PDA

View Full Version : ai có phát âm từ vựng trong minna no nihongo?khongthenao
02-04-2010, 04:53 PM
có ai có link CD hay audio phát âm từ vựng của từng bài một trong minna no nihongo không? cho mình xin với:be_eaten:

Fri3ng3R
02-04-2010, 09:03 PM
Xem tại đây:
http://nihongo-dekimasu.blogspot.com/2008/05/minna-no-nihongo-ebook-audio-video.html
http://nihongo-dekimasu.blogspot.com/2007/12/minna-no-nihongo-1-audiofiles-4-cd-set.html
http://nihongo-dekimasu.blogspot.com/2007/12/minna-no-nihongo-1-video.html