PDA

View Full Version : Kinki Kids """o""" all picsosmir
18-11-2005, 01:10 AM
Hình ảnh về nhóm nì(cũng chôm từ Johnny T_T):
http://img453.imageshack.us/img453/6317/5462wi.jpg (http://imageshack.us)

http://img453.imageshack.us/img453/2209/kinki20in20australia20remixed3.jpg (http://imageshack.us)

http://img453.imageshack.us/img453/7664/kinki20kids2020jounetsu20pic4g.jpg (http://imageshack.us)

osmir
18-11-2005, 01:16 AM
http://img453.imageshack.us/img453/6052/kinki20junon2005202000200220re.jpg (http://imageshack.us)

http://img453.imageshack.us/img453/3459/5350hw.jpg (http://imageshack.us)

http://img453.imageshack.us/img453/5960/3141zz.jpg (http://imageshack.us)

http://img14.imageshack.us/img14/3620/3133kn.jpg (http://imageshack.us)

http://img453.imageshack.us/img453/2004/2098ss.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://johnnysentertainment.free.fr

osmir
13-01-2006, 08:35 PM
Hình của Kinki lúc babe nì^_____^.......Koichi đáng iu ghê gớm^^:
http://img70.imageshack.us/img70/474/koichi963jg8rs.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://johnnysentertainment.free.fr

osmir
13-01-2006, 08:39 PM
http://img70.imageshack.us/img70/8642/dtsuyoshi5rq4je.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=dtsuyoshi5rq4je.jpg) http://img70.imageshack.us/img70/8199/kkkwinkupjan0618rq.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=kkkwinkupjan0618rq.jpg) http://img70.imageshack.us/img70/491/kkkwinkupjan0627fn.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=kkkwinkupjan0627fn.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
13-01-2006, 08:44 PM
http://img70.imageshack.us/img70/9596/duet16cm2mx.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=duet16cm2mx.jpg) http://img70.imageshack.us/img70/567/duet25yz4uj.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=duet25yz4uj.jpg) http://img70.imageshack.us/img70/3913/duet33po3hb.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=duet33po3hb.jpg) http://img70.imageshack.us/img70/2766/duet47cv1wm.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=duet47cv1wm.jpg) http://img70.imageshack.us/img70/6347/duet58hn3ek.th.jpg (http://img70.imageshack.us/my.php?image=duet58hn3ek.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 12:59 AM
Hum.........đây là hình ảnh trong PV Garasu no Shonen nì^^(lấy trong Jdorama í^^)

http://img91.imageshack.us/img91/8232/vlcsnap28749ya.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/5894/vlcsnap28301lm.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/5935/vlcsnap27213hg.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/7554/vlcsnap27736yj.png (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:01 AM
http://img91.imageshack.us/img91/8901/vlcsnap31660di.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/7261/vlcsnap37163ye.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/7679/vlcsnap80229if.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/6403/vlcsnap72810fq.png (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:04 AM
http://img91.imageshack.us/img91/8720/vlcsnap78591of.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/9952/vlcsnap78993tp.png (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/6052/vlcsnap56313cg.png (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:08 AM
Còn đây là hình của Kinki^^:
http://img91.imageshack.us/img91/6725/tsuyoshi33ad8gg.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=tsuyoshi33ad8gg.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/1296/tsuyoshi44st0ws.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=tsuyoshi44st0ws.jpg)
http://img91.imageshack.us/img91/4288/koichi168je1ok.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=koichi168je1ok.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/1125/koichi414sb1tc.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=koichi414sb1tc.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:14 AM
http://img91.imageshack.us/img91/4418/koichi203gn2ia.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=koichi203gn2ia.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/9787/koichi838su6ca.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=koichi838su6ca.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/272/11162098006ay9lp.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=11162098006ay9lp.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/918/11162100394ur7gj.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=11162100394ur7gj.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:16 AM
http://img91.imageshack.us/img91/8308/koichi135pm7ba.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=koichi135pm7ba.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/7295/koichi1321dr3dh.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=koichi1321dr3dh.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:19 AM
http://img91.imageshack.us/img91/9392/kkkpopolojan0615nh.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/6307/kkkpopolojan0637mz.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/7155/kkkpopolojan0645dx.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/4129/kkkpopolojan0650iv.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/3694/kkkpopolojan0664hk.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/3249/kkkpopolojan0673ed.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/728/kkkpopolojan0685uv.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/8693/kinkikidssnowx3resize6gl.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:30 AM
http://img91.imageshack.us/img91/6310/tsuyo18tn3sx.jpg (http://imageshack.us) http://img91.imageshack.us/img91/4366/tsuyo22ee3fl.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/2249/tsuyo39sl2sg.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/8616/tsuyo41jh4wi.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:31 AM
http://img26.imageshack.us/img26/779/tsuyo51wg3lk.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/4908/tsuyo63pa2aw.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/377/tsuyo75nc7ci.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:36 AM
http://img26.imageshack.us/img26/8236/koichi13tx8qh.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/8493/koichi26dd5cx.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/7624/koichi33oe2qj.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/4381/koichi40ln3vv.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:38 AM
http://img26.imageshack.us/img26/2299/koichi58qg4pe.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/8715/koichi63ro1ee.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/9460/koichi76gv7yf.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:42 AM
http://img26.imageshack.us/img26/1466/tsuyoshi453wf4aq.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=tsuyoshi453wf4aq.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/1168/kinkikid010wi7ph.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=kinkikid010wi7ph.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/2751/k444hs0ic.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=k444hs0ic.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/3742/k436ju3qw.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=k436ju3qw.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/7748/domototsuyoshi028iu1gi.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=domototsuyoshi028iu1gi.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/6149/domototsuyoshi014jb8sp.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=domototsuyoshi014jb8sp.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:48 AM
http://img26.imageshack.us/img26/7402/domotokoichi024cs7hb.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=domotokoichi024cs7hb.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/4982/kawaiitsuyoshi7ml4wg.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=kawaiitsuyoshi7ml4wg.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/7406/koichi5jt2wq.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=koichi5jt2wq.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/7894/tsuyo56ci7sj.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=tsuyo56ci7sj.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/1640/tsuyo64pj9ti.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=tsuyo64pj9ti.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/5638/doggytsuyowallpaper6ho.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=doggytsuyowallpaper6ho.jpg)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:53 AM
http://img26.imageshack.us/img26/2985/kkktvdec15qq.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/4593/kkktvdec37zh.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/2346/kkktvdec28mr.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/7616/kkktvdec56ys.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/3151/kkktvdec47ox.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 01:56 AM
http://img26.imageshack.us/img26/1511/kkkoriconstyledec0517or.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/9003/kkkoriconstyledec05108hq.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/6039/kkkoriconstyledec0528lj.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/2131/kkkoriconstyledec0539wq.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 02:00 AM
http://img26.imageshack.us/img26/2045/kkkoriconstyledec0546vq.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/7927/kkkoriconstyledec0550cl.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/634/kkkoriconstyledec0568zb.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/3435/kkkoriconstyledec0576vf.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/7282/kkkoriconstyledec0592vz.jpg (http://imageshack.us) http://img26.imageshack.us/img26/1308/kkkoriconstyledec0580gu.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

osmir
26-01-2006, 02:01 AM
http://img26.imageshack.us/img26/1456/cooltsuyoshi8xz.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=cooltsuyoshi8xz.jpg) http://img26.imageshack.us/img26/4903/tsuyoshi23uy.jpg (http://imageshack.us)

Credit: http://jdorama.com

hiyuki
18-09-2006, 05:57 PM
Duet September 2006, Credits To Boys_Paper

http://img23.imagevenue.com/loc474/th_77114_digitalizar0016yk8xo0_123_474lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=77114_digitalizar0016yk8xo0_123_474l o.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc392/th_77116_digitalizar0017pb1ub8_123_392lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=77116_digitalizar0017pb1ub8_123_392l o.jpg)http://img11.imagevenue.com/loc449/th_77116_digitalizar0018hi4gz9_123_449lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=77116_digitalizar0018hi4gz9_123_449l o.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc312/th_77117_digitalizar0019wu8gk0_123_312lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=77117_digitalizar0019wu8gk0_123_312l o.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc437/th_77176_digitalizar0020vf0hg5_122_437lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=77176_digitalizar0020vf0hg5_122_437l o.jpg)http://img147.imagevenue.com/loc498/th_77177_digitalizar0021qg7oh2_122_498lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=77177_digitalizar0021qg7oh2_122_498l o.jpg)http://img138.imagevenue.com/loc425/th_77177_digitalizar0022tt1qc6_122_425lo.jpg (http://img138.imagevenue.com/img.php?image=77177_digitalizar0022tt1qc6_122_425l o.jpg)

hiyuki
11-11-2006, 06:53 PM
Popolo tháng 12 2006http://img130.imagevenue.com/loc579/th_42350_popolo200611koichi1_1_122_579lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=42350_popolo200611koichi1_1_122_579l o.jpg)http://img106.imagevenue.com/loc572/th_42357_popolo200611koichi2_1_122_572lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=42357_popolo200611koichi2_1_122_572l o.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc432/th_42362_popolo200611koichi4_1_122_432lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=42362_popolo200611koichi4_1_122_432l o.jpg)http://img28.imagevenue.com/loc377/th_42368_popolo200611koichi31_1_122_377lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=42368_popolo200611koichi31_1_122_377 lo.jpg)http://img137.imagevenue.com/loc314/th_42493_popolo200611tsuyoshi1_1_122_314lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=42493_popolo200611tsuyoshi1_1_122_31 4lo.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc474/th_42501_popolo200611tsuyoshi2_1_122_474lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=42501_popolo200611tsuyoshi2_1_122_47 4lo.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc346/th_42523_popolo200611tsuyoshi3_1_122_346lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=42523_popolo200611tsuyoshi3_1_122_34 6lo.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc317/th_42529_popolo200611tsuyoshi4_1_122_317lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=42529_popolo200611tsuyoshi4_1_122_31 7lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
17-11-2006, 10:07 PM
Duet tháng 12/2006

http://img130.imagevenue.com/loc567/th_72224_duet1206037bd0_122_567lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=72224_duet1206037bd0_122_567lo.jpg)h ttp://img164.imagevenue.com/loc366/th_72230_duet1206038nf9_122_366lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=72230_duet1206038nf9_122_366lo.jpg)h ttp://img137.imagevenue.com/loc437/th_72235_duet1206039or9_122_437lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=72235_duet1206039or9_122_437lo.jpg)h ttp://img41.imagevenue.com/loc494/th_72240_duet1206040gv5_122_494lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=72240_duet1206040gv5_122_494lo.jpg)http://img164.imagevenue.com/loc304/th_72338_duet1206041oj8_122_304lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=72338_duet1206041oj8_122_304lo.jpg)h ttp://img137.imagevenue.com/loc320/th_72344_duet1206042dh6_122_320lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=72344_duet1206042dh6_122_320lo.jpg)h ttp://img28.imagevenue.com/loc449/th_72352_duet1206043wy0_122_449lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=72352_duet1206043wy0_122_449lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
26-11-2006, 12:00 AM
Popolo tháng 1/2007http://img147.imagevenue.com/loc339/th_70243_popolo0107kk1_122_339lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=70243_popolo0107kk1_122_339lo.jpg)ht tp://img23.imagevenue.com/loc378/th_70250_popolo0107kk2_122_378lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=70250_popolo0107kk2_122_378lo.jpg)ht tp://img136.imagevenue.com/loc571/th_70259_popolo0107kk3_122_571lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=70259_popolo0107kk3_122_571lo.jpg)ht tp://img142.imagevenue.com/loc564/th_70265_popolo0107kk4_122_564lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=70265_popolo0107kk4_122_564lo.jpg)

http://img11.imagevenue.com/loc415/th_70311_popolo0107kk5_122_415lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=70311_popolo0107kk5_122_415lo.jpg)ht tp://img149.imagevenue.com/loc435/th_70318_popolo0107kk6_122_435lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=70318_popolo0107kk6_122_435lo.jpg)ht tp://img154.imagevenue.com/loc503/th_70324_popolo0107kk7_122_503lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=70324_popolo0107kk7_122_503lo.jpg)ht tp://img135.imagevenue.com/loc510/th_70331_popolo0107kk8_122_510lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=70331_popolo0107kk8_122_510lo.jpg)


credits to boys_paper

hiyuki
27-11-2006, 09:29 AM
Potato tháng 10/2006

http://img24.imagevenue.com/loc514/th_90696_kk01ug0_122_514lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=90696_kk01ug0_122_514lo.jpg)http://img154.imagevenue.com/loc464/th_90702_kk02ld4_122_464lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=90702_kk02ld4_122_464lo.jpg)http://img44.imagevenue.com/loc590/th_90707_kk03jv6_122_590lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=90707_kk03jv6_122_590lo.jpg)http://img153.imagevenue.com/loc379/th_90712_kk04ix5_122_379lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=90712_kk04ix5_122_379lo.jpg)

http://img163.imagevenue.com/loc400/th_90895_kk05ic7_122_400lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=90895_kk05ic7_122_400lo.jpg) http://img127.imagevenue.com/loc592/th_90941_kk06dm0_122_592lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=90941_kk06dm0_122_592lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
16-12-2006, 04:39 AM
Winkup tháng 1/2007

http://img169.imagevenue.com/loc528/th_14953_winkup200701kk01gl7_122_528lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=14953_winkup200701kk01gl7_122_528lo. jpg)http://img40.imagevenue.com/loc531/th_14955_winkup200701kk02ky6_122_531lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=14955_winkup200701kk02ky6_122_531lo. jpg)http://img125.imagevenue.com/loc554/th_14962_winkup200701kk03ut7_122_554lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=14962_winkup200701kk03ut7_122_554lo. jpg)http://img163.imagevenue.com/loc499/th_14970_winkup200701kk04bi8_122_499lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=14970_winkup200701kk04bi8_122_499lo. jpg)http://img43.imagevenue.com/loc546/th_15233_winkup200701kk05xa9_122_546lo.jpg (http://img43.imagevenue.com/img.php?image=15233_winkup200701kk05xa9_122_546lo. jpg)http://img161.imagevenue.com/loc380/th_15240_winkup200701kk06zm6_122_380lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=15240_winkup200701kk06zm6_122_380lo. jpg)http://img34.imagevenue.com/loc387/th_15247_winkup200701kk07ox9_122_387lo.jpg (http://img34.imagevenue.com/img.php?image=15247_winkup200701kk07ox9_122_387lo. jpg)http://img15.imagevenue.com/loc399/th_15257_winkup200701endlicheri0bu6_122_399lo.jpg (http://img15.imagevenue.com/img.php?image=15257_winkup200701endlicheri0bu6_122 _399lo.jpg)http://img44.imagevenue.com/loc450/th_15264_winkup200701endlicheri0ev8_122_450lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=15264_winkup200701endlicheri0ev8_122 _450lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
09-01-2007, 09:14 PM
Duet February 2007

http://img147.imagevenue.com/loc360/th_48210_img098_122_360lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=48210_img098_122_360lo.jpg)http://img137.imagevenue.com/loc514/th_48218_img099_122_514lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=48218_img099_122_514lo.jpg)http://img172.imagevenue.com/loc582/th_48224_img100_122_582lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=48224_img100_122_582lo.jpg)http://img12.imagevenue.com/loc394/th_48246_img101_122_394lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=48246_img101_122_394lo.jpg) http://img172.imagevenue.com/loc499/th_48404_img103_122_499lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=48404_img103_122_499lo.jpg) http://img14.imagevenue.com/loc396/th_48520_img1021_122_396lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=48520_img1021_122_396lo.jpg)

credits autumnjaide

hiyuki
25-01-2007, 06:48 AM
Winkup 2/2007


http://img130.imagevenue.com/loc321/th_79009_winkup0207kk1_122_321lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=79009_winkup0207kk1_122_321lo.jpg)ht tp://img31.imagevenue.com/loc409/th_79014_winkup0207kk2_122_409lo.jpg (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=79014_winkup0207kk2_122_409lo.jpg)ht tp://img130.imagevenue.com/loc489/th_79020_winkup0207kk3_122_489lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=79020_winkup0207kk3_122_489lo.jpg)


http://img25.imagevenue.com/loc562/th_79097_winkup0207kk4_122_562lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=79097_winkup0207kk4_122_562lo.jpg)ht tp://img24.imagevenue.com/loc439/th_79102_winkup0207kk5_122_439lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=79102_winkup0207kk5_122_439lo.jpg)ht tp://img172.imagevenue.com/loc371/th_79107_winkup0207kk6_122_371lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=79107_winkup0207kk6_122_371lo.jpg)

credits to boys_paper

Yume-san
31-01-2007, 12:34 AM
Aida mí cái này cũng lâu òi nhưng vẫn up lên vậy :D

Mí pic này nằm trong booklet của album Mirror - first solo album của Ko-chan ^^ phải nói là cực kì cực kì đẹp :x:x:gem21:http://img127.imagevenue.com/loc210/th_73974_1158441171815_122_210lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=73974_1158441171815_122_210lo.jpg)ht tp://img155.imagevenue.com/loc20/th_73979_1158441212447_122_20lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=73979_1158441212447_122_20lo.jpg)htt p://img173.imagevenue.com/loc115/th_73984_1158441289679_122_115lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=73984_1158441289679_122_115lo.jpg)

http://img101.imagevenue.com/loc138/th_73986_1158441336711_122_138lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=73986_1158441336711_122_138lo.jpg)ht tp://img28.imagevenue.com/loc273/th_74764_1158441434686_122_273lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=74764_1158441434686_122_273lo.jpg)ht tp://img168.imagevenue.com/loc75/th_73996_1158441400049_122_75lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=73996_1158441400049_122_75lo.jpg)
credit: JPH!P forum

Yume-san
31-01-2007, 12:35 AM
http://img155.imagevenue.com/loc154/th_74772_1158441516658_122_154lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=74772_1158441516658_122_154lo.jpg)ht tp://img107.imagevenue.com/loc60/th_74770_1158441467700_122_60lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=74770_1158441467700_122_60lo.jpg)htt p://img153.imagevenue.com/loc247/th_74779_1158441546806_122_247lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=74779_1158441546806_122_247lo.jpg)

http://img159.imagevenue.com/loc138/th_74789_1158441619313_122_138lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=74789_1158441619313_122_138lo.jpg)ht tp://img111.imagevenue.com/loc254/th_74784_1158441578514_122_254lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=74784_1158441578514_122_254lo.jpg)
credit:JPH!P forum

Yume-san
31-01-2007, 12:37 AM
http://img135.imagevenue.com/loc249/th_74798_1158441674478_122_249lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=74798_1158441674478_122_249lo.jpg)ht tp://img134.imagevenue.com/loc178/th_74803_1158441708326_122_178lo.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=74803_1158441708326_122_178lo.jpg)ht tp://img143.imagevenue.com/loc201/th_74808_1158441748183_122_201lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=74808_1158441748183_122_201lo.jpg)

http://img160.imagevenue.com/loc11/th_74812_1158442079580_122_11lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=74812_1158442079580_122_11lo.jpg)htt p://img163.imagevenue.com/loc266/th_75325_1158442159111_122_266lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=75325_1158442159111_122_266lo.jpg)ht tp://img103.imagevenue.com/loc121/th_75323_1158442122694_122_121lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=75323_1158442122694_122_121lo.jpg)
credit:JPH!P forum

Yume-san
31-01-2007, 12:41 AM
http://img130.imagevenue.com/loc172/th_75331_1158442193311_122_172lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=75331_1158442193311_122_172lo.jpg)ht tp://img134.imagevenue.com/loc248/th_75335_1158442227306_122_248lo.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=75335_1158442227306_122_248lo.jpg)ht tp://img142.imagevenue.com/loc237/th_75340_1158442262747_122_237lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=75340_1158442262747_122_237lo.jpg)

http://img164.imagevenue.com/loc133/th_75363_1158442639521_122_133lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=75363_1158442639521_122_133lo.jpg)ht tp://img107.imagevenue.com/loc145/th_75345_1158442307052_122_145lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=75345_1158442307052_122_145lo.jpg)ht tp://img28.imagevenue.com/loc21/th_75368_1158442705444_122_21lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=75368_1158442705444_122_21lo.jpg)
credit:JPH!P forum

Yume-san
31-01-2007, 12:43 AM
http://img132.imagevenue.com/loc181/th_75376_1158442744347_122_181lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=75376_1158442744347_122_181lo.jpg)ht tp://img106.imagevenue.com/loc148/th_75865_1158442833867_122_148lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=75865_1158442833867_122_148lo.jpg)ht tp://img140.imagevenue.com/loc264/th_75381_1158442781893_122_264lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=75381_1158442781893_122_264lo.jpg)

http://img175.imagevenue.com/loc197/th_75871_1158442915050_122_197lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=75871_1158442915050_122_197lo.jpg)ht tp://img155.imagevenue.com/loc80/th_75866_1158442873989_122_80lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=75866_1158442873989_122_80lo.jpg)htt p://img174.imagevenue.com/loc94/th_75874_1158442967738_122_94lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=75874_1158442967738_122_94lo.jpg)
credit:JPH!P forum

Yume-san
31-01-2007, 12:49 AM
http://img174.imagevenue.com/loc225/th_75875_1158443023874_122_225lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=75875_1158443023874_122_225lo.jpg)ht tp://img104.imagevenue.com/loc155/th_75876_1158443065964_122_155lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=75876_1158443065964_122_155lo.jpg)ht tp://img171.imagevenue.com/loc171/th_75881_1158443102390_122_171lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=75881_1158443102390_122_171lo.jpg)

http://img103.imagevenue.com/loc100/th_75883_1158443154738_122_100lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=75883_1158443154738_122_100lo.jpg)ht tp://img14.imagevenue.com/loc127/th_75884_1158443229061_122_127lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=75884_1158443229061_122_127lo.jpg)ht tp://img132.imagevenue.com/loc171/th_75892_1158443346512_122_171lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=75892_1158443346512_122_171lo.jpg)
credit:JPH!P forum

Markus
31-01-2007, 09:57 AM
Chèn ơi yume nhờ cái này mà thuốc chuột được tui đó. ... giờ tui cúm cả mình mẩy rồi này ...:gem20:
người đâu lụm ra cái nét quý phái từ trong máu thế này.....

Yume-san
31-01-2007, 08:11 PM
Tiếp tục pics của Koichi nè (sorry vì máy Yu ảnh Ko-chan là nhìu nhất ^^)
Lần này hơi bị "thập cẩm" , mới cũ lẫn lộn , nhưng mà đều rất xinh , rất kute , ko hổ danh Ko-chan "prince" :gem21:
http://img17.imagevenue.com/loc118/th_42956_Baseball_122_118lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=42956_Baseball_122_118lo.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc238/th_42969_domotokoichi024cs7hb_122_238lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=42969_domotokoichi024cs7hb_122_238lo .jpg)http://img34.imagevenue.com/loc185/th_42974_image_2587_122_185lo.jpg (http://img34.imagevenue.com/img.php?image=42974_image_2587_122_185lo.jpg)

http://img153.imagevenue.com/loc212/th_42979_koichi135pm7ba_122_212lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=42979_koichi135pm7ba_122_212lo.jpg)h ttp://img40.imagevenue.com/loc242/th_42984_koichi168je1ok_122_242lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=42984_koichi168je1ok_122_242lo.jpg)h ttp://img106.imagevenue.com/loc132/th_42989_koichi1321dr3dh_122_132lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=42989_koichi1321dr3dh_122_132lo.jpg)
credit: jdorama

@Mark: khỏi cần bà khen , Ko-chan của tui đẹp sẵn gòi , "Prince " của tui mà lị :gem21:

Yume-san
31-01-2007, 08:14 PM
http://img104.imagevenue.com/loc261/th_45507_Checkered3DBoxes_122_261lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=45507_Checkered3DBoxes_122_261lo.jpg )http://img174.imagevenue.com/loc36/th_45902_Puppies_122_36lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=45902_Puppies_122_36lo.jpg)

http://img148.imagevenue.com/loc165/th_45529_Lily_122_165lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=45529_Lily_122_165lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc99/th_45534_ParellelWorld_122_99lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=45534_ParellelWorld_122_99lo.jpg)

Yume-san
31-01-2007, 08:19 PM
http://img106.imagevenue.com/loc158/th_45913_TheSilentMajority_122_158lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=45913_TheSilentMajority_122_158lo.jp g)http://img156.imagevenue.com/loc166/th_45914_tvguide0612_11_1_122_166lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=45914_tvguide0612_11_1_122_166lo.jpg )http://img111.imagevenue.com/loc240/th_45918_WhiteKitty_122_240lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=45918_WhiteKitty_122_240lo.jpg)

http://img103.imagevenue.com/loc161/th_45521_Koichi_5_122_161lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=45521_Koichi_5_122_161lo.jpg)http://img106.imagevenue.com/loc27/th_42968_CopyofCopyofb45153159_122_27lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=42968_CopyofCopyofb45153159_122_27lo .jpg)http://img23.imagevenue.com/loc42/th_45897_Koichi_1_122_42lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=45897_Koichi_1_122_42lo.jpg)
credit:jdorama

Yume-san
31-01-2007, 08:23 PM
http://img23.imagevenue.com/loc40/th_45513_FilmFiestaPose_122_40lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=45513_FilmFiestaPose_122_40lo.jpg)ht tp://img102.imagevenue.com/loc104/th_45518_FilmFiestaSmile_122_104lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=45518_FilmFiestaSmile_122_104lo.jpg) http://img41.imagevenue.com/loc10/th_42963_Cellphone_122_10lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=42963_Cellphone_122_10lo.jpg)

http://img106.imagevenue.com/loc273/th_45522_KoichiEndlessShockKawaiiPose_122_273lo.jp g (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=45522_KoichiEndlessShockKawaiiPose_1 22_273lo.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc203/th_45522_KoichiKawaiiSmile_122_203lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=45522_KoichiKawaiiSmile_122_203lo.jp g)http://img139.imagevenue.com/loc76/th_45523_koichiwithspects_122_76lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=45523_koichiwithspects_122_76lo.jpg)
credit: jdorama
Ui Ko-chan Ko-chan Ko-chan cười xinh thế , cute thế ,:gem21: :gem21: người đâu mà cười "chết người" ah , hem thể tin đc là Ko-chan iu quí đã 28 t gòi:gem9: , người đâu mà cười trông như thiên thần ah , iu quá cơ :gem20:

Yume-san
31-01-2007, 08:24 PM
http://img171.imagevenue.com/loc156/th_45528_KuroiNeko_122_156lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=45528_KuroiNeko_122_156lo.jpg)http://img111.imagevenue.com/loc209/th_45908_ShiroiNeko_122_209lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=45908_ShiroiNeko_122_209lo.jpg)http://img167.imagevenue.com/loc245/th_42973_duet0501_07_1_122_245lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=42973_duet0501_07_1_122_245lo.jpg)ht tp://img133.imagevenue.com/loc91/th_45903_Roses_122_91lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=45903_Roses_122_91lo.jpg)
credit: jdorama

Yume-san
31-01-2007, 09:44 PM
Popolo (tháng mấy hem nhớ ^^)

http://img173.imagevenue.com/loc30/th_48632_popolo0jr4_122_30lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=48632_popolo0jr4_122_30lo.jpg)http://img168.imagevenue.com/loc234/th_48633_popolo0yo5_122_234lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=48633_popolo0yo5_122_234lo.jpg)http://img15.imagevenue.com/loc73/th_48636_popolo3zo9_122_73lo.jpg (http://img15.imagevenue.com/img.php?image=48636_popolo3zo9_122_73lo.jpg)

http://img102.imagevenue.com/loc17/th_48635_popolo1pq6_122_17lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=48635_popolo1pq6_122_17lo.jpg)http://img141.imagevenue.com/loc62/th_48649_popolola4_122_62lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=48649_popolola4_122_62lo.jpg)
credit: sorry I can't remember but thanks for all!

