PDA

View Full Version : New Weider (Morinaga) CM (15s)Asaki
19-04-2006, 04:58 PM
Fufu. An other ver. of the Morinaga CM, shorter, just 15s. But this ver. has a little bit different from the 30s ver. Enjoy, you guys :gem22:

< No caps is nessesary if you watched the 30s ver. neh >

YSI link (http://s31.yousendit.com/d.aspx?id=2A2V5IU8TY4JN219V7BFMKGRMT)
YSI mirror (http://s31.yousendit.com/d.aspx?id=0UV48676DKRLX3S000AG2PJPY8)
YSI mirror 1 (http://s31.yousendit.com/d.aspx?id=34ZC6K3UEP76T2VQTUB4M9K6RW)
MU mirror (http://www.megaupload.com/?d=ZMECSI26)

I like the 30s ver. than this ver. >___<

Mikio Almasy
20-04-2006, 12:46 AM
Dạo này Kira-kun hăng hái quá nhỉ !? ^_^
Thanx so much !!! :D

Quartz
20-04-2006, 04:48 PM
cái này bị cắt bớt rùi nè, chắc là giống quảng cáo nước mình cắt bớt vài giây tiết kiệm tiền í mà.

Asaki
20-04-2006, 11:19 PM
Đây là short ver. của cái CM, và có sự khác biệt với cái CM ver. 30s kia. Không phải đơn thuần là bị "cắt bớt" như bạn nói. Ya c ?

Poshi Assari
21-04-2006, 02:22 PM
Khác ở chỗ có thêm chữ quảng cáo phải không.

Asaki
21-04-2006, 02:29 PM
ACk. Sau khi xem xong mah bạn vẫn chỉ nói có thêm chữ quảng cáo thì no way to say rồi :D :D :D

Asaki
04-05-2006, 11:27 AM
Dza, kiếm thêm được cái mp3 rip từ bản 15s. Chất lượng 192 kbps để mọi người thưởng thức rõ hơn Beautiful Fighter :D Enjoy, ne.

Beta YSI (http://download.yousendit.com/FC152F900E375746)

Special thanks to Phantoma @ AHS for sharing this stuff
Uploaded by me

BioShock
05-05-2006, 05:57 AM
ớ, sankyu!!
Bài này nghe hay thiệt à nha :D !!! So excited!!! Sép tới tháng 6 rùi!!!