PDA

View Full Version : Kanebo KATE "Reflect Mirror" new CM - new songhakubai
05-08-2009, 01:20 AM
Một sản phẩm hoàn toàn mới được ra mắt tại Nhật từ 1 tháng 8, và Mika, người một lần nữa đại diện cho Kanebo KATE vừa cho ra 1 CM mới ^ ^.

Đây là 1 hình preview quảng cáo cho sản phẩm.

http://photomaniak.com/upload/out.php/i746846_921b7509957f7aa5d0581b68.jpeg

Bạn có thể down 1 đoạn bài hát mới cho quảng cáo này mang tên "Memory(feat.DAISHI DANCE)" trên Mika's official website (http://www.mikanakashima.com/) (nhưng chỉ ở Nhật)
Ngày phát hành CD chưa xác định


Kanebo KATE - Reflect mirror 15s version (http://www.youtube.com/watch?v=pkGh19PFROA)


Kanebo KATE - Reflect mirror - Makeup Advice (http://www.youtube.com/watch?v=BZdi5Jg3L40)


Kanebo KATE - Reflect mirror - CM Making (http://www.youtube.com/watch?v=jHN1qkv9eZQ)


::Source:: kumonoito (http://kumonoito.net/) by Utena