Yume-san
31-01-2007, 09:54 PM
Dạo nì ảnh khan hiếm ( hay là tại Yu kím ko ra ???) TT_________TT đành post ảnh cũ lên vậy TT__________________________TT

Winkup 09/2006

http://img157.imagevenue.com/loc49/th_51458_winkup20060901kx1_122_49lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=51458_winkup20060901kx1_122_49lo.jpg )http://img11.imagevenue.com/loc28/th_51463_winkup20060902yx3_122_28lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=51463_winkup20060902yx3_122_28lo.jpg )http://img28.imagevenue.com/loc207/th_51477_winkup20060905zd3_122_207lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=51477_winkup20060905zd3_122_207lo.jp g)http://img172.imagevenue.com/loc267/th_51481_winkup20060906fc7_122_267lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=51481_winkup20060906fc7_122_267lo.jp g)

http://img13.imagevenue.com/loc272/th_51467_winkup20060903cy9_122_272lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=51467_winkup20060903cy9_122_272lo.jp g)http://img149.imagevenue.com/loc249/th_51472_winkup20060904ab2_122_249lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=51472_winkup20060904ab2_122_249lo.jp g)http://img107.imagevenue.com/loc217/th_51492_winkup20060909nw3_122_217lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=51492_winkup20060909nw3_122_217lo.jp g)http://img111.imagevenue.com/loc139/th_51482_winkup20060907fe6_122_139lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=51482_winkup20060907fe6_122_139lo.jp g)http://img11.imagevenue.com/loc137/th_51487_winkup20060908be2_122_137lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=51487_winkup20060908be2_122_137lo.jp g)
credit: sorry I can't remember but thanks for all!

Yume-san
31-01-2007, 10:03 PM
Popolo 10/2006

http://img5.imagevenue.com/loc214/th_52113_popolo20061001ue3_122_214lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=52113_popolo20061001ue3_122_214lo.jp g)http://img41.imagevenue.com/loc171/th_52113_popolo20061002zt1_122_171lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=52113_popolo20061002zt1_122_171lo.jp g)

http://img144.imagevenue.com/loc68/th_52118_popolo20061004jg7_122_68lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=52118_popolo20061004jg7_122_68lo.jpg )http://img152.imagevenue.com/loc184/th_52123_popolo20061006br5_122_184lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=52123_popolo20061006br5_122_184lo.jp g)http://img103.imagevenue.com/loc214/th_52127_popolo20061007bw6_122_214lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=52127_popolo20061007bw6_122_214lo.jp g)
credit: sorry I can't remember but thanks for all!

Yume-san
31-01-2007, 10:10 PM
Oricon Style 07/2006http://img164.imagevenue.com/loc250/th_52544_oriconstyle2006072401by4_122_250lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=52544_oriconstyle2006072401by4_122_2 50lo.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc74/th_52548_oriconstyle2006072402bg7_122_74lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=52548_oriconstyle2006072402bg7_122_7 4lo.jpg)http://img37.imagevenue.com/loc256/th_52553_oriconstyle2006072403lb3_122_256lo.jpg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=52553_oriconstyle2006072403lb3_122_2 56lo.jpg)

http://img166.imagevenue.com/loc29/th_52557_oriconstyle2006072404qt6_122_29lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=52557_oriconstyle2006072404qt6_122_2 9lo.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc233/th_52562_oriconstyle2006072405bg9_122_233lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=52562_oriconstyle2006072405bg9_122_2 33lo.jpg)

credit: sorry I can't remember but thanks for all!

Yume-san
01-02-2007, 12:28 AM
Bài cuối cùng của ngày hôm nay , kết thúc bằng loạt pics của Tsuyo-kun ^^

http://img111.imagevenue.com/loc197/th_53265_20060810pr8_122_197lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=53265_20060810pr8_122_197lo.jpg)http ://img174.imagevenue.com/loc170/th_53269_20060811hw7_122_170lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=53269_20060811hw7_122_170lo.jpg)http ://img165.imagevenue.com/loc196/th_53270_2006080802yu8_122_196lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=53270_2006080802yu8_122_196lo.jpg)

http://img126.imagevenue.com/loc130/th_53280_qrankvol1402th0_122_130lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=53280_qrankvol1402th0_122_130lo.jpg) http://img171.imagevenue.com/loc241/th_53284_qrankvol1403ol9_122_241lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=53284_qrankvol1403ol9_122_241lo.jpg) http://img126.imagevenue.com/loc259/th_53275_qrankvol1401vk6_122_259lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=53275_qrankvol1401vk6_122_259lo.jpg)

http://img21.imagevenue.com/loc40/th_53286_qrankvol1404bl2_122_40lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=53286_qrankvol1404bl2_122_40lo.jpg)h ttp://img160.imagevenue.com/loc41/th_53290_qrankvol1405sn2_122_41lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=53290_qrankvol1405sn2_122_41lo.jpg)h ttp://img5.imagevenue.com/loc205/th_53295_qrankvol1406ak7_122_205lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=53295_qrankvol1406ak7_122_205lo.jpg)
credit: Sorry I can't remember but thanks for all!


OYASUMI NASAI !!!!

Markus
01-02-2007, 12:41 PM
:gem9: yu chan chăm post bài ghê, ủng hộ ủng hộ .... một tràng pháo tay ...
:gem21: lão tsu hay làm trò ghê nhỉ ??? lão koi thì hổng thấy ... chả biết ổng làm trò tếu cỡ nào ... lão này hơi bị nghiêm .... nhưng lúc cười thì hiền phết ...
:gem20: cái mỏ tsu vểnh vểnh iu iu ghê ...
:gem34: khoái 2 chả cười ....:gem9: rảnh tui post hộ yu chan nhen

Yume-san
06-02-2007, 09:48 PM
Popolo 02/2007


http://img45.imagevenue.com/loc51/th_69469_popolo070208te1_122_51lo.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=69469_popolo070208te1_122_51lo.jpg)h ttp://img103.imagevenue.com/loc215/th_69476_popolo070207yb9_122_215lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=69476_popolo070207yb9_122_215lo.jpg) http://img166.imagevenue.com/loc212/th_69484_popolo070206sy5_122_212lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=69484_popolo070206sy5_122_212lo.jpg) http://img13.imagevenue.com/loc162/th_69490_popolo070205mj3_122_162lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=69490_popolo070205mj3_122_162lo.jpg)
http://img13.imagevenue.com/loc57/th_69496_popolo070204wy6_122_57lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=69496_popolo070204wy6_122_57lo.jpg)h ttp://img143.imagevenue.com/loc270/th_69502_popolo070203oc0_122_270lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=69502_popolo070203oc0_122_270lo.jpg) http://img124.imagevenue.com/loc260/th_69508_popolo070202zi4_122_260lo.jpg (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=69508_popolo070202zi4_122_260lo.jpg) http://img13.imagevenue.com/loc113/th_69514_popolo070201bb4_122_113lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=69514_popolo070201bb4_122_113lo.jpg)
credit: kimurafan / la creme d'asie forum

Yume-san
06-02-2007, 10:53 PM
Potato 02/2007

http://img40.imagevenue.com/loc240/th_38091_potato070201ha8_122_240lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=38091_potato070201ha8_122_240lo.jpg) http://img154.imagevenue.com/loc169/th_73385_000a7d28_122_169lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=73385_000a7d28_122_169lo.jpg)http://img141.imagevenue.com/loc171/th_73405_000aa5ts_122_171lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=73405_000aa5ts_122_171lo.jpg)http://img148.imagevenue.com/loc11/th_73398_000a84gc_122_11lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=73398_000a84gc_122_11lo.jpg)
http://img41.imagevenue.com/loc198/th_73412_000abh5q_122_198lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=73412_000abh5q_122_198lo.jpg)http://img133.imagevenue.com/loc33/th_73419_000acg8b_122_33lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=73419_000acg8b_122_33lo.jpg) http://img126.imagevenue.com/loc169/th_38096_potato070206yv7_122_169lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=38096_potato070206yv7_122_169lo.jpg)

Yume-san
08-02-2007, 08:29 PM
(next)
http://img139.imagevenue.com/loc261/th_73426_000ad399_122_261lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=73426_000ad399_122_261lo.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc209/th_73433_000aepc2_122_209lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=73433_000aepc2_122_209lo.jpg)http://img41.imagevenue.com/loc161/th_73435_000af568_122_161lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=73435_000af568_122_161lo.jpg)http://img149.imagevenue.com/loc150/th_73442_000agw0p_122_150lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=73442_000agw0p_122_150lo.jpg)
credit: autumnjaide / boys_paper

Tsuyo-kun , kawaii smile !!!!!!!!! :beauty:

Yume-san
08-02-2007, 08:56 PM
Một số pics xưa rất xưa nhưng cực kì dễ thương :gem9: :gem21:
Hùi đó Ko-chan iu và Tsuyo-kun mới có 17t trông còn ngố ngố và dễ thương kinh khủng ạ , iu quá đi mất :gem21: :gem21:

Photobook 1996http://img44.imagevenue.com/loc71/th_38762_96book01la2_122_71lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=38762_96book01la2_122_71lo.jpg)http://img175.imagevenue.com/loc13/th_38768_96book02ql1_122_13lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=38768_96book02ql1_122_13lo.jpg)
http://img130.imagevenue.com/loc264/th_38769_96book03bn4_122_264lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=38769_96book03bn4_122_264lo.jpg)http ://img145.imagevenue.com/loc8/th_38773_96book04ki9_122_8lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=38773_96book04ki9_122_8lo.jpg)http://img41.imagevenue.com/loc253/th_38779_96book25ii8_122_253lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=38779_96book25ii8_122_253lo.jpg)http ://img160.imagevenue.com/loc117/th_38784_96book26hp7_122_117lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=38784_96book26hp7_122_117lo.jpg)

Yume-san
08-02-2007, 09:03 PM
http://img166.imagevenue.com/loc106/th_38794_96book05xa6_122_106lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=38794_96book05xa6_122_106lo.jpg)http ://img40.imagevenue.com/loc49/th_38799_96book06px8_122_49lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=38799_96book06px8_122_49lo.jpg)http://img163.imagevenue.com/loc63/th_39792_96book11cd5_122_63lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=39792_96book11cd5_122_63lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc249/th_39797_96book12tl7_122_249lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=39797_96book12tl7_122_249lo.jpg)
http://img163.imagevenue.com/loc140/th_39776_96book07ts9_122_140lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=39776_96book07ts9_122_140lo.jpg)http ://img170.imagevenue.com/loc70/th_39781_96book08il8_122_70lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=39781_96book08il8_122_70lo.jpg)http://img163.imagevenue.com/loc146/th_39782_96book09gl8_122_146lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=39782_96book09gl8_122_146lo.jpg)http ://img13.imagevenue.com/loc169/th_39787_96book10la2_122_169lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=39787_96book10la2_122_169lo.jpg)

Yume-san
08-02-2007, 09:08 PM
http://img130.imagevenue.com/loc121/th_39803_96book14tu3_122_121lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=39803_96book14tu3_122_121lo.jpg)http ://img101.imagevenue.com/loc111/th_39802_96book13bg5_122_111lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=39802_96book13bg5_122_111lo.jpg)http ://img145.imagevenue.com/loc163/th_39808_96book15fm2_122_163lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=39808_96book15fm2_122_163lo.jpg)http ://img145.imagevenue.com/loc169/th_39819_96book16jc7_122_169lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=39819_96book16jc7_122_169lo.jpg)
http://img172.imagevenue.com/loc146/th_40211_96book17io6_122_146lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=40211_96book17io6_122_146lo.jpg)http ://img11.imagevenue.com/loc214/th_40212_96book18tv6_122_214lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=40212_96book18tv6_122_214lo.jpg)http ://img14.imagevenue.com/loc219/th_40216_96book19xz0_122_219lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=40216_96book19xz0_122_219lo.jpg)http ://img153.imagevenue.com/loc87/th_40221_96book20ys2_122_87lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=40221_96book20ys2_122_87lo.jpg)

Yume-san
08-02-2007, 09:13 PM
http://img156.imagevenue.com/loc38/th_40226_96book21qf3_122_38lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=40226_96book21qf3_122_38lo.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc233/th_40231_96book22wz4_122_233lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=40231_96book22wz4_122_233lo.jpg)http ://img164.imagevenue.com/loc96/th_40239_96book23tu1_122_96lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=40239_96book23tu1_122_96lo.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc274/th_40248_96book24fb1_122_274lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=40248_96book24fb1_122_274lo.jpg)
credit: kimurafan / la creme d'asie

Yume-san
08-02-2007, 11:13 PM
Myojo 02/2007http://img106.imagevenue.com/loc259/th_47676_myojo0702kk01ee8_122_259lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=47676_myojo0702kk01ee8_122_259lo.jpg )http://img134.imagevenue.com/loc47/th_47686_myojo0702kk03vz7_122_47lo.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=47686_myojo0702kk03vz7_122_47lo.jpg) http://img160.imagevenue.com/loc132/th_47680_myojo0702kk02zi6_122_132lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=47680_myojo0702kk02zi6_122_132lo.jpg )
http://img156.imagevenue.com/loc149/th_47696_myojo0702kk05nt8_122_149lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=47696_myojo0702kk05nt8_122_149lo.jpg )http://img169.imagevenue.com/loc190/th_47694_myojo0702kk04ns1_122_190lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=47694_myojo0702kk04ns1_122_190lo.jpg )http://img173.imagevenue.com/loc264/th_47706_myojo0702kk07ao6_122_264lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=47706_myojo0702kk07ao6_122_264lo.jpg )http://img162.imagevenue.com/loc230/th_47701_myojo0702kk06bf3_122_230lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=47701_myojo0702kk06bf3_122_230lo.jpg )
credit:kimurafan / la creme d'asie

Markus
12-02-2007, 02:59 PM
http://img156.imagevenue.com/loc38/th_40226_96book21qf3_122_38lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=40226_96book21qf3_122_38lo.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc233/th_40231_96book22wz4_122_233lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=40231_96book22wz4_122_233lo.jpg)http ://img164.imagevenue.com/loc96/th_40239_96book23tu1_122_96lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=40239_96book23tu1_122_96lo.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc274/th_40248_96book24fb1_122_274lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=40248_96book24fb1_122_274lo.jpg)
credit: kimurafan / la creme d'asie
:gem43(1): chậc hình này giống để ... bàn thờ quá yu chan , hồi xưa lão tsu ốm thế kô biết :gem21: lão koi thì hay cười mà kô có nét bạch mã hoàng tử bằng bây giờ ...
lão tsu càng lớn càng ngố ra à

hiyuki
12-02-2007, 05:18 PM
Duet 3/2007

http://img17.imagevenue.com/loc26/th_71724_duet_03_2007_kk1_122_26lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=71724_duet_03_2007_kk1_122_26lo.jpg) http://img155.imagevenue.com/loc22/th_71733_duet_03_2007_kk2_122_22lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=71733_duet_03_2007_kk2_122_22lo.jpg) http://img153.imagevenue.com/loc100/th_71741_duet_03_2007_kk3_122_100lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=71741_duet_03_2007_kk3_122_100lo.jpg )http://img5.imagevenue.com/loc27/th_71750_duet_03_2007_kk4_122_27lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=71750_duet_03_2007_kk4_122_27lo.jpg)http://img147.imagevenue.com/loc171/th_71969_duet_03_2007_kk5_122_171lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=71969_duet_03_2007_kk5_122_171lo.jpg )http://img21.imagevenue.com/loc214/th_71977_duet_03_2007_kk6_122_214lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=71977_duet_03_2007_kk6_122_214lo.jpg )http://img163.imagevenue.com/loc38/th_71985_duet_03_2007_kk7_122_38lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=71985_duet_03_2007_kk7_122_38lo.jpg)


credits to boys_paper

hiyuki
12-02-2007, 05:25 PM
Oricon Style 2/19 Endlicheri

http://img165.imagevenue.com/loc233/th_72170_060219OS1_122_233lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=72170_060219OS1_122_233lo.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc110/th_72175_060219OS2_122_110lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=72175_060219OS2_122_110lo.jpg)http://img106.imagevenue.com/loc103/th_72180_060219OS4_122_103lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=72180_060219OS4_122_103lo.jpg)http://img158.imagevenue.com/loc41/th_72182_060219OS3_122_41lo.jpg (http://img158.imagevenue.com/img.php?image=72182_060219OS3_122_41lo.jpg)


http://img124.imagevenue.com/loc171/th_72359_060219OS5_122_171lo.jpg (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=72359_060219OS5_122_171lo.jpg)http://img149.imagevenue.com/loc6/th_72365_060219OS6_122_6lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=72365_060219OS6_122_6lo.jpg)http://img163.imagevenue.com/loc56/th_72370_060219OS7_122_56lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=72370_060219OS7_122_56lo.jpg)

credits to boys_paper

Markus
16-02-2007, 08:52 PM
^^ đẹp trai quá, lé hết cả mắt rồi đây ...

Yume-san
20-02-2007, 09:07 PM
Winkup 03/2007
Có lâu rùi nhưng mạng khìn khìn nên hôm nay mới up đc :D

http://img172.imagevenue.com/loc275/th_65577_Loze_WinkUp0307_01_122_275lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=65577_Loze_WinkUp0307_01_122_275lo.j pg)http://img17.imagevenue.com/loc48/th_65588_Loze_WinkUp0307_02_122_48lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=65588_Loze_WinkUp0307_02_122_48lo.jp g)http://img106.imagevenue.com/loc253/th_65603_Loze_WinkUp0307_03_122_253lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=65603_Loze_WinkUp0307_03_122_253lo.j pg)

http://img161.imagevenue.com/loc217/th_73408_Loze_WinkUp0307_04_122_217lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=73408_Loze_WinkUp0307_04_122_217lo.j pg)http://img103.imagevenue.com/loc237/th_73423_Loze_WinkUp0307_05_122_237lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=73423_Loze_WinkUp0307_05_122_237lo.j pg)http://img137.imagevenue.com/loc190/th_73434_Loze_WinkUp0307_06_122_190lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=73434_Loze_WinkUp0307_06_122_190lo.j pg)

http://img107.imagevenue.com/loc47/th_75930_Loze_WinkUp0307_07_122_47lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=75930_Loze_WinkUp0307_07_122_47lo.jp g)http://img45.imagevenue.com/loc271/th_75942_Loze_WinkUp0307_08_122_271lo.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=75942_Loze_WinkUp0307_08_122_271lo.j pg)http://img140.imagevenue.com/loc237/th_75958_Loze_WinkUp0307_09_122_237lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=75958_Loze_WinkUp0307_09_122_237lo.j pg)
Credit: boys_paper

Markus
21-02-2007, 12:18 PM
^^ yu chăm sưu tập dữ ... mấy lão lên báo liên tục nhỉ ... a dạo hôm qua thấy yes có bán cái book lão ko live in hk ấy, mới phát hành thôi ... mà tui hổng thik hình live tí nào ... chả rõ mặt ai cả ... nhất là mấy pic chụp vào đêm ...

Yume-san
21-02-2007, 07:21 PM
Topstage 01/2007
Cũng ko phải mới nhưng nhìn Ko-chan rất cute nên up lên ^^

http://img137.imagevenue.com/loc236/th_56508_topstage0701_01_1_122_236lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=56508_topstage0701_01_1_122_236lo.jp g)http://img162.imagevenue.com/loc169/th_56513_topstage0701_02_1_122_169lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=56513_topstage0701_02_1_122_169lo.jp g)http://img173.imagevenue.com/loc141/th_56517_topstage0701_03_1_122_141lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=56517_topstage0701_03_1_122_141lo.jp g)

http://img127.imagevenue.com/loc244/th_56518_topstage0701_04_1_122_244lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=56518_topstage0701_04_1_122_244lo.jp g)http://img175.imagevenue.com/loc184/th_56528_topstage0701_05_1_122_184lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=56528_topstage0701_05_1_122_184lo.jp g)http://img106.imagevenue.com/loc270/th_56529_topstage0701_06_1_122_270lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=56529_topstage0701_06_1_122_270lo.jp g)
credit: la creme d'asie

Yume-san
21-02-2007, 07:29 PM
Topstage 02/2007


http://img9.imagevenue.com/loc238/th_57500_topstage0702_01_1_122_238lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=57500_topstage0702_01_1_122_238lo.jp g)http://img169.imagevenue.com/loc103/th_57506_topstage0702_02_1_122_103lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=57506_topstage0702_02_1_122_103lo.jp g)http://img125.imagevenue.com/loc43/th_57507_topstage0702_03_1_122_43lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=57507_topstage0702_03_1_122_43lo.jpg )

http://img150.imagevenue.com/loc108/th_57519_topstage0702_07_1_122_108lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=57519_topstage0702_07_1_122_108lo.jp g)http://img168.imagevenue.com/loc245/th_57518_topstage0702_06_1_122_245lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=57518_topstage0702_06_1_122_245lo.jp g)http://img162.imagevenue.com/loc38/th_57524_topstage0702_08_1_122_38lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=57524_topstage0702_08_1_122_38lo.jpg )

http://img171.imagevenue.com/loc186/th_57517_topstage0702_05_1_122_186lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=57517_topstage0702_05_1_122_186lo.jp g)http://img151.imagevenue.com/loc57/th_57512_topstage0702_04_1_122_57lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=57512_topstage0702_04_1_122_57lo.jpg )http://img130.imagevenue.com/loc35/th_57530_topstage0702_09_1_122_35lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=57530_topstage0702_09_1_122_35lo.jpg )
credit: la creme d'asie

Yume-san
21-02-2007, 07:59 PM
Còn nốt hôm nay rảnh rỗi tranh thủ post thêm một số pics ^^

Sau đây là loạt pics trong thời gian diễn ra H-Concerthttp://img107.imagevenue.com/loc23/th_59040_HCON_00_1_122_23lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=59040_HCON_00_1_122_23lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc47/th_59041_HCON_01_1_122_47lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=59041_HCON_01_1_122_47lo.jpg)http://img163.imagevenue.com/loc38/th_59046_HCON_02_1_122_38lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=59046_HCON_02_1_122_38lo.jpg)

http://img169.imagevenue.com/loc214/th_59051_HCON_03_1_122_214lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=59051_HCON_03_1_122_214lo.jpg)http://img140.imagevenue.com/loc242/th_59052_HCON_04_1_122_242lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=59052_HCON_04_1_122_242lo.jpg)http://img137.imagevenue.com/loc163/th_59057_HCON_05_1_122_163lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=59057_HCON_05_1_122_163lo.jpg)
credit: la creme d'asie

Yume-san
21-02-2007, 08:10 PM
(next)

http://img150.imagevenue.com/loc33/th_59990_HCON_06_1_122_33lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=59990_HCON_06_1_122_33lo.jpg)http://img45.imagevenue.com/loc154/th_59995_HCON_07_1_122_154lo.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=59995_HCON_07_1_122_154lo.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc41/th_59999_HCON_08_1_122_41lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=59999_HCON_08_1_122_41lo.jpg)

http://img172.imagevenue.com/loc135/th_60014_HCON_11_1_122_135lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=60014_HCON_11_1_122_135lo.jpg)http://img45.imagevenue.com/loc254/th_62766_kk20hm2_122_254lo.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=62766_kk20hm2_122_254lo.jpg)http://img9.imagevenue.com/loc151/th_64190_kk35an3_122_151lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=64190_kk35an3_122_151lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 08:13 PM
(next)

http://img135.imagevenue.com/loc140/th_60298_HCON_12_1_122_140lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=60298_HCON_12_1_122_140lo.jpg)http://img140.imagevenue.com/loc43/th_60303_HCON_13_1_122_43lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=60303_HCON_13_1_122_43lo.jpg)http://img159.imagevenue.com/loc174/th_60308_HCON_14_1_122_174lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=60308_HCON_14_1_122_174lo.jpg)http://img134.imagevenue.com/loc76/th_60312_HCON_15_1_122_76lo.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?image=60312_HCON_15_1_122_76lo.jpg)

http://img150.imagevenue.com/loc269/th_62771_kk23rp9_122_269lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=62771_kk23rp9_122_269lo.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc118/th_64164_kk30sg2_122_118lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=64164_kk30sg2_122_118lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 09:06 PM
http://img127.imagevenue.com/loc261/th_62746_kk15by2_122_261lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=62746_kk15by2_122_261lo.jpg)http://img129.imagevenue.com/loc136/th_62752_kk16sc9_122_136lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=62752_kk16sc9_122_136lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc274/th_62758_kk17cx7_122_274lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=62758_kk17cx7_122_274lo.jpg)

http://img111.imagevenue.com/loc260/th_65499_kk19lz3_122_260lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=65499_kk19lz3_122_260lo.jpg)http://img173.imagevenue.com/loc272/th_64528_kk39ov3_122_272lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=64528_kk39ov3_122_272lo.jpg)http://img171.imagevenue.com/loc238/th_64179_kk33sr1_122_238lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=64179_kk33sr1_122_238lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 09:18 PM
(next)

http://img155.imagevenue.com/loc245/th_64157_kk28md6_122_245lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=64157_kk28md6_122_245lo.jpg)http://img105.imagevenue.com/loc79/th_64162_kk29gq3_122_79lo.jpg (http://img105.imagevenue.com/img.php?image=64162_kk29gq3_122_79lo.jpg)http://img154.imagevenue.com/loc162/th_62777_kk25ot8_122_162lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=62777_kk25ot8_122_162lo.jpg)

http://img145.imagevenue.com/loc243/th_62784_kk26ug2_122_243lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=62784_kk26ug2_122_243lo.jpg)http://img107.imagevenue.com/loc30/th_62791_kk27dh1_122_30lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=62791_kk27dh1_122_30lo.jpg)http://img149.imagevenue.com/loc255/th_62792_kk28md6_122_255lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=62792_kk28md6_122_255lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 09:23 PM
(next)

http://img143.imagevenue.com/loc156/th_60004_HCON_09_1_122_156lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=60004_HCON_09_1_122_156lo.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc92/th_60009_HCON_10_1_122_92lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=60009_HCON_10_1_122_92lo.jpg)http://img31.imagevenue.com/loc74/th_64167_kk31si1_122_74lo.jpg (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=64167_kk31si1_122_74lo.jpg)

http://img136.imagevenue.com/loc274/th_64181_kk34xt9_122_274lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=64181_kk34xt9_122_274lo.jpg)http://img159.imagevenue.com/loc107/th_64196_kk37rw9_122_107lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=64196_kk37rw9_122_107lo.jpg)http://img111.imagevenue.com/loc222/th_64203_kk38kr2_122_222lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=64203_kk38kr2_122_222lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 10:35 PM
(next)

http://img141.imagevenue.com/loc270/th_64173_kk32yj5_122_270lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=64173_kk32yj5_122_270lo.jpg)http://img171.imagevenue.com/loc241/th_62764_kk18vr4_122_241lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=62764_kk18vr4_122_241lo.jpg)

http://img152.imagevenue.com/loc5/th_64530_kk40om8_122_5lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=64530_kk40om8_122_5lo.jpg)http://img135.imagevenue.com/loc81/th_64537_kk41pb6_122_81lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=64537_kk41pb6_122_81lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 10:42 PM
Ko-chan trong thời gian thực hiện Mirror :D


http://img133.imagevenue.com/loc163/th_65967_mirror1be8_122_163lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=65967_mirror1be8_122_163lo.jpg)http://img103.imagevenue.com/loc255/th_65971_mirror2rz2_122_255lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=65971_mirror2rz2_122_255lo.jpg)http://img13.imagevenue.com/loc133/th_65972_mirror3sl1_122_133lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=65972_mirror3sl1_122_133lo.jpg)

http://img17.imagevenue.com/loc1/th_65977_mirror4eg5_122_1lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=65977_mirror4eg5_122_1lo.jpg)http://img31.imagevenue.com/loc28/th_65981_mirror6xb9_122_28lo.jpg (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=65981_mirror6xb9_122_28lo.jpg)
credit: la creme d'asie

