PDA

View Full Version : Fan Club Alice academy-Gakuen alicejupiko
11-08-2008, 02:31 PM
Welcome
các bạn nào thik anime-mâng này thì hãy làm thành viên của nhóm nha!Các bạn hãy trả lờ các câu hỏi sau để làm thành viên của club nha
1.bạn thik nhất nhân vật nào trong anime-manga này?(ghi cả họ lẫn tên nha)
2.Nastume học ở lớp nào?
3.Bạn muốn có sức mạnh thế nào?
Xin cảm ơn các bạn