PDA

View Full Version : 06' Arena tour ~(miss)understood~ setlist.Taichi
15-03-2006, 09:10 AM
Setlist:

1. Are You Wake Up?
2. Born to Be
3. Audience
4. Evolution
~video clip~
5. Step YOU
6. Ladies Night
~video clip~
7. alterna
~Yoshio guitar solo~
8. is this LOVE?
9. (miss) Understood
10. tasking
11. Pride
12. Rainy Day
~video clip~
13. Startin'
14. Unite!
15. Bold and Delicious

Encore:
~short MC~
16. Heaven - accoustic
17. teens - accoustic
~MC 2~
18. Humming 7/4
19. Boys and Girls
20. Beautiful Day

:gem38: :gem38: :gem38:
ko bít chừng nào mới được coi...

BioShock
21-03-2006, 12:16 PM
Vậy là live ko có Trauma và Boys&Girls, buồn quá đi :( !
Nhưng có Humming 7/4 thay thế cũng cute chán !!

@ Tai : chỉ có cái track thui hả? Tai có chỗ down hông?