PDA

View Full Version : Kanjani8 ;:; all picsjenda
29-11-2005, 10:30 AM
một số pic của K8
http://www.apple-martini.net/je/scans/popolojuly_kanjani01.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/popolojuly_kanjani02.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/popolojuly_kanjani03.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/popolojuly_kanjani04.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/popolojuly_kanjani05.jpg
http://www.apple-martini.net/je/scans/popolojuly_kanjani05.jpg

jenda
14-12-2005, 05:10 PM
umh sai đây là một số pic của mister đánh trống đẹp trai của nhóm :Okura Tadayoshi
http://user.chollian.net/~moodhoya/ashita_kura.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/popolo0512_02.jpg
http://okuratadayoshi.net/nimg.htm
http://user.chollian.net/~moodhoya/winkup0511_02.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/winkup0511_04.jpg

jenda
14-12-2005, 05:20 PM
http://user.chollian.net/~moodhoya/winkup0511_06.jpg
ryo & Shingo
http://sakuradrops.coolfreepages.com/g9_ryo.jpg
ryou & Kame
http://sakuradrops.coolfreepages.com/f8_oth01.jpg
uchi & Yuu
http://sakuradrops.coolfreepages.com/f8_yu.jpg
tadayoshi
http://user.chollian.net/~moodhoya/m0510_01.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/m0510_02.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/m0510_03.jpg

jenda
14-12-2005, 05:25 PM
http://user.chollian.net/~moodhoya/m0510_04.jpghttp://user.chollian.net/~moodhoya/m0510_05.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/popolo0510_03.jpghttp://user.chollian.net/~moodhoya/popolo0510_03.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/popolo0510_02.jpg

jenda
14-12-2005, 05:32 PM
http://sakuradrops.coolfreepages.com/w7_kanjani.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan01.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan02.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan04.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/duet0511_01.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/duet0511_02.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan05.jpg

jenda
14-12-2005, 05:41 PM
http://user.chollian.net/~moodhoya/duet0511_03.jpghttp://user.chollian.net/~moodhoya/duet0511_04.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/duet0511_06.jpghttp://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan07.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan09.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan12.jpg
kho Tadayoshi còn bé không ngờ lại xí tướng như thế ,huhu
http://user.chollian.net/~moodhoya/0001jrca02.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan11.jpg

jenda
14-12-2005, 05:52 PM
http://user.chollian.net/~moodhoya/2004dreamboy_shop02.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/2004dreamboy_shop01.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/du1_kan10.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/po02_kansai.jpg
thật là !!!!!!!!!! ^_^
http://sakuradrops.coolfreepages.com/e8_kanjani01.jpg
Tadayoshi -một bức nữa, kể cả là thế vẫn ko xinh
http://user.chollian.net/~moodhoya/kyotokyo_okura.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/e_kanjani02.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/d7_kanjani01.jpg

jenda
14-12-2005, 05:58 PM
http://sakuradrops.coolfreepages.com/d7_kanjani02.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/d7_kanjani03.jpg
http://sakuradrops.coolfreepages.com/d7_kanjani04.jpg
mọi người nghĩ gì khi xem xong cái nì
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani01.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/maga01.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/maga02.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani02.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/maga03.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani05.jpg

jenda
14-12-2005, 06:05 PM
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani06.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani03.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani04.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani07.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani08.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/h9_kanjani09.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/j10_kanjani01.jpg

jenda
14-12-2005, 06:11 PM
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/j10_kanjani02.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/j10_kanjani03.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/j10_kanjani03.jpg
http://user.chollian.net/~moodhoya/popolo0512_03.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/kanjani_con07.jpg
http://johnnnyjr.coolfreepages.com/kanjani_con12.jpg

jenda
15-12-2005, 07:47 PM
thui trong thời gian cay đắng, sis tạm thời up mấy pic trong site của bọn Hàn Quốc (link bền lắm, trừ khi bọn nó ko mún bền ^_^)vậy, ko hỉu sao dùng imageshack của em cứ sao ý, Sau đây là mister Shingo
http://murakamishingo.ivyro.net/bbs/data/Photo/0512potatohina.jpg
http://murakamishingo.ivyro.net/bbs/data/Photo/0512wuhina.jpg
http://murakamishingo.ivyro.net/bbs/data/Photo/0512popolo1.jpg
http://murakamishingo.ivyro.net/bbs/data/Photo/0512popolo2.jpg
http://murakamishingo.ivyro.net/bbs/data/Photo/0512myojo.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200510/1128777682_0510potato2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200510/1128777682_0510potato1.jpg

jenda
15-12-2005, 07:53 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200510/1128746450_0510wu1.jpg
ông Shingo nè chụp ăm ảnh phết, tuy nhiên ng` hơi to, ko thích
bìa của Sukiyanen Osaka nè
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single3.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single5.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single6.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single4.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single7.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126760818_single8.jpg
hôm nay muh link lại cứ tưng tưng thì ngày mai 16-12, sinh nhật Tachiabana Keita sẽ là ngày chít của vợ anh ý -Jenda

jenda
15-12-2005, 07:58 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1124191970_summerspecial1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1124191970_summerspecial2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123546547_samasupe05-01.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123546547_samasupe05-02.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123546547_samasupe05-03.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123546547_0509potato2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200507/1120716455_tvstation2.jpg

jenda
15-12-2005, 08:05 PM
típ là anh Maruyama Ryuhei, RYu hei trong K8 đọc Rap + guitar-> giỏi hen
http://nakamotoshinya.ivyro.net/bbs/data/maruphoto/0512wu1.jpg
http://nakamotoshinya.ivyro.net/bbs/data/maruphoto/0512potato1.jpg
http://nakamotoshinya.ivyro.net/bbs/data/maruphoto/0512myojomaru.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200510/1128777682_0510potato02.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200510/1128777682_0510potato01.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123546547_0509wu1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123546547_0509wu2.jpg
vui wa' .ngồi xem ảnh nghe tiếng nhạc từ 3 site của của Shingo, Shota & Ryuhei oánh nhau tan xác, mà trong đó chả có nhạc nào của K8 hết

jenda
15-12-2005, 08:08 PM
ryuhei trong sukiyanen- osaka
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126759922_single1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126759922_single2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126759922_single9.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200509/1126759922_single8.jpg
hình như single này cps hai bản phán biệt bằng hai màu, admin của singo no site mua dc cái xanh còn admin của ryuhei no site mua cái hồng

jenda
15-12-2005, 08:11 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200510/1128746450_0510wu.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1124191970_magicalsummerpam2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123930582_0509potato1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200508/1123930582_0509potato2.jpg

jenda
15-12-2005, 08:16 PM
típ đến shota yasuda-anh yêu ái thật hén T_T
http://blogfile.paran.com/BLOG_210886/200509/1127197110_magicalphotoyasu01.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210886/200509/1127197110_magicalphotoyasu02.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210886/200509/1127197110_magicalphotoyasu03.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210886/200509/1127197110_magicalphotoyasu04.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200504/1114338556_0506myo1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1124206565_d9.jpg

jenda
15-12-2005, 08:24 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1124206627_d14.jpg
chú thích cháu ryou Nishikido hàng dưới bên trái, cháu tadayoshi hàng 2 bên phải ngoài cùng,còn cháu Shota thì chưa thấy
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_01.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_03.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_04.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_05.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_06.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_07.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123748293_meikan03_08.jpg
cháu Shota yasuda

jenda
15-12-2005, 08:27 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1111064618_0314oricon1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1111064618_0314oricon6.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1111064618_0314oricon2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1111064618_0314oricon3.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1111064618_0314oricon4.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1111064618_0314oricon10.jpg
chẳng nhẽ bác Johnny ko nhận thấy có uchi k8 sáng sủa hẳn ư

jenda
15-12-2005, 08:31 PM
shota trong sukiyanen-osaka
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200509/1127287574_single_5.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200509/1127287574_single_6.jpg
ông giời sinh anh nhầm làm con trai,ko sao anh tự hào mình đẹp gái hơn nhìu ng`
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1110379928_05junia1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1110379928_05junia2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1110379928_05junia4.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200503/1110379928_05junia5.jpg
tiếc là ko có ảnh nào uchi cởi trần, để xem gầy ntn

jenda
15-12-2005, 08:44 PM
thì ra là shota cũng chơi guitar, giỏi quá
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123828025_san.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210928/200508/1123828025_san_1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200502/1107617368_soen1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210886/200508/1123362249_magicald03.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_210886/200508/1123362249_magicalyasu01.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1106978048_0503poporo2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1106978048_0503poporo3.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1105417264_0502wu1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1105417264_0502wu4.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1105417264_0502wu3.jpg

jenda
17-12-2005, 05:58 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1106978048_0503myojo1.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035642_DD702.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035646_1880B.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035658_C52A6.jpg
trông cái đống nì thì như K8 đang tập trung hội chuẩn bị oánh nhau với lão Johnny vậy à

jenda
17-12-2005, 06:03 PM
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1106978048_0503myojo2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1106978048_0503myojo4.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200501/1106978048_0503myojo3.jpg
úi giời ơi ông Shingo
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200411/1100334672_0412potato1.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200411/1100334672_0412potato3.jpg

jenda
17-12-2005, 06:05 PM
ryou &uchi
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035816_26618.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035823_0B562.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035830_DCBA1.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035841_3F349.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035846_73008.jpg
http://http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035850_CB8B1.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035854_60739.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050730035859_573B7.jpg

jenda
17-12-2005, 06:12 PM
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050702013743_26B75.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050702013744_3D380.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050709021703_C5D14.jpg
Uchi chọn tư thế gì đây
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050709021656_A3275.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050709021709_CC811.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122507_A40D0.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1098063793_0411duet1.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1098063793_0411duet2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1098063793_0411duet3.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1098063793_0411duet4.jpg
ôi giời ui ,seo tui lại yêu K8 đến vậy

jenda
17-12-2005, 06:18 PM
phi đội bay Kanjani 8
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122331_D3F7C.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122344_A5774.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122336_1474D.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122348_04A6D.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122352_16F5B.jpghttp://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122409_28255.jpg
http://image2.miodio.co.kr/photo/album58/579280/1C7B/org/o_20050625122401_D336A.jpg

jenda
17-12-2005, 06:25 PM
K8 trên oricon chart
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon1.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon2.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon3.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon4.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon5.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon6.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon7.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon8.jpg
http://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon8.jpghttp://blogfile.paran.com/BLOG_47578/200410/1096851872_0410oricon10.jpg

pianist
15-01-2006, 07:48 AM
Pi captured bài Osaka Rainy Blues :
http://img404.imageshack.us/img404/8566/spiritsbatch0010087yy.jpg (http://imageshack.us)
http://img331.imageshack.us/img331/6698/spiritsbatch0010271fl.jpg (http://imageshack.us)
http://img331.imageshack.us/img331/6539/spiritsbatch0011123mo.jpg (http://imageshack.us)
http://img331.imageshack.us/img331/9185/spiritsbatch0011601ry.jpg (http://imageshack.us)
http://img331.imageshack.us/img331/3011/spiritsbatch0011761nx.jpg (http://imageshack.us)

pianist
22-01-2006, 04:28 AM
Woa, cảm ơn sự chào đón của các mems! Doumo!Doumo!
Pi thì thích Kanjani8 vì thấy người nào trong K8 cũng manly cả, từ ngọai hình tính cách đến lối thể hiện chứ ko có ai thích "trang trí" mình theo kiểu "nửa trai nửa gái" hay "quái dị" -sorry Pi vẫn thích đàn ông con trai thì phải có dáng vẻ của phái nam chứ hiện nay có nhiều thành viên band thích trang trí mình rất là "quái quái" nhìn haòi chẳng hiểu là phái...gì ?
http://img484.imageshack.us/img484/3410/kanjani830dh.jpg (http://imageshack.us)

pianist
22-01-2006, 05:11 AM
Trong K8 Pi thích Ryo nhất. Anh này điển trai hát hay mà manly nữa. Bên ngoài thì "dả vở" tough nhưng bên trong chắc hẳn Ryo có một tâm hồn trẻ thơ. Bởi nhiều lúc thấy anh này bị camera bắt đc những cư sử hay cười rất ngượng ngùng.
Thế mà cái solo trong Spirits cửa Ryo -shock shock- lúc mới xem, trùi...ko còn gì để nói...pure entertainment ! mọi người nhỉ .
Thế cho Pi hoỉ, trong này các chị em hay mems thường có các Pv hay clips của K8 ko vậy ? Pi cũng đc bạn bè chia sẻ vài PV và clips nhưng chưa biết các chị em yêu K8 của box chúng ta đã đc hưởng bao nhiêu những Media của K8 , sợ post lên chia sẻ mọi ngừoi lại có rồi thì cũng phí. Ok cho Pi biết nha !
http://img455.imageshack.us/img455/7749/ryochib2jt.jpghttp://img26.imageshack.us/img26/4040/ryochan5oa.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/6498/chibi035qp.jpg (http://imageshack.us)http://img21.imageshack.us/img21/9868/ryomeikan601s7po.jpg (http://imageshack.us)
http://img59.imageshack.us/img59/3939/chibi206oo.jpgRyo - Subaru

Lakka
22-01-2006, 05:53 PM
ahhhhhhhhhhhhhhhh chibi Ryo! thanks for sharing đáng yêu quá XDXDXDXD uh, tớ cũng thích Ryo nhất. KAWAII desu neeeee~
tớ có đủ media của K8 rồi, tất cả các PV HQ, sẵn sàng share ^^ nhưng có cái osaka rainy blues ver 1 size hơi nhỏ, trông cũng nét nhưng chỉ khoảng 3 mấy mb thôi à, nếu pi có ORB1 chất lượng cao hơn thì please share nha! Onegai!

uhm, tớ là fan của cặp RyoPi! Uchi cũng thích nhưng,,,không thích bằng >:) nhìn ryo với cả toma uýnh nhau tranh Pi mới vui ^.^ (vợ và "mèo")

http://img73.imageshack.us/img73/4059/113084208517sy.th.jpg (http://img73.imageshack.us/my.php?image=113084208517sy.jpg)

http://img70.imageshack.us/img70/3189/113084208533ro.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=113084208533ro.jpg)

http://img73.imageshack.us/img73/2826/53e75113084236314ef.th.jpg (http://img73.imageshack.us/my.php?image=53e75113084236314ef.jpg)

Lakka
22-01-2006, 09:28 PM
trời hình vừa màn hình, size cũng nhỏ mà :D anyway, edited.
anh Pi nhỏ hơn Ryo, nhưng không phải vì trông Pi già mà là do Ryo "chậm nhớn" >:) mãi mấy năm gần đây mới ra dáng 1 tí :=~
more more
http://img35.imageshack.us/img35/5877/1617709655vu.th.jpg (http://img35.imageshack.us/my.php?image=1617709655vu.jpg) http://img68.imageshack.us/img68/4060/113084208657um.th.jpg (http://img68.imageshack.us/my.php?image=113084208657um.jpg)

http://img63.imageshack.us/img63/1862/ryo21644p10000cq.jpg

trời ơi nhìn kawaii không cơ chứ =P~ nhìn ảnh này không ngờ được là Ryo lớn hơn Pi 1 tuổi :|
Ryochan KAWAII~~~~

osmir
26-01-2006, 02:05 AM
Mới thấy vài cái của K8, mang vô đây lun^^:
http://img26.imageshack.us/img26/4690/subaruyassuwu6ib9nk.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/8444/ryomaruyokowu8zn6vq.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/1701/shingookurawu2sp6uz.jpg (http://imageshack.us)

Pim
26-01-2006, 05:09 PM
http://img26.imageshack.us/img26/1701/shingookurawu2sp6uz.jpg

Cái ảnh này cool nè!!! ^^ Nhìn 2 bác trông fong độ phết ^^

osmir
26-01-2006, 05:38 PM
Uh, đồng ý, mà tấm trên trông cũng cute nữa^^.................K8 dễ thương thiệt

pianist
28-01-2006, 12:45 AM
Weekend đến rồi, bên Pianist năm nay còn đc nghỉ Đông đúng vào dịp Tết âm lịch-rất vui !Pi vừa tìm đc mấy cái pics dễ thương của Ryo-chan và K8. Nhân dịp Tết post lên chúc Tết luôn.
Ryo dễ thưong nhưng mà rất thích trêu kiểu "mưu mô" nguời khác - đây đúng là kiểu tiếu lâm Nhật - để ý cái nụ cười của Ryo đôi khi nhận thấy cái "chất khôn"-lẻo của anh này, nói nhw vậy nghe hơi dợn nguời nhưng mà thực chất Pi thấy anh chàng này rất tinh khôn qua cách ăn nói và cái lối cư sử.
Thế mà Pi vừa đc xem xong phim 1 litre of tears thì nhận thấy Ryo-chan diễn suất nội tâm rất đc ! KHóc ngon lành mà vẫn đáng yêu. Cái phim này buồn quá ! Rất lâu rồi Pi mới lại đc xem một phim mà từ Episode 4 (có 11 eps) trở đi episode nào cũng nứoc mắt dài nứoc mắt ngắn.
Thôi để post cái pics lên đã nhé:
http://img55.imageshack.us/img55/5886/04ryosubarumyojo2005086cv.jpghttp://img513.imageshack.us/img513/4247/popolo0603283cc.jpg

pianist
28-01-2006, 02:04 AM
Ryo-chan và friends. NHật vẫn chia rẽ nam nữ quá nhỉ. CHính thế mà toàn thấy các anh chàng JOhnny's chơi với nhau thôi ...đôi khi thân đến mức mà đối với văn hóa VN hay nứoc khác con người ta thấy sự thân mật đó hơi "kì cục" tyu nhiên cũng khâm phục sự hỗ chợ hay ..tương thân tương ái..dứoi phái nam này của ngừoi Nhật.
Thế theo Pi biết Ryo-chan thân thiết với mấy guys sau đây, sai sót hay thiếu ở đâu thì các mems bộ sung nha ... Toàn những "ghép đôi" lí thú và kawaiiii............
Ryo-Uchi thì ...không nhắc ko đc mà nhắc cũng là thừa....Nè trong cái interview tháng 1.2006 Ryo nói "ko thể thiếu Uchi"->>>>"I can't do anything without him<<<<- uuuuh !
http://img101.imageshack.us/img101/6448/uichiryo6kv.jpg (http://imageshack.us)http://img519.imageshack.us/img519/7844/kanjani1306ev.jpg
Ryo + 2 mems K8
http://img226.imageshack.us/img226/3861/chibi26ck.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/9007/ryochan9bx.jpg
Ryo - Kame
Pi đọc trong một interview2003 Kame nói ngưỡng mộ Ryo-chan và K8 nữa nhưng ko hiểu sao Ryo hay nói đùa dã man thế ? Ryo nói tại thực chất là iu Kame đó thôi, những lời nói đùa đó là để bày tỏ tình iu dành cho Kame <<<- Ryo-chan kì thế ????
http://img67.imageshack.us/img67/158/kame264ul9fb.jpg

makuhita
15-03-2006, 12:35 PM
@Meow: coi cái hình này xem! ^^

http://img93.imageshack.us/img93/6360/front2lr9uk.jpg
credited to black_wings @ LS forum.

Tớ vẫn chưa nghe F-T-O...
T_T
lạc hậu quá thể! ><
đang đợi ship về đến vietnam.. :( hix..
ko bít là nên đợi hay load nghe lun.. :(

Lakka
15-03-2006, 04:57 PM
lạc hậu gì, hôm nay mới là ngày 15 mà ấy =D nếu ai nhận được trc' thì là nhận được sớm thôi. Đừng nghe trước, mất hay hehe,,,chắc đợi cũng không lâu lắm, cố gắng cố gắng ^^ cái bản limited cover đen trắng, regular là cái màu đỏ
http://www.teichiku.co.jp/artist/kan8/
hehe bản limited đẹp hơn nhở ấy nhở ^^

http://www.teichiku.co.jp/artist/kan8/campaign/photo/c060223.jpg

cái này là quà limited cho fan ở nhật tớ thấy bên trang chủ của teichiku,,,, :( muốn qua''''''''

Kaori
24-05-2006, 04:07 AM
thêm mấy cái nữa của Ryo nè.. :)

http://img282.imageshack.us/img282/3815/43ej12sp.th.jpg (http://img282.imageshack.us/my.php?image=43ej12sp.jpg) http://img282.imageshack.us/img282/7774/duet0601k8068xh.th.jpg (http://img282.imageshack.us/my.php?image=duet0601k8068xh.jpg) http://img54.imageshack.us/img54/2313/duet0601k8079uj.th.jpg (http://img54.imageshack.us/my.php?image=duet0601k8079uj.jpg) http://img56.imageshack.us/img56/5730/duet0601news084jc.th.jpg (http://img56.imageshack.us/my.php?image=duet0601news084jc.jpg) http://img148.imageshack.us/img148/3651/duet200602k8080uo.th.jpg (http://img148.imageshack.us/my.php?image=duet200602k8080uo.jpg)

nhìn anh mặc đồ ngủ trông đáng yêu quá ah.. :)

hiyuki
03-08-2006, 05:58 PM
Popolo Sept 2006


http://img24.imagevenue.com/loc481/th_98787_58200k8popolo09rdoj9_481lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=98787_58200k8popolo09rdoj9_481lo.jpg )http://img9.imagevenue.com/loc597/th_98793_58221k8popolo091defb3_597lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=98793_58221k8popolo091defb3_597lo.jp g)http://img103.imagevenue.com/loc508/th_98799_58234k8popolo092gsjs8_508lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=98799_58234k8popolo092gsjs8_508lo.jp g)http://img132.imagevenue.com/loc416/th_98805_58249k8popolo093slgv7_416lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=98805_58249k8popolo093slgv7_416lo.jp g)
http://img159.imagevenue.com/loc457/th_98811_58263k8popolo094vfmi5_457lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=98811_58263k8popolo094vfmi5_457lo.jp g)


http://img42.imagevenue.com/loc319/th_99072_58278k8popolo095gdkg9_319lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=99072_58278k8popolo095gdkg9_319lo.jp g)http://img140.imagevenue.com/loc428/th_99077_58286k8popolo096ymub3_428lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=99077_58286k8popolo096ymub3_428lo.jp g)http://img142.imagevenue.com/loc406/th_99084_58302k8popolo097bomd9_406lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=99084_58302k8popolo097bomd9_406lo.jp g)http://img24.imagevenue.com/loc595/th_99090_58316k8popolo098mmrb7_595lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=99090_58316k8popolo098mmrb7_595lo.jp g)
http://img135.imagevenue.com/loc524/th_99097_58329k8popolo099tmah8_524lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=99097_58329k8popolo099tmah8_524lo.jp g)

credit to asianfans

Azin
04-08-2006, 08:23 PM
Hình nì coi rùi, cái đầu mới của Ryotan đẹp nhẩy, nhìn coll hết xẩy lun, ho ho...Ryotan, em iu anh quá!!!!!!

hiyuki
08-08-2006, 06:05 PM
Myojo Sept 2006

http://img132.imagevenue.com/loc488/th_31349_myojo200609kanjani801of1rb4_488lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=31349_myojo200609kanjani801of1rb4_48 8lo.jpg)

http://img130.imagevenue.com/loc563/th_31425_myojo200609kanjani803up4fk4_563lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=31425_myojo200609kanjani803up4fk4_56 3lo.jpg) http://img106.imagevenue.com/loc421/th_31431_myojo200609kanjani802vc6zi3_421lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=31431_myojo200609kanjani802vc6zi3_42 1lo.jpg)


http://img133.imagevenue.com/loc304/th_31526_myojo200609kanjani805vp8bz7_304lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=31526_myojo200609kanjani805vp8bz7_30 4lo.jpg)http://img34.imagevenue.com/loc367/th_31533_myojo200609kanjani804yg4hn0_367lo.jpg (http://img34.imagevenue.com/img.php?image=31533_myojo200609kanjani804yg4hn0_36 7lo.jpg)http://img139.imagevenue.com/loc342/th_31545_myojo200609kanjani807dq5rs7_342lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=31545_myojo200609kanjani807dq5rs7_34 2lo.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc381/th_31552_myojo200609kanjani806gn5mv7_381lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=31552_myojo200609kanjani806gn5mv7_38 1lo.jpg)


credit to JBP

hiyuki
14-08-2006, 01:55 AM
Kanjani8 Duet September 2006
Credits To Asianfans.Forums


http://img109.imagevenue.com/loc413/th_91638_50564scanlh3_413lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=91638_50564scanlh3_413lo.jpg)http://img31.imagevenue.com/loc476/th_91644_50576scanaj5_476lo.jpg (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=91644_50576scanaj5_476lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc353/th_91651_50587scankd4_353lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=91651_50587scankd4_353lo.jpg)http://img136.imagevenue.com/loc323/th_91662_50600scanhs5_323lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=91662_50600scanhs5_323lo.jpg)
http://img25.imagevenue.com/loc373/th_91672_50613scanro5_373lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=91672_50613scanro5_373lo.jpg)


http://img137.imagevenue.com/loc520/th_91819_50622scankc8_520lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=91819_50622scankc8_520lo.jpg)http://img120.imagevenue.com/loc521/th_91827_50630scanfd0_521lo.jpg (http://img120.imagevenue.com/img.php?image=91827_50630scanfd0_521lo.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc561/th_91837_50638scanas3_561lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=91837_50638scanas3_561lo.jpg)http://img155.imagevenue.com/loc561/th_91845_50646scanbe8_561lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=91845_50646scanbe8_561lo.jpg)

hiyuki
18-08-2006, 03:57 AM
Potato September 2006, Credits To JBP

http://img129.imagevenue.com/loc438/th_44564_k8pot09062vy3bf5_122_438lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=44564_k8pot09062vy3bf5_122_438lo.jpg )http://img146.imagevenue.com/loc415/th_44569_k8pot09062vy3bf5_122_415lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=44569_k8pot09062vy3bf5_122_415lo.jpg )http://img152.imagevenue.com/loc588/th_44574_k8pot09063kc5ya3_122_588lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=44574_k8pot09063kc5ya3_122_588lo.jpg )http://img21.imagevenue.com/loc402/th_44578_k8pot09064zq6vs1_122_402lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=44578_k8pot09064zq6vs1_122_402lo.jpg )http://img148.imagevenue.com/loc556/th_44584_k8pot09065jv8cg8_122_556lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=44584_k8pot09065jv8cg8_122_556lo.jpg )


http://img128.imagevenue.com/loc515/th_44789_k8pot09066as8ir8_122_515lo.jpg (http://img128.imagevenue.com/img.php?image=44789_k8pot09066as8ir8_122_515lo.jpg )http://img11.imagevenue.com/loc394/th_44796_k8pot09067rp6jx0_122_394lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=44796_k8pot09067rp6jx0_122_394lo.jpg )http://img158.imagevenue.com/loc445/th_44801_k8pot09068lg8pz8_122_445lo.jpg (http://img158.imagevenue.com/img.php?image=44801_k8pot09068lg8pz8_122_445lo.jpg )http://img135.imagevenue.com/loc504/th_44807_k8pot09069jh9zm9_122_504lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=44807_k8pot09069jh9zm9_122_504lo.jpg )http://img21.imagevenue.com/loc347/th_44813_k8pot090610tt9tu0_122_347lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=44813_k8pot090610tt9tu0_122_347lo.jp g)

hiyuki
14-09-2006, 06:01 PM
Top Stage September 2006, Credits To JPB


http://img139.imagevenue.com/loc450/th_31516_k8topstage0906lp5yg7_122_450lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=31516_k8topstage0906lp5yg7_122_450lo .jpg)http://img158.imagevenue.com/loc563/th_31517_k8topstage09062ct7cf4_122_563lo.jpg (http://img158.imagevenue.com/img.php?image=31517_k8topstage09062ct7cf4_122_563l o.jpg)http://img11.imagevenue.com/loc461/th_31518_k8topstage09063bn0tn5_122_461lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=31518_k8topstage09063bn0tn5_122_461l o.jpg)http://img14.imagevenue.com/loc454/th_31518_k8topstage09065uy9ij0_122_454lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=31518_k8topstage09065uy9ij0_122_454l o.jpg)http://img16.imagevenue.com/loc527/th_31729_k8topstage09066oa9mn3_122_527lo.jpg (http://img16.imagevenue.com/img.php?image=31729_k8topstage09066oa9mn3_122_527l o.jpg)http://img24.imagevenue.com/loc469/th_31730_k8topstage09067lp4gt8_122_469lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=31730_k8topstage09067lp4gt8_122_469l o.jpg)http://img18.imagevenue.com/loc448/th_31730_k8topstage09068eo6gj7_122_448lo.jpg (http://img18.imagevenue.com/img.php?image=31730_k8topstage09068eo6gj7_122_448l o.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc429/th_31731_k8topstage09069bm4fz6_122_429lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=31731_k8topstage09069bm4fz6_122_429l o.jpg)

hiyuki
14-09-2006, 06:04 PM
http://img20.imagevenue.com/loc462/th_31882_k8topstage090610jl0sj4_122_462lo.jpg (http://img20.imagevenue.com/img.php?image=31882_k8topstage090610jl0sj4_122_462 lo.jpg)http://img136.imagevenue.com/loc394/th_31883_k8topstage090611nt6zx6_122_394lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=31883_k8topstage090611nt6zx6_122_394 lo.jpg)http://img24.imagevenue.com/loc411/th_31883_k8topstage090612bf7pr8_122_411lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=31883_k8topstage090612bf7pr8_122_411 lo.jpg)http://img103.imagevenue.com/loc456/th_31884_okuratopstage0906lm2vx1_122_456lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=31884_okuratopstage0906lm2vx1_122_45 6lo.jpg)
http://img140.imagevenue.com/loc407/th_31885_okuratopstage09062kq8zh3_122_407lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=31885_okuratopstage09062kq8zh3_122_4 07lo.jpg)

hiyuki
15-12-2006, 11:50 PM
Wink up tháng 1 2007http://img155.imagevenue.com/loc367/th_97529_winkup200701k8poster01_122_367lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=97529_winkup200701k8poster01_122_367 lo.jpg)http://img162.imagevenue.com/loc582/th_97537_winkup200701k8poster02_122_582lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=97537_winkup200701k8poster02_122_582 lo.jpg)http://img103.imagevenue.com/loc477/th_97544_winkup200701k8poster03_122_477lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=97544_winkup200701k8poster03_122_477 lo.jpg)http://img101.imagevenue.com/loc401/th_97826_winkup200701k801_122_401lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=97826_winkup200701k801_122_401lo.jpg )http://img148.imagevenue.com/loc352/th_97838_winkup200701k802_122_352lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=97838_winkup200701k802_122_352lo.jpg )http://img146.imagevenue.com/loc366/th_97844_winkup200701k803_122_366lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=97844_winkup200701k803_122_366lo.jpg )http://img141.imagevenue.com/loc567/th_97853_winkup200701k804_122_567lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=97853_winkup200701k804_122_567lo.jpg )http://img159.imagevenue.com/loc503/th_97860_winkup200701k805_122_503lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=97860_winkup200701k805_122_503lo.jpg )

credits to boys_paper

hiyuki
15-12-2006, 11:54 PM
http://img149.imagevenue.com/loc423/th_98168_winkup200701k806_122_423lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=98168_winkup200701k806_122_423lo.jpg )http://img141.imagevenue.com/loc319/th_98176_winkup200701k807_122_319lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=98176_winkup200701k807_122_319lo.jpg )http://img109.imagevenue.com/loc471/th_98183_winkup200701k808_122_471lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=98183_winkup200701k808_122_471lo.jpg )http://img160.imagevenue.com/loc338/th_98192_winkup200701k809_122_338lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=98192_winkup200701k809_122_338lo.jpg )

makuhita
16-12-2006, 11:03 AM
AI MUA CHO TỚ CÁI WINK UP THÁNG 1 ĐI! TỚ YÊU BẠN Í SUỐT ĐỜI, ko, suốt ngày thôi!! DDDDDDDDD:

hiyuki
01-01-2007, 08:52 AM
Popolo tháng 2 2007

http://img168.imagevenue.com/loc374/th_12470_200702popolokanjani81sj5_122_374lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=12470_200702popolokanjani81sj5_122_3 74lo.jpg)http://img167.imagevenue.com/loc401/th_12473_200702popolokanjani82yi7_122_401lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=12473_200702popolokanjani82yi7_122_4 01lo.jpg)http://img170.imagevenue.com/loc401/th_12475_200702popolokanjani83recr1_122_401lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=12475_200702popolokanjani83recr1_122 _401lo.jpg)http://img14.imagevenue.com/loc470/th_12476_200702popolokanjani84rebs1_122_470lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=12476_200702popolokanjani84rebs1_122 _470lo.jpg)http://img11.imagevenue.com/loc430/th_12710_200702popolokanjani85rels9_122_430lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=12710_200702popolokanjani85rels9_122 _430lo.jpg)http://img139.imagevenue.com/loc470/th_12715_200702popolokanjani86ca7_122_470lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=12715_200702popolokanjani86ca7_122_4 70lo.jpg)http://img166.imagevenue.com/loc510/th_12723_200702popolokanjani87revd4_122_510lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=12723_200702popolokanjani87revd4_122 _510lo.jpg)http://img163.imagevenue.com/loc424/th_12728_200702popolokanjani88retm4_122_424lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=12728_200702popolokanjani88retm4_122 _424lo.jpg)
http://img163.imagevenue.com/loc427/th_12733_200702popolokanjani89reku3_122_427lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=12733_200702popolokanjani89reku3_122 _427lo.jpg) http://img171.imagevenue.com/loc543/th_12969_200702popolokanjani810rro6_122_543lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=12969_200702popolokanjani810rro6_122 _543lo.jpg)

hiyuki
09-01-2007, 08:55 PM
Duet 2/2007

http://img7.imagevenue.com/loc328/th_46506_0005ws6t_122_328lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=46506_0005ws6t_122_328lo.jpg)http://img142.imagevenue.com/loc397/th_46513_0005x8g9_122_397lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=46513_0005x8g9_122_397lo.jpg)http://img167.imagevenue.com/loc516/th_46519_0005yyra_122_516lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=46519_0005yyra_122_516lo.jpg)http://img171.imagevenue.com/loc329/th_46527_0005z42c_122_329lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=46527_0005z42c_122_329lo.jpg)http://img171.imagevenue.com/loc586/th_46536_00061x9r_122_586lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=46536_00061x9r_122_586lo.jpg)


http://img142.imagevenue.com/loc519/th_46827_00062dbp_122_519lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=46827_00062dbp_122_519lo.jpg)http://img174.imagevenue.com/loc591/th_46833_00064gy3_122_591lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=46833_00064gy3_122_591lo.jpg)http://img166.imagevenue.com/loc462/th_46850_00065hac_122_462lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=46850_00065hac_122_462lo.jpg)http://img16.imagevenue.com/loc545/th_46858_000601a9_122_545lo.jpg (http://img16.imagevenue.com/img.php?image=46858_000601a9_122_545lo.jpg)http://img108.imagevenue.com/loc517/th_46865_000636ya_122_517lo.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?image=46865_000636ya_122_517lo.jpg)

credits autumnjaide

hiyuki
09-01-2007, 09:04 PM
http://img139.imagevenue.com/loc330/th_47068_00066qg3_122_330lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=47068_00066qg3_122_330lo.jpg) http://img173.imagevenue.com/loc574/th_47340_00067_122_574lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=47340_00067_122_574lo.jpg)

Kaori
16-01-2007, 03:12 AM
huhu Uchi đâu rồi?? sao lại còn có 7 thế này :((

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/Johnny%20Jr/th_Uchi.jpg (http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/Johnny%20Jr/Uchi.jpg)

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/Johnny%20Jr/th_collage1.jpg (http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/Johnny%20Jr/collage1.jpg)

http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/Johnny%20Jr/th_collage.jpg (http://i45.photobucket.com/albums/f69/huong86_2000/Johnny%20Jr/collage.jpg)

hiyuki
25-01-2007, 06:42 AM
Wink up 2/2007http://img40.imagevenue.com/loc587/th_78682_winkup0207k81_122_587lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=78682_winkup0207k81_122_587lo.jpg)ht tp://img120.imagevenue.com/loc409/th_78693_winkup0207k82_122_409lo.jpg (http://img120.imagevenue.com/img.php?image=78693_winkup0207k82_122_409lo.jpg)ht tp://img13.imagevenue.com/loc341/th_78698_winkup0207k83_122_341lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=78698_winkup0207k83_122_341lo.jpg)ht tp://img28.imagevenue.com/loc499/th_78704_winkup0207k84_122_499lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=78704_winkup0207k84_122_499lo.jpg)


http://img25.imagevenue.com/loc577/th_78786_winkup0207k85_122_577lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=78786_winkup0207k85_122_577lo.jpg)ht tp://img28.imagevenue.com/loc427/th_78796_winkup0207k86_122_427lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=78796_winkup0207k86_122_427lo.jpg)ht tp://img168.imagevenue.com/loc412/th_78808_winkup0207k87_122_412lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=78808_winkup0207k87_122_412lo.jpg)ht tp://img154.imagevenue.com/loc471/th_78809_winkup0207k88_122_471lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=78809_winkup0207k88_122_471lo.jpg)credits to boys_paper

hiyuki
25-02-2007, 05:34 AM
Myojo 4.2007http://img170.imagevenue.com/loc144/th_52927_myojoapril2007K801_122_144lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=52927_myojoapril2007K801_122_144lo.j pg)http://img151.imagevenue.com/loc26/th_52929_myojoapril2007K802_122_26lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=52929_myojoapril2007K802_122_26lo.jp g)http://img22.imagevenue.com/loc274/th_52936_myojoapril2007K803_122_274lo.jpg (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=52936_myojoapril2007K803_122_274lo.j pg)http://img165.imagevenue.com/loc64/th_52942_myojoapril2007K804_122_64lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=52942_myojoapril2007K804_122_64lo.jp g)http://img159.imagevenue.com/loc76/th_53084_myojoapril2007K805_122_76lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=53084_myojoapril2007K805_122_76lo.jp g)http://img143.imagevenue.com/loc196/th_53090_myojoapril2007K806_122_196lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=53090_myojoapril2007K806_122_196lo.j pg)http://img22.imagevenue.com/loc175/th_53097_myojoapril2007K807_122_175lo.jpg (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=53097_myojoapril2007K807_122_175lo.j pg)

credits to boys_paper

kao_chan
21-06-2008, 08:37 PM
http://img88.imageshack.us/img88/2184/bookletitsmysoulregularvz7.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/2096/bookletitsmysoulregularhg0.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3870/eitodr4.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/1387/51vxhc9o0olss500am6.jpg
=>theo phong cách anime
http://img528.imageshack.us/img528/1969/winkupmay08kanjani9au3.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/7914/potatonov07kanjani3lk4.jpg
chừa 1 chỗ trống đó chi vậy K8? chờ Uchi về phải ko
phải có 8 ng` mới gọi là K8 chứ
nhất định Uchi phải trở về

Lexie
03-07-2008, 03:28 PM
[scans] myojo august 08
http://img356.imageshack.us/img356/6978/scan0017zl3.th.jpg (http://img356.imageshack.us/my.php?image=scan0017zl3.jpg)
http://img76.imageshack.us/img76/9709/scan0018eh0.th.jpg (http://img76.imageshack.us/my.php?image=scan0018eh0.jpg)
http://img356.imageshack.us/img356/5561/scan0019tp2.th.jpg (http://img356.imageshack.us/my.php?image=scan0019tp2.jpg)
http://img356.imageshack.us/img356/6189/scan0020fl7.th.jpg (http://img356.imageshack.us/my.php?image=scan0020fl7.jpg)
http://img356.imageshack.us/img356/462/scan0021il1.th.jpg (http://img356.imageshack.us/my.php?image=scan0021il1.jpg)

http://img55.imageshack.us/img55/880/scan0022tv3.th.jpg (http://img55.imageshack.us/my.php?image=scan0022tv3.jpg)
http://img387.imageshack.us/img387/3813/scan0023bf0.th.jpg (http://img387.imageshack.us/my.php?image=scan0023bf0.jpg)
-----------------------
credit to daffytan@LJ
reup by me

Lexie
10-07-2008, 05:31 PM
[scans] wink up august 08
http://img66.imageshack.us/img66/4906/k83ts7.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=k83ts7.jpg)
http://img530.imageshack.us/img530/3668/k86zv8.th.jpg (http://img530.imageshack.us/my.php?image=k86zv8.jpg)
http://img337.imageshack.us/img337/494/k87vc1.th.jpg (http://img337.imageshack.us/my.php?image=k87vc1.jpg)
http://img530.imageshack.us/img530/2218/k88ul6.th.jpg (http://img530.imageshack.us/my.php?image=k88ul6.jpg)
http://img337.imageshack.us/img337/5769/k89kp4.th.jpg (http://img337.imageshack.us/my.php?image=k89kp4.jpg)
--------------------------------
credit to boys_paper@LJ
reup by me

Lexie
20-07-2008, 04:41 PM
[scans] duet august 08

http://img139.imageshack.us/img139/1161/resizewizard1dn2.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1dn2.jpg)
http://img139.imageshack.us/img139/8600/resizewizard2no7.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2no7.jpg)
http://img182.imageshack.us/img182/9025/resizewizard3co3.th.jpg (http://img182.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3co3.jpg)
http://img182.imageshack.us/img182/702/resizewizard4qs5.th.jpg (http://img182.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4qs5.jpg)
http://img262.imageshack.us/img262/738/resizewizard5np6.th.jpg (http://img262.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5np6.jpg)
http://img246.imageshack.us/img246/6827/resizewizard6gx8.th.jpg (http://img246.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6gx8.jpg)
http://img530.imageshack.us/img530/1447/resizewizard7da7.th.jpg (http://img530.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7da7.jpg)
http://img530.imageshack.us/img530/6654/resizewizard8go0.th.jpg (http://img530.imageshack.us/my.php?image=resizewizard8go0.jpg)
http://img184.imageshack.us/img184/8830/resizewizard9od1.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=resizewizard9od1.jpg)
--------------------------
credit to dai-dasshou
reup by me

Lexie
07-08-2008, 11:24 PM
[scans] wink up september 08

http://img299.imageshack.us/img299/4079/resizewizard1it0.th.jpg (http://img299.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1it0.jpg)
http://img299.imageshack.us/img299/7237/resizewizard2ld0.th.jpg (http://img299.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2ld0.jpg)
http://img396.imageshack.us/img396/3112/resizewizard3wh2.th.jpg (http://img396.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3wh2.jpg)
http://img211.imageshack.us/img211/3134/resizewizard4vw8.th.jpg (http://img211.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4vw8.jpg)
http://img299.imageshack.us/img299/6916/resizewizard5hp5.th.jpg (http://img299.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5hp5.jpg)
http://img211.imageshack.us/img211/6825/resizewizard6ey5.th.jpg (http://img211.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6ey5.jpg)
http://img177.imageshack.us/img177/1762/resizewizard7kg1.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7kg1.jpg)
http://img401.imageshack.us/img401/2937/resizewizard8fg8.th.jpg (http://img401.imageshack.us/my.php?image=resizewizard8fg8.jpg)
http://img177.imageshack.us/img177/4782/resizewizard9eh2.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=resizewizard9eh2.jpg)
-------------
credit to boys_paper@LJ
reup by me

Lexie
18-03-2009, 01:01 PM
[scans] Calendar 2009-2010
http://img13.imageshack.us/img13/5176/resizewizard1.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1.jpg)http://img8.imageshack.us/img8/210/resizewizard2.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1.jpg)http://img11.imageshack.us/img11/1185/resizewizard3h.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3h.jpg)
http://img22.imageshack.us/img22/770/resizewizard4l.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4l.jpg)http://img8.imageshack.us/img8/1866/resizewizard5.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4l.jpg)http://img23.imageshack.us/img23/4710/resizewizard6.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6.jpg)
http://img13.imageshack.us/img13/8131/resizewizard7.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7.jpg)http://img8.imageshack.us/img8/9725/resizewizard8.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=resizewizard7.jpg)http://img11.imageshack.us/img11/4487/resizewizard9.th.jpg (http://img11.imageshack.us/my.php?image=resizewizard9.jpg)
http://img22.imageshack.us/img22/284/resizewizard10.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard10.jpg)http://img8.imageshack.us/img8/4853/resizewizard11.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard10.jpg)http://img23.imageshack.us/img23/5064/resizewizard12.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=resizewizard12.jpg)
http://img22.imageshack.us/img22/3033/resizewizard13.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard13.jpg)http://img10.imageshack.us/img10/6415/resizewizard14.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard13.jpg)http://img21.imageshack.us/img21/4998/resizewizard15.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=resizewizard15.jpg)
http://img15.imageshack.us/img15/862/resizewizard16.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=resizewizard16.jpg)http://img13.imageshack.us/img13/6642/resizewizard17.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=resizewizard16.jpg)http://img21.imageshack.us/img21/3826/resizewizard18.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=resizewizard18.jpg)
http://img22.imageshack.us/img22/6863/resizewizard19.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard19.jpg)http://img10.imageshack.us/img10/2489/resizewizard20.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=resizewizard19.jpg)http://img21.imageshack.us/img21/6920/resizewizard21e.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=resizewizard21e.jpg)
http://img15.imageshack.us/img15/4658/resizewizard22.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=resizewizard22.jpg)http://img13.imageshack.us/img13/2685/resizewizard23f.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=resizewizard22.jpg)http://img21.imageshack.us/img21/2108/resizewizard24.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=resizewizard24.jpg)
------------
credit to aoi-tori.org