PDA

View Full Version : Bài hát đi cùng năm tháng ONLINEKHA
25-03-2006, 02:51 PM
Bắt đầu từ tuần này, JPN sẽ tiến hành post ONLINE một bài hát theo thời gian. Hầu hết là những bài hát nổi tiếng từ những năm trước đây của Nhật. Có thể là bài nguyên ngốc hoặc cover lại các bài hát nổi tiếng của các nước khác bằng tiếng Nhật.
Bài hát tuần này sẽ là ... gì ?
Mời qua box Nhạc truyền thống vậy :D
LINK : http://www.japanest.com/forum/showthread.php?p=25691#post25691