PDA

View Full Version : Ludwig Kakumei - Bóng tối ẩn sau những câu truyện cổ tích (có bản tiếng Việt)Eiko
08-02-2009, 04:32 PM
Tên truyện: Ludwig Kakumei

Tác giả: Kaori Yuki

Số vol: 4 (16 chap_completed)

Thể loại: Adventure, Comedy, Drama, Gothic Horror

Nội dung: Xưa kia ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử đẹp trai. Bởi chàng quá yêu bản thân mình nên bị vua cha tống cổ ra khỏi vương quốc với lời dặn: "Chưa lấy được vợ thì đừng có về." Và chuyến du hành của chàng bắt đầu...

Với cốt truyện gây shock, Ludwig Kakumei như một chuyến du hành qua các thế giới cổ tích được biến tấu bởi bàn tay của Kaori Yuki. Hãy tưởng tượng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và trái tim còn đen tối hơn cả nơi tận cùng bóng tối. Hay cô bé quàng khăn đỏ lại là một sát thủ...

chap 1a

http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA622BFC41495BB55F28B270FD38F243 B3&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA1B4D18732BDCA8B7FA0D9B7EB9316A 4F&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=b&auth=430&api=3459F29C0E502AFAF8A495CA746B8858151AB5EC490237 36&mz=5
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=b&auth=430&api=3459F29C0E502AFA7287A73AF677CF1121C27FF034A103 C5&mz=5
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAE85BBD9E0C4012EE51055B84AEEA1C F6&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAFE4D5E60E59D30C4800E959E4909CD 45&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA4C869487931B7C93FE4F1A8E5056E8 DC&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=b&auth=430&api=3459F29C0E502AFA109257619A5FD1EA33166423C9A964 7B&mz=5
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA1A7F56F9F6CC8732C39BF71BBA92B5 C8&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAEE1D78A552B6124921198F289C9F3F CB&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA19CFD98396B41E95731629C86CF59B B6&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA9573EF201998B7D0D2F8F8A91F39B5 4B&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAC9754639A2429DAED71A04F838B0D9 DF&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA50AE13A0FC868D56EF2B6F41E3D247 10&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAED33B7D1B192708A35B4BC1A11D6DB 1E&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAF2F30BBA7419192124882B28F8657F 47&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA98E3D8AEC37A7FA0EFA1819AA033B8 28&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA807267A09789A53E1131073BC00AA9 82&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAB8925CCDCDF720A2F1558EACEDA87A 52&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA4B78AAD633A5BADC8F5B85EAE8E210 95&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAF0020CF1F046095D1CEB148512506F B3&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAEC8DE28054E19FA3BE18D41A234C25 FE&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA83CD0AA4576E0886F818ABC2F62600 B1&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAEBBC61AF9641DC31BB70A147367D96 20&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA0747EB7D49FCCFF2D3ECF8BA3AF451 1A&mz=4


Xem online thêm và tải Ludwig Kakumei tại Thư viện ACC http://library.acc.vn/truyen/xem/1429/

Truyện đang tiến hành, bản tiếng Việt thuộc về Cantarella Group

Eiko
08-02-2009, 04:42 PM
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAF8DF7C2EA3528BBF476296C24B6685 7B&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAD76A09615F392347A32EB0C0FDBAA3 A4&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA5D3459E1F589FA1BA38D4B99649807 E3&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA629C3A62BDC3EE6A649F9F3026B8A0 51&mz=4

Chap 1b

http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA1961608269F22A5FB95225230CF5AC 5C&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA2CA10F3C18B26D8ECD2F9D134F14F9 A9&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA6FC3A2748142DD81E7CCA0A663289F 15&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAE47BB1F7CF374E010DD1111E24F6F9 CA&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFADB3157EB09EFCCC7000F179A6AF191 AC&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA2BB3D7EEE5CFFD258BAFC1AB020DC8 6B&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA302B304493BDFEC0E14C520D298F66 0A&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA4687A8012D1756AA133655E764B4DC E7&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAA354C33718AFB658173B78A9F2D2F2 44&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA86FF5E7D5FED78C5B95CD2C78B1364 54&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA4A30D74E3FF3BFE2C25DA81F3D944F 38&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFACA3FDA460A12AC6620C4F6529811D2 60&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA72E0EF9E11CAC2DA38B79BAC833A5D B4&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA3254A75E3FA53B84C5203947370C61 5F&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA24DB3D718F6C93583D3556ECE76F41 C9&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAC29313B60ED2475DC002C5117E75CC 98&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA53E454836C6608100DADEF31B7B20C 2F&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAD018F3D5C040443470ED5AF95CE46F E2&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA63DD3BA7501F9A679AC973E5BF3892 CB&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA549FB48D011AD77B3981770725FD52 44&mz=4


Xem online thêm và tải Ludwig Kakumei tại Thư viện ACC http://library.acc.vn/truyen/xem/1429/

Truyện đang tiến hành, bản tiếng Việt thuộc về Cantarella Group

Eiko
08-02-2009, 04:53 PM
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA98E734F6762CEBE66E49D27E17981A B6&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA55557F500C11B3B90CFF2A45B2623C D9&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFACFA2AE02A85566A3CA4EA55C590BB8 BE&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA1B085260D0C29754C9EBEE8B5FFD47 85&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA05BE11AC6624558F9A4BD321251013 9F&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFAEBB4BDF58184D5E20154CF97C93263 F5&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA4B8A6D48A4D7B005AF7D9E194D79C0 C0&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA50EC2FEB1AA29EC1537E3FE821E83A F1&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA88FC512F70DD55E5B9F9F9748DD880 5C&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA3B57FEBDCA0D37117CAF3B16B54CEA 7B&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA61C37487D627CB1DEC8F9FE3C20FD9 B6&mz=4
http://cherion.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=l&auth=430&api=3459F29C0E502AFA0DBB343DFF630662B4F328B999C6B4 55&mz=4

Xem online thêm và tải Ludwig Kakumei tại Thư viện ACC http://library.acc.vn/truyen/xem/1429/

Truyện đang tiến hành, bản tiếng Việt thuộc về Cantarella Group

akirayuu
29-06-2009, 12:14 PM
tr này hay ko chịu được ><
nét vẽ của kaori yuki-sama thì đẹp khỏi chê, còn nội dung thì quá chi là ba chấm :hehe::hehe:
đọc hết 4vol cái này đúng là nhiều lúc cừoi đến phát điên luôn =))

lamngocdayen
14-05-2010, 11:16 PM
chuyện này đọc thấy hay và vui