PDA

View Full Version : Shaggy ft.The Pussycat Dolls-Don't Ask Her ThatTaichi
25-03-2006, 05:35 PM
dạo này taichi đang thix nghe The pussycat dolls.bài này nghe hay ko kém B.E.E.P.nghe thử.
YSI link:http://s19.yousendit.com/d.aspx?id=294SORV8SZU9Z3SDO1X6NR2THV
RS link:http://rapidshare.de/files/16367892/Shaggy_ft._The_Pussycat_Dolls_-_Don_t_Ask_Her_That.wma.html

IloveAyu
27-03-2006, 08:47 PM
Có file mp3 ko Taichi?
PCD thích bài stickwitu