PDA

View Full Version : [Solo album]- NinoSami.[A]
01-07-2009, 10:13 PM
:D

http://i307.photobucket.com/albums/nn306/SammyDC_12/repost/Popeye2009071.jpg

http://i307.photobucket.com/albums/nn306/SammyDC_12/repost/Popeye2009072.jpg

http://i307.photobucket.com/albums/nn306/SammyDC_12/repost/Popeye2009073.jpg

http://i307.photobucket.com/albums/nn306/SammyDC_12/repost/Popeye2009074.jpg

Popeye 2009.07.04

saobang1990
02-07-2009, 01:14 AM
cũng có mấy cái, chả nhớ từ khi nào nữa

http://www.vn-zoom.com/members/saobang22111990-albums-arashi-picture4564-0006zf67.jpg

http://www.vn-zoom.com/members/saobang22111990-albums-arashi-picture4565-nino-blue.jpg

http://www.vn-zoom.com/members/saobang22111990-albums-arashi-picture4346-ninomiya10.jpg

http://www.vn-zoom.com/members/saobang22111990-albums-arashi-picture4329-ninosssss97.jpg
http://www.vn-zoom.com/members/saobang22111990-albums-arashi-picture4297-da5.jpg

góp nhặt trên mạng nên chả nhớ từ nguồn nào.
upload từ kho ảnh nhà saobang :crisp:

hina chan
02-07-2009, 01:39 AM
Hina cũng ko nhớ nguồn của cái đống này. Lâu lắm rùi nên chịu, ko thể tìm lại
Cơ mà anh đẹp chết người

http://i292.photobucket.com/albums/mm13/hina_2005/ct0812_1_n.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm13/hina_2005/ct0812_3_n.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm13/hina_2005/ct0812_4_n.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm13/hina_2005/ra0811_n_3.jpg

Arashi Ichigou
06-03-2010, 08:40 PM
3727 Cái mặt Nino kìa, chắc lại đắt quá tiếc tiền chứ giề
3728 Kawaii
3729
3730
:wis::wis::wis:

Trang Minh
15-04-2011, 02:56 PM
Anh ấy là Nino


http://cB8.upanh.com/21.317.28264387.3iT0/ninomore7putridodol.jpg
http://cB0.upanh.com/21.318.28264419.BlU0/ninomore0908.jpg
http://cB2.upanh.com/21.318.28264421.Pyn0/nino0572.jpg
http://cB0.upanh.com/21.318.28264429.Ye50/ninomiyakazunari16.jpg
http://cB5.upanh.com/21.318.28264454.8jL0/ninomiyakazunaribyxquasarx.jpg
http://cB1.upanh.com/21.318.28264460.OoE0/ninomiyawallpaper1024x768byvalesssd300voq.jpg
http://cB2.upanh.com/21.318.28264461.W9Z0/thumbfi5.png
http://cB4.upanh.com/21.318.28264463.ifv0/tyuyt8u.jpg
http://cB8.upanh.com/21.318.28264467.Asg0/animefactnino.jpg
http://cB1.upanh.com/21.318.28264470.z0r0/arashinino.jpg
http://cB3.upanh.com/21.318.28264472.Xuc0/kazunarininomiya3bymeyli27.jpg
http://cB5.upanh.com/21.318.28264474.MLG0/kazunarininomiyawallpaper10.jpg
http://cB6.upanh.com/21.318.28264475.dTh0/nini2.jpg
http://cB7.upanh.com/21.318.28264476.sXB0/nino.jpg
http://cB8.upanh.com/21.318.28264477.5qe0/nino4.jpg
http://cB0.upanh.com/21.318.28264479.z5a0/nino14019.jpg
http://cB1.upanh.com/21.318.28264480.h170/nino34.jpg
Source: Nhiều nguồn
Reup: Trang Minh

zringoz
07-06-2012, 11:58 PM
ôi ~ Hình PV mới ~ :covu:

59495950595159525953

source : facebook NINOMIYA KAZUNARI FAN PAGE
Reup : zringoz