PDA

View Full Version : Danh sách các ban nhạc trong Box Jrockxtephan
14-05-2009, 12:21 AM
#

12012
(http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8189)

A

Acid Black Cherry (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=28613)
Alice Nine (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=1273)
An Cafe (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=4629)
Ayabie (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=10611)

B

B'z (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=18535)

D

D'espairsray (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25608)
D (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=11070)
Dir en Grey (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=1053)
Do As Infinity (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=2760)
Duel Jewel (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=12984)

I

Irokui (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27166)

JK

Kagrra (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8230)
Kra (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8993)

L

L'Arc~en~Ciel (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27283)
LM.C (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=20396)
Lolita23Q (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8184)
Lulu (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=12036)

MN

Nightmare (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=9043)

O

Orange Range (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=2955)

P

Phantasmagoria (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=15696)

R

RENTRER EN SOI (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=20938)

S

ScReW (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24226)
Shocker X (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25609)
SID (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8170)
Sound horizon (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=21577)
Spitz (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27550)
SuG (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=10275)

T

The Blue Hearts (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=28575)
the GazettE (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=1241)

U

UVERworld (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=3728)

V

Versailles (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=11262)
Vidoll (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=10355)

X

X-Japan (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=37)

Z

Zwei (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=1722)