PDA

View Full Version : [PS Power] Ava | banner | wallpaper for SAMEMizu.K
05-07-2009, 09:57 PM
:aha::aha::aha:
Fan của Same quả thật toàn người giỏi (trừ mình:loi:).... "Đồ" các bạn ấy làm đẹp cựk! Lập 2 pix này để sưu tầm thôi... M sẽ cố gắng để Credit cho mỗi người. Hoan nghênh các bạn JPn nhà mình ủng hộ SAME...

Now Let's SHOW TIME!


M U R D E R h e a v e n @LJ
Ava SET
1http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/fac18.png 2http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac12.png 3http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac14.png 4http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac16.png 5http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac23.png 6http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac17.png

7http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac13.png 8http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac15.png 9http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac20.png 10http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac21.png 11http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gac22.png

Mizu.K
05-07-2009, 09:58 PM
WP set for [L O S T A N G E L] style
<Mờ ảo như sương như khói... tiếc cái vẫn còn ... quần áo =)) >
http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw1_1280x800.png

http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw2_1280x800.png

http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw3_1280x800.png

http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw5_1280x800.png

http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw4_1280x800.png

http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw9_1280x800.png

http://i252.photobucket.com/albums/hh10/hachicci/icon5specialbday/gacw8_1280x800.png

Mizu.K
05-07-2009, 10:09 PM
Current SET of Gakuhai @ LJ

http://img182.imageshack.us/img182/725/1108394.png

http://img513.imageshack.us/img513/7140/header3h.jpg

Mizu.K
06-07-2009, 07:49 PM
Mah Damn thíng (Đọc nhanh nghe như tiếng PHÁP =)) )

http://img195.imageshack.us/img195/6242/dreambanner.jpg

Stock: Credit to SAME's MAGAZINE