PDA

View Full Version : Trash Menutinnygy
24-05-2009, 02:37 PM
Sorry, cái này ko làm ko đc, chả nhớ mình đã post qua những gì, mọi người thông cảm :loi:


Dương Cưu (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22907)
Kim Ngưu
Song Tử
Cự Giải (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22910)
Sư Tử
Xử Nữ (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22903)
Thiên Bình (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22900)
Bò Cạp (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=23079)
Nhân Mã (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22960)
Ma Kết (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=22915)
Bảo Bình
Song Ngư