PDA

View Full Version : [Request] fushigi yugi english subtitles ^^hellokitty11520
19-07-2010, 11:41 PM
Máy vi tinh mình vừa mới sửa nên mất hết anime của fushigi yugi...
Bạn nào có thế cho mình link download lại được không?
Thanks nhiều lắm :X:X:X:X

duongqua_8700
21-07-2010, 05:57 PM
http://forum.playpark.vn/showthread.php?t=262198
Nếu e-subs thì request lại, mình tìm cho.

ashn2k
26-07-2010, 09:25 AM
Mình lấy link bên anime4viet đủ bộ 52 tập và 3 tập OVA :)


Fushigi Yuugi - Quyển sách kì bí
Thể loại: shoujo, fantasy,...
Độ tuổi: 15+

Format: OGM
Language: English/Japanese with softsubs (Mặc định là tiếng Anh)
Size: ~ 200 - 270 mbs
Fansub: HL

Series
Episode 1 http://www.megaupload.com/?d=X27KY6Q3
Episode 2 http://www.megaupload.com/?d=D9V7C4S5
Episode 3 http://www.megaupload.com/?d=EEEY1VL3
Episode 4 http://www.megaupload.com/?d=BACRO2Q7
Episode 5 http://www.megaupload.com/?d=BW9WQPSQ
Episode 6 http://www.megaupload.com/?d=87QXPCO7
Episode 7 http://www.megaupload.com/?d=PJFSZRGE
Episode 8 http://www.megaupload.com/?d=LBIN90DP
Episode 9 http://www.megaupload.com/?d=5PAX7K7S
Episode 10 http://www.megaupload.com/?d=XROZ6C2N
Episode 11 http://www.megaupload.com/?d=UCAEUCCA
Episode 12 http://www.megaupload.com/?d=MVK1ZZ8E
Episode 13 http://www.megaupload.com/?d=V9LOVCO0
Episode 14 http://www.megaupload.com/?d=NOIROIF0
Episode 15 http://www.megaupload.com/?d=KJCWJ00R
Episode 16 http://www.megaupload.com/?d=2AEY2OUZ
Episode 17 http://www.megaupload.com/?d=5EQPYXWV
Episode 18 http://www.megaupload.com/?d=ZXQYWX88
Episode 19 http://www.megaupload.com/?d=AU4RMWPG
Episode 20 http://www.megaupload.com/?d=T67YGQWZ
Episode 21 http://www.megaupload.com/?d=NB9MRKQN
Episode 22 http://www.megaupload.com/?d=T5U578UA
Episode 23 http://www.megaupload.com/?d=0HAK7K6F
Episode 24 http://www.megaupload.com/?d=ZTDTOCGX
Episode 25 http://www.megaupload.com/?d=NFQ3XNG5
Episode 26 http://www.megaupload.com/?d=V8JITYZT
Episode 27 http://www.megaupload.com/?d=VA2SJ7H6
Episode 28 http://www.megaupload.com/?d=CGDZ1F6Y
Episode 29 http://www.megaupload.com/?d=HIIN21KZ
Episode 30 http://www.megaupload.com/?d=UN84ZGJG
Episode 31 http://www.megaupload.com/?d=B8BVM5OR
Episode 32 http://www.megaupload.com/?d=KV44AS32
Episode 33 http://www.megaupload.com/?d=3A1DVJRA
Episode 34 http://www.megaupload.com/?d=LXUI3LC1
Episode 35 http://www.megaupload.com/?d=6RQFCMMM
Episode 36 http://www.megaupload.com/?d=I0Q4IS2Z
Episode 37 http://www.megaupload.com/?d=SNVEO395
Episode 38 http://www.megaupload.com/?d=CNTBX2JT
Episode 39 http://www.megaupload.com/?d=GBP280OW
Episode 40 http://www.megaupload.com/?d=K7J3SYIO
Episode 41 http://www.megaupload.com/?d=MST3B9AI
Episode 42 http://www.megaupload.com/?d=RH070D0Q
Episode 43 http://www.megaupload.com/?d=HUKSP895
Episode 44 http://www.megaupload.com/?d=NGPRN050
Episode 45 http://www.megaupload.com/?d=3X4ZUV6F
Episode 46 http://www.megaupload.com/?d=PYWT0AS0
Episode 47 http://www.megaupload.com/?d=Q5R5HZS5
Episode 48 http://www.megaupload.com/?d=W4UVQEI9
Episode 49 http://www.megaupload.com/?d=294P5ZOG
Episode 50 http://www.megaupload.com/?d=YSVPJYZO
Episode 51 http://www.megaupload.com/?d=6BCJIQUU
Episode 52 http://www.megaupload.com/?d=AJ94WYKC

