokiduet0806197fx.jpg)http://img214.imageshack.us/img214/8222/kokiduet0806627et.th.jpg (http://img214.imageshack.us/my.php?image=kokiduet0806627et.jpg)http://img130.imageshack.us/img130/4462/ktduet080667qt.th.jpg (http://img130.imageshack.us/my.php?image=ktduet080667qt.jpg)
http://img116.imageshack.us/img116/1531/nakamuraduet080676mm.th.jpg (http://img116.imageshack.us/my.php?image=nakamuraduet080676mm.jpg)http://img419.imageshack.us/img419/9676/nakamurakameduet0806142xg.th.jpg (http://img419.imageshack.us/my.php?image=nakamurakameduet0806142xg.jpg)http://img103.imageshack.us/img103/553/uedaduet080681hx.th.jpg (http://img103.imageshack.us/my.php?image=uedaduet080681hx.jpg)http://img369.imageshack.us/img369/3023/uedaduet0806113bn.th.jpg (http://img369.imageshack.us/my.php?image=uedaduet0806113bn.jpg)
credit: love & idols

hiyuki
13-07-2006, 04:22 PM
Myojo tháng 8 2006
http://img85.imageshack.us/img85/2706/jinmyojo080680ym.th.jpg (http://img85.imageshack.us/my.php?image=jinmyojo080680ym.jpg)http://img98.imageshack.us/img98/5277/jinmyojo0806406yr.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=jinmyojo0806406yr.jpg)http://img58.imageshack.us/img58/8268/jinmyojo0806578bj.th.jpg (http://img58.imageshack.us/my.php?image=jinmyojo0806578bj.jpg)http://img86.imageshack.us/img86/8576/jinmyojo0806685fq.th.jpg (http://img86.imageshack.us/my.php?image=jinmyojo0806685fq.jpg)
http://img142.imageshack.us/img142/8836/junnomyojo080696qo.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=junnomyojo080696qo.jpg)http://img146.imageshack.us/img146/2527/junnomyojo0806465il.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=junnomyojo0806465il.jpg)http://img98.imageshack.us/img98/9590/kamemyojo080657nx.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=kamemyojo080657nx.jpg)http://img134.imageshack.us/img134/1470/kamemyojo0806298yv.th.jpg (http://img134.imageshack.us/my.php?image=kamemyojo0806298yv.jpg)

credit to JBP

hiyuki
13-07-2006, 05:21 PM
Myojo tháng 8 2006(tt)
http://img154.imageshack.us/img154/8484/kamemyojo0806383gu.th.jpg (http://img154.imageshack.us/my.php?image=kamemyojo0806383gu.jpg)http://img146.imageshack.us/img146/3783/kamemyojo0806685jn.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=kamemyojo0806685jn.jpg)http://img240.imageshack.us/img240/3397/kokimyojo080662sq.th.jpg (http://img240.imageshack.us/my.php?image=kokimyojo080662sq.jpg)http://img221.imageshack.us/img221/2503/kokimyojo0806257yd.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=kokimyojo0806257yd.jpg)
http://img156.imageshack.us/img156/6160/ktmyojo0806149wd.th.jpg (http://img156.imageshack.us/my.php?image=ktmyojo0806149wd.jpg)http://img157.imageshack.us/img157/6874/nakamuramyojo080601kq.th.jpg (http://img157.imageshack.us/my.php?image=nakamuramyojo080601kq.jpg)http://img67.imageshack.us/img67/4636/nakamuramyojo0806114rh.th.jpg (http://img67.imageshack.us/my.php?image=nakamuramyojo0806114rh.jpg)http://img145.imageshack.us/img145/9337/uedamyojo0806251zp.th.jpg (http://img145.imageshack.us/my.php?image=uedamyojo0806251zp.jpg)http://img220.imageshack.us/img220/519/uedamyojo0806352xr.th.jpg (http://img220.imageshack.us/my.php?image=uedamyojo0806352xr.jpg)

credit to JBP

hiyuki
14-07-2006, 01:43 AM
Nicola tháng 8 2006
http://img11.imagevenue.com/loc331/th_98512_1resize_331lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=98512_1resize_331lo.jpg) http://img140.imagevenue.com/loc457/th_98646_Nicola_012_Ghresize_457lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=98646_Nicola_012_Ghresize_457lo.jpg) http://img106.imagevenue.com/loc380/th_98737_Nicola_034_Mfresize_380lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=98737_Nicola_034_Mfresize_380lo.jpg)
credit to PBF , Love & Idols

Lexie
10-07-2008, 05:14 PM
[scans] wink up august 08
http://img172.imageshack.us/img172/7167/kt1yr5.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=kt1yr5.jpg)
http://img178.imageshack.us/img178/7484/kt2ir6.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=kt2ir6.jpg)
http://img178.imageshack.us/img178/4669/kt3cn8.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=kt3cn8.jpg)
http://img175.imageshack.us/img175/26/kt4my1.th.jpg (http://img175.imageshack.us/my.php?image=kt4my1.jpg)
http://img178.imageshack.us/img178/7373/kt5sq2.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=kt5sq2.jpg)
http://img133.imageshack.us/img133/4472/kt6ex5.th.jpg (http://img133.imageshack.us/my.php?image=kt6ex5.jpg)
http://img140.imageshack.us/img140/8923/kt7yx8.th.jpg (http://img140.imageshack.us/my.php?image=kt7yx8.jpg)
http://img120.imageshack.us/img120/3338/kt8lf4.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=kt8lf4.jpg)
http://img140.imageshack.us/img140/5535/kt9bw1.th.jpg (http://img140.imageshack.us/my.php?image=kt9bw1.jpg)
--------------------------------
credit to boys_paper@LJ