Yume-san
21-02-2007, 10:43 PM
(next)

http://img137.imagevenue.com/loc45/th_65986_mirror7mn0_122_45lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=65986_mirror7mn0_122_45lo.jpg)http://img146.imagevenue.com/loc227/th_65991_mirror8am9_122_227lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=65991_mirror8am9_122_227lo.jpg)

http://img120.imagevenue.com/loc182/th_65995_mirror10wn9_122_182lo.jpg (http://img120.imagevenue.com/img.php?image=65995_mirror10wn9_122_182lo.jpg)http ://img133.imagevenue.com/loc170/th_66000_mirror11ox8_122_170lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=66000_mirror11ox8_122_170lo.jpg)http ://img133.imagevenue.com/loc13/th_66005_mirror12db0_122_13lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=66005_mirror12db0_122_13lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 10:51 PM
(next)

http://img174.imagevenue.com/loc204/th_67562_mirror13bt9_122_204lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=67562_mirror13bt9_122_204lo.jpg)http ://img16.imagevenue.com/loc236/th_69761_mirror19xn6_122_236lo.JPG (http://img16.imagevenue.com/img.php?image=69761_mirror19xn6_122_236lo.JPG)http ://img128.imagevenue.com/loc67/th_67563_mirror14fd1_122_67lo.jpg (http://img128.imagevenue.com/img.php?image=67563_mirror14fd1_122_67lo.jpg)

http://img17.imagevenue.com/loc167/th_69754_mirror17dd6_122_167lo.JPG (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=69754_mirror17dd6_122_167lo.JPG)http ://img172.imagevenue.com/loc215/th_69759_mirror18vk0_122_215lo.JPG (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=69759_mirror18vk0_122_215lo.JPG)

Yume-san
21-02-2007, 10:56 PM
Some pics about Harmony of December :D:D


http://img127.imagevenue.com/loc38/th_65056_hod2zw7_122_38lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=65056_hod2zw7_122_38lo.jpg)http://img140.imagevenue.com/loc260/th_65083_kk7vl3_122_260lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=65083_kk7vl3_122_260lo.jpg)http://img152.imagevenue.com/loc157/th_65112_kk13ee1_122_157lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=65112_kk13ee1_122_157lo.jpg)

http://img153.imagevenue.com/loc250/th_65100_kk11sz6_122_250lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=65100_kk11sz6_122_250lo.jpg)http://img17.imagevenue.com/loc155/th_65106_kk12pt2_122_155lo.jpg (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=65106_kk12pt2_122_155lo.jpg)http://img16.imagevenue.com/loc228/th_65714_kk14cx2_122_228lo.jpg (http://img16.imagevenue.com/img.php?image=65714_kk14cx2_122_228lo.jpg)
credit:la creme d'asie

Yume-san
21-02-2007, 10:57 PM
(next)

http://img136.imagevenue.com/loc71/th_65720_koichi1ht0_122_71lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=65720_koichi1ht0_122_71lo.jpg)http://img45.imagevenue.com/loc270/th_65724_koichi2dj1_122_270lo.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=65724_koichi2dj1_122_270lo.jpg)http://img106.imagevenue.com/loc190/th_65729_koichi3zn1_122_190lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=65729_koichi3zn1_122_190lo.jpg)

http://img141.imagevenue.com/loc145/th_65731_koichi4xo2_122_145lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=65731_koichi4xo2_122_145lo.jpg)http://img133.imagevenue.com/loc156/th_65736_koichi5yi4_122_156lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=65736_koichi5yi4_122_156lo.jpg)http://img140.imagevenue.com/loc1/th_65740_koichi7vw2_122_1lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=65740_koichi7vw2_122_1lo.jpg)

Yume-san
21-02-2007, 11:04 PM
(next)

http://img164.imagevenue.com/loc41/th_65064_kk4ot3_122_41lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=65064_kk4ot3_122_41lo.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc251/th_65075_kk5kv8_122_251lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=65075_kk5kv8_122_251lo.jpg)

http://img174.imagevenue.com/loc231/th_65081_kk6gl4_122_231lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=65081_kk6gl4_122_231lo.jpg)http://img135.imagevenue.com/loc157/th_65089_kk8df6_122_157lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=65089_kk8df6_122_157lo.jpg)http://img151.imagevenue.com/loc162/th_65095_kk10sf5_122_162lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=65095_kk10sf5_122_162lo.jpg)

Xong ....hôm nay ngày cuối nên post hơi bị "trâu bò" :D hi vọng mọi người thik .Have fun !!!

hiyuki
22-02-2007, 03:08 AM
cứ nhìn cái bộ đồ với tóc của lão Ts là tự nhiên thấy bất mãn, muốn lại lột đồ sởn tóc ( bạo lực học đường )

Look star 3.2007


http://img133.imagevenue.com/loc140/th_85082_LookatStar200703_1_122_140lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=85082_LookatStar200703_1_122_140lo.j pg)http://img41.imagevenue.com/loc220/th_85087_LookatStar200703_2_122_220lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=85087_LookatStar200703_2_122_220lo.j pg)http://img155.imagevenue.com/loc241/th_85093_LookatStar200703_6_122_241lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=85093_LookatStar200703_6_122_241lo.j pg)http://img109.imagevenue.com/loc85/th_85099_LookatStar200703_7_122_85lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=85099_LookatStar200703_7_122_85lo.jp g)


http://img151.imagevenue.com/loc37/th_85227_LookatStar200703_8_122_37lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=85227_LookatStar200703_8_122_37lo.jp g)http://img160.imagevenue.com/loc185/th_85233_LookatStar200703_9_122_185lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=85233_LookatStar200703_9_122_185lo.j pg)http://img162.imagevenue.com/loc75/th_85238_LookatStar200703_10_122_75lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=85238_LookatStar200703_10_122_75lo.j pg)http://img135.imagevenue.com/loc250/th_85249_LookatStar200703_11_122_250lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=85249_LookatStar200703_11_122_250lo. jpg)


credits to boys_paper

hiyuki
22-02-2007, 03:12 AM
http://img130.imagevenue.com/loc33/th_85338_LookatStar200703_12_122_33lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=85338_LookatStar200703_12_122_33lo.j pg)http://img130.imagevenue.com/loc100/th_85345_LookatStar200703_13_122_100lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=85345_LookatStar200703_13_122_100lo. jpg)http://img140.imagevenue.com/loc7/th_85350_LookatStar200703_14_122_7lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=85350_LookatStar200703_14_122_7lo.jp g)

Markus
24-02-2007, 10:37 AM
lão ko vẫn lên báo đều đều nhỉ ... khối phóng viên hái ra tiền từ lão này ... đắt hàng khiếp ... ặc kái pic đội mũ xanh lá của lão tsu giống thằng trương vệ kiện quá ... mà tui ghét thằng í ... kệ miễn hỏng khùng như nó là yên ...
theo tui lão ko kô cười thì duyên hơn ... và lão tsu thì ngược lại ...

Yume-san
13-03-2007, 09:34 AM
Winkup 04/2007


http://img152.imagevenue.com/loc106/th_49749_wu04ek0_122_106lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=49749_wu04ek0_122_106lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc79/th_49754_wu0401ur4_122_79lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=49754_wu0401ur4_122_79lo.jpg)http://img137.imagevenue.com/loc195/th_49759_wu0402yt2_122_195lo.jpg (http://img137.imagevenue.com/img.php?image=49759_wu0402yt2_122_195lo.jpg)

http://img121.imagevenue.com/loc51/th_49764_wu0403rp4_122_51lo.jpg (http://img121.imagevenue.com/img.php?image=49764_wu0403rp4_122_51lo.jpg)http://img152.imagevenue.com/loc235/th_49770_wu0404du7_122_235lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=49770_wu0404du7_122_235lo.jpg)http://img126.imagevenue.com/loc14/th_49774_wu0405ma6_122_14lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=49774_wu0405ma6_122_14lo.jpg)

Yume-san
13-03-2007, 09:38 AM
(next)http://img173.imagevenue.com/loc226/th_49987_wu0406kc1_122_226lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=49987_wu0406kc1_122_226lo.jpg)http://img146.imagevenue.com/loc214/th_49988_wu0407ak9_122_214lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=49988_wu0407ak9_122_214lo.jpg)

http://img159.imagevenue.com/loc182/th_49993_wu0408ba5_122_182lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=49993_wu0408ba5_122_182lo.jpg)http://img18.imagevenue.com/loc77/th_49998_wu0409oo4_122_77lo.jpg (http://img18.imagevenue.com/img.php?image=49998_wu0409oo4_122_77lo.jpg)http://img40.imagevenue.com/loc56/th_50003_wu0410au6_122_56lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=50003_wu0410au6_122_56lo.jpg)

Yume-san
13-03-2007, 09:44 AM
Donnamonya

http://img172.imagevenue.com/loc208/th_50306_wu0415pt3_122_208lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=50306_wu0415pt3_122_208lo.jpg)http://img13.imagevenue.com/loc259/th_50307_wu0416ol7_122_259lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=50307_wu0416ol7_122_259lo.jpg)http://img153.imagevenue.com/loc120/th_50313_wu0417jm2_122_120lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=50313_wu0417jm2_122_120lo.jpg)

http://img162.imagevenue.com/loc178/th_50318_wu0418eh4_122_178lo.jpg (http://img162.imagevenue.com/img.php?image=50318_wu0418eh4_122_178lo.jpg)http://img40.imagevenue.com/loc262/th_50323_wu0419bk5_122_262lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=50323_wu0419bk5_122_262lo.jpg)http://img170.imagevenue.com/loc97/th_50331_wu0420cd9_122_97lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=50331_wu0420cd9_122_97lo.jpg)

Yume-san
13-03-2007, 09:44 AM
(next)

http://img128.imagevenue.com/loc143/th_50290_wu0411zv1_122_143lo.jpg (http://img128.imagevenue.com/img.php?image=50290_wu0411zv1_122_143lo.jpg)http://img156.imagevenue.com/loc140/th_50295_wu0412ei0_122_140lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=50295_wu0412ei0_122_140lo.jpg)http://img169.imagevenue.com/loc118/th_50300_wu0413uz8_122_118lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=50300_wu0413uz8_122_118lo.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc223/th_50301_wu0414el1_122_223lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=50301_wu0414el1_122_223lo.jpg)

credit: la creme d'asie

Yume-san
17-03-2007, 09:29 PM
Wink up 04/2007 more


http://img16.imagevenue.com/loc550/th_38332_WU0704_00_122_550lo.jpg (http://img16.imagevenue.com/img.php?image=38332_WU0704_00_122_550lo.jpg)http://img159.imagevenue.com/loc539/th_38337_WU0704_01_122_539lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=38337_WU0704_01_122_539lo.jpg)http://img139.imagevenue.com/loc389/th_38343_WU0704_02_122_389lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=38343_WU0704_02_122_389lo.jpg)
http://img42.imagevenue.com/loc451/th_38349_WU0704_03_122_451lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=38349_WU0704_03_122_451lo.jpg)http://img155.imagevenue.com/loc490/th_38354_WU0704_04_122_490lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=38354_WU0704_04_122_490lo.jpg)http://img159.imagevenue.com/loc438/th_38359_WU0704_05_122_438lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=38359_WU0704_05_122_438lo.jpg)
credit:la creme d'asie

Markus
19-03-2007, 12:48 PM
may chúng ta vẫn chưa bị ban bồ nhỉ . để còn lặn lội vào đây thăm bồ ...
:D giờ trông lão tsu mới biết phong cách lạ đời

Yume-san
27-03-2007, 06:34 AM
Potato 04/2007

http://img158.imagevenue.com/loc468/th_47669_scan0022ih1_122_468lo.jpg (http://img158.imagevenue.com/img.php?image=47669_scan0022ih1_122_468lo.jpg)http ://img144.imagevenue.com/loc520/th_47675_scan0023wd3_122_520lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=47675_scan0023wd3_122_520lo.jpg)http ://img13.imagevenue.com/loc537/th_47680_scan0024ei7_122_537lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=47680_scan0024ei7_122_537lo.jpg)http ://img152.imagevenue.com/loc442/th_47685_scan0025pz4_122_442lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=47685_scan0025pz4_122_442lo.jpg)

http://img144.imagevenue.com/loc569/th_47691_scan0026ru3_122_569lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=47691_scan0026ru3_122_569lo.jpg)http ://img109.imagevenue.com/loc470/th_47696_scan0027qu7_122_470lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=47696_scan0027qu7_122_470lo.jpg)http ://img14.imagevenue.com/loc564/th_47702_scan0028mu3_122_564lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=47702_scan0028mu3_122_564lo.jpg)http ://img109.imagevenue.com/loc380/th_47707_scan0029ik5_122_380lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=47707_scan0029ik5_122_380lo.jpg)http ://img28.imagevenue.com/loc396/th_47712_scan0041hc7_122_396lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=47712_scan0041hc7_122_396lo.jpg)
credit: boys_paper

Yume-san
27-03-2007, 07:27 AM
Myojo 05/2007

http://img135.imagevenue.com/loc403/th_51355_Loze_Myojo0507_01_002_122_403lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=51355_Loze_Myojo0507_01_002_122_403l o.jpg)Myhttp://img174.imagevenue.com/loc429/th_51378_Loze_Myojo0507_05_002_122_429lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=51378_Loze_Myojo0507_05_002_122_429l o.jpg)http://img157.imagevenue.com/loc406/th_51380_Loze_Myojo0507_06_002_122_406lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=51380_Loze_Myojo0507_06_002_122_406l o.jpg)

http://img131.imagevenue.com/loc557/th_51361_Loze_Myojo0507_02_002_122_557lo.jpg (http://img131.imagevenue.com/img.php?image=51361_Loze_Myojo0507_02_002_122_557l o.jpg)http://img7.imagevenue.com/loc421/th_51367_Loze_Myojo0507_03_002_122_421lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=51367_Loze_Myojo0507_03_002_122_421l o.jpg)http://img135.imagevenue.com/loc367/th_51372_Loze_Myojo0507_04_002_122_367lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=51372_Loze_Myojo0507_04_002_122_367l o.jpg)
credit: boys_paper

Yume-san
18-04-2007, 12:23 AM
Potato 05/2007

http://img127.imagevenue.com/loc574/th_26817_potato07054dy8_122_574lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=26817_potato07054dy8_122_574lo.jpg)http://img31.imagevenue.com/loc568/th_30750_scan0001dg5_122_568lo.jpg (http://img31.imagevenue.com/img.php?image=30750_scan0001dg5_122_568lo.jpg)http ://img130.imagevenue.com/loc543/th_30766_scan0002ko6_122_543lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=30766_scan0002ko6_122_543lo.jpg)http ://img142.imagevenue.com/loc539/th_30771_scan0003pd4_122_539lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=30771_scan0003pd4_122_539lo.jpg)http ://img106.imagevenue.com/loc992/th_30776_scan0005na3_122_992lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=30776_scan0005na3_122_992lo.jpg)

http://img170.imagevenue.com/loc519/th_30793_scan0006nz1_122_519lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=30793_scan0006nz1_122_519lo.jpg)http ://img164.imagevenue.com/loc409/th_30794_scan0007pl9_122_409lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=30794_scan0007pl9_122_409lo.jpg)http ://img156.imagevenue.com/loc983/th_30799_scan0008bk6_122_983lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=30799_scan0008bk6_122_983lo.jpg)http ://img120.imagevenue.com/loc378/th_30804_scan0009bu8_122_378lo.jpg (http://img120.imagevenue.com/img.php?image=30804_scan0009bu8_122_378lo.jpg)
credit: boys_paper

