PDA

View Full Version : có ai bik cách xài font thư pháp trong Aegisub không?:chumeo_di_hia
23-09-2010, 12:27 AM
có ai bik cách xài font thư pháp trong Aegisub không

font Arial chuyển sang font thư pháp thì bị thế này :dead1:

http://img831.imageshack.us/img831/9763/73022557.jpg

mattroilanh_tt
23-09-2010, 12:28 AM
Dùng font VNI-Thuphap (bạn tự tìm nhé), đổi mã từ unicode sang VNI (Dùng unikey: Ctrl + Shift + F6)...

chumeo_di_hia
23-09-2010, 12:51 AM
font VNI-Thuphap chính là font t đang dùng mà.. t làm theo b rùi but vẫn ko chuyển đúng font đc T^T

mattroilanh_tt
23-09-2010, 12:53 AM
Chuyển xong nó phải có dạng thế này...


nghó raèng Idutsu thaät söï laø keû noäi giaùn.

chumeo_di_hia
23-09-2010, 12:59 AM
đúng đó, but bật fim nên thì font nó lại hiện như thế nên ko đc đc ! T^T

mattroilanh_tt
23-09-2010, 01:03 AM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/23_001_618.png

Font VNI-HL Thuphap

chumeo_di_hia
23-09-2010, 01:04 AM
Ah, snakeback giúp tớ tìm đc font thư pháp Unicode rùi, cảm ơn Tsu nhé ^^

chumeo_di_hia
23-09-2010, 01:09 AM
ps: khi nào rảnh Tsu nghé fb t chơi nhé ^^

chumeo_di_hia
23-09-2010, 02:20 AM
Trời, sao b làm đc với font VNI này thế? :be_eaten:


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/23_001_618.png

Font VNI-HL Thuphap