================================================== ==
Thành thật xin lỗi mọi ng,lợi dụng lúc mình ko có nhà con em nó táy máy làm sao mà làm mất lun cái topic Kat-Tun all pics cũ<xạc nó 1 trận rùi>,bây giờ phải làm lại thế này đây,xin lỗi mọi ng >.<

Azuma Sawada
10-07-2008, 06:23 PM
ần ko phải là bị del đâu Kazumi ạ
chỉ là bị merge vào box Kat-tun thôi
từ từ
Azu đi move lại
:D

Lexie
10-07-2008, 06:26 PM
vậy azu move dùm cái bài post 1 vào topic all pics của KT lun nhá^^

Hidepita
11-07-2008, 08:32 PM
ôi zồi ôi...........Koki ơi, cạo râu ngay choa em nhờ.........:((

Lexie
19-07-2008, 03:48 PM
[scans] potato august 08
http://img172.imageshack.us/img172/5901/aug0801xu5.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=aug0801xu5.jpg)
http://img172.imageshack.us/img172/6957/aug0802fk9.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=aug0802fk9.jpg)
http://img523.imageshack.us/img523/8655/aug0803rn1.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=aug0803rn1.jpg)
http://img172.imageshack.us/img172/6758/aug0804vp4.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=aug0804vp4.jpg)
http://img172.imageshack.us/img172/5449/aug0805zo0.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=aug0805zo0.jpg)
http://img137.imageshack.us/img137/9451/aug0806jz5.th.jpg (http://img137.imageshack.us/my.php?image=aug0806jz5.jpg)
http://img137.imageshack.us/img137/6767/aug0807ie8.th.jpg (http://img137.imageshack.us/my.php?image=aug0807ie8.jpg)
http://img137.imageshack.us/img137/4788/aug0808uw3.th.jpg (http://img137.imageshack.us/my.php?image=aug0808uw3.jpg)
-----------------------------
credit to boys_paper
reup by me

Lexie
20-07-2008, 03:53 PM
[scans] duet august 08
http://img291.imageshack.us/img291/6396/resizewizard1iw5.th.jpg (http://img291.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1iw5.jpg)
http://img523.imageshack.us/img523/2842/resizewizard2ke8.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2ke8.jpg)
http://img523.imageshack.us/img523/2139/resizewizard3he2.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3he2.jpg)
http://img514.imageshack.us/img514/6320/resizewizard4yi7.th.jpg (http://img514.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4yi7.jpg)
http://img291.imageshack.us/img291/6286/resizewizard5nt9.th.jpg (http://img291.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5nt9.jpg)
http://img524.imageshack.us/img524/7199/resizewizard6cl3.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6cl3.jpg)
http://img151.imageshack.us/img151/4108/resizewizard7ki9.th.jpg (http://img151.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7ki9.jpg)
http://img524.imageshack.us/img524/7918/resizewizard8ks5.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=resizewizard8ks5.jpg)
http://img257.imageshack.us/img257/9301/resizewizard9ks5.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=resizewizard9ks5.jpg)
http://img501.imageshack.us/img501/1111/resizewizard10mg5.th.jpg (http://img501.imageshack.us/my.php?image=resizewizard10mg5.jpg)
http://img261.imageshack.us/img261/7941/resizewizard11sq9.th.jpg (http://img261.imageshack.us/my.php?image=resizewizard11sq9.jpg)
http://img520.imageshack.us/img520/4991/resizewizard12ba0.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=resizewizard12ba0.jpg)
http://img296.imageshack.us/img296/2939/resizewizard13yb3.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=resizewizard13yb3.jpg)
-----------------------------
credit to dai-dasshou
reup by me

Lexie
07-08-2008, 11:13 PM
[scans] wink up september 08

http://img169.imageshack.us/img169/6438/resizewizard1wg9.th.jpg (http://img169.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1wg9.jpg)
http://img227.imageshack.us/img227/92/resizewizard2vn0.th.jpg (http://img227.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2vn0.jpg)
http://img149.imageshack.us/img149/1516/resizewizard3ov2.th.jpg (http://img149.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3ov2.jpg)
http://img227.imageshack.us/img227/2949/resizewizard4gd1.th.jpg (http://img227.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4gd1.jpg)
http://img507.imageshack.us/img507/8097/resizewizard5be1.th.jpg (http://img507.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5be1.jpg)
http://img149.imageshack.us/img149/752/resizewizard6rp4.th.jpg (http://img149.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6rp4.jpg)
http://img169.imageshack.us/img169/8017/resizewizard7mq2.th.jpg (http://img169.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7mq2.jpg)
http://img359.imageshack.us/img359/7378/resizewizard8aq1.th.jpg (http://img359.imageshack.us/my.php?image=resizewizard8aq1.jpg)
http://img359.imageshack.us/img359/9900/resizewizard9si7.th.jpg (http://img359.imageshack.us/my.php?image=resizewizard9si7.jpg)
-------------
credit to boys_paper
reup by me