Duet 05/2007

http://img148.imagevenue.com/loc468/th_26842_duet0705anz1_122_468lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=26842_duet0705anz1_122_468lo.jpg)
credit:la creme d'asie

Yume-san
25-04-2007, 01:27 AM
Winkup 05/2007

http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-01%281%29_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-01%281%29.jpg)http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-02%281%29_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-02%281%29.jpg)http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-03%281%29_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-03%281%29.jpg)


http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-04_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-04.jpg)http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-05_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-05.jpg)http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-06_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-06.jpg)

Yume-san
25-04-2007, 01:29 AM
(next)


http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-07_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-07.jpg)http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-08_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-08.jpg)http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-09_thumb.jpg (http://www.ngoisao.ws/vip/ns-yct/115/Loze-WinkUp0507-09.jpg)
credit: Monochrome

Yume-san
12-05-2007, 10:13 PM
Fine Boys 06/2007


http://img181.imagevenue.com/loc530/th_79028_fb06200701jw6_122_530lo.jpg (http://img181.imagevenue.com/img.php?image=79028_fb06200701jw6_122_530lo.jpg)ht tp://img147.imagevenue.com/loc842/th_79048_fb06200708nj9_122_842lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=79048_fb06200708nj9_122_842lo.jpg)ht tp://img101.imagevenue.com/loc796/th_79054_fb06200709jb4_122_796lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=79054_fb06200709jb4_122_796lo.jpg)

http://img125.imagevenue.com/loc915/th_79041_fb06200705hn7_122_915lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=79041_fb06200705hn7_122_915lo.jpg)ht tp://img175.imagevenue.com/loc349/th_79046_fb06200706ku9_122_349lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=79046_fb06200706ku9_122_349lo.jpg)ht tp://img182.imagevenue.com/loc497/th_79047_fb06200707zz7_122_497lo.jpg (http://img182.imagevenue.com/img.php?image=79047_fb06200707zz7_122_497lo.jpg)

http://img44.imagevenue.com/loc905/th_79029_fb06200702jj3_122_905lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=79029_fb06200702jj3_122_905lo.jpg)ht tp://img167.imagevenue.com/loc492/th_79035_fb06200703mw6_122_492lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=79035_fb06200703mw6_122_492lo.jpg)ht tp://img24.imagevenue.com/loc921/th_79036_fb06200704es0_122_921lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=79036_fb06200704es0_122_921lo.jpg)
Credit : Ororo_munroe / La Creme D'asie

Yume-san
12-05-2007, 10:24 PM
B~Pass 06/2007http://img131.imagevenue.com/loc416/th_79689_bpass070600xv3_122_416lo.jpg (http://img131.imagevenue.com/img.php?image=79689_bpass070600xv3_122_416lo.jpg)h ttp://img148.imagevenue.com/loc1195/th_79690_bpass070601sx5_122_1195lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=79690_bpass070601sx5_122_1195lo.jpg) http://img129.imagevenue.com/loc426/th_79696_bpass070602bh6_122_426lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=79696_bpass070602bh6_122_426lo.jpg)h ttp://img183.imagevenue.com/loc572/th_79699_bpass070603he0_122_572lo.jpg (http://img183.imagevenue.com/img.php?image=79699_bpass070603he0_122_572lo.jpg)
http://img111.imagevenue.com/loc941/th_79700_bpass070604ft4_122_941lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=79700_bpass070604ft4_122_941lo.jpg)h ttp://img184.imagevenue.com/loc443/th_79705_bpass070605tw7_122_443lo.jpg (http://img184.imagevenue.com/img.php?image=79705_bpass070605tw7_122_443lo.jpg)h ttp://img106.imagevenue.com/loc606/th_79706_bpass070606xm3_122_606lo.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=79706_bpass070606xm3_122_606lo.jpg)h ttp://img37.imagevenue.com/loc1199/th_79707_bpass070607aq1_122_1199lo.jpg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=79707_bpass070607aq1_122_1199lo.jpg)
credỉt : la creme d'asie

Yume-san
12-05-2007, 10:37 PM
Monthly Television 06/2007http://img180.imagevenue.com/loc468/th_80504_monthlytelevision200706bn7_122_468lo.jpg (http://img180.imagevenue.com/img.php?image=80504_monthlytelevision200706bn7_122 _468lo.jpg)http://img149.imagevenue.com/loc626/th_80505_monthlytelevision200706cp0_122_626lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=80505_monthlytelevision200706cp0_122 _626lo.jpg)http://img141.imagevenue.com/loc463/th_80511_monthlytelevision200706ia8_122_463lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=80511_monthlytelevision200706ia8_122 _463lo.jpg)
Credit : la creme d'asie

Yume-san
13-05-2007, 12:20 PM
Popolo 06/2007http://img108.imagevenue.com/loc920/th_29858_poporojune07xf8_122_920lo.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?image=29858_poporojune07xf8_122_920lo.jpg) http://img145.imagevenue.com/loc683/th_29860_poporojune071qk3_122_683lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=29860_poporojune071qk3_122_683lo.jpg )http://img105.imagevenue.com/loc965/th_29867_poporojune072ta5_122_965lo.jpg (http://img105.imagevenue.com/img.php?image=29867_poporojune072ta5_122_965lo.jpg )http://img133.imagevenue.com/loc343/th_29869_poporojune074pm9_122_343lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=29869_poporojune074pm9_122_343lo.jpg )
http://img176.imagevenue.com/loc566/th_29871_poporojune073wp0_122_566lo.jpg (http://img176.imagevenue.com/img.php?image=29871_poporojune073wp0_122_566lo.jpg )http://img19.imagevenue.com/loc727/th_29873_poporojune075gq8_122_727lo.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?image=29873_poporojune075gq8_122_727lo.jpg )http://img108.imagevenue.com/loc1105/th_29880_poporojune073wp0_122_1105lo.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?image=29880_poporojune073wp0_122_1105lo.jp g)

credit: usami_chan@livejournal

Yume-san
26-05-2007, 08:55 PM
Potato 06/2007


http://img177.imagevenue.com/loc339/th_83824_pt070601_122_339lo.jpg (http://img177.imagevenue.com/img.php?image=83824_pt070601_122_339lo.jpg)http://img167.imagevenue.com/loc480/th_83826_pt070601f_122_480lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=83826_pt070601f_122_480lo.jpg)http://img175.imagevenue.com/loc356/th_83830_pt070602_122_356lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=83830_pt070602_122_356lo.jpg)http://img46.imagevenue.com/loc870/th_83831_pt070604_122_870lo.jpg (http://img46.imagevenue.com/img.php?image=83831_pt070604_122_870lo.jpg)
http://img127.imagevenue.com/loc730/th_83832_pt070605_122_730lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=83832_pt070605_122_730lo.jpg)http://img164.imagevenue.com/loc576/th_83838_pt070606_122_576lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=83838_pt070606_122_576lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc710/th_83843_pt070607_122_710lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=83843_pt070607_122_710lo.jpg)http://img19.imagevenue.com/loc740/th_83849_pt070608_122_740lo.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?image=83849_pt070608_122_740lo.jpg)

Yume-san
29-05-2007, 04:05 PM
Duet 06/2007http://img159.imagevenue.com/loc692/th_25718_june07duet1gy7_122_692lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=25718_june07duet1gy7_122_692lo.jpg)h ttp://img153.imagevenue.com/loc634/th_25732_june07duet3mg6_122_634lo.jpg (http://img153.imagevenue.com/img.php?image=25732_june07duet3mg6_122_634lo.jpg)h ttp://img43.imagevenue.com/loc1134/th_25725_june07duet2ex7_122_1134lo.jpg (http://img43.imagevenue.com/img.php?image=25725_june07duet2ex7_122_1134lo.jpg)
http://img149.imagevenue.com/loc991/th_25743_june07duet5fx2_122_991lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=25743_june07duet5fx2_122_991lo.jpg)h ttp://img157.imagevenue.com/loc926/th_25737_june07duet4ny2_122_926lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=25737_june07duet4ny2_122_926lo.jpg)h ttp://img168.imagevenue.com/loc344/th_25749_june07duetql8_122_344lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=25749_june07duetql8_122_344lo.jpg)

Yume-san
29-05-2007, 04:28 PM
Wink Up June 2007http://img161.imagevenue.com/loc495/th_26510_june07winkup1gv1_122_495lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=26510_june07winkup1gv1_122_495lo.jpg )http://img154.imagevenue.com/loc900/th_26515_june07winkup2en0_122_900lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=26515_june07winkup2en0_122_900lo.jpg )http://img168.imagevenue.com/loc496/th_26521_june07winkup3wn5_122_496lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=26521_june07winkup3wn5_122_496lo.jpg ) http://img170.imagevenue.com/loc424/th_27630_wu0706d-1_122_424lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=27630_wu0706d-1_122_424lo.jpg)
http://img147.imagevenue.com/loc1097/th_26522_june07winkup4ky5_122_1097lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=26522_june07winkup4ky5_122_1097lo.jp g)http://img41.imagevenue.com/loc800/th_26533_june07winkup6sv0_122_800lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=26533_june07winkup6sv0_122_800lo.jpg )http://img150.imagevenue.com/loc786/th_26527_june07winkup5zu7_122_786lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=26527_june07winkup5zu7_122_786lo.jpg )http://img151.imagevenue.com/loc972/th_26539_june07winkup7bu2_122_972lo.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=26539_june07winkup7bu2_122_972lo.jpg )

Yume-san
29-05-2007, 04:36 PM
(next)

http://img42.imagevenue.com/loc923/th_26545_june07winkup8ys6_122_923lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=26545_june07winkup8ys6_122_923lo.jpg )http://img173.imagevenue.com/loc405/th_26551_june07winkup9et7_122_405lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=26551_june07winkup9et7_122_405lo.jpg )http://img5.imagevenue.com/loc569/th_26552_june07winkup10hk6_122_569lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=26552_june07winkup10hk6_122_569lo.jp g) http://img46.imagevenue.com/loc696/th_27627_june07winkupcs3_122_696lo.jpg (http://img46.imagevenue.com/img.php?image=27627_june07winkupcs3_122_696lo.jpg)

Yume-san
14-06-2007, 03:57 AM
Hôm nay đi tour tháng 7 nhá :gem21: :gem21:

Duet 07/2007

http://img184.imagevenue.com/loc444/th_56554_duet200707_kinki_1_122_444lo.jpg (http://img184.imagevenue.com/img.php?image=56554_duet200707_kinki_1_122_444lo.j pg)http://img168.imagevenue.com/loc380/th_56556_duet200707_kinki_2_122_380lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=56556_duet200707_kinki_2_122_380lo.j pg)http://img144.imagevenue.com/loc1122/th_56558_duet200707_kinki_3_122_1122lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=56558_duet200707_kinki_3_122_1122lo. jpg)http://img120.imagevenue.com/loc1108/th_56564_duet200707_kinki_4_122_1108lo.jpg (http://img120.imagevenue.com/img.php?image=56564_duet200707_kinki_4_122_1108lo. jpg)
http://img5.imagevenue.com/loc527/th_56573_duet200707_kinki_5_122_527lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=56573_duet200707_kinki_5_122_527lo.j pg)http://img37.imagevenue.com/loc1112/th_56576_duet200707_kinki_6_122_1112lo.jpg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=56576_duet200707_kinki_6_122_1112lo. jpg)

Yume-san
14-06-2007, 03:58 AM
Myojo 07/2007

http://img157.imagevenue.com/loc1118/th_57293_myojo200707_kinki_1_122_1118lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=57293_myojo200707_kinki_1_122_1118lo .jpg)http://img11.imagevenue.com/loc977/th_57300_myojo200707_kinki_2_122_977lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=57300_myojo200707_kinki_2_122_977lo. jpg)
http://img159.imagevenue.com/loc773/th_57308_myojo200707_kinki_3_122_773lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=57308_myojo200707_kinki_3_122_773lo. jpg)http://img19.imagevenue.com/loc1110/th_57316_myojo200707_kinki_4_122_1110lo.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?image=57316_myojo200707_kinki_4_122_1110lo .jpg)http://img139.imagevenue.com/loc499/th_57324_myojo200707_kinki_5_122_499lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=57324_myojo200707_kinki_5_122_499lo. jpg)http://img18.imagevenue.com/loc1141/th_57330_myojo200707_kinki_6_122_1141lo.jpg (http://img18.imagevenue.com/img.php?image=57330_myojo200707_kinki_6_122_1141lo .jpg)

Yume-san
14-06-2007, 04:00 AM
Popolo 07/2007

http://img124.imagevenue.com/loc712/th_58298_popolo200707_KinKi_1_122_712lo.jpg (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=58298_popolo200707_KinKi_1_122_712lo .jpg)http://img146.imagevenue.com/loc837/th_58306_popolo200707_KinKi_2_122_837lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=58306_popolo200707_KinKi_2_122_837lo .jpg)http://img11.imagevenue.com/loc660/th_58314_popolo200707_KinKi_3_122_660lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=58314_popolo200707_KinKi_3_122_660lo .jpg)
http://img150.imagevenue.com/loc941/th_58321_popolo200707_KinKi_4_122_941lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=58321_popolo200707_KinKi_4_122_941lo .jpg)http://img160.imagevenue.com/loc536/th_58328_popolo200707_KinKi_5_122_536lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=58328_popolo200707_KinKi_5_122_536lo .jpg)http://img23.imagevenue.com/loc971/th_58335_popolo200707_KinKi_6_122_971lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=58335_popolo200707_KinKi_6_122_971lo .jpg)http://img22.imagevenue.com/loc798/th_58342_popolo200707_KinKi_7_122_798lo.jpg (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=58342_popolo200707_KinKi_7_122_798lo .jpg)

