PDA

View Full Version : [DL]Mai-K- 1st Music Station perf- Touch memiraya
24-02-2009, 04:46 PM
Lần đầu tiên Mai được đến với Music Station, dù điều này đáng ra phải đc làm từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng NM đã làm được điều hồi Mai trực thuộc GIZA chưa làm được:aaa:
Lần đầu tiên đến với MS, Mai quả là quá hồi hộp đến mức đáng ra phải nói: "Tim tôi muốn nhảy ra khỏi miệng" thì lại thành " Miệng tôi muốn nhảy ra khỏi tim" làm các bạn KAT-TUN, Crystal Kay và m-flo đằng sau cũng nhảy thon thót luôn:give_up:
Nhưng sau MS, Mai được m-flo và Crystal Kay khen rằng có ấn tượng tốt với Mai và nhất là về câu nói bất ngờ của Mai:crisp:
Còn chờ gì nữa, hãy DL nào:crisp:


http://img02.picoodle.com/img/img02/3/2/13/f_MaiKm_99fd234.jpg


Mai-K TALK (http://www.mediafire.com/?sharekey=af8e5f8d51aa4346c18d45d1eb43f7843f3ad8ca 6a423343)


TOUCH ME! Perf (http://www.megaupload.com/?d=HF5NRFF5)

Credit by jewelry_flower and miraya@YAN