Lexie
27-08-2008, 01:15 PM
[scans] myojo september 2008
http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006t6e5/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006t6e5/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006s07d/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006s07d/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006wz30/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006wz30/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00075324/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00075324/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006y7qz/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006y7qz/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006xwb9/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006xwb9/)
http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006z5tp/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0006z5tp/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/000721ka/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/000721ka/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00073yfq/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00073yfq/)
http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00071r47/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00071r47/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0007064b/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/0007064b/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00074e18/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00074e18/)
http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00076kwd/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00076kwd/)http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00077tag/s320x240 (http://pics.livejournal.com/albinocreampuf/pic/00077tag/)
--------------------
Credits: Takuhee at Blog Naver
uploaded by kattunlove@LJ (http://community.livejournal.com/kattunlove/3604987.html)

kami
27-08-2008, 02:29 PM
tóc mới của Kame trông kinh dị thế:(

kao_chan
28-08-2008, 04:33 PM
kawaii ko thể chịu nổi,:be_beated2: ai bảo ueda xấu nào, anh ấy chỉ ko dc đô thôi
còn junno thì no.1:be_beated2:

Lexie
28-08-2008, 07:30 PM
tóc mới của Kame trông kinh dị thế:(
ôi,cái tóc ấy thua cái tóc wắn của Jin rùi,tóc mới đấy
http://cdimg3.crunchyroll.com/i/spire2/08242008/8/f/8/9/8f899a13bc3e30_full.jpg

@ryo:Junno là hết chỗ chê nhỉ,tấm nào cũng đẹp hết^^
http://cdimg1.crunchyroll.com/i/spire3/08242008/e/5/1/5/e515b267fe31c0_full.jpg

2 tấm trên là trong myojo tháng 10,nhìn a nào cũng dc hết,chừng nào kiếm dc bvàn HQ up lên lun thể

====================================
[scans] duet september 08
http://img301.imageshack.us/img301/2521/resizewizard1yu6.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1yu6.jpg)http://img237.imageshack.us/img237/1239/resizewizard2pn3.th.jpg (http://img237.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2pn3.jpg)http://img209.imageshack.us/img209/7795/resizewizard3ap3.th.jpg (http://img209.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3ap3.jpg)
http://img209.imageshack.us/img209/5959/resizewizard4nw5.th.jpg (http://img209.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4nw5.jpg)http://img181.imageshack.us/img181/3438/resizewizard5tn8.th.jpg (http://img181.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5tn8.jpg)http://img185.imageshack.us/img185/7980/resizewizard6co5.th.jpg (http://img185.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6co5.jpg)
http://img527.imageshack.us/img527/84/resizewizard7lj2.th.jpg (http://img527.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7lj2.jpg)http://img187.imageshack.us/img187/1416/resizewizard8nb4.th.jpg (http://img187.imageshack.us/my.php?image=resizewizard8nb4.jpg)http://img527.imageshack.us/img527/6383/resizewizard9bf2.th.jpg (http://img527.imageshack.us/my.php?image=resizewizard9bf2.jpg)
http://img399.imageshack.us/img399/4180/resizewizard10hg3.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=resizewizard10hg3.jpg)http://img187.imageshack.us/img187/5103/resizewizard11bj4.th.jpg (http://img187.imageshack.us/my.php?image=resizewizard11bj4.jpg)http://img187.imageshack.us/img187/8645/resizewizard12nt6.th.jpg (http://img187.imageshack.us/my.php?image=resizewizard12nt6.jpg)
http://img517.imageshack.us/img517/6366/resizewizard13kc2.th.jpg (http://img517.imageshack.us/my.php?image=resizewizard13kc2.jpg)http://img517.imageshack.us/img517/7402/resizewizard14vr0.th.jpg (http://img517.imageshack.us/my.php?image=resizewizard14vr0.jpg)http://img517.imageshack.us/img517/6018/resizewizard15le8.th.jpg (http://img517.imageshack.us/my.php?image=resizewizard15le8.jpg)
http://img517.imageshack.us/img517/8264/resizewizard16bl6.th.jpg (http://img517.imageshack.us/my.php?image=resizewizard16bl6.jpg)http://img413.imageshack.us/img413/7302/resizewizard17yf8.th.jpg (http://img413.imageshack.us/my.php?image=resizewizard17yf8.jpg)http://img507.imageshack.us/img507/7970/resizewizard18pq9.th.jpg (http://img507.imageshack.us/my.php?image=resizewizard18pq9.jpg)
---------------
credit to dai-dassou

kao_chan
29-08-2008, 06:18 PM
nhìn giống "cô gái xấu xí" kinh khủng,fan KAT_TUN, đừng uýenh em

Lexie
04-09-2008, 11:29 AM
[scans] myojo october 08
http://img402.imageshack.us/img402/7128/93405202zn9.th.jpg (http://img402.imageshack.us/my.php?image=93405202zn9.jpg) http://img54.imageshack.us/img54/2343/39094257bl2.th.jpg (http://img54.imageshack.us/my.php?image=39094257bl2.jpg) http://img99.imageshack.us/img99/8057/64945428ec3.th.jpg (http://img99.imageshack.us/my.php?image=64945428ec3.jpg)
http://img368.imageshack.us/img368/8783/90885245du2.th.jpg (http://img368.imageshack.us/my.php?image=90885245du2.jpg) http://img148.imageshack.us/img148/9471/24149067fz8.th.jpg (http://img148.imageshack.us/my.php?image=24149067fz8.jpg) http://img82.imageshack.us/img82/7848/57309409hi8.th.jpg (http://img82.imageshack.us/my.php?image=57309409hi8.jpg)
http://img221.imageshack.us/img221/2905/22688781yx3.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=22688781yx3.jpg) http://img182.imageshack.us/img182/1420/32103287jy8.th.jpg (http://img182.imageshack.us/my.php?image=32103287jy8.jpg) http://img134.imageshack.us/img134/8595/92694448ng0.th.jpg (http://img134.imageshack.us/my.php?image=92694448ng0.jpg)
http://img187.imageshack.us/img187/2554/11no3.th.jpg (http://img187.imageshack.us/my.php?image=11no3.jpg) http://img178.imageshack.us/img178/3634/12cs6.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=12cs6.jpg) http://img176.imageshack.us/img176/7920/13rz8.th.jpg (http://img176.imageshack.us/my.php?image=13rz8.jpg)
http://img293.imageshack.us/img293/7954/14wn9.th.jpg (http://img293.imageshack.us/my.php?image=14wn9.jpg) http://img152.imageshack.us/img152/1360/15ib3.th.jpg (http://img152.imageshack.us/my.php?image=15ib3.jpg) http://img177.imageshack.us/img177/5167/16qi7.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=16qi7.jpg)http://img177.imageshack.us/img177/4186/10el1.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=10el1.jpg)
-----------
credit to vitkay@LJ (http://vitkay.livejournal.com/8100.html)

kao_chan
04-09-2008, 04:38 PM
ôi, nhìn aka ghê thật ấy,làm mất cả hình tượng

yami1225
04-09-2008, 05:22 PM
tâm trạng bất thường ấy mà...gây shock cho fan một tí...ko hỉu sao dạo này quen với mấy chuyện như thế này ròi =]]

Hidepita
06-09-2008, 11:53 PM
mấy ảnh dễ thương quá đi.....(sặc máu mũi luôn oi`)..........x_______x

Lexie
09-09-2008, 01:48 PM
[scans] wink up october 2008
http://img222.imageshack.us/img222/5346/33696145mp1.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=33696145mp1.jpg)http://img56.imageshack.us/img56/8430/10739833ds8.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=10739833ds8.jpg)http://img91.imageshack.us/img91/6420/43046348ol9.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=43046348ol9.jpg)
http://img91.imageshack.us/img91/269/38079131cc0.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=38079131cc0.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/3055/59996147jk4.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=59996147jk4.jpg) http://img337.imageshack.us/img337/6320/24140295rf8.th.jpg (http://img337.imageshack.us/my.php?image=24140295rf8.jpg)
http://img54.imageshack.us/img54/3130/82081046dd9.th.jpg (http://img54.imageshack.us/my.php?image=82081046dd9.jpg) http://img393.imageshack.us/img393/9166/21036199re7.th.jpg (http://img393.imageshack.us/my.php?image=21036199re7.jpg) http://img379.imageshack.us/img379/7888/50023723qj5.th.jpg (http://img379.imageshack.us/my.php?image=50023723qj5.jpg)
http://img360.imageshack.us/img360/9620/10uw9.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=10uw9.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/5949/11mz7.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=11mz7.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/3921/12bb0.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=12bb0.jpg)
http://img182.imageshack.us/img182/2985/13gt2.th.jpg (http://img182.imageshack.us/my.php?image=13gt2.jpg)http://img244.imageshack.us/img244/7042/15fy6.th.jpg (http://img244.imageshack.us/my.php?image=15fy6.jpg) http://img178.imageshack.us/img178/5016/16tv0.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=16tv0.jpg)
http://img178.imageshack.us/img178/5387/14xf8.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=14xf8.jpg)http://img222.imageshack.us/img222/6349/17to9.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=17to9.jpg)
---------------------
credit to vitkay@LJ (http://vitkay.livejournal.com/8266.html)

Hidepita
10-09-2008, 10:20 PM
AHHHHHHHHHHHHHHHH.....chết ngất.....:iluv::iluv::iluv::iluv::iluv::iluv::il uv::iluv:

kao_chan
11-09-2008, 04:32 PM
thik con chó cảu kame nhất,nhìn kawaii quá
:be_beated2::be_beated2::be_beated2:

Lexie
12-10-2008, 03:08 PM
[scans] potato november 2008
http://upic.me/t/jc/12u81.jpg (http://upic.me/show.php?id=e5fbdbcdefe1a77f179b015a13863912)http://upic.me/t/6k/xd9t2.jpg (http://upic.me/show.php?id=571b2ff5d95bc664e248af88f0b128b7)http://upic.me/t/sm/bzw93.jpg (http://upic.me/show.php?id=a5638b4a6a1ab49f1c7b3965f5607490)
http://upic.me/t/t2/ieum4.jpg (http://upic.me/show.php?id=b16fce332d42cf27e3b6ba9e48544da6)http://upic.me/t/yb/m4v25.jpg (http://upic.me/show.php?id=1bba362d91df83599fc8df0fc24ab434)http://upic.me/t/d4/6hy76.jpg (http://upic.me/show.php?id=165efaca7e6b04cc0acbfa1c6b905b9e)
http://upic.me/t/mq/dgz17.jpg (http://upic.me/show.php?id=055e9a61bbc65ee79522410f44c3034d)http://upic.me/t/id/7vsh8.jpg (http://upic.me/show.php?id=11704c09e1a07ffa0c324e7b8f536341)http://upic.me/t/st/qsv89.jpg (http://upic.me/show.php?id=44721c9ebe61fbd96e066a47b9bd2511)
http://upic.me/t/8c/h8d10.jpg (http://upic.me/show.php?id=66d5e1ecb1ccfd14bfc3b313284b017d)http://upic.me/t/5g/5n111.jpg (http://upic.me/show.php?id=9eca95c4c7f6c11a69a8b9871f44a022)http://upic.me/t/3z/vrp12.jpg (http://upic.me/show.php?id=1bd55436e4b19c024d15633201ab9712)
---------------
credit to vitkay@LJ

Lexie
12-10-2008, 03:09 PM
[scans] wink up november 2008
http://upic.me/t/gl/bl9v1.jpg (http://upic.me/show.php?id=b894b79a61b414f13636ef6bf2e4d5a2)http://upic.me/t/s0/cpps2.jpg (http://upic.me/show.php?id=c3b94f4d6d61b51d119801678d2fa559)http://upic.me/t/yb/d1qp3.jpg (http://upic.me/show.php?id=5ab0b553a8dc4db1bb8f5db90e73f357)
http://upic.me/t/om/q13n4.jpg (http://upic.me/show.php?id=bc1b50a445edaabfc0fa3d0791adf454)http://upic.me/t/qp/famb5.jpg (http://upic.me/show.php?id=2f18de1282d806289e09e38f8816c9f1)http://upic.me/t/c4/nylc6.jpg (http://upic.me/show.php?id=a6bf51964aed404d875a0f8a4781db25)
http://upic.me/t/41/1so97.jpg (http://upic.me/show.php?id=2f6574d3ab23289775878f163f5a7532)http://upic.me/t/2m/4ali8.jpg (http://upic.me/show.php?id=e3097aa870875dd73bd00b23f1ae94f2)http://upic.me/t/fl/8ze49.jpg (http://upic.me/show.php?id=7312adb2dd72ee780af7d14141f3c771)
http://upic.me/t/7g/bp310.jpg (http://upic.me/show.php?id=cac1ae2378be447e41ef244e91355079)http://upic.me/t/km/edy11.jpg (http://upic.me/show.php?id=bd4e5343ee742ab0acb8821f7af15e34)http://upic.me/t/8z/gj812.jpg (http://upic.me/show.php?id=3f7edecb39f656c20cb129b079edfa49)
http://upic.me/t/z9/yu713.jpg (http://upic.me/show.php?id=055889db31093e43c032373916ffb428)http://upic.me/t/4a/da514.jpg (http://upic.me/show.php?id=e48c26bc68d8c6e8ace2e496de8d6e14)http://upic.me/t/jd/j2p15.jpg (http://upic.me/show.php?id=0997239aecbd528364547297074127c5)
http://upic.me/t/ty/tbv16.jpg (http://upic.me/show.php?id=0ce68f9068478711fa04dfb8ec154740)http://upic.me/t/e1/brj17.jpg (http://upic.me/show.php?id=2a00af802c7fb03889e894f10d6ab6a0)
---------------
credit to vitkay@LJ

daiki
15-10-2008, 09:15 PM
bạn nào có ảnh đầu mới của junno cho tớ mới , đang kết quả đầu tém đen :"> , dạo này chợt nhận ra mình iu junno ( xí hổ quá ), thích natsu no basho !! thích Mr KY đáng iu ( hiền + đần quá toàn bị 5 thằng kia bắt nạt )

Ynhi
02-11-2008, 05:59 PM
Hình Động Kamenashi
Credit: baidu

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya019.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya020.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya021.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya022.gif
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya023.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya024.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya025.gif
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya026.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya027.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya028.gif

Ynhi
02-11-2008, 06:00 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya029.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya030.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya031.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya032.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya033.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya034.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya035.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya036.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya037.gif

Ynhi
02-11-2008, 06:00 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya038.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya000.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya001.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya002.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya003.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya004.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya005.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya006.gif

Ynhi
04-11-2008, 10:49 PM
Tiếp tục hình động :D
Credit: baidu

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya007.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya008.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya009.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya010.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya011.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya012.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya013.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya015.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya016.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya017.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya018.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya.gif

Ynhi
04-11-2008, 10:49 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya039.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya040.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya041.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya042.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya043.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya044.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya045.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya046.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya047.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya048.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya049.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya050.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya051.gif

Ynhi
04-11-2008, 10:50 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya052.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya053.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya054.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya055.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya056.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya057.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya058.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya059.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya060.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya061.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya062.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya063.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya064.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya065.gif

kao_chan
08-11-2008, 04:25 PM
bạn này lấy đâu ra hình động nhiều thía

Ynhi
09-11-2008, 10:23 PM
Hì hì, lang thang trên mấy trang baidu của TQ đấy. Tiếp đây ^^ Vẫn là hình động của Kame, hết đợt Kame sẽ chuyển qua Jin :))
Credit: baidu

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya066.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya067.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya068.gif
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya069.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya070.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya071.gif
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya072.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya073.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya074.gif
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya075.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya076.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya077.gif

Ynhi
09-11-2008, 10:24 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya078.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya079.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya080.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya081.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya082.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya083.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya084.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya085.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya086.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya087.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya088.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya089.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya090.gif

Ynhi
09-11-2008, 10:24 PM
http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya091.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya092.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya093.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya094.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya095.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya096.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya097.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya098.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya099.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya100.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya101.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya102.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya103.gif

-[M]ều [K]on-
10-11-2008, 02:05 AM
Mèo thix Akame nên post vài tém chơi!!
Lí do chưa xem đc hình vì chưa đủ 50 post nên ko bik có trùng ko?

http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/8d9be96b79e330_full.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/d342.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/c5251e6f6c58a0_main.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/s.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/2c99c113e71251155baf53a8.jpg

http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/0c63db130cb2dd34dc5401b4.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/1f831fb387159ab0d8335a7f.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/1ffd17089741cc27e8248800.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/1ffd1708b4b9e927e8248808.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/2b8d75bacd6af0_main.gif
http://i165.photobucket.com/albums/u43/khi_con09/JE/2cbccdc42dbf54dc38db492b.jpg