Mirror

1 http://www.megaupload.com/?d=YGQ8IZWW
2 http://www.megaupload.com/?d=0ZSPMZBG
3 http://www.megaupload.com/?d=8H3O9TZG
4 http://www.megaupload.com/?d=79HT35MH
5 http://www.megaupload.com/?d=H71MYOA4
6 http://www.megaupload.com/?d=XCC24CLI
7 http://www.megaupload.com/?d=QZB0C99Y
8 http://www.megaupload.com/?d=VOJ7ZX2I
9 http://www.megaupload.com/?d=6AFFS2M0
10 http://www.megaupload.com/?d=U1YT9YH4
11 http://www.megaupload.com/?d=BN88QK2B
12 http://www.megaupload.com/?d=LF2SRQ7R
13 http://www.megaupload.com/?d=V5Q19CXB
14 http://www.megaupload.com/?d=Q6CXPD8X
15 http://www.megaupload.com/?d=MVMS4DX3
16 http://www.megaupload.com/?d=DZ4ZDB3P
17 http://www.megaupload.com/?d=VKTSS58R
18 http://www.megaupload.com/?d=89WKUBEM
19 http://www.megaupload.com/?d=U0II6H37
20 http://www.megaupload.com/?d=5CFLNS6G
21 http://www.megaupload.com/?d=UHAJZDL1
22 http://www.megaupload.com/?d=030L3KOF
23 http://www.megaupload.com/?d=TXHGL9GP
24 http://www.megaupload.com/?d=R02CTR00
25 http://www.megaupload.com/?d=SWLWRR4D
26 http://www.megaupload.com/?d=971Q31EA
27 http://www.megaupload.com/?d=9XPTAQ93
28 http://www.megaupload.com/?d=L2LHD3IN
29 http://www.megaupload.com/?d=TDXZD23F
30 http://www.megaupload.com/?d=J10YHYJ3
31 http://www.megaupload.com/?d=XAR0111X
32 http://www.megaupload.com/?d=B2XFU490
33 http://www.megaupload.com/?d=5G071SRM
34 http://www.megaupload.com/?d=064MZA9D
35 http://www.megaupload.com/?d=BWQ1MZRP
36 http://www.megaupload.com/?d=AN05J4R2
37 http://www.megaupload.com/?d=V1NWCYJT
38 http://www.megaupload.com/?d=FNT9FMWL
39 http://www.megaupload.com/?d=PIEUPLP7
40 http://www.megaupload.com/?d=CWEFZEXA
41 http://www.megaupload.com/?d=POMAUK19
42 http://www.megaupload.com/?d=2CM2NUDA
43 http://www.megaupload.com/?d=2HTAPZVT
44 http://www.megaupload.com/?d=HVYFJE72
45 http://www.megaupload.com/?d=JC6E09S4
46 http://www.megaupload.com/?d=JAQO426G
47 http://www.megaupload.com/?d=JTAS7Q76
48 http://www.megaupload.com/?d=C1MIKBJY
49 http://www.megaupload.com/?d=RM5SEI9Q
50 http://www.megaupload.com/?d=OHQ60N1Q
51 http://www.megaupload.com/?d=5DAWW0BV
52 http://www.megaupload.com/?d=S4RPN140

OVAS

OVA 1
Episode 1 http://www.megaupload.com/?d=5KYOOX3J
Episode 2 http://www.megaupload.com/?d=TTR8PINH
Episode 3 http://www.megaupload.com/?d=SUAZI6CN

OVA 2
Episode 1 http://www.megaupload.com/?d=ZWB9OISA
Episode 2 http://www.megaupload.com/?d=YX6YGGQY
Episode 3 http://www.megaupload.com/?d=B2QTNHVW
Episode 4 http://www.megaupload.com/?d=1ZHR0U66
Episode 5 http://www.megaupload.com/?d=UZNUNYUL
Episode 6 http://www.megaupload.com/?d=9W8BXJAB

OVA 3
Episode 1 http://www.megaupload.com/?d=GD9KE230
Episode 2 http://www.megaupload.com/?d=PNC4ILPB
Episode 3 http://www.megaupload.com/?d=TN0WBC8G
Episode 4 http://www.megaupload.com/?d=FVLTRWWS
__________________

hellokitty11520
26-07-2010, 02:26 PM
thanks hai bạn nhìu nhìu ^^ :x:x:x...:big_ love::big_ love::big_ love:
Nhưng mà bạn ashn2k ơi, mình bấm vô mega, nó không còn nữa và ahình như của bạn duongqua_8700 thì không có eng-subs...:ask:
mình có thể request lại hard eng-subs được không?:vaochua::oo:
Srr.... lần sau mình không dám picky đâu
:cry2::sorry1:

ashn2k
29-07-2010, 12:21 PM
đây hellokitty nhé, link MF cũng đủ bộ 52+3 như trên :D

http://www.mediafire.com/?sharekey=6617369e8d4d4a984012e8015643d9c80531a1d0 3c60b10b


thanks hai bạn nhìu nhìu ^^ :x:x:x...:big_ love::big_ love::big_ love:
Nhưng mà bạn ashn2k ơi, mình bấm vô mega, nó không còn nữa và ahình như của bạn duongqua_8700 thì không có eng-subs...:ask:
mình có thể request lại hard eng-subs được không?:vaochua::oo:
Srr.... lần sau mình không dám picky đâu
:cry2::sorry1: