PDA

View Full Version : [pics] Excite gallery ^_^ so prettyzey
14-04-2006, 02:46 AM
hic ^__^ ko hiểu sao những hình ai-chan chụp lúc làm phỏng vấn với excite đẹp 1 cách đặc biệt ... định đợi xem có ai dịch những interviews này ko rồi post luôn, nhưng rút cuộc vẫn chưa ai dịch... ko chờ được nữa, thôi post hình coi trước :gem29: Ok ^__^ đó cũng là lý do gọi topic này là Excite gallery thay vì Interviews, vì sẽ toàn post hình thôi, interviews có post cũng ko hiểu là nói gì.

Giờ post hình của buổi phóng vấn mới nhất ngày 06.04.2006 về single frienger, những cái khác từ từ post sau, bảo đảm hình nào cũng đẹp +_+ ko hiểu sao :gem29:

Ai ko chịu nổi thì qua đó: http://www.excite.co.jp/music/artist/81324599/ đủ từ A--> Z các buổi interviews từ trước tới giờ có cả video files nữa, cool :gem38: rãnh rỗi thì rip hết hình về post tiếp vào đây hộ Yes :gem19:

2 clips của lần này:
digest: http://www.sendspace.com/file/7y0233
comment: http://www.sendspace.com/file/3tooh3

thumbnails:
http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_int01_p1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/int01_p1.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_int02_p1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/int02_p1.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_int03_p1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/int03_p1.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_int04_p1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/int04_p1.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_rank_p1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/rank_p1.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_top_p1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/top_p1.jpg)

zey
14-04-2006, 02:54 AM
thumbnails:

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp2.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp2.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp5.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp5.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp9.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp9.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp10.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp10.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp4.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp4.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp7.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp7.jpg)

http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp1.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp1.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp3.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp3.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp6.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp6.jpg) http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/th_sp8.jpg (http://i28.photobucket.com/albums/c201/otsukai/sp8.jpg)

Ashley_Khanh
14-04-2006, 02:56 PM
Wooo! Ss Ai đẹp wa' chừng :gem42: Nổi máu mún là wall ghê gớm, mừh giờ chưa có comp, xài ké của người khác nên ko dùng PS được ><

Thx 4 sharing, ss Yes :D :x ^.^

Asaki
14-04-2006, 09:32 PM
Super kool >____<
Thnx Yes-chan.

.:KentG14:.
15-04-2006, 03:02 PM
Đi từ bất ngờ đến thẫn thờ....@_@!!!
Ko lẽ lần nào cũg nói "trời ơi đẹp quá, cute quá, kul quá, kawaii quá...":| nhưng chẳng còn biết nói j` hơn....super cute, làm wall liền tay, fải nhanh hơn Khanh:))!!!
Thnx Yes 4shrg:)!

Hạ Mĩ
16-04-2006, 03:41 PM
Ai-chan lúc nào cũng kawaii hết, nhưng lần này thì tuyệt hơn nữa^___^
thanks sis Yes nhìu nhìu.
khanh và kent làm wall xong phải cho bà con xem liền nghen>.<

Snowy ^o^
30-04-2006, 12:42 PM
Công nhận Ai xinh thật

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in1.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in1.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in2.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in2.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in4.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in4.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in5.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in5.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in8.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in8.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in3.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in3.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in6.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in6.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in7.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in7.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in9.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in9.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in10.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in10.jpg)

Benjamin
30-04-2006, 07:58 PM
*o* đẹp ngất ngây ><, thanks sis Yes & Snowy ^.^

ntdvo
06-05-2006, 10:58 AM
uh... cute. Thích nhất tấm thứ 3 của Snowy post. :)

Snowy ^o^
07-05-2006, 09:08 AM
Mấy tấm dưới thì mọi người thấy nhiều rùi nhưng Snowy cũng up lên cho trọn nha:
http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in12.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in12.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/th_in11.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/in11.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in21.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in21.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in13.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in13.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in14.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in14.jpg)

Snowy ^o^
07-05-2006, 11:31 AM
http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in15.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in15.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in18.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in18.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in19.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in19.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in16.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in16.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in17.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in17.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in20.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in20.jpg)