Ynhi
25-11-2008, 10:42 PM
Tiếp hình động nào

Credit: baidu

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya104.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya105.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya106.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya107.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya108.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya109.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya110.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya111.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya112.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya113.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya114.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya115.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya116.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya117.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya118.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya119.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya120.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya121.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya122.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya123.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya124.gif

http://i279.photobucket.com/albums/kk152/Be_Nhi_Yeu/Nhat/KamenashiKazuya125.gif

Hidepita
02-12-2008, 09:25 PM
Bé Rùa........SUPER KAWAII!!!!!!!!!!!!!!! XD XD XD XD

loveyuichi
06-12-2008, 04:53 PM
Kiếm júp em anh Yuichi đc ko?:crybaby::crybaby:

umi987
20-12-2008, 01:32 AM
Thích mấy ảnh Akame hồi xưa nhất, dù có hơi ngố ngố nhưng kawaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhất là Kame kun:iluv::iluv::iluv::iluv::big_love::big_love:
thích cả mí tấm Akame trong Gokusen nữa, xem mí ảnh này làm tớ muốn xem Gokusen lần nữa quá...
Ko ol nữa để đi xem phim&....ngắm anh iu:wooi::wooi::wooi:.................

Lexie
24-01-2009, 08:46 PM
[scan] myojo march 2009
http://upic.me/t/qw/resizewizard8.jpg (http://upic.me/show.php?id=5411d4c06259564a0507d6e00503c5b2) http://upic.me/t/7z/resizewizard9.jpg (http://upic.me/show.php?id=cdfc1d4e19e187c67225f060dd5d0d47) http://upic.me/t/9w/resizewizard10.jpg (http://upic.me/show.php?id=a3a7f5691d49579977deb5a920ffa0fd) http://upic.me/t/a7/resizewizard11.jpg (http://upic.me/show.php?id=deed824bd56a41fc503c5de914555a47) http://upic.me/t/23/resizewizard12.jpg (http://upic.me/show.php?id=1fd56ef97c130053b4f4a07cb0ee0a09) http://upic.me/t/kj/resizewizard13.jpg (http://upic.me/show.php?id=ca08a3c6247aebdb9c4deb8d38b66171) http://upic.me/t/c8/resizewizard14.jpg (http://upic.me/show.php?id=9fc816cc0ff421c9fce3fe44a14091fd) http://upic.me/t/xw/resizewizard15.jpg (http://upic.me/show.php?id=3cefde9d80a017e02297cd6e0b10b308)
http://upic.me/t/o5/resizewizard1.jpg (http://upic.me/show.php?id=331e581297307f6a9b01097a899f06dd) http://upic.me/t/vm/resizewizard2.jpg (http://upic.me/show.php?id=1fbeab90437f8a5a30e5a871bb2d63b5) http://upic.me/t/ke/resizewizard3.jpg (http://upic.me/show.php?id=e5e2923391ef32a5b247d3b001e0dd5b) http://upic.me/t/7x/resizewizard4.jpg (http://upic.me/show.php?id=5e074c3343d6b59704bb97295f85819a) http://upic.me/t/ad/resizewizard5.jpg (http://upic.me/show.php?id=9dbd7166aac7035fe5670658e95762b0) http://upic.me/t/qm/resizewizard6.jpg (http://upic.me/show.php?id=f46a1977fd50eeb40bde2440febfac3f) http://upic.me/t/23/resizewizard7.jpg (http://upic.me/show.php?id=d8b1fd645f41db01acaab1c64069dc84)
---------------
credit to lovesongduet@LJ (http://community.livejournal.com/lovesongduet/2047.html)

Ôi!Nhìn 2 tấm ấy nhớ weeeek wá ^^

Lexie
29-01-2009, 04:09 PM
[scans!] Look at Star - Ovation 2009-Kame
http://upic.me/t/td/snoewchange417kame.jpg (http://upic.me/show.php?id=7c06633c8a4ce3893086e0224b46a591)
----------
credit to snoew&change417@LJ

genta
30-01-2009, 10:13 PM
Pót mí bức tự frame ( PV: bokura no machi de, keep the faith, real face)
http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNBokuranoMachide00230212-57-01.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNBokuranoMachide0057.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00057915-48.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00077015-50.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00083215-50.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00096415-50.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00112715-50.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00138215-51.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00152115-51.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KATTUNMakingofKeepTheFai00198315-52.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KattunRealFacePVAkanishi00300312-55.jpg

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/KattunRealFacePVAkanishi00730212-56.jpg

Bonus mí cái trong tata hitotsu no koi (fan Kame đừng đánh em):01:
http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/hi.gif

http://i363.photobucket.com/albums/oo79/genius_g2/hehe.gif

Lexie
31-01-2009, 11:14 PM
[scans] A-STAR january 2009
http://img222.imageshack.us/img222/7951/heylyljastar012009kattuht1.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=heylyljastar012009kattuht1.jpg)http://img222.imageshack.us/img222/2888/heylyljastar012009katturr4.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=heylyljastar012009katturr4.jpg)http://img222.imageshack.us/img222/4306/heylyljastar012009kattuzu8.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=heylyljastar012009kattuzu8.jpg)
----------------
credit to heyly@LJ

