PDA

View Full Version : Zhai Stezzi - Dê chù biếng chái - Liếm chanh - Ry-ăng đồ biểnOnion Club
15-11-2009, 07:48 AM
:crisp::crisp:và, Vâng, chúc mừng sinh nhật :crisp::crisp:
http://www.deliciousmagazine.co.uk/images/articles/952/952_1_380.jpg

http://www.northpointcustard.com/wp-content/uploads/2009/06/icecream.png
http://www.pollsb.com/photos/o/15044-birthday_cookie.jpg
:hehe::hehe:You are virginal , at least for this one song :hehe::hehe:
http://www.youtube.com/watch?v=erzknTmMUio

Bé SORA
15-11-2009, 10:35 AM
Happy Birthday bé Ste.:be_eaten::be_eaten:

Walkin'InDaRain
15-11-2009, 12:11 PM
ố sn lão xì te à :big_ love::big_ love::big_ love: happy birthday :be_eaten::be_eaten::be_eaten:

dắt pà koan đi ăn đi :hurry::hurry::hurry:

Ha hớn hở
15-11-2009, 01:08 PM
Chúc mừng chinh nhật bé Dê chù :drink1::drink1:

Eizan
15-11-2009, 10:59 PM
Sinh nhật vui vẻ >:d<

Hei
16-11-2009, 10:52 AM
:hurry:happy brithday, thik pé ste dễ sợ.

KHA
16-11-2009, 10:17 PM
sờ te bín trái hạp pì bớt đê :hurry::hurry::hurry::hurry:

Lilac
16-11-2009, 11:09 PM
Hép pi bớt đây pé! :big_ love::big_ love:

P.S: Cái tựa topic nghe hãi hùng :hehe::hehe:

Bimat
17-11-2009, 03:56 AM
:die_die: Sinh nhật :die_die: Sinh nhật :die_die: Sinh nhật :die_die:

:loi: Ste

Fri3ng3R
17-11-2009, 07:33 AM
Happy Birthday bé Ste! ^^