PDA

View Full Version : [thơ]For Lovetungsalem
10-04-2009, 11:16 PM
Có một lần anh kể em nghe,
Chuyện tình yêu chúng mình vốn không đơn giản.
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn,
Nên thời gian hò hẹn cũng mong manh...
Sóng bạc đầu từ đó phải không anh ?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí.
Không phải đâu em tại biển kia không chung thủy
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung...