PDA

View Full Version : Ayu's song on the 111 Best Spring Song of Music StationMikio Almasy
13-04-2006, 11:16 PM
The following Ayu songs were on the list:

26. Born to be...
73. Voyage
92. Fly High


Credit: stzr3 @ AHO

Azuma Sawada
14-04-2006, 01:45 PM
Fly High hay vậy seo chỉ đứng thứ 92 nhỉ ?Cái nào đứng thứ nhất vậy Mikio

Mikio Almasy
14-04-2006, 07:20 PM
Hàhà, chưa down xong cái Music Station đó, không rõ lắm. Có điều chắc chắn không phải là Ayu rồi :( Là Seishun Amigo hay Tsunami thì hay ^^ lol :D