PDA

View Full Version : Qui định khi lập topic mới tại box "Nhóm nhạc"shinjiteru
26-06-2009, 01:29 AM
1. 1 topic chỉ được lập mới khi đảm bảo những yếu tố sau:

- Bài viết đầu cần phải có các thông tin cơ bản (Tên, ảnh đại diện nhóm nhạc,thành viên)
- Thông tin nổi bật(debut, ca khúc nổi bật....)

Nếu thiếu topic sẽ bị merge về box yêu cầu, hoặc del. Có thể sẽ lập thêm topic kh phát sinh tình huống

2. Để duy trì tồn tại topic phải bao gồm

- Discography
- Ảnh, và các sản phẩm liên quan (PV, single, news,...)

Nếu thiếu hoặc quá sơ sài, topic sẽ bị merge, move hoặc del trong vòng 1 tháng

1st edition by Shin

To be continued.....