Yume-san
14-06-2007, 04:02 AM
Wink Up 07/2007

http://img143.imagevenue.com/loc1167/th_58984_winkup200707_kinki_1_122_1167lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=58984_winkup200707_kinki_1_122_1167l o.jpg)http://img108.imagevenue.com/loc879/th_58992_winkup200707_kinki_2_122_879lo.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?image=58992_winkup200707_kinki_2_122_879lo .jpg)http://img21.imagevenue.com/loc1055/th_58997_winkup200707_kinki_3_122_1055lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=58997_winkup200707_kinki_3_122_1055l o.jpg)
http://img165.imagevenue.com/loc1007/th_59012_winkup200707_kinki_5_122_1007lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=59012_winkup200707_kinki_5_122_1007l o.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc714/th_59005_winkup200707_kinki_4_122_714lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=59005_winkup200707_kinki_4_122_714lo .jpg)http://img135.imagevenue.com/loc366/th_59025_winkup200707_kinki_6_122_366lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=59025_winkup200707_kinki_6_122_366lo .jpg)

Yume-san
14-06-2007, 04:03 AM
Potato 07/2007

http://img184.imagevenue.com/loc576/th_59902_potato070701_122_576lo.jpg (http://img184.imagevenue.com/img.php?image=59902_potato070701_122_576lo.jpg)htt p://img128.imagevenue.com/loc341/th_59904_potato070702_122_341lo.jpg (http://img128.imagevenue.com/img.php?image=59904_potato070702_122_341lo.jpg)htt p://img102.imagevenue.com/loc847/th_60001_potato070703_122_847lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=60001_potato070703_122_847lo.jpg)htt p://img152.imagevenue.com/loc653/th_60013_potato070704_122_653lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=60013_potato070704_122_653lo.jpg)
http://img156.imagevenue.com/loc941/th_60019_potato070705_06_122_941lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=60019_potato070705_06_122_941lo.jpg) http://img126.imagevenue.com/loc1163/th_60030_potato070707_122_1163lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=60030_potato070707_122_1163lo.jpg)ht tp://img141.imagevenue.com/loc578/th_60041_potato070708_122_578lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=60041_potato070708_122_578lo.jpg)

Yume-san
14-06-2007, 04:12 AM
Fine Boys 07/2007

http://img169.imagevenue.com/loc442/th_59468_fineboys0707a-1_122_442lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=59468_fineboys0707a-1_122_442lo.jpg)http://img46.imagevenue.com/loc890/th_59472_fineboys0707b-1_122_890lo.jpg (http://img46.imagevenue.com/img.php?image=59472_fineboys0707b-1_122_890lo.jpg)http://img144.imagevenue.com/loc1057/th_59474_fineboys0707c-1_122_1057lo.jpg (http://img144.imagevenue.com/img.php?image=59474_fineboys0707c-1_122_1057lo.jpg)
http://img11.imagevenue.com/loc1061/th_59480_fineboys0707d-1_122_1061lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=59480_fineboys0707d-1_122_1061lo.jpg)http://img182.imagevenue.com/loc541/th_59485_fineboys0707e-1_122_541lo.jpg (http://img182.imagevenue.com/img.php?image=59485_fineboys0707e-1_122_541lo.jpg)


credit :
Duet/Potato/Wink Up/Myojo to boys_paper/autumnhysterics @ LiveJournal
Fine Boys to Kimurafan @ La Creme 4rum
Potato : don't remember but thanks for that ^^

tình hình là tớ thấy Ko-chan gầy quá , mặt mũi trông thì hốc hác nhợt nhạt xanh xao , anh ơi đừng bỏ ăn nữa , làm việc vừa vừa thôi , cái tính ko từ 1 việc gì , đã làm là làm hùng hục của anh còn ai lạ gì nữa , vừa vừa thôi , ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho KinKi cho các fan chứ , ốm lăn ra đấy moị người lại lo ăn ko ngon ngủ ko yên bây h T_____________T

hiyuki
10-07-2007, 04:33 PM
Duet 8/2007

http://img17.imagevenue.com/loc696/th_55889_duet200708-kk-cover_122_696lo.JPG (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=55889_duet200708-kk-cover_122_696lo.JPG)http://img185.imagevenue.com/loc29/th_55895_duet200708-kk-10_122_29lo.jpg (http://img185.imagevenue.com/img.php?image=55895_duet200708-kk-10_122_29lo.jpg)http://img146.imagevenue.com/loc852/th_55903_duet200708-kk-09_122_852lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=55903_duet200708-kk-09_122_852lo.jpg)http://img37.imagevenue.com/loc1111/th_55911_duet200708-kk-08_122_1111lo.jpg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=55911_duet200708-kk-08_122_1111lo.jpg)http://img125.imagevenue.com/loc851/th_55919_duet200708-kk-07_122_851lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=55919_duet200708-kk-07_122_851lo.jpg)


http://img7.imagevenue.com/loc903/th_56012_duet200708-kk-06_122_903lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=56012_duet200708-kk-06_122_903lo.jpg)http://img133.imagevenue.com/loc96/th_56020_duet200708-kk-05_122_96lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=56020_duet200708-kk-05_122_96lo.jpg)http://img180.imagevenue.com/loc81/th_56022_duet200708-kk-04_122_81lo.jpg (http://img180.imagevenue.com/img.php?image=56022_duet200708-kk-04_122_81lo.jpg)http://img124.imagevenue.com/loc1165/th_56024_duet200708-kk-03_122_1165lo.jpg (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=56024_duet200708-kk-03_122_1165lo.jpg)http://img166.imagevenue.com/loc485/th_56032_duet200708-kk-02_122_485lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=56032_duet200708-kk-02_122_485lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
10-07-2007, 04:41 PM
Duet 8/2007
http://img14.imagevenue.com/loc1105/th_56180_duet200708-kk-01_122_1105lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=56180_duet200708-kk-01_122_1105lo.jpg)

Potato 8/2007


http://img101.imagevenue.com/loc1160/th_56436_potato200708-kk-01_122_1160lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=56436_potato200708-kk-01_122_1160lo.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc707/th_56439_potato200708-kk-02_122_707lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=56439_potato200708-kk-02_122_707lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc735/th_56441_potato200708-kk-03_122_735lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=56441_potato200708-kk-03_122_735lo.jpg)http://img40.imagevenue.com/loc923/th_56449_potato200708-kk-04_122_923lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=56449_potato200708-kk-04_122_923lo.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc1046/th_56457_potato200708-kk-05_122_1046lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=56457_potato200708-kk-05_122_1046lo.jpg)


http://img186.imagevenue.com/loc491/th_56569_potato200708-kk-06_122_491lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=56569_potato200708-kk-06_122_491lo.jpg)http://img124.imagevenue.com/loc927/th_56578_potato200708-kk-07_122_927lo.jpg (http://img124.imagevenue.com/img.php?image=56578_potato200708-kk-07_122_927lo.jpg)http://img186.imagevenue.com/loc4/th_56586_potato200708-kk-08_122_4lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=56586_potato200708-kk-08_122_4lo.jpg)http://img163.imagevenue.com/loc920/th_56594_potato200708-kk-09_122_920lo.jpg (http://img163.imagevenue.com/img.php?image=56594_potato200708-kk-09_122_920lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
10-07-2007, 04:46 PM
Potato 8/2007


http://img148.imagevenue.com/loc888/th_56786_potato200708-kk-10_122_888lo.jpg (http://img148.imagevenue.com/img.php?image=56786_potato200708-kk-10_122_888lo.jpg)http://img142.imagevenue.com/loc62/th_56794_potato200708-kk-11_122_62lo.jpg (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=56794_potato200708-kk-11_122_62lo.jpg)http://img152.imagevenue.com/loc1115/th_56797_potato200708-kk-12_122_1115lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=56797_potato200708-kk-12_122_1115lo.jpg)http://img125.imagevenue.com/loc771/th_56806_potato200708-kk-13_122_771lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=56806_potato200708-kk-13_122_771lo.jpg)


http://img166.imagevenue.com/loc134/th_56872_potato200708-kk-14_122_134lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=56872_potato200708-kk-14_122_134lo.jpg)http://img16.imagevenue.com/loc718/th_56880_potato200708-kk-15_122_718lo.jpg (http://img16.imagevenue.com/img.php?image=56880_potato200708-kk-15_122_718lo.jpg)http://img140.imagevenue.com/loc498/th_56888_potato200708-kk-16_122_498lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=56888_potato200708-kk-16_122_498lo.jpg)


credits to boys_paper

hiyuki
10-07-2007, 04:51 PM
Wink up 8/2007


http://img109.imagevenue.com/loc957/th_57025_winkup200708-kk-01_122_957lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=57025_winkup200708-kk-01_122_957lo.jpg)http://img171.imagevenue.com/loc239/th_57032_winkup200708-kk-02_122_239lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=57032_winkup200708-kk-02_122_239lo.jpg)http://img173.imagevenue.com/loc428/th_57034_winkup200708-kk-03_122_428lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=57034_winkup200708-kk-03_122_428lo.jpg)http://img185.imagevenue.com/loc34/th_57036_winkup200708-kk-04_122_34lo.jpg (http://img185.imagevenue.com/img.php?image=57036_winkup200708-kk-04_122_34lo.jpg)http://img178.imagevenue.com/loc179/th_57043_winkup200708-kk-05_122_179lo.jpg (http://img178.imagevenue.com/img.php?image=57043_winkup200708-kk-05_122_179lo.jpg)


http://img14.imagevenue.com/loc856/th_57159_winkup200708-kk-06_122_856lo.jpg (http://img14.imagevenue.com/img.php?image=57159_winkup200708-kk-06_122_856lo.jpg)http://img183.imagevenue.com/loc429/th_57167_winkup200708-kk-07_122_429lo.jpg (http://img183.imagevenue.com/img.php?image=57167_winkup200708-kk-07_122_429lo.jpg)http://img101.imagevenue.com/loc609/th_57169_winkup200708-kk-08_122_609lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=57169_winkup200708-kk-08_122_609lo.jpg)http://img9.imagevenue.com/loc1105/th_57171_winkup200708-kk-09_122_1105lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=57171_winkup200708-kk-09_122_1105lo.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc673/th_57178_winkup200708-kk-10_122_673lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=57178_winkup200708-kk-10_122_673lo.jpg)

credits to boys_paper

hiyuki
10-07-2007, 04:56 PM
WU 8/2007http://img171.imagevenue.com/loc90/th_57303_winkup200708-kk-11_122_90lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=57303_winkup200708-kk-11_122_90lo.jpg)http://img19.imagevenue.com/loc827/th_57305_winkup200708-kk-12_122_827lo.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?image=57305_winkup200708-kk-12_122_827lo.jpg)http://img136.imagevenue.com/loc564/th_57312_winkup200708-kk-13_122_564lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=57312_winkup200708-kk-13_122_564lo.jpg)http://img9.imagevenue.com/loc862/th_57314_winkup200708-kk-14_122_862lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=57314_winkup200708-kk-14_122_862lo.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc890/th_57322_winkup200708-kk-15_122_890lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=57322_winkup200708-kk-15_122_890lo.jpg)


http://img186.imagevenue.com/loc245/th_57439_winkup200708-kk-16_122_245lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=57439_winkup200708-kk-16_122_245lo.jpg)http://img156.imagevenue.com/loc976/th_57447_winkup200708-kk-17_122_976lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=57447_winkup200708-kk-17_122_976lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc808/th_57455_winkup200708-kk-18_122_808lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=57455_winkup200708-kk-18_122_808lo.jpg)http://img159.imagevenue.com/loc931/th_57463_winkup200708-kk-19_122_931lo.jpg (http://img159.imagevenue.com/img.php?image=57463_winkup200708-kk-19_122_931lo.jpg)


credits to boys_paper

hiyuki
10-07-2007, 04:59 PM
WU 8/2007


http://img179.imagevenue.com/loc136/th_57624_winkup200708-kk-20_122_136lo.jpg (http://img179.imagevenue.com/img.php?image=57624_winkup200708-kk-20_122_136lo.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc965/th_57628_winkup200708-kk-21_122_965lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=57628_winkup200708-kk-21_122_965lo.jpg)http://img169.imagevenue.com/loc196/th_57634_winkup200708-kk-22_122_196lo.jpg (http://img169.imagevenue.com/img.php?image=57634_winkup200708-kk-22_122_196lo.jpg)
credits to boys_paper

hiyuki
10-07-2007, 05:08 PM
Popolo 8/2007


http://img23.imagevenue.com/loc864/th_58110_popolo200708-kk-01_122_864lo.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?image=58110_popolo200708-kk-01_122_864lo.jpg)http://img187.imagevenue.com/loc419/th_58117_popolo200708-kk-02_122_419lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=58117_popolo200708-kk-02_122_419lo.jpg)http://img185.imagevenue.com/loc38/th_58124_popolo200708-kk-03_122_38lo.jpg (http://img185.imagevenue.com/img.php?image=58124_popolo200708-kk-03_122_38lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc1125/th_58131_popolo200708-kk-04_122_1125lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=58131_popolo200708-kk-04_122_1125lo.jpg)http://img166.imagevenue.com/loc394/th_58186_popolo200708-kk-05_122_394lo.jpg (http://img166.imagevenue.com/img.php?image=58186_popolo200708-kk-05_122_394lo.jpg)http://img146.imagevenue.com/loc722/th_58193_popolo200708-kk-06_122_722lo.jpg (http://img146.imagevenue.com/img.php?image=58193_popolo200708-kk-06_122_722lo.jpg)http://img178.imagevenue.com/loc49/th_58199_popolo200708-kk-07_122_49lo.jpg (http://img178.imagevenue.com/img.php?image=58199_popolo200708-kk-07_122_49lo.jpg)http://img186.imagevenue.com/loc150/th_58201_popolo200708-kk-08_122_150lo.jpg (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=58201_popolo200708-kk-08_122_150lo.jpg)

