PDA

View Full Version : lâu lâu xuất hiện chơi !Dép Xỏ Ngón
13-06-2009, 11:53 PM
:crisp: ai hem thix có thể Biến í mà :choideu:
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/1-27.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/3-16.jpg

Walkin'InDaRain
13-06-2009, 11:55 PM
cụ xỏ ngón nhà ta í hả :big_ love::big_ love::big_ love: cí kỉu lâu lâu xuất hiện nì wen wa' :crisp::crisp::crisp:

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 12:05 AM
thấy tớ cóa xynh hem ? chữ kí í xynh quá chòi ta :crisp:

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 12:07 AM
xynh xynh :big_ love::big_ love::big_ love: nãy mới dzo tg? post hình ai cơ đấy :crisp::crisp::crisp:

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 12:09 AM
nhìn đoán đê ai bít đau nà :die_die:

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 12:10 AM
ủa thế hok fai? pic cụ dép nhà ta à :hehe::hehe::hehe:

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 12:14 AM
đoán đê, đoán trúng có thưởng hehehe:crisp:

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 12:15 AM
fải cóa gợi ý chớ, khi ko kiu đoán sao đoán đc :drink1::drink1::drink1:

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 12:18 AM
gợi í nà

http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/DSC08058.jpg

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 12:21 AM
:frozesweat::frozesweat::frozesweat:

có hình thì fải kèm lời theo chớ :dead1::dead1::dead1:

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 12:25 AM
tự so sánh đi pé iu :crisp:

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 12:28 AM
ớ ss kiủ rì rờ :frozesweat::frozesweat::frozesweat:

mà ở #một pic một khác pic 2 fải hem ta :-?:-?:-?

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 12:31 AM
hõi gì hỉu chít lìn đó ku :crisp:

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 11:05 AM
:hurry::hurry::hurry:

là 2 pic bên kia, ngừ ở pic 1 dzoi' pic 2 là khác nhau fai? hem :hurry::hurry::hurry:

pisco
14-06-2009, 12:35 PM
Trời ạ , có 3 pic là cùng 1 người .

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 12:38 PM
ủa thế hả :hurry::hurry::hurry: thế lão bik ai hok :be_eaten::be_eaten::be_eaten:

jimmytong
14-06-2009, 01:40 PM
trờ, bà dép sỏ ngón khoái chơi ú tim ta :crisp:, tấm đầu nhìn tưởng mới bị ai kill chớ :hurry:

Walkin'InDaRain
14-06-2009, 01:43 PM
thế ra là cụ dép đéy hở :be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Dép Xỏ Ngón
14-06-2009, 06:14 PM
hem lẽ tui ko lên lâu quá òi ko ai nhớ tui hử ?

Jassmine
15-06-2009, 12:16 AM
dép có tạng ng` giống Mizu nhỉ :hehe:

jimmytong
15-06-2009, 07:07 PM
dép có tạng ng` giống Mizu nhỉ :hehe:

biết đâu có họ hàng thì sao nhở :hehe:

Walkin'InDaRain
15-06-2009, 07:20 PM
hem lẽ tui ko lên lâu quá òi ko ai nhớ tui hử ?

đó jờ có bik mẹt mũi đâu :hurry::hurry::hurry:

Dép Xỏ Ngón
16-06-2009, 06:27 PM
trờ, bà dép sỏ ngón khoái chơi ú tim ta :crisp:, tấm đầu nhìn tưởng mới bị ai kill chớ :hurry:
:crisp: :die_die:

dép có tạng ng` giống Mizu nhỉ :hehe:
uhm họ hàng:drink1:

biết đâu có họ hàng thì sao nhở :hehe:
chị em sinh đôi khác ông nội :hehe:đó jờ có bik mẹt mũi đâu :hurry::hurry::hurry:

giườ bít thấy seo :choideu:

jimmytong
17-06-2009, 12:40 AM
chị em sinh đôi khác ông nội :hehe:


ra là cùng pama khác grandpama :be_eaten:

Walkin'InDaRain
17-06-2009, 11:20 AM
cụ dép ở đâu nhể :big_ love::big_ love::big_ love:

jimmytong
17-06-2009, 02:55 PM
TP.HCM chứ đâu, mặt đậm nét miền Nam kia mờ :crisp:

Dép Xỏ Ngón
18-06-2009, 10:28 PM
cụ dép ở đâu nhể :big_ love::big_ love::big_ love:
:crisp:

TP.HCM chứ đâu, mặt đậm nét miền Nam kia mờ :crisp:

:big_ love: đoán hay quá chòi lun tẽ

jimmytong
20-06-2009, 07:05 PM
:crisp:


:big_ love: đoán hay quá chòi lun tẽ

trời, gặp từ hùi sn JPN mà bà quên mất đã gặp tui rùi àh
:crisp:

Dép Xỏ Ngón
16-07-2009, 06:27 PM
nhớ nhưng ko nhớ lắm nói chung chắc là nhớ :big_ love:

Walkin'InDaRain
16-07-2009, 06:29 PM
dzj là cụ dép là ng` tiền sử rầu :hurry::hurry::hurry: