PDA

View Full Version : J.J.Express #:::#all picsosmir
12-01-2006, 11:01 AM
http://img357.imageshack.us/img357/4590/potato344hp5zh.jpg (http://imageshack.us)
http://img469.imageshack.us/img469/2968/potato333iy2bh.jpg (http://imageshack.us)
http://img469.imageshack.us/img469/3644/jje252mt6lr.jpg (http://imageshack.us)
http://img469.imageshack.us/img469/9442/jje267jb9gh.jpg (http://imageshack.us)
http://img469.imageshack.us/img469/7082/jje279qk6ip.jpg (http://imageshack.us)
http://img469.imageshack.us/img469/9281/jje282ym5zc.jpg (http://imageshack.us)

osmir
12-01-2006, 11:08 AM
http://img72.imageshack.us/img72/9424/jje294do7gu.jpg (http://imageshack.us)
http://img72.imageshack.us/img72/3856/jje302pi5nu.jpg (http://imageshack.us)
http://img72.imageshack.us/img72/9752/jje310fd8gk.jpg (http://imageshack.us)
http://img72.imageshack.us/img72/1216/jje324kq6yn.jpg (http://imageshack.us)

hiyuki
24-04-2006, 10:07 AM
Mấy em này có vẻ ế ẩm fan quá:angry: chắc tại còn nhí quá, mới , dễ thương nhưng ko bằng Yax3 :beauty: .Post mấy tấm lên ủng hộ mấy bé
http://img116.imageshack.us/img116/3463/jjwinkup04017qm6bz.jpg

http://img116.imageshack.us/img116/1651/jjwinkup04022rg6sf.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/9887/jjwinkup04035rc5tl.jpg

credit: pika-pika

hiyuki
03-08-2006, 05:16 PM
duet june 2006
http://img13.imagevenue.com/loc432/th_96286_duetjj060601_432lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=96286_duetjj060601_432lo.jpg) http://img41.imagevenue.com/loc522/th_96368_duetjj060602_522lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=96368_duetjj060602_522lo.jpg)http://img126.imagevenue.com/loc379/th_96375_duetjj060603_379lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=96375_duetjj060603_379lo.jpg)http://img12.imagevenue.com/loc449/th_96382_duetjj060604_449lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=96382_duetjj060604_449lo.jpg)


http://img132.imagevenue.com/loc402/th_96498_duetjj060605_402lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=96498_duetjj060605_402lo.jpg)http://img158.imagevenue.com/loc396/th_96504_duetjj060606_396lo.jpg (http://img158.imagevenue.com/img.php?image=96504_duetjj060606_396lo.jpg)http://img148.imagevenue.com/loc574/th_96509_duetjj060607_574lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=96509_duetjj060607_574lo.jpg)
credit to ll YutoN

Likchan
03-08-2006, 08:18 PM
Thanks Hiyuki ^.^ My Yuto's really cute T.T

http://img78.imageshack.us/img78/4473/win0301iz0.th.jpg (http://img78.imageshack.us/my.php?image=win0301iz0.jpg)http://img213.imageshack.us/img213/6889/win0302gb3.th.jpg (http://img213.imageshack.us/my.php?image=win0302gb3.jpg)http://img96.imageshack.us/img96/9790/win0202hp5.th.jpg (http://img96.imageshack.us/my.php?image=win0202hp5.jpg)http://img213.imageshack.us/img213/1123/prettyboyloveyu0.th.jpg (http://img213.imageshack.us/my.php?image=prettyboyloveyu0.jpg)
http://img100.imageshack.us/img100/3130/pot101nv8.th.jpg (http://img100.imageshack.us/my.php?image=pot101nv8.jpg)http://img54.imageshack.us/img54/3985/po0501np1.th.jpg (http://img54.imageshack.us/my.php?image=po0501np1.jpg)http://img100.imageshack.us/img100/8280/po011ea6.th.jpg (http://img100.imageshack.us/my.php?image=po011ea6.jpg)

Credit : nakajimayuto.com

+anima
03-08-2006, 09:12 PM
lại có thêm mấy bé nữa ah, mấy bé này nhìn cũng bt thui ah... heh mấy bé Yah3 dạo này lớn hết cả roài :)) lại nối gót mấy senpai đi trước :))

hiyuki
11-08-2006, 03:16 PM
Kindai sept 2006
http://img154.imageshack.us/img154/2438/kindaisepjje1qj0.th.jpg (http://img154.imageshack.us/my.php?image=kindaisepjje1qj0.jpg)http://img98.imageshack.us/img98/9676/kindaisepjje2bc1.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=kindaisepjje2bc1.jpg)http://img135.imageshack.us/img135/8160/kindaisepjje3hm0.th.jpg (http://img135.imageshack.us/my.php?image=kindaisepjje3hm0.jpg)http://img218.imageshack.us/img218/1554/kindaisepyuuto1lxm0.th.jpg (http://img218.imageshack.us/my.php?image=kindaisepyuuto1lxm0.jpg)http://img216.imageshack.us/img216/750/kindaisepyuuto2reuk6.th.jpg (http://img216.imageshack.us/my.php?image=kindaisepyuuto2reuk6.jpg)

Credits to Nagashima

hiyuki
11-08-2006, 03:25 PM
Duet sept 2006
http://img222.imageshack.us/img222/3548/duet06091recl2.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=duet06091recl2.jpg)http://img220.imageshack.us/img220/9840/duet06092rewh8.th.jpg (http://img220.imageshack.us/my.php?image=duet06092rewh8.jpg)http://img215.imageshack.us/img215/5073/duet06093renb6.th.jpg (http://img215.imageshack.us/my.php?image=duet06093renb6.jpg)http://img138.imageshack.us/img138/9682/duet06094rebs2.th.jpg (http://img138.imageshack.us/my.php?image=duet06094rebs2.jpg)http://img132.imageshack.us/img132/729/duet06095resq0.th.jpg (http://img132.imageshack.us/my.php?image=duet06095resq0.jpg)

Credits to tomenaki

hiyuki
13-08-2006, 01:07 AM
Potato September 06

http://img25.imagevenue.com/loc506/th_02288_POTATO06091_506lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=02288_POTATO06091_506lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc538/th_02295_POTATO06092_538lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=02295_POTATO06092_538lo.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc550/th_02301_POTATO06093_550lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=02301_POTATO06093_550lo.jpg)
Credits to tomenaki

KHA
13-08-2006, 11:29 PM
Trong JJ thix pé Yuto nhứt - nhìn cute quá trời. Mún có một baby như vậy á :D

hiyuki
14-08-2006, 01:48 AM
hình khỏa thân ặc ặc
http://img153.imagevenue.com/loc341/th_91350_duet06071_341lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=91350_duet06071_341lo.jpg) http://img23.imagevenue.com/loc366/th_91355_duet06072_366lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=91355_duet06072_366lo.jpg)
credits to Karbulot

hiyuki
14-08-2006, 02:01 AM
Myojo September 06
http://img14.imagevenue.com/loc443/th_90363_MYOJO06091_443lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=90363_MYOJO06091_443lo.jpg)http://img150.imagevenue.com/loc495/th_90378_MYOJO06092_495lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=90378_MYOJO06092_495lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc423/th_90383_MYOJO06093_423lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=90383_MYOJO06093_423lo.jpg)http://img28.imagevenue.com/loc381/th_90391_MYOJO06094_381lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=90391_MYOJO06094_381lo.jpg)http://img126.imagevenue.com/loc560/th_90547_MYOJO06095_560lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=90547_MYOJO06095_560lo.jpg)
Credits to tomenaki

Azin
14-08-2006, 11:52 AM
Ặc, thank Hiyuki nhìu nhà, Zin cũng kết Yuto nhất, đáng iu xinh xắn lại khoái nhất cái khoản đóng trong dorama Zin thích nhất...hô hô, Yuto-chan, kawaii ne~~

hiyuki
16-08-2006, 05:37 PM
J.J.Express - Wink Up Sep 2006
Credits to tomenaki
http://img89.imageshack.us/img89/2374/wu06091sj1.th.jpg (http://img89.imageshack.us/my.php?image=wu06091sj1.jpg)http://img89.imageshack.us/img89/3919/wu06092oa3.th.jpg (http://img89.imageshack.us/my.php?image=wu06092oa3.jpg)http://img208.imageshack.us/img208/150/wu060931or3.th.jpg (http://img208.imageshack.us/my.php?image=wu060931or3.jpg)

hiyuki
15-09-2006, 09:06 PM
Wink up 10/2006

http://img105.imagevenue.com/loc535/th_29234_wu0610.1_122_535lo.jpg (http://img105.imagevenue.com/img.php?image=29234_wu0610.1_122_535lo.jpg)http://img25.imagevenue.com/loc334/th_29235_wu0610.2_122_334lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=29235_wu0610.2_122_334lo.jpg)http://img155.imagevenue.com/loc357/th_29236_wu0610.3_122_357lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=29236_wu0610.3_122_357lo.jpg)http://img125.imagevenue.com/loc457/th_29237_wu0610.4_122_457lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=29237_wu0610.4_122_457lo.jpg)
http://img126.imagevenue.com/loc378/th_29243_yutomj1040SCo3_122_378lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=29243_yutomj1040SCo3_122_378lo.jpg)
Credits to tomenaki

hiyuki
09-10-2006, 06:54 PM
Jr(JJEATAPSAKITTY)-Duet November 2006

http://img106.imagevenue.com/loc346/th_91553_200611_Duet_005_122_346lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=91553_200611_Duet_005_122_346lo.jpg) http://img160.imagevenue.com/loc442/th_91557_200611_Duet_011_122_442lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=91557_200611_Duet_011_122_442lo.jpg) http://img135.imagevenue.com/loc545/th_91558_200611_Duet_012_122_545lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=91558_200611_Duet_012_122_545lo.jpg) http://img134.imagevenue.com/loc574/th_91561_200611_Duet_013_122_574lo.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=91561_200611_Duet_013_122_574lo.jpg)
http://img101.imagevenue.com/loc305/th_91562_200611_Duet_014_122_305lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=91562_200611_Duet_014_122_305lo.jpg) http://img149.imagevenue.com/loc456/th_91616_200611_Duet_017_122_456lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=91616_200611_Duet_017_122_456lo.jpg)


http://img121.imagevenue.com/loc521/th_58715_200611_Duet_003_122_521lo.jpg (http://img121.imagevenue.com/img.php?image=58715_200611_Duet_003_122_521lo.jpg) http://img139.imagevenue.com/loc325/th_58719_200611_Duet_004_122_325lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=58719_200611_Duet_004_122_325lo.jpg) http://img153.imagevenue.com/loc365/th_58720_200611_Duet_016_122_365lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=58720_200611_Duet_016_122_365lo.jpg)

http://ya-ya-yah.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
09-10-2006, 06:59 PM
Wink up 11-06

http://img126.imagevenue.com/loc595/th_91870_200611_WinkUp_007_122_595lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=91870_200611_WinkUp_007_122_595lo.jp g)http://img45.imagevenue.com/loc578/th_91871_200611_WinkUp_008_122_578lo.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=91871_200611_WinkUp_008_122_578lo.jp g)http://img44.imagevenue.com/loc328/th_91872_200611_WinkUp_009_122_328lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=91872_200611_WinkUp_009_122_328lo.jp g)http://img13.imagevenue.com/loc424/th_91872_200611_WinkUp_011_122_424lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=91872_200611_WinkUp_011_122_424lo.jp g) http://img17.imagevenue.com/loc542/th_59054_200611_WinkUp_001_122_542lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=59054_200611_WinkUp_001_122_542lo.jp g) http://img155.imagevenue.com/loc430/th_59054_200611_WinkUp_002_122_430lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=59054_200611_WinkUp_002_122_430lo.jp g)


http://ya-ya-yah.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
11-10-2006, 05:25 PM
Potato 11-06
http://img154.imagevenue.com/loc517/th_91870_200611_POTATO_010_122_517lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=91870_200611_POTATO_010_122_517lo.jp g)

potato 11 2006
http://img140.imagevenue.com/loc430/th_59187_200611_POTATO_005_122_430lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=59187_200611_POTATO_005_122_430lo.jp g)http://img157.imagevenue.com/loc454/th_59187_200611_POTATO_006_122_454lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=59187_200611_POTATO_006_122_454lo.jp g)http://img140.imagevenue.com/loc555/th_59188_200611_POTATO_007_122_555lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=59188_200611_POTATO_007_122_555lo.jp g)http://img41.imagevenue.com/loc439/th_59189_200611_POTATO_008_122_439lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=59189_200611_POTATO_008_122_439lo.jp g)http://img156.imagevenue.com/loc395/th_59189_200611_POTATO_011_122_395lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=59189_200611_POTATO_011_122_395lo.jp g)

http://ya-ya-yah.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
24-10-2006, 03:00 AM
Myojo 12/2006http://img165.imagevenue.com/loc323/th_30090_200612_MYOJO_009_122_323lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=30090_200612_MYOJO_009_122_323lo.jpg )http://img132.imagevenue.com/loc457/th_29927_200612_MYOJO_010_122_457lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=29927_200612_MYOJO_010_122_457lo.jpg )http://img17.imagevenue.com/loc544/th_29932_200612_MYOJO_015_122_544lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=29932_200612_MYOJO_015_122_544lo.jpg )http://img143.imagevenue.com/loc468/th_29950_200612_MYOJO_016_122_468lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=29950_200612_MYOJO_016_122_468lo.jpg )http://img141.imagevenue.com/loc507/th_29955_200612_MYOJO_017_122_507lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=29955_200612_MYOJO_017_122_507lo.jpg )
http://img142.imagevenue.com/loc416/th_30100_200612_MYOJO_018_122_416lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=30100_200612_MYOJO_018_122_416lo.jpg )

http://ya-ya-yah.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
05-11-2006, 04:18 AM
Potato tháng 12 2006 ( JJE,TAPS,KITTY )

http://img46.imagevenue.com/loc512/th_71233_200612_POTATO_001_122_512lo.jpg (http://img46.imagevenue.com/img.php?image=71233_200612_POTATO_001_122_512lo.jp g)http://img121.imagevenue.com/loc310/th_71238_200612_POTATO_002_122_310lo.jpg (http://img121.imagevenue.com/img.php?image=71238_200612_POTATO_002_122_310lo.jp g)http://img13.imagevenue.com/loc312/th_71246_200612_POTATO_003_122_312lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=71246_200612_POTATO_003_122_312lo.jp g)http://img22.imagevenue.com/loc346/th_71261_200612_POTATO_004_122_346lo.jpg (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=71261_200612_POTATO_004_122_346lo.jp g)http://img40.imagevenue.com/loc556/th_71345_200612_POTATO_017_122_556lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=71345_200612_POTATO_017_122_556lo.jp g)http://img131.imagevenue.com/loc455/th_71349_200612_POTATO_018_122_455lo.jpg (http://img131.imagevenue.com/img.php?image=71349_200612_POTATO_018_122_455lo.jp g)http://img161.imagevenue.com/loc374/th_71354_200612_POTATO_019_122_374lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=71354_200612_POTATO_019_122_374lo.jp g)http://img23.imagevenue.com/loc405/th_71370_200612_POTATO_020_122_405lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=71370_200612_POTATO_020_122_405lo.jp g)
http://img43.imagevenue.com/loc552/th_71375_200612_POTATO_021_122_552lo.jpg (http://img43.imagevenue.com/img.php?image=71375_200612_POTATO_021_122_552lo.jp g)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
05-11-2006, 04:27 AM
Wink up tháng 12 2006 ( JJE,TAPS)

http://img14.imagevenue.com/loc342/th_71912_200612_Winkup_008_122_342lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=71912_200612_Winkup_008_122_342lo.jp g)http://img12.imagevenue.com/loc361/th_71936_200612_Winkup_009_122_361lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=71936_200612_Winkup_009_122_361lo.jp g)


http://img127.imagevenue.com/loc460/th_72002_200612_Winkup_010_122_460lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=72002_200612_Winkup_010_122_460lo.jp g)http://img108.imagevenue.com/loc333/th_72007_200612_Winkup_011_122_333lo.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?image=72007_200612_Winkup_011_122_333lo.jp g)http://img44.imagevenue.com/loc301/th_72012_200612_Winkup_012_122_301lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=72012_200612_Winkup_012_122_301lo.jp g)http://img148.imagevenue.com/loc482/th_72017_200612_Winkup_013_122_482lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=72017_200612_Winkup_013_122_482lo.jp g)http://img163.imagevenue.com/loc361/th_72022_200612_Winkup_014_122_361lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=72022_200612_Winkup_014_122_361lo.jp g)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
05-11-2006, 04:35 AM
Duet tháng 12 2006
( JJE,TAPS,KITTY )
http://img44.imagevenue.com/loc377/th_72371_200612_Duet_005_122_377lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=72371_200612_Duet_005_122_377lo.jpg) http://img161.imagevenue.com/loc475/th_72376_200612_Duet_006_122_475lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=72376_200612_Duet_006_122_475lo.jpg) http://img14.imagevenue.com/loc372/th_72409_200612_Duet_007_122_372lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=72409_200612_Duet_007_122_372lo.jpg) http://img104.imagevenue.com/loc449/th_72452_200612_Duet_008_122_449lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=72452_200612_Duet_008_122_449lo.jpg) http://img149.imagevenue.com/loc366/th_72457_200612_Duet_009_122_366lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=72457_200612_Duet_009_122_366lo.jpg)

http://img18.imagevenue.com/loc527/th_72501_200612_Duet_010_122_527lo.jpg (http://img18.imagevenue.com/img.php?image=72501_200612_Duet_010_122_527lo.jpg) http://img15.imagevenue.com/loc345/th_72506_200612_Duet_011_122_345lo.jpg (http://img15.imagevenue.com/img.php?image=72506_200612_Duet_011_122_345lo.jpg)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

osmir
05-11-2006, 03:13 PM
Ox nghĩ pics của KITTY ss Hiyu nên để bên topic Yax3 thì đúng hơn nhỉ :-?, ko thì topic Johnny Ent. pic

hiyuki
05-11-2006, 06:10 PM
ok, ss sẽ chuyển nó sang topic Johnny Ent. pic

hiyuki
23-11-2006, 01:39 AM
Myojo tháng 1/2007

http://img142.imagevenue.com/loc552/th_16390_200701_MYOJO_005_122_552lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=16390_200701_MYOJO_005_122_552lo.jpg )http://img138.imagevenue.com/loc576/th_16395_200701_MYOJO_006_122_576lo.jpg (http://img138.imagevenue.com/img.php?image=16395_200701_MYOJO_006_122_576lo.jpg )http://img152.imagevenue.com/loc461/th_16400_200701_MYOJO_007_122_461lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=16400_200701_MYOJO_007_122_461lo.jpg )http://img157.imagevenue.com/loc586/th_16405_200701_MYOJO_008_122_586lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=16405_200701_MYOJO_008_122_586lo.jpg )http://img106.imagevenue.com/loc334/th_17178_200701_MYOJO_009_122_334lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=17178_200701_MYOJO_009_122_334lo.jpg )http://img148.imagevenue.com/loc488/th_17190_200701_MYOJO_010_122_488lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=17190_200701_MYOJO_010_122_488lo.jpg )http://img25.imagevenue.com/loc496/th_17194_200701_MYOJO_011_122_496lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=17194_200701_MYOJO_011_122_496lo.jpg )http://img12.imagevenue.com/loc421/th_17201_200701_MYOJO_012_122_421lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=17201_200701_MYOJO_012_122_421lo.jpg )


credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
23-11-2006, 01:47 AM
Kindai tháng 1/2007

http://img24.imagevenue.com/loc540/th_17571_200701_Kindai_002_122_540lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=17571_200701_Kindai_002_122_540lo.jp g) http://img101.imagevenue.com/loc542/th_17576_200701_Kindai_003_122_542lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=17576_200701_Kindai_003_122_542lo.jp g)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
07-12-2006, 05:53 AM
Duet 1/2007

http://img44.imagevenue.com/loc375/th_41089_200JAN_Duet_006_122_375lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=41089_200JAN_Duet_006_122_375lo.jpg) http://img155.imagevenue.com/loc419/th_41094_200JAN_Duet_007_122_419lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=41094_200JAN_Duet_007_122_419lo.jpg) http://img164.imagevenue.com/loc368/th_41105_200JAN_Duet_008_122_368lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=41105_200JAN_Duet_008_122_368lo.jpg)

