PDA

View Full Version : [pic] Ai-chan trên Cutie tháng 2zey
06-02-2006, 08:50 AM
:gem38:
http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/cutie/th_CutieCover_06.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/cutie/CutieCover_06.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/cutie/th_CutieSeite_06.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/cutie/CutieSeite_06.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/cutie/th_Cutieseite_06.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/magazine/cutie/Cutieseite_06.jpg)


thank to Lisa018 @ channel-ai.com

jewelry_flower
23-02-2006, 11:02 AM
Ai trong hình đầu sao trông hơi già, hai cái sau trông đẹp hơn, thanks sis Yes đã chia sẻ ^^