credits to autumnhysterics

hiyuki
10-07-2007, 05:12 PM
Myojo 8/2007

http://img21.imagevenue.com/loc1078/th_58389_myojo-kk-01_122_1078lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=58389_myojo-kk-01_122_1078lo.jpg)http://img109.imagevenue.com/loc785/th_58397_myojo-kk-02_122_785lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=58397_myojo-kk-02_122_785lo.jpg)http://img181.imagevenue.com/loc530/th_58411_myojo-kk-03_122_530lo.jpg (http://img181.imagevenue.com/img.php?image=58411_myojo-kk-03_122_530lo.jpg)http://img143.imagevenue.com/loc1148/th_58414_myojo-kk-04_122_1148lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=58414_myojo-kk-04_122_1148lo.jpg)http://img181.imagevenue.com/loc112/th_58425_myojo-kk-05_122_112lo.jpg (http://img181.imagevenue.com/img.php?image=58425_myojo-kk-05_122_112lo.jpg)


http://img143.imagevenue.com/loc1045/th_58500_myojo-kk-06_122_1045lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=58500_myojo-kk-06_122_1045lo.jpg)http://img170.imagevenue.com/loc523/th_58509_myojo-kk-07_122_523lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=58509_myojo-kk-07_122_523lo.jpg)http://img187.imagevenue.com/loc125/th_58510_myojo-kk-08_122_125lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=58510_myojo-kk-08_122_125lo.jpg)http://img184.imagevenue.com/loc213/th_58518_myojo-kk-09_122_213lo.jpg (http://img184.imagevenue.com/img.php?image=58518_myojo-kk-09_122_213lo.jpg)


credits to autumnhysterics

hiyuki
07-09-2007, 01:41 AM
Wink up 9/2007http://img101.imagevenue.com/loc1042/th_99565_guiness_122_1042lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=99565_guiness_122_1042lo.jpg)http://img9.imagevenue.com/loc738/th_99566_koichi1_122_738lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=99566_koichi1_122_738lo.jpg)http://img127.imagevenue.com/loc1007/th_99575_koichi2_122_1007lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=99575_koichi2_122_1007lo.jpg)http://img125.imagevenue.com/loc1007/th_99583_koichi3_122_1007lo.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=99583_koichi3_122_1007lo.jpg)http://img129.imagevenue.com/loc353/th_99593_koichi4_122_353lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=99593_koichi4_122_353lo.jpg)http://img126.imagevenue.com/loc1004/th_99698_live1_122_1004lo.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?image=99698_live1_122_1004lo.jpg)http://img101.imagevenue.com/loc665/th_99707_live2_122_665lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=99707_live2_122_665lo.jpg)http://img41.imagevenue.com/loc973/th_99709_sushiouji_122_973lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=99709_sushiouji_122_973lo.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc583/th_99724_tsuyo1_122_583lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=99724_tsuyo1_122_583lo.jpg)http://img109.imagevenue.com/loc809/th_99726_tsuyo2_122_809lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=99726_tsuyo2_122_809lo.jpg)


credits to keiko1183

hiyuki
07-09-2007, 01:42 AM
conthttp://img19.imagevenue.com/loc1067/th_99828_tsuyo3_122_1067lo.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?image=99828_tsuyo3_122_1067lo.jpg)http://img28.imagevenue.com/loc1087/th_99835_wo0902_122_1087lo.jpg (http://img28.imagevenue.com/img.php?image=99835_wo0902_122_1087lo.jpg)http://img187.imagevenue.com/loc427/th_99843_wo0903_122_427lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=99843_wo0903_122_427lo.jpg)http://img7.imagevenue.com/loc875/th_99852_wu0901_122_875lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=99852_wu0901_122_875lo.jpg)


credits to keiko1183

hiyuki
07-09-2007, 01:44 AM
Duet 9/2007http://img7.imagevenue.com/loc898/th_99239_duet0901_122_898lo.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?image=99239_duet0901_122_898lo.jpg)http://img160.imagevenue.com/loc859/th_99258_koichi01_122_859lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=99258_koichi01_122_859lo.jpg)http://img172.imagevenue.com/loc657/th_99266_koichi02_122_657lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=99266_koichi02_122_657lo.jpg)http://img135.imagevenue.com/loc532/th_99269_live00_122_532lo.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?image=99269_live00_122_532lo.jpg)http://img172.imagevenue.com/loc1028/th_99325_live01_122_1028lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=99325_live01_122_1028lo.jpg)http://img155.imagevenue.com/loc831/th_99430_live02_122_831lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=99430_live02_122_831lo.jpg)http://img41.imagevenue.com/loc700/th_99441_tsuyo01_122_700lo.jpg (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=99441_tsuyo01_122_700lo.jpg)http://img42.imagevenue.com/loc1092/th_99455_tsuyo02_122_1092lo.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?image=99455_tsuyo02_122_1092lo.jpg)


credits to keiko1183

Lexie
03-07-2008, 03:01 PM
[scans] myojo august 08

http://img154.imageshack.us/img154/9427/scan0035wh6.th.jpg (http://img154.imageshack.us/my.php?image=scan0035wh6.jpg)
http://img154.imageshack.us/img154/7649/scan0036oq2.th.jpg (http://img154.imageshack.us/my.php?image=scan0036oq2.jpg)
http://img509.imageshack.us/img509/9049/scan0037xl9.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=scan0037xl9.jpg)
http://img509.imageshack.us/img509/7919/scan0038rb0.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=scan0038rb0.jpg)
http://img365.imageshack.us/img365/7264/scan0039jd6.th.jpg (http://img365.imageshack.us/my.php?image=scan0039jd6.jpg)
http://img509.imageshack.us/img509/519/scan0040rz1.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=scan0040rz1.jpg)
------------------------
credit to daffytan@LJ
reup by me

Lexie
07-08-2008, 11:55 PM
[scans] wink up september 08

http://img168.imageshack.us/img168/1770/resizewizard1qq2.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=resizewizard1qq2.jpg)
http://img168.imageshack.us/img168/7541/resizewizard2nk9.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=resizewizard2nk9.jpg)
http://img118.imageshack.us/img118/4195/resizewizard3oj5.th.jpg (http://img118.imageshack.us/my.php?image=resizewizard3oj5.jpg)
http://img381.imageshack.us/img381/5215/resizewizard4qw6.th.jpg (http://img381.imageshack.us/my.php?image=resizewizard4qw6.jpg)
http://img381.imageshack.us/img381/3995/resizewizard5sy8.th.jpg (http://img381.imageshack.us/my.php?image=resizewizard5sy8.jpg)
http://img168.imageshack.us/img168/4803/resizewizard6iu1.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=resizewizard6iu1.jpg)
----------------------
credit to boys_paper@LJ
reup by me

Lexie
27-08-2008, 01:21 PM
[scans] myojo september 08
http://img.photobucket.com/albums/v296/selena244/Myojo_0809_1.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v296/selena244/?action=view&current=Myojo_0809_1.jpg) http://img.photobucket.com/albums/v296/selena244/Myojo_0809_2.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v296/selena244/?action=view&current=Myojo_0809_2.jpg)http://img.photobucket.com/albums/v296/selena244/Myojo_0809_3.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v296/selena244/?action=view&current=Myojo_0809_3.jpg)
http://img.photobucket.com/albums/v296/selena244/Myojo_0809_4.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v296/selena244/?action=view&current=Myojo_0809_4.jpg) http://img.photobucket.com/albums/v296/selena244/Myojo_0809_5.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v296/selena244/?action=view&current=Myojo_0809_5.jpg) http://img.photobucket.com/albums/v296/selena244/Myojo_0809_6.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v296/selena244/?action=view&current=Myojo_0809_6.jpg)
Download
http://www.mediafire.com/?jwhboyt3gyt
------------------
credit to selena244@LJ (http://selena244.livejournal.com/24545.html)

chitchiu91
04-11-2008, 01:40 PM
ôi ổ nhớ máy của em sắp nổ tung vì ảnh và nhạc của 2 anh rồi >___<

Lexie
29-01-2009, 03:53 PM
[scans!] Look at Star - Ovation 2009- Koichi
http://upic.me/t/fx/snoewchange417koichi1.jpg (http://upic.me/show.php?id=4968396fa8e82a3de89ae837df7a1bdc) http://upic.me/t/q1/snoewchange417koichi2.jpg (http://upic.me/show.php?id=af4d7cb4673cb3f20a09999a19d51b7d) http://upic.me/t/vm/snoewchange417koichi3.jpg (http://upic.me/show.php?id=c6edf521398619d6bf34887850604110) http://upic.me/t/52/snoewchange417koichi4.jpg (http://upic.me/show.php?id=95be06c4e92651e90995bc40b4512966)
http://upic.me/t/qg/snoewchange417koichi5.jpg (http://upic.me/show.php?id=73520233fed08d20087d3c8d5c8380ee) http://upic.me/t/v7/snoewchange417koichi6.jpg (http://upic.me/show.php?id=48b025397e87e994e46aa9cde753c7fe) http://upic.me/t/se/snoewchange417koichi7.jpg (http://upic.me/show.php?id=0a08005d816863c1d392685601086514) http://upic.me/t/pe/snoewchange417koichi8.jpg (http://upic.me/show.php?id=1e8491586333d2b9cb753b88d8ace961)
---------------
credit to snoew&change417@LJ

Erika-chan
22-03-2010, 04:47 PM
Look at Star March

http://img144.imageshack.us/img144/1008/02032010113404pm.jpg http://img220.imageshack.us/img220/8798/02032010112617pm2.jpg http://img228.imageshack.us/img228/3517/02032010113206pm.jpg http://img44.imageshack.us/img44/494/02032010112617pm.jpg http://img684.imageshack.us/img684/9180/02032010112924pm.jpg http://img171.imageshack.us/img171/7209/02032010111359pm.jpg http://img338.imageshack.us/img338/6718/02032010111212pm.jpg http://img406.imageshack.us/img406/4639/02032010111640pm.jpg http://img440.imageshack.us/img440/8222/02032010110903pm.jpg http://img52.imageshack.us/img52/7026/02032010110002pm.jpg http://img706.imageshack.us/img706/4721/02032010110722pm.jpg http://img714.imageshack.us/img714/6417/02032010105753pm.jpg

Download: MF (http://www.mediafire.com/?jnn1jowmy5h)

~~~...:::oOo:::...~~~

Look at Star Ovation 03

http://img181.imageshack.us/img181/5744/16032010043029pm.jpg http://img203.imageshack.us/img203/3112/16032010041834pm.jpg http://img257.imageshack.us/img257/5746/16032010042744pm.jpg http://img30.imageshack.us/img30/6699/16032010042242pm.jpg http://img404.imageshack.us/img404/6222/16032010042616pm.jpg http://img440.imageshack.us/img440/2723/16032010042409pm.jpg

Download: MF (http://www.mediafire.com/?gx3moygj2ti)

~~~...:::oOo:::...~~~

Look at Star Ovation 04

http://img153.imageshack.us/img153/8576/16032010040810pm.jpg http://img191.imageshack.us/img191/3508/16032010041013pm.jpg http://img502.imageshack.us/img502/7592/16032010040429pm.jpg http://img687.imageshack.us/img687/2729/16032010041125pm.jpg http://img693.imageshack.us/img693/7048/16032010040554pm.jpg http://img524.imageshack.us/img524/6138/16032010035706pm.jpg http://img710.imageshack.us/img710/2897/16032010040141pm.jpg

Download: MF (http://www.mediafire.com/?yetdhmm2vmn)

~~~...:::oOo:::...~~~

Credit to Virgopalz (http://virgopalz.livejournal.com/)
Re-up by Eri-chan

Erika-chan
22-03-2010, 04:50 PM
*Phải tách ra 2 post vì giới hạn hình!!! ><"


LTheater Guide March

http://img101.imageshack.us/img101/6223/02032010114909pm.jpg http://img203.imageshack.us/img203/8471/02032010114551pm.jpg http://img220.imageshack.us/img220/1162/02032010114029pm.jpg http://img522.imageshack.us/img522/4608/02032010113826pm.jpg http://img707.imageshack.us/img707/4646/02032010113633pm.jpg

Download: MF (http://www.mediafire.com/?juyq2wd0ngt)

~~~...:::oOo:::...~~~

Credit như trên

Erika-chan
14-07-2010, 05:58 PM
DOMOTO KOICHI – SHOCK

1008-Potato

http://img16.imageshack.us/img16/2394/1008potato001.th.jpg (http://img16.imageshack.us/i/1008potato001.jpg/) http://img441.imageshack.us/img441/2746/1008potato038.th.jpg (http://img441.imageshack.us/i/1008potato038.jpg/) http://img15.imageshack.us/img15/5293/1008potato039.th.jpg (http://img15.imageshack.us/i/1008potato039.jpg/) http://img251.imageshack.us/img251/2140/1008potato040.th.jpg (http://img251.imageshack.us/i/1008potato040.jpg/)

Dowload all here@MF (http://www.mediafire.com/download.php?rqmkzf2ubytjwnw)


1008-WU

http://img10.imageshack.us/img10/4251/1008wu005.th.jpg (http://img10.imageshack.us/i/1008wu005.jpg/) http://img685.imageshack.us/img685/4145/1008wu023.th.jpg (http://img685.imageshack.us/i/1008wu023.jpg/) http://img202.imageshack.us/img202/1976/1008wu024.th.jpg (http://img202.imageshack.us/i/1008wu024.jpg/) http://img249.imageshack.us/img249/980/1008wu025.th.jpg (http://img249.imageshack.us/i/1008wu025.jpg/)

Dowload all here@MF (http://www.mediafire.com/download.php?tmeyz4ldkboe4yn)Credit to ensinge@LJ
Re-up by Erika-chan@JPN

Erika-chan
31-07-2010, 03:44 PM
Only Star 7/26 Scans

http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly2.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly2.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly3.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly3.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly4.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly4.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly5.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly5.jpg)


Book in Book

http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly6.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly6.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly7.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly7.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly8.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly8.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly9.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly9.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly10.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly10.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly11.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly11.jpg)


SHOCK report

http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly12.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly12.jpg) http://i73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/th_OnlyStarJuly13.jpg (http://s73.photobucket.com/albums/i233/virgopalz/?action=view&current=OnlyStarJuly13.jpg)

Download all with Full size here:
MU (http://www.megaupload.com/?d=C5RH8C0G)/MF (http://www.mediafire.com/?k8dguk72er097rl)All these sections (upload+scan) credit to virgopalz @ LJ (http://virgopalz.livejournal.com/)
Re-post here by Erika-chan @ JPN