PDA

View Full Version : Menu linkdown các manga trong boxCốm
12-01-2009, 01:33 PM
cả Eng lẫn V


--- [#] ---
1/2 Ranma (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19247)
Series kinh dị của Junji Ito (http://japanest.com/forum/showthread.php?23490)

--- [A] ---
Alice 19 (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19212)

--- [C] ---
Cuốn sách kỳ bí (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19248)
Con người lang bạt (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19243) (tên nghe chuối thấy mồ :sadcorner:)
Cô gái tiên nữ (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19213)

--- [D/Đ] ---
Đội quân nhí nhố (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19233)

--- [G] ---
Great teacher Onizuka (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19234)

--- [H] ---
Hot milk (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19424)
Hoa nắng (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19235)
Hunter X Hunter (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19250)
Hikaru no go (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19209)

--- [J] ---
Jindo phần 1 + 2 (http://japanest.com/forum/showthread.php?24211)

--- [K] ---
Kaze Hikaru (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19242)
Katsu (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19236)
Kết giới sư (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19232)
Kotaro (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19251)
Koi toka Ai toka (http://japanest.com/forum/showthread.php?23503)

--- [M] ---
Monster (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19252)
MxO (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19210)
Makai Tenshou (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=18940)

--- [N] ---
Nine (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19206)
Ngọn lửa Recca (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19207)
Người X (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19240)

--- [R] ---
Rurouni Kenshin (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19214)

--- [S] ---
Super Kid (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19249)
Sân cỏ ước mơ (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19244)
Skipbeat (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19239)

-- [T] ---
Thám tử Toma (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19241)
The chronical of Tsubasa (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19238)

--- [V] ---
Vũ điệu trên sân cỏ (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19211)

--- [Y] ---
Yaiba (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19246)


Big thanks to doducluyen