wink up 1/2007

http://img12.imagevenue.com/loc520/th_39481_200JAN_WinkUp_011_122_520lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=39481_200JAN_WinkUp_011_122_520lo.jp g)http://img165.imagevenue.com/loc326/th_39486_200JAN_WinkUp_012_122_326lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=39486_200JAN_WinkUp_012_122_326lo.jp g)http://img43.imagevenue.com/loc476/th_39492_200JAN_WinkUp_013_122_476lo.jpg (http://img43.imagevenue.com/img.php?image=39492_200JAN_WinkUp_013_122_476lo.jp g)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
11-01-2007, 11:58 PM
Duet 2/2007

http://img173.imagevenue.com/loc482/th_29453_img149_122_482lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=29453_img149_122_482lo.jpg)http://img167.imagevenue.com/loc391/th_29489_img150_122_391lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=29489_img150_122_391lo.jpg)http://img173.imagevenue.com/loc542/th_29534_img151_122_542lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=29534_img151_122_542lo.jpg)http://img12.imagevenue.com/loc426/th_29548_img152_122_426lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=29548_img152_122_426lo.jpg)

credits autumnjaide

tanchan
19-01-2007, 08:57 PM
Trong số các bé của J.J.E mình thích nhất la Daito Asaka-chan.Ai có thể up thêm hình của bé ấy dc ko
ARIGATOU !!!! (^_^)

hiyuki
08-02-2007, 07:29 AM
Duet 3/2007

http://img155.imagevenue.com/loc113/th_90103_2007Mar_Duet_001_122_113lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=90103_2007Mar_Duet_001_122_113lo.jpg )http://img161.imagevenue.com/loc194/th_90108_2007Mar_Duet_002_122_194lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=90108_2007Mar_Duet_002_122_194lo.jpg )http://img162.imagevenue.com/loc149/th_90112_2007Mar_Duet_003_122_149lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=90112_2007Mar_Duet_003_122_149lo.jpg )

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
08-02-2007, 08:20 AM
Wink up 3.2007


http://img168.imagevenue.com/loc175/th_94206_2007Mar_Winkup_012_122_175lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=94206_2007Mar_Winkup_012_122_175lo.j pg)http://img172.imagevenue.com/loc81/th_94206_2007Mar_Winkup_013_122_81lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=94206_2007Mar_Winkup_013_122_81lo.jp g)http://img153.imagevenue.com/loc210/th_94208_2007Mar_Winkup_014_122_210lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=94208_2007Mar_Winkup_014_122_210lo.j pg)

Potato 3/2007

http://img156.imagevenue.com/loc208/th_65217_2007Mar_POTATO_008_122_208lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=65217_2007Mar_POTATO_008_122_208lo.j pg)http://img104.imagevenue.com/loc209/th_65222_2007Mar_POTATO_009_122_209lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=65222_2007Mar_POTATO_009_122_209lo.j pg)


credits to Happytown

hiyuki
08-03-2007, 08:06 AM
Potato 4/2007

http://img42.imagevenue.com/loc48/th_12302_2007Apr_POTATO_005_122_48lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=12302_2007Apr_POTATO_005_122_48lo.jp g)http://img139.imagevenue.com/loc274/th_12306_2007Apr_POTATO_006_122_274lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=12306_2007Apr_POTATO_006_122_274lo.j pg)

Duet 4/2007

http://img7.imagevenue.com/loc36/th_12311_2007Apr_Duet_005_122_36lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=12311_2007Apr_Duet_005_122_36lo.jpg) http://img31.imagevenue.com/loc226/th_12316_2007Apr_Duet_006_122_226lo.jpg (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=12316_2007Apr_Duet_006_122_226lo.jpg )http://img161.imagevenue.com/loc125/th_12321_2007Apr_Duet_007_122_125lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=12321_2007Apr_Duet_007_122_125lo.jpg )


Wink up 4/2007http://img140.imagevenue.com/loc211/th_12410_2007Apr_Winkup_006_122_211lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=12410_2007Apr_Winkup_006_122_211lo.j pg)http://img21.imagevenue.com/loc237/th_12415_2007Apr_Winkup_007_122_237lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=12415_2007Apr_Winkup_007_122_237lo.j pg)http://img23.imagevenue.com/loc272/th_12419_2007Apr_Winkup_008_122_272lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=12419_2007Apr_Winkup_008_122_272lo.j pg)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

takumi-kun
09-03-2007, 10:57 PM
choa em 1 số hình của Inoo-kun đc hok???đang lèm 1 collection mà hình Inoo-kun hím wá TToTT

hiyuki
22-03-2007, 06:22 AM
có nhiêu post ở đây hít rùi, ko phải fan của JJE nên hình mí em hơi bị ít

Myojo May 2007

http://img152.imagevenue.com/loc512/th_15745_2007May_Myojo_011_122_512lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=15745_2007May_Myojo_011_122_512lo.jp g)http://img22.imagevenue.com/loc327/th_15750_2007May_Myojo_012_122_327lo.jpg (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=15750_2007May_Myojo_012_122_327lo.jp g)

credit http://yayayah2.mysinamail.com/main.htm

hiyuki
06-05-2007, 06:51 AM
Duet 6/2007http://img149.imagevenue.com/loc463/th_05043_2007June_Duet_011_122_463lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=05043_2007June_Duet_011_122_463lo.jp g)http://img14.imagevenue.com/loc1143/th_05048_2007June_Duet_012_122_1143lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=05048_2007June_Duet_012_122_1143lo.j pg)http://img108.imagevenue.com/loc752/th_05054_2007June_Duet_013_122_752lo.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?image=05054_2007June_Duet_013_122_752lo.jp g)

Potato 6/2007

http://img130.imagevenue.com/loc580/th_05261_2007June_POTATO_007_122_580lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=05261_2007June_POTATO_007_122_580lo. jpg) http://img127.imagevenue.com/loc710/th_05267_2007June_POTATO_008_122_710lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=05267_2007June_POTATO_008_122_710lo. jpg)

Wink up 6/2007http://img125.imagevenue.com/loc952/th_05364_2007June_Winkup_010_122_952lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=05364_2007June_Winkup_010_122_952lo. jpg)http://img151.imagevenue.com/loc1121/th_05369_2007June_Winkup_011_122_1121lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=05369_2007June_Winkup_011_122_1121lo .jpg)http://img175.imagevenue.com/loc480/th_05375_2007June_Winkup_012_122_480lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=05375_2007June_Winkup_012_122_480lo. jpg)

credits to My Happy Town

hiyuki
09-06-2007, 02:19 AM
Wink up 7/2007

http://img183.imagevenue.com/loc481/th_26266_2007July_Winkup_007_122_481lo.jpg (http://img183.imagevenue.com/img.php?image=26266_2007July_Winkup_007_122_481lo. jpg)http://img124.imagevenue.com/loc1082/th_26267_2007July_Winkup_008_122_1082lo.jpg (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=26267_2007July_Winkup_008_122_1082lo .jpg)http://img179.imagevenue.com/loc356/th_26274_2007July_Winkup_009_122_356lo.jpg (http://img179.imagevenue.com/img.php?image=26274_2007July_Winkup_009_122_356lo. jpg)

Potato 7/2007

http://img19.imagevenue.com/loc845/th_26451_2007July_POTATO_008_122_845lo.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?image=26451_2007July_POTATO_008_122_845lo. jpg) http://img135.imagevenue.com/loc443/th_26457_2007July_POTATO_009_122_443lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=26457_2007July_POTATO_009_122_443lo. jpg)

Duet 7/2007

http://img21.imagevenue.com/loc627/th_26536_2007July_Duet_008_122_627lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=26536_2007July_Duet_008_122_627lo.jp g)http://img164.imagevenue.com/loc662/th_26542_2007July_Duet_009_122_662lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=26542_2007July_Duet_009_122_662lo.jp g)http://img44.imagevenue.com/loc1131/th_26548_2007July_Duet_010_122_1131lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=26548_2007July_Duet_010_122_1131lo.j pg)

credits to Happy Town