Lexie
08-02-2009, 01:15 PM
[scans] Fine Boys February 2009 - Nakamaru Yuichi
http://i289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_000yt2se.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=000yt2se.jpg)http://i289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_000yweqc.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=000yweqc.jpg)
http://i289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_000yxhe2.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=000yxhe2.jpg)http://i289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/th_000yyzws.jpg (http://s289.photobucket.com/albums/ll237/rachel_jones_1990/?action=view&current=000yyzws.jpg)
-------------
credit to creamy-amande@LJ

Lexie
14-02-2009, 10:14 PM
[scans] POPEYE march 2009-Nakamaru Yuichi & Ueda Tatsuya
http://upic.me/t/8d/resizewizard2.jpg (http://upic.me/show.php?id=53b1af437a946aa43c8b94c6d61cb55a) http://upic.me/t/lf/resizewizard3.jpg (http://upic.me/show.php?id=15e10a9ef2207611158e5ca11ce90d01) http://upic.me/t/iu/resizewizard4.jpg (http://upic.me/show.php?id=6b966e0a5c85260a78db9713a5e99f9b)http://upic.me/t/hq/resizewizard5.jpg (http://upic.me/show.php?id=a159cc657cf51e57fd3cab038647fc34)
http://upic.me/t/8s/resizewizard7.jpg (http://upic.me/show.php?id=6979a355ae17105cd4af23c2b256b5f2) http://upic.me/t/k5/resizewizard8.jpg (http://upic.me/show.php?id=b2afde98cb6fcd727305596b5dbb13ee)http://upic.me/t/kg/resizewizard1.jpg (http://upic.me/show.php?id=6e6656a5a0c854ab7ef3b6a044732b4c) http://upic.me/t/qn/resizewizard6.jpg (http://upic.me/show.php?id=764e1fb4cce8743bd01986e05c12d67c)
-------------
credit to creamy-amande@LJ

sukipi89
07-03-2009, 08:14 AM
Romeo & Juliet shop (45 pics)
(Ueda - official pics)

http://img11.imageshack.us/img11/4998/30605445.jpg

http://img11.imageshack.us/img11/6360/69497077.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/900/67090187.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/3234/64376262.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/9035/78340311.jpg

http://img6.imageshack.us/img6/2170/15802146.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/3110/42301486.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/9324/91713591.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/9561/98285916.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3218/23456013.jpg


http://img6.imageshack.us/img6/4903/77418862.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/4931/78124536.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/756/11375954.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/6683/18605377.jpg
credit: fairyueda @ LJ

anh có mấy cái áo khoác đẹp thế >.<

sukipi89
07-03-2009, 08:27 AM
cont...^^ Ueda xinh


http://img10.imageshack.us/img10/9712/33005108.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/2789/35034696.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/2685/44002924.jpg

http://img6.imageshack.us/img6/2645/69632066.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/2062/10248678.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/7701/45618975.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/143/34107178.jpg


http://img18.imageshack.us/img18/9605/22398740.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/3913/36876342.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/5570/47233367.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/8858/86917552.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/5555/53818229.jpg

http://img6.imageshack.us/img6/5816/80959745.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/9085/99125398.jpg

Credit: như trên

sukipi89
07-03-2009, 08:34 AM
cont
http://img10.imageshack.us/img10/3396/80338757.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/8747/22341493.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/7278/60033814.jpg

http://img6.imageshack.us/img6/9057/40812228.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/8546/48615906.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/4442/73266892.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/6762/44856871.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/9127/17908008.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/212/54749695.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/7209/55217059.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/848/24727802.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/9595/81677882.jpg

http://img6.imageshack.us/img6/50/63989512.jpg

http://img5.imageshack.us/img5/6498/75105256.jpg

credit: như trên

sukipi89
07-03-2009, 08:37 AM
nốt 3 tấm cuốihttp://img10.imageshack.us/img10/2496/32580811.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/8284/78822296.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/6703/64381851.jpg

WINK UP April 2009

http://img89.imageshack.us/img89/8985/19689957.th.jpg (http://img89.imageshack.us/my.php?image=19689957.jpg) http://img293.imageshack.us/img293/4483/16141801.th.jpg (http://img293.imageshack.us/my.php?image=16141801.jpg) http://img27.imageshack.us/img27/5584/74126042.th.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=74126042.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/8420/59487060.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=59487060.jpg)

http://img13.imageshack.us/img13/4994/86990667.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=86990667.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/7159/78932383.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=78932383.jpg) http://img11.imageshack.us/img11/9251/75258350.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=75258350.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/3220/48643269.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=48643269.jpg)

http://img18.imageshack.us/img18/4488/74931454.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=74931454.jpg) http://img18.imageshack.us/img18/2329/58291580.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=58291580.jpg) http://img18.imageshack.us/img18/6025/94024584.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=94024584.jpg)
credit: X_MISIA_X @ LJ

sukipi89
07-03-2009, 09:01 AM
WINK UP April 2009 (cont)

http://img27.imageshack.us/img27/1639/49745918.th.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=49745918.jpg) http://img15.imageshack.us/img15/2673/35351756.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=35351756.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/3295/66065475.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=66065475.jpg) http://img19.imageshack.us/img19/6696/54401204.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=54401204.jpg) http://img17.imageshack.us/img17/4586/13179909.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=13179909.jpg)

http://img19.imageshack.us/img19/6696/54401204.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=54401204.jpg) http://img22.imageshack.us/img22/6605/58355787.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=58355787.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/7797/93441107.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=93441107.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/2511/26002570.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=26002570.jpg)

credit: như trên

sukipi89
07-03-2009, 09:21 AM
POTATO April 2009

http://img21.imageshack.us/img21/2558/39282626.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=39282626.jpg) http://img11.imageshack.us/img11/8045/12493003.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=12493003.jpg) http://img19.imageshack.us/img19/7943/93984397.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=93984397.jpg) http://img14.imageshack.us/img14/5985/53462693.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=53462693.jpg)


