PDA

View Full Version : [Tham khảo] Dấu hỏi, dấu ngã - Cách viết đúnggnourt2
28-01-2009, 03:16 PM
Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta phải phân vân xem thử từ này viết dấu hỏi hay dấu ngã. Người miền Trung và miền Nam hay gặp những điều như vậy. Mình là 1 người miền Trung nên cũng đôi lúc viết sai dấu hỏi dấu ngã. Trang sau có từ điển tiếng Việt online tra từ miễn phí (cột bên trái của trang web là mục lục các từ theo vần từ A đến Y):
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnqnvnnn312qv3n3q3m3v3 m3237n2nmnmn312q43t36383v3m3m3237nmn31n343tq83a3q3 m3237nvn

Muốn tìm hiểu về cách viết đúng dấu hỏi ngã thì các bạn vào link sau, gồm 2 trang (trong đó có quy tắc dấu hỏi ngã, và từ điển gồm các từ hỏi ngã từ A đến X):
Trang 1: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=38792&mpage=1
Trang 2: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=38792&mpage=2

BẢY ĐIỀU LUẬT VỀ DẤU HỎI NGÃ (trích từ vnthuquan.net):

LUẬT HỎI NGÃ gồm có BẢY ĐIỀU, nếu chúng ta chịu học thuộc lòng bảy điều nầy, thì sẽ viết đúng tới 90% các chữ có dấu Hỏi Ngã. Còn lại lối 10% là các ngoại lệ, nếu không nhớ hết thì nên tra Tự-vị, Tự-điển, hay Từ-điển.

BẢY ĐIỀU CỦA LUẬT HỎI NGÃ LÀ:

1)a. Tất cả TIẾNG HÁN-VIỆT khởi đầu bằng:

- các Nguyên-âm A, Â, Y, O, Ô, U, Ư và
- các Phụ-âm CH, GI, KH, PH, TH, S, X,

đều viết dấu Hỏi.

b. Tất cả TIẾNG HÁN-VIỆT khởi đầu bằng một trong bảy Phụ-âm sau đây, đều viết dấu NGÃ: L, M, N, NG, NH, D, V.


2) Tất cả TIẾNG NÔM CÓ GỐC HÁN-VIỆT đều tùy tiếng gốc mà bỏ dấu theo luật:

"KHÔNG, SẮC, HỎI = HỎI;
HUYỀN, NẶNG, NGÃ = NGÃ"


3) Tất cả TIẾNG NÔM ĐƠN, KHÔNG CÓ GỐC HÁN-VIỆT đều tùy tiếng chánh mà bỏ dấu theo luật:

"KHÔNG, SẮC, HỎI = HỎI;
HUYỀN, NẶNG, NGÃ = NGÃ"


4) TIẾNG-NÔM-ĐÔI mà HAI TIẾNG ĐỀU CÓ NGHĨA thì Không theo Luật Trầm Bổng mà mỗi tiếng giữ chánh tả riêng của nó.

5) TIẾNG-NÔM "LẤP-LÁY" là TIẾNG ĐÔI có một tiếng Không nghĩa, hoặc cả Hai tiếng đều Không nghĩa, thì tiếng sau tùy tiếng trước mà bỏ dấu theo luật.

"KHÔNG, SẮC, HỎI = HỎI;
HUYỀN, NẶNG, NGÃ = NGÃ".


6) TIẾNG ĐÔI vì Thuận-thinh-âm mà BỎ BỚT một dấu giọng thì KHÔNG THEO luật

"KHÔNG, SẮC, HỎI = HỎI;
HUYỀN, NẶNG = NGÃ"
vì đó là tiếng chánh lập lại.

7) Tất cả TIẾNG NÓI TẮT đều viết Dấu Hỏi.

fujimichi
08-03-2009, 12:45 PM
Trời, để nhớ hết những điều luật này thì ... thà cố nhớ chữ nào dùng dấu hỏi, dấu ngã cho rồi. 7 điều luật - nghe có vẻ không nhiều nhưng để phân biệt chữ nào là tiếng Hán Việt, tiếng Nôm gốc Hán Việt, tiếng Nôm đơn, Nôm đôi ... là cả 1 vấn đề (khổng lồ).
Mà ai có thể phân biệt được các loại tiếng này thì chắc không viết sai dấu hỏi với dấu ngã đâu. Vì (mình nghĩ) để phân biệt các loại tiếng này còn khó gấp nhiều lần phân biệt chữ nào dùng dấu hỏi, chữ nào dùng dấu ngã.