PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Noodles_Mì sợigaumaplove
27-02-2006, 05:50 PM
Mì sợi cũng có nhìu loại lắm đa :gem21: (gấu chỉ bít wa thui chứ cũng hem rành lém).Nào là Soba nè, Udon nè, Somen nè, Ramen nè :gem46: Zaru Soba nữa.Có ai có dịp ăn wa chưa dzạ?Chéc ngon lém hén ^_^
http://img136.imageshack.us/img136/4933/soba6br.jpg (http://imageshack.us) http://img136.imageshack.us/img136/5549/sobam7oh.jpg (http://imageshack.us)
http://img136.imageshack.us/img136/1425/udonm5ld.jpg (http://imageshack.us) http://img240.imageshack.us/img240/7965/noodles6de.jpg (http://imageshack.us)
http://img136.imageshack.us/img136/6674/tsukumiudon4om.jpg (http://imageshack.us) http://img508.imageshack.us/img508/3034/zarusoba4xs.jpg (http://imageshack.us)
:gem31: Tuy hem có đi NB lần nèo nhưng mừ đọc hết phần Ẩm thực trên JPN xong gùi mừ níu có dịp đi wa bên đóa thì chéc ăn hem có thíu món nào đâu nhỉ :hehe:

Taichi
27-02-2006, 06:36 PM
nhìn ngon wa'!trong mấy loại mì này Taichi đã ăn:
http://img136.imageshack.us/img136/1425/udonm5ld.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/6674/tsukumiudon4om.jpg
nhưng tiếc một nỗi là chỉ được ăn mì gói.