PDA

View Full Version : Amakusa 1637(anh thư nữ kiệt )- Sự thật lịch sử?????dakishimeru
26-03-2006, 05:36 PM
Bộ này khá hay , đang được tái bản lại từ bộ anh thư nữ kiệt (do nxb Đà Nãng xuất bản trước-có lẽ vậy )Truyện kể về 1 cô bé tên Hayumi bị lạc đến thời quá khứ . Ở đạy cô bị nhầm thành con trai , lại là 1 danh nhân (đành phải nói vậy ), đó là Shiro Amakusa(khá nổi tiéng thời đó )
Tui chỉ biết đén vậy thôi , có ai biết nhiều hơn post vào đây nhá!!!!!:gem21: :gem31: :gem46: