PDA

View Full Version : [pic] Ai-chan on B-Pass tháng 2zey
02-02-2006, 10:12 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassCover1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassCover1.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassSeite1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassSeite1.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite2.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite2.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite3.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite3.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite4.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite4.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite5.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite5.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite6.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite6.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite7.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite7.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite8.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite8.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite9.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite9.jpg)


credit to Lisa018 @ channel-ai.com

zey
02-02-2006, 10:16 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite10.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite10.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite11.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite11.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite12.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite12.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite13.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite13.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/th_BPassseite14.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/b-pass/BPassseite14.jpg)

Ashley_Khanh
02-02-2006, 11:51 PM
Áhhhh! Mag lần này of Ai cute wá, hình nào cũng đẹp hết, thx ss Yes ^o^

zey
03-02-2006, 12:00 AM
Lisa018 nói chiều nay sẽ scan tiếp hình trên báo Cutie ^__^ đang chờ quá đây :gem38:

NANA KOMATSU
05-02-2006, 08:06 PM
wa! ai-chan ngày càng đáng iu à! hồi này thấy ai-chan gầy đi thì phải >___< chác làm việc nhiều quá đấy

jewelry_flower
23-02-2006, 11:04 AM
Wa, Ai-chan trông quá dễ thương, bộ váy cũng rất đẹp, mà sao thấy Ai mặc cái gì cũng đẹp hết ^^
Thanks sis Yes for sharing!