PDA

View Full Version : [DL] Paranoia AgentAsaki
29-03-2006, 11:29 AM
^"^ Kira sẽ bắt đầu up từng ep của anime series này. Để xem thông tin về anime này, bạn có thể vào đây (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1232). Mong mod thông cảm vì Kira kô thích post chung vào topic kia :D

Ep 01 (http://s15.yousendit.com/d.aspx?id=3FRLYJGKOQH0H2DGVE4PSQLDVJ) - Expired on 05.04.2006 -
Ep 02 (http://s15.yousendit.com/d.aspx?id=3UX8CT1P0VCAU0HCZ1N64MP3DG) - Expired on 05.04.2006 -

Fansub Group : Ani-Kraze
Credit to Kira @ JPN
~ Plz do not hot-link ~

Hy vọng bạn sẽ reply tại topic này nếu bạn down. :)
Thnx

Miayu
29-03-2006, 11:57 PM
Thank FT-kun for sharing ^.^ (hugs you)