PDA

View Full Version : [Request] Khu vực yêu cầu phim, nhạc, reupload.Taichi
09-03-2006, 07:19 PM
Mình xin phép sửa lại bài viết của bạn Taichi cho phù hợp với thay đổi mới :D

Rule:
_ Đối với topic có link download bị hư:
Vui lòng post link của topic vào đây. Sau đó bất kì member nào tiến hành reupload hoặc kiếm links download thay thế cho links download bị hư vui lòng post links download đó vào đúng bài viết chứa links bị hư rồi quote lại yêu cầu trong topic này để mod dọn dẹp.

_ Đối với việc yêu cầu phim, nhạc:
Vui lòng dùng chức năng search của diễn đàn trước khi yêu cầu.
Sau đó vui lòng post link của topic đáp ứng yêu cầu vào đây, KHÔNG POST LINK PHIM NHẠC TRỰC TIẾP VÀO TOPIC NÀY MÀ CHỈ ĐƯỢC POST LINK DẪN ĐẾN BÀI VIẾT CÓ PHIM NHẠC ĐÓ.

_ Topic này chỉ phục vụ việc yêu cầu phim nhạc và nhờ reupload do đó mọi bài spam ngoài mục đích này hoặc những yêu cầu đã được giải quyết sẽ bị xóa mà không báo trước.