http://img14.imageshack.us/img14/8572/83106280.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=83106280.jpg) http://img14.imageshack.us/img14/9710/84184333.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=84184333.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/7915/54825716.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=54825716.jpg) http://img27.imageshack.us/img27/2814/93663772.th.jpg (http://img27.imageshack.us/my.php?image=93663772.jpg)

http://img21.imageshack.us/img21/8895/57655693.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=57655693.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/9503/43092329.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=43092329.jpg) http://img11.imageshack.us/img11/3514/34120889.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=34120889.jpg) http://img19.imageshack.us/img19/7923/63551713.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=63551713.jpg)

http://img14.imageshack.us/img14/476/64389356.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=64389356.jpg) http://img14.imageshack.us/img14/1725/82884452.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=82884452.jpg)credit: X_MISIA_X @ LJ

sukipi89
07-03-2009, 09:35 AM
Kami No Shizuku Photo Book

(bộ phim mới năm 2009 của Kame ^^ về rượu)


http://img13.imageshack.us/img13/4966/117567079.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=117567079.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/8492/117567084s.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=117567084s.jpg) http://img11.imageshack.us/img11/3977/117567089s.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=117567089s.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/7471/117567097s.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=117567097s.jpg)

http://img25.imageshack.us/img25/123/117567102s.th.jpg (http://img25.imageshack.us/my.php?image=117567102s.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/2348/117567109s.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=117567109s.jpg) http://img22.imageshack.us/img22/1059/117567113s.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=117567113s.jpg) http://img19.imageshack.us/img19/3848/117567123s.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=117567123s.jpg)

http://img16.imageshack.us/img16/913/117567128s.th.jpg (http://img16.imageshack.us/my.php?image=117567128s.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/8234/117567137s.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=117567137s.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/7722/117567141s.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=117567141s.jpg)

Credit: futari_love @ LJ
Gomen,mấy pic cuối là scan từ mag,not photo book

dale_kl
07-03-2009, 10:57 AM
cả bộ photo book này đến 1,4GB... T_T

down cũng hơi bị mệt đấy, ko phải mệt vì down đến 1,4 GB mà mệt vì phải down nó đến 14 link... T_T

nhưng mà đẹp... :X
nhất định phải down về xem.... ><

sukipi89
07-03-2009, 11:41 AM
mình ko hiểu photobook gì mà đến 1,4 Gb..chỉ là ảnh scan thôi mà..nặng lắm cỡ ~ 10Mb 1 tấm chứ nhỉ
đi tìm down mag của Arashi với KAT-TUN thấy mấy cái mag gần 500 Mb mà hãi ko dám down
dù có HQ cỡ nào cũng xin kiếu..1,4 GB đấy để đc. 4-5 cái perf HQ
:(( ham hố phim với nhạc thôi chứ ko ham hố ảnh

sukipi89
19-03-2009, 09:56 PM
NON-NO April 2009 (05/04/2009)- AKANISHI JIN

http://upic.me/t/fh/40009134.jpg (http://upic.me/show.php?id=495691aa094af2f2f7ace332e3c3e088) http://upic.me/t/dr/66498213.jpg (http://upic.me/show.php?id=039f932669c78b9a9036b84c89386dbc) http://upic.me/t/tr/22592806.jpg (http://upic.me/show.php?id=b681e1282696d37abd7ebf5fd8754175) http://upic.me/t/jj/29349646.jpg (http://upic.me/show.php?id=95172b852b25d06e4c4d244768b93857)


Credit :vitkay@LJ:wis:

fanofken4ever
29-09-2009, 01:51 AM
CHIBI AKAME
part 1http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.462980001254158789.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.686405001254159393.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.978307001254159379.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.180856001254159366.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.308501001254159353.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.292695001254159338.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.809776001254159320.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.330829001254158936.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.410657001254158804.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.339776001254158774.jpg

fanofken4ever
29-09-2009, 01:52 AM
CHIBI AKAME
part 2http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.716268001254158302.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.519335001254158733.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.693389001254158753.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.497996001254158584.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.491354001254158543.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.588879001254158468.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.294373001254158421.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.602480001254158405.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.017053001254158341.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/132/0.810145001254158268.jpg

tsubasa
29-11-2009, 05:15 PM
oa bakanishi jin của chúng ta đáng yêu quá :big_ love: .Yêu các anh Kattun ghê cơ :be_eaten:

priisthebest
09-03-2010, 11:44 PM
junno yêu thế:big_ love:

qmeomeo
31-07-2010, 02:52 PM
:be_eaten: mấy zai nhà mình iu wa:choideu:

graptfamous
31-07-2010, 04:37 PM
http://www.crunchyroll.com/forumtopic-160921/post-chibi-pictures-of-your-favorite-actoractress-or-singer/?pg=58
Đây là link hình ảnh lúc nhỏ của các diễn viên, ca sĩ Nhật, Hàn ( Nhật nhìu lắm). Đặc biệt là các JE's boys :crisp:

w燐華ジャニーズ好w
01-08-2010, 02:45 PM
やっぱあかめっしょ:crisp:

あかめ最強だぞぇ:crisp:

w燐華ジャニーズ好w
01-08-2010, 02:46 PM
んあ、新メンです:aha:

よろしくだっちゃぇ:loi:

Kid141213
02-02-2011, 01:42 PM
Sao hình chibi Akame hư hết rùi ....
Ứ chịu ... ai cho cái link khác đi >_<