PDA

View Full Version : [Dlink]Yaiba - Gosho Aoyama - Trọn bộ 24 tậpdoducluyen
07-12-2008, 01:29 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm171/doducluyen/ddl119/software/tap1biaho1.jpghttp://i296.photobucket.com/albums/mm171/doducluyen/dl.gif

DIRECT-LINK:

http://360vnitblog.googlepages.com/yaiba
Pass Unrar : www.vnfriends.net
RS

http://rapidshare.com/files/42169889/Yaiba1-9.rar
http://rapidshare.com/files/42173464/Yaiba10-18.rar
http://rapidshare.com/files/42175939/Yaiba19-24.rar
Mediafire

http://www.mediafire.com?kvj50yxshdm (http://www.mediafire.com/?kvj50yxshdm)
http://www.mediafire.com?tymypzm1n0b (http://www.mediafire.com/?tymypzm1n0b)
http://www.mediafire.com?ztjv3xm1dmj (http://www.mediafire.com/?ztjv3xm1dmj)

Fox phúng phính
01-12-2009, 02:29 AM
Bó tay cái pass:die_die::die_die::die_die:

khigiatocdo2003
02-12-2009, 12:58 PM
Oh cảm ơn JPN nhiều ha.
Đây là tác phẩm mình thích nhất của Gosho Aoyama, hơn cả Conan :d