Snowy ^o^
07-05-2006, 11:37 AM
http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in33.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in33.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in26.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in26.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in28.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in28.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in30.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in30.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in23.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in23.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in24.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in24.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in25.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in25.jpg)

http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in27.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in27.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in29.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in29.jpg) http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/th_in31.jpg (http://s69.photobucket.com/albums/i47/japanest/ai%20otsuka/interview/in31.jpg)

Ashley_Khanh
31-07-2006, 06:40 AM
http://img57.imageshack.us/img57/6896/unbenanntva5ln1.th.jpg (http://img57.imageshack.us/my.php?image=unbenanntva5ln1.jpg) http://img117.imageshack.us/img117/2447/myejcy5.th.jpg (http://img117.imageshack.us/my.php?image=myejcy5.jpg) http://img57.imageshack.us/img57/8307/efiozc4.th.jpg (http://img57.imageshack.us/my.php?image=efiozc4.jpg) http://img162.imageshack.us/img162/7393/in01img01qd9.th.jpg (http://img162.imageshack.us/my.php?image=in01img01qd9.jpg)

http://img162.imageshack.us/img162/6192/in01img02hw9.th.jpg (http://img162.imageshack.us/my.php?image=in01img02hw9.jpg) http://img49.imageshack.us/img49/2154/myee5.th.jpg (http://img49.imageshack.us/my.php?image=myee5.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/9569/myifeyo2.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=myifeyo2.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/7004/in02img01rl0.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=in02img01rl0.jpg)

http://img221.imageshack.us/img221/4820/in02img02zq5.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=in02img02zq5.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/9060/mywqv6.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=mywqv6.jpg)

Ashley_Khanh
31-07-2006, 06:46 AM
http://img221.imageshack.us/img221/3969/myqqi5.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=myqqi5.jpg) http://img68.imageshack.us/img68/7325/in03img01my1.th.jpg (http://img68.imageshack.us/my.php?image=in03img01my1.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/1076/in03img02jl1.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=in03img02jl1.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/9957/myewa2.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=myewa2.jpg)

http://img49.imageshack.us/img49/2231/myrif3.th.jpg (http://img49.imageshack.us/my.php?image=myrif3.jpg) http://img49.imageshack.us/img49/9027/in04img01zd8.th.jpg (http://img49.imageshack.us/my.php?image=in04img01zd8.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/4918/in04img02qt7.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=in04img02qt7.jpg) http://img221.imageshack.us/img221/8628/mytxf2.th.jpg (http://img221.imageshack.us/my.php?image=mytxf2.jpg)

http://img49.imageshack.us/img49/5733/otsukapreay2.jpg

Credit : excite :gem9: + images cut by me

@ ss Yes : ss nếu có bản HQ hơn thì up lên nhé, cả cái interview luôn, em chưa down đc cái interview >< Thx ss ^^

zey
31-07-2006, 10:57 AM
wow, thanks Ashley_khanh^^ nhìn ai-chin dễ thương qué đi ...

nhưng Yes ko thích cách khanh rip nó cho lắm^^ Yes đang rip lại, và sẽ download cái clip, sẽ upload lên when done^^

Ashley_Khanh
01-08-2006, 03:25 AM
Okie, ss cứ rip lại rùi xóa mí hình của em đi ^^ It's okay :D

zey
01-08-2006, 06:31 AM
no no Ashley_khanh^^ It'd be rude if I did that!! Yes rip lại cho gọn 1 tí để upload lên gallery (http://www.channel-ai.com/gallery/v/promo/interview/yumekui/) bên channel-ai, còn Ashley_khanh rip thế là quá tuyệt rồi^^

2 clips hứa với Ashley_khanh nè^^ nói là upload when done mà giờ mới upload :p
Digest (http://www.sendspace.com/file/r3zt72)
Comment (http://www.sendspace.com/file/13mhkb)

Àh, bên channel-ai có direct links, topic nằm ở News Section, ai là member bên đó thì có thể qua đó download

Ashley_Khanh
01-08-2006, 12:34 PM
Ko ko, ss Yes, ss cứ thay hình em đi, cái moniter bên em nó phân giải hình kém lắm, bị mờ mờ >< Có thể cái của ss sẽ rõ ràng hơn ấy, ko sao đâu ss àh ^.^

zey
26-10-2006, 06:15 AM
như thông lệ, ai-chin lại có bài phỏng vấn với excite liên quan tới single mới Renai Shashin^^ và cũng có chụp 1 số hình cảnh; và được nhiên là đẹp :D, ai muốn tự rip thì qua excite (http://ent2.excite.co.jp/music/interview/2006/otsuka3/) mà rip, còn không thì đã có người bên Channel-Ai rip và upload lên Gallery (http://www.channel-ai.com/gallery/v/interview/renai/) bên đó^^

hic ^^ ai-chin càng ngày càng xinh ra^^

zey
27-03-2007, 06:04 AM
ai-chin on excite again^^ click here (http://ent2.excite.co.jp/music/interview/2007/otsuka/)

http://img463.imageshack.us/img463/9592/03ls0.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/9592/03ls0.jpg) http://img463.imageshack.us/img463/3797/06zo5.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/3797/06zo5.jpg)
http://img443.imageshack.us/img443/3914/09uk2.th.jpg (http://img443.imageshack.us/img443/3914/09uk2.jpg) http://img463.imageshack.us/img463/7391/12mu2.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/7391/12mu2.jpg)

http://img463.imageshack.us/img463/7968/01sg0.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/7968/01sg0.jpg) http://img443.imageshack.us/img443/2784/02fb7.th.jpg (http://img443.imageshack.us/img443/2784/02fb7.jpg) http://img463.imageshack.us/img463/7829/05rr0.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/7829/05rr0.jpg)
http://img463.imageshack.us/img463/5041/08vp2.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/5041/08vp2.jpg) http://img339.imageshack.us/img339/9576/11lz7.th.jpg (http://img339.imageshack.us/img339/9576/11lz7.jpg) http://img463.imageshack.us/img463/3056/14cx8.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/3056/14cx8.jpg)

zey
27-03-2007, 06:06 AM
http://img443.imageshack.us/img443/6641/07fd3.th.jpg (http://img443.imageshack.us/img443/6641/07fd3.jpg) http://img339.imageshack.us/img339/9695/13mi3.th.jpg (http://img339.imageshack.us/img339/9695/13mi3.jpg)

http://img463.imageshack.us/img463/6265/04kv1.th.jpg (http://img463.imageshack.us/img463/6265/04kv1.jpg) http://img339.imageshack.us/img339/2290/10ov7.th.jpg (http://img339.imageshack.us/img339/2290/10ov7.jpg)

http://img443.imageshack.us/img443/1184/15tk6.jpg

yoko makino
13-09-2007, 10:11 PM
http://img524.imageshack.us/img524/6686/mymn7be0.th.jpg (http://img524.imageshack.us/img524/6686/mymn7be0.jpg)http://img524.imageshack.us/img524/5086/p11or9fu2.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=p11or9fu2.jpg)http://img296.imageshack.us/img296/4867/p12ls8ed6.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=p12ls8ed6.jpg)http://img524.imageshack.us/img524/3781/p13xd7bt6.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=p13xd7bt6.jpg)

http://img296.imageshack.us/img296/8105/p21tj5tx4.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=p21tj5tx4.jpg)http://img210.imageshack.us/img210/2305/p22qg2jg7.th.jpg (http://img210.imageshack.us/my.php?image=p22qg2jg7.jpg)http://img300.imageshack.us/img300/1628/p23sf1zv3.th.jpg (http://img300.imageshack.us/my.php?image=p23sf1zv3.jpg)

http://img98.imageshack.us/img98/1194/p31cj3wr2.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=p31cj3wr2.jpg)http://img98.imageshack.us/img98/2558/p32az9mo4.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=p32az9mo4.jpg)http://img98.imageshack.us/img98/49/p33yd3dz0.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=p33yd